Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9/27/20161 Česká technologická platforma pro potraviny Priorita: POTRAVINY A ZDRAVÍ Vedoucí priority: ING. JAN DRBOHLAV, CSc. Kaiserštejnský palác, Malostranské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9/27/20161 Česká technologická platforma pro potraviny Priorita: POTRAVINY A ZDRAVÍ Vedoucí priority: ING. JAN DRBOHLAV, CSc. Kaiserštejnský palác, Malostranské."— Transkript prezentace:

1 9/27/20161 Česká technologická platforma pro potraviny Priorita: POTRAVINY A ZDRAVÍ Vedoucí priority: ING. JAN DRBOHLAV, CSc. Kaiserštejnský palác, Malostranské nám.23, Praha 1

2 2 Vize a poslání výzkumu: Výživa významným způsobem ovlivňuje zdraví obyvatelstva Mění se styl života lidí Civilizační choroby, jako jsou především obezita, rakovina tlustého střeva, cévní a kardiovaskulární choroby, osteoporóza, alergie, diabetes Výživou pozitivně ovlivňovat zdraví člověka, prevence, Potřeba potravin pro skupiny obyvatel se speciálními požadavky na výživu jak z důvodů věkové kategorie, tak z důvodů nutričních potřeb odpovídajících pracovní, nebo mimopracovní, sportovní aktivitě Zlepšení zdravotního stavu obyvatel, prevence civilizačních chorob vlivem výživy a životního stylu Technologická platforma a její priority by měly zajistit výzkum vývoj, aplikaci, realizaci, komunikaci komplexní formou, návaznost výzkumných pracovišť v různých rezortech, návaznost výzkumu a realizace – především průmyslový a aplikovaný výzkum. Máme dobrý potenciál být klíčovými hráči na celoevropské úrovni k posílení konkurenceschopnost potravinářského průmyslu inovacemi, funkčními potravinami

3 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 13 Cíl priority STUDIUM metabolických funkcí lidského organismu a vlivu různých látek na lidské zdraví postupů pro hodnocení nutričních vlastností potravin a způsobů jak mohou být technologicky ovlivněné. Proto je nezbytné –sledovat složení potravinových surovin od jejich produkce, včetně možnosti ovlivňovat kvalitu a jejich složení v průběhu zpracování. –rozvíjet potřebný výzkumný aparát, jako jsou analytické, mikrobiologické, fyzikální a senzorické metody všeho druhu. –v souvislosti s výživovými potřebami je třeba stále rozšiřovat recepturální možnosti produktů pro speciální výživu a funkčních potravin s ohledem na prevenci nejzávažnějších civilizačních chorob a potřeb jednotlivých skupin obyvatel. –rozvíjet technologie, které zajistí bezpečnost vyvíjených produktů, jejich nutriční hodnotu a efektivnost produkce. –v návaznosti na nařízení o zdravotních a výživových tvrzeních je tedy třeba poskytovat výrobcům maximální podporu při poskytování relevantních podkladů pro formulování výživových a zdravotních tvrzení.

4 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 14 Témata pro prioritu potraviny a zdraví Studium metabolických funkcí a vlivu jednotlivých složek potravin na lidské zdraví Studium parametrů pro hodnocení nutriční jakosti potravin. Vliv technologického zpracování na nutriční vlastnosti potravin. Studium metabolických funkcí a vlivu jednotlivých složek potravin na lidské zdraví Studium parametrů složení a mikrobiálních parametrů potravinářských materiálů, především bioaktivních látek, probiotik, a prebiotik pro využití v potravinách a funkčních potravinách a pro hodnocení nutriční jakosti potravin. Koncipování složení funkčních potravin a potravin se zdravotním benefitem včetně podkladů pro výživová a zdravotní doporučení. Koncipování technologií funkčních potravin a jejich vlivu na nutriční vlastnosti potravin.

5 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 15 Zainteresované strany Výzkumná pracoviště související s potravinami a zdravím – sledování linií: Z pole na vidličku a obráceně, zemědelství, potraviářství, obchod, spotřebitel Z pohledu zadání potřeb a usměrńování, zdravotnictví, zadání potřeb výživových, prevence chorob, potřeb skupin obyvatel, potravinářský výzkum, odzkoušení ve sféře zdravotnictví, aplikace v potravinářském průmyslu Z pohledu komunikace zdravotnicví, potravinářství, státní orgány, zastupitelské orgány, spotřebitel, odborná veřejnost, média Potravinářská komora, potravinářská platforma, její výbory, Instituce pro podporu výzkumu a aplikací

6 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 16 Odborná pracoviště Výzkumné ústavy v potravinářsví Výzkumný ústav potravinářský, Výzkumný ústav mlékárenský, Výzkumný ústav pivovarnický a sladařský Zemědělské výzkumné ústavy Univerzity, VŠCHT, ČZU, MZLU, MU, Zdravotní výzkum na univerzitách Pracoviště gastroeterologická, obezitologická, kardiovaskulární, ortopedická

7 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 17 Příklad řešené problematiky Výzkumné projekty na témata vypsaná agenturami MZe NAZV, MŠMT NPV II, GAČR, 6RPEU, 7RPEU POTRAVINÁŘSKÁ TÉMATA DLE EVROPSKÝCH VZORŮ, VÍCE ČI MÉNĚ PŘILÉHAJÍCÍ K POTŘEBÁM NAŠEHO PRŮMYSLU ŘEŠÍ SE PROJEKTY, KTERÉ PROJDOU SÍTEM VÝBĚRU, NENÍ SYSTEMATICKÉ POKRYTÍ POTŘEB SPOLUPRÁCE VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ, LÉKAŘI, POTRAVINÁŘI, ZEMĚDĚLCI, PRŮMYSL – PODLE VÝŠE PROSTŘEDKŮ ÚČAST PRŮMYSLU – SPOLUFINNANCOVÁNÍ CHABÁ REALIZACE - NEJSOU PROSTŘEDKY KTERÉ BY PODPOROVALY REALIZACI

8 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 18 Příklad řešené problematiky PROBIOTIKA/ SPOLEČNOST PRO PROBIOTIKA A PREBIOTIKA / MOLEKULÁRNÍ BIOLOGICKÉ METODY – IDENTIFIKACE MO METODY –MIKROBIOLOGICKÉ ZLEPŠOVÁNÍ PŘESNOSTI, STUDIUM MIKROORGANISMŮ –CHEMICKÉ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE, PLYNOVÁ CHROMATOGRFIE,.…………. SLOŽENÍ SUROVIN, HLEDÁNÍ BIOAKTIVNÍCH LÁTEK A JEJICH MOŽNOSTI APLIKACE, / STOPOVÉ PRVKY, PEPTIDY, MASTNÉ KYSELINY,TYPY VLÁKNINY, SACHARIDY / RECEPTURY TECHNOLOGIE OCHRANA VÝSLEDKŮ REALIZACE VZÁCNÁ, CHYBÍ NA NI PROSTŘEDKY

9 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 19 Příklad řešené problematiky Potravinářská komora, Výbor pro výzkum a vývoj, Činnost v návrhových komisích prostřednictvím ČAZV, PKČR v hodnotitelských komisích – až po intervencích Měl by být zajištěn automatický vliv na PKČR, na zaměření výzkumu a vývoje, komunikaci, realizaci, KODO LÉPE BY MĚL VYJÁDŘIT A HÁJIT POTŘEBY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU LÉPE NEŽ SDRUŽENÍ VÝROBCŮ POTRAVIN PKČR TECHNOLOCKÁ POTRAVINÁŘSKÁ PLATFORMA


Stáhnout ppt "9/27/20161 Česká technologická platforma pro potraviny Priorita: POTRAVINY A ZDRAVÍ Vedoucí priority: ING. JAN DRBOHLAV, CSc. Kaiserštejnský palác, Malostranské."

Podobné prezentace


Reklamy Google