Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í."— Transkript prezentace:

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

2 CERTIFIKACE Název operačního programu: OP VK Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Název výzvy: Kraj Vysočina – Výzva č.2 pro GP – oblast podpory 1.1

3 CERTIFIKACE Příprava zavedení jazykové certifikace na ZŠ a SŠ kraje Vysočina

4 CERTIFIKACE Žadatel a příjemce podpory: Vysočina Education Partneři bez finančního příspěvku: 1. České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií 2.Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Délka trvání projektu: 2. 11. 2009 – 30. 8. 2011 Celkový rozpočet projektu: 1 735 840,40 Kč Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu ČR (15%)

5 CERTIFIKACE Cíle projektu: Obecný cíl: Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků Hlavní cíl: příprava na zavádění mezinárodních certifikací do výuky na vybraných ZŠ a SŠ kraje Vysočina. Specifické cíle: zkvalitnit obsah jazykové přípravy na vybraných školách zvýšit motivaci žáků na vybraných školách k učení se AJ naučit žáky pracovat s Evropským jazykovým portfoliem, které se formou sebehodnocení stává součástí celoživotního vzdělávání vytvořit a ověřit podpůrné metodické materiály využitelné pro přípravu žáků a k dosažení předpokládané jazykové úrovně (A1, A2, B1 a B2) a vytvořit metodiku pro začlenění podpory certifikace AJ do výuky

6 CERTIFIKACE Výstupy projektu: 1. Materiály pro vstupní diagnostiku žáků s návodem pro použití a vyhodnocení 2. Manuál "Cesta k certifikaci na škole" - soubor logistických a organizačních kroků, jak zavést certifikaci na školách, soubor informací pro žáky, učitele i o možnostech mezinárodní certifikace 3. Metodická příručka - bude obsahovat metodiku pro postup zapracování přípravy na certifikaci do učebních dokumentů, soubor pracovních listů pro přípravu na certifikaci ověřených ve vyučování během projektu 4. Žákovské jazykové portfolio jako prostředek sebehodnocení a sledování vlastního pokroku 5. 30 pedagogů proškolených v týmové práci, v přípravě standardizovaných zkouškových materiálů a užívání e-learningového prostředí 6. 300 otestovaných žáků, kteří budou umět pracovat s jazykovým portfoliem

7 CERTIFIKACE Klíčové aktivity 1.Úvodní odborný seminář „Jak začít – příprava na certifikaci“ 2.Školení učitelů AJ – Jak užívat webového rozhraní MOODLE pro účely projektu 3.Vstupní diagnostika žáků; analýza učebních materiálů 4.Tvorba a ověření metodiky; tvorba příručky: „Cesta k certifikaci na škole“ 5.Aktivní příprava na certifikaci a závěrečné testování

8 CERTIFIKACE Spolupracující školy Odborná literatura pro učitele V rámci 3.aktivity: ředitelé – 30 hod. – 6000,-Kč, Evropská jazyková portfolia pro všechny podpořené žáky, Učitelé „analytici a tvůrci metodických listů“: 72 hod., 14 400,-Kč

9 Děkuji za pozornost a těšíme se na spolupráci Vedoucí projektu: Ing. Blanka Musilová Manažerka projektu: Ing. Milena Dolejská


Stáhnout ppt "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í."

Podobné prezentace


Reklamy Google