Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické učební materiály - … stupeň Předmět Autor: Mgr. Roman Havlíček Elektronické učební materiály – II. stupeň Tělesná výchova 1.1 ORIENTAČNÍ BĚH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické učební materiály - … stupeň Předmět Autor: Mgr. Roman Havlíček Elektronické učební materiály – II. stupeň Tělesná výchova 1.1 ORIENTAČNÍ BĚH."— Transkript prezentace:

1 Elektronické učební materiály - … stupeň Předmět Autor: Mgr. Roman Havlíček Elektronické učební materiály – II. stupeň Tělesná výchova 1.1 ORIENTAČNÍ BĚH

2 Elektronické učební materiály - … stupeň Předmět Autor: Mgr. Roman Havlíček Elektronické učební materiály – II. stupeň Tělesná výchova 1.2 ORIENTAČNÍ BĚH OB je moderní sportovní odvětví vytrvalostního (ne-li extrémního) charakteru, při němž je nutno se správně a rychle orientovat v neznámém terénu. Úkolem závodníka je najít všechna kontrolní stanoviště (kontroly) v určitém pořadí a v co možná nejkratším čase.

3 Elektronické učební materiály - … stupeň Předmět Autor: Mgr. Roman Havlíček Elektronické učební materiály – II. stupeň Tělesná výchova 1.3 ORIENTAČNÍ BĚH - HISTORIE ORIENTAČNÍ BĚH vznikal postupně koncem 19. století v Norsku, zejména mezi vojáky. Od počátku to byla jednoznačně běžecká soutěž jednotlivců, v neznámém terénu, pouze s pomocí mapy a kompasu. Pro nás je nezvyklé to, že každý mohl mít při závodě mapu podle svého výběru. První mapa speciálně pro OB vznikla pro ilegální noční závod roku 1941 v prostoru 20 km západně od Oslo překreslením lesnické mapy a přidáním několika detailů zjištěných v terénu. Byla černobílá, v měřítku 1:25 000 s ekvidistancí (vzdáleností vrstevnic) 10m. Podobných map vzniklo v následujících letech války i po ní ještě několik. vlevo - mapa použitá pro první OB 31.10.1897, lyžařská a turistická 1:30 000, ekv. 20 m, Norsko, vpravo - mapa pro parkový OB roku 1998 ČR

4 Elektronické učební materiály - … stupeň Předmět Autor: Mgr. Roman Havlíček Elektronické učební materiály – II. stupeň Tělesná výchova 1.4 ORIENTAČNÍ BĚH - PRAVIDLA Kouzlo, ale zároveň i největší výzva orientačního běhu spočívá v tom, že žádný závodník nezná dopředu trať Kouzlo, ale zároveň i největší výzva orientačního běhu spočívá v tom, že žádný závodník nezná dopředu trať. Ta je vyznačena na mapě, kterou závodník dostane po odstartování. Startuje se intervalově, každý se tak „pere“ se svou tratí sám. V mapě je zakreslen trojúhelníkem start, kolečkem kontroly, které závodník musí ve stanoveném pořadí proběhnout, a dvojitým kolečkem cíl. Povinné je pouze pořadí proběhnutí kontrolami Povinné je pouze pořadí proběhnutí kontrolami, volba postupů je již jen na závodníkovi. A často je skutečně oříšek se během několika vteřin rozhodnout, zda bude rychlejší kopec před vámi přeběhnout, či oběhnout… Ale i v tom tkví kouzlo tohoto sportu. Jedná se o kombinaci fyzického a mentálního úsilí.

5 Elektronické učební materiály - … stupeň Předmět Autor: Mgr. Roman Havlíček Elektronické učební materiály – II. stupeň Tělesná výchova 1.5 ORIENTAČNÍ BĚH – PRÁCE S BUZOLOU Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země. Pro běžné účely orientace je to dostatečně přesný směr k severnímu zeměpisnému pólu Země. Dále je buzola opatřena průzorem, kterým nastavujeme směr k bodu v terénu. Měření se provádí pomocí otočného kotouče se stupnicí s vyznačenými úhly. Světové strany jsou označeny počátečními písmeny jejich anglického názvu. N - sever (north) S - jih (south) CLIL W - západ (west) E - východ (east) Uprostřed kotouče jsou vyznačeny rysky, které jsou rovnoběžné se směrem sever - jih na stupnici. Buzola také bývá na jedné hraně opatřena měřítkem, které je možné použít pro odčítání vzdáleností v mapě. Další pomůckou je zrcátko připevněné tak, aby bylo možné při pohledu průzorem také sledovat střelku a udržovat orientaci celé buzoly.

6 Elektronické učební materiály - … stupeň Předmět Autor: Mgr. Roman Havlíček Elektronické učební materiály – II. stupeň Tělesná výchova 1.6 PRÁCE S BUZOLOU – ZORIENTOVÁNÍ MAPY K SEVERU Orientací mapy rozumíme natočení mapy tak, aby světové strany na mapě souhlasily se světovými stranami v přírodě. POSTUP: 1) Mapu polož na rovný podklad. 2) Busolu polož na mapu nejlépe k pravému hornímu okraji tak, aby mřížka mapy (kilometrová síť) byla rovnoběžná s dlouhým okrajem buzoly (ale i s ryskami otočného kotouče a střelkou). Pokud mřížka mapy není zakreslena, tak rovnoběžně s pravým okrajem mapy. 3) Kotouč na buzole natoč tak, aby značka Severu (N) na něm vyznačená směřovala k hornímu (severnímu) okraji mapy a rysky otočného kotouče byly zároveň v zákrytu s vyznačenou podélnou linií buzoly. 4) Otáčej celou mapou na které je položena busola tak dlouho, až strana magnetické střelky (červeně označená) ukazující na sever se dostane do zákrytu se značkou Severu (N) na otočném kotouči. V tento okamžik míří střelka k hornímu okraji mapy (mapový sever) a mapa je zorientovaná na sever.

7 Elektronické učební materiály - … stupeň Předmět Autor: Mgr. Roman Havlíček Elektronické učební materiály – II. stupeň Tělesná výchova 1.7 PRÁCE S BUZOLOU – ZJIŠTĚNÍ POLOHY Jsme někde v terénu, a nevíme kde přesně na mapě to je. Mapu nejprve zorientujeme k severu viz popis výše. Z místa, kde stojíme, si vyhlédneme v okolí nápadné krajinné body (hora, sedlo, vesnice, rozhledna), které jsou vyznačeny na mapě, a nejdou zaměnit s jinými body. Mapa nemusí povinně být zorientovaná k severu, ale je-li, je to přehlednější. 1)buzolu nasměruje průzorem (šipkou) k nápadnému bodu v terénu 2)otočný kotouč natočíme tak, aby severní střelka byla rovnoběžná s ryskami kotouče a zároveň byla v brance s označením severu (N) 3)buzolou stále přitom průzorem (šipkou) míříme na daný bod v terénu.

8 Elektronické učební materiály - … stupeň Předmět Autor: Mgr. Roman Havlíček Elektronické učební materiály – II. stupeň Tělesná výchova 1.8 PRÁCE S BUZOLOU – ZJIŠTĚNÍ POLOHY Buzolu položíme na mapu (ta již předtím musí být zorientována podle světových stran) rysky otočného kotouče se musejí krýt s mřížkou na mapě (kilometrovou sítí, pokud na mapě je vyznačena. Jinak podle pravého, nebo levého okraje mapy) 1)Severní střelka musí být v brance s označením severu (N) na otočném kotouči, které směřuje k severu mapy. 2)Dlouhý okraj buzoly musí protínat nápadný krajinný bod, který jsme si dříve našli v terénu a je vyznačen v mapě. 3)Podél tohoto dlouhého okraje buzoly se tužkou narýsuje přímka, která tímto daným bodem bude procházet. To samé se provede s jiným nápadným bodem v terénu. Tam, kde se přímky protínají, je naše stanoviště. Čím více takto bodů zaměříme, tím přesněji určíme naši polohu

9 Elektronické učební materiály - … stupeň Předmět Autor: Mgr. Roman Havlíček Elektronické učební materiály – II. stupeň Tělesná výchova 1.9 ZDROJE http://www.behej.com/clanek/2124-orientacni-beh-jako-sachy-za-behu http://www.orientacnibeh.cz http://www.behej.com/clanek/2171-orientacni-beh-na-kolik-vyjde- zakladni-vybava http://www.behej.com/clanek/2171-orientacni-beh-na-kolik-vyjde- zakladni-vybava www.cuni.cz www.ok-jilemnice.cz http://www.diverzanti.cz/cl_36d


Stáhnout ppt "Elektronické učební materiály - … stupeň Předmět Autor: Mgr. Roman Havlíček Elektronické učební materiály – II. stupeň Tělesná výchova 1.1 ORIENTAČNÍ BĚH."

Podobné prezentace


Reklamy Google