Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR Seminář PSP,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR Seminář PSP,"— Transkript prezentace:

1 Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR Seminář PSP,

2 Lokalita Dukovany – technické parametry  zahájení stavebních prací 1974  původní projektový výkon 4 x 440 MWe  zahájení provozu EDU 1-4 v letech 1985 – 1987  projektová životnost 30 let  příležitost provozovat 40, 50 let, tj. do roku 2035  zvýšení výkonu bloků v letech 2005 – 2011 na 4 x 500 MWe  potenciál lokality umožňuje výstavbu dalších bloků  roční výroba el.energie se pohybuje kolem 13,5 TWh ( , 679 TWh)  EDU vyrábí 20 % z celkové spotřeb elektřiny ČR

3 Instalovaný dosažitelný výkon MWe – EDU (od 6/2012 – MWe 480 MWe – EDA Dukovany- Dalešice umí black start – najetí ze tmy Energetický uzel Dalešice - Dukovany

4 Význam EDU v ČEZ a energetické síti Současný dosažitelný výkon 4 x 500 MW  10 % instalovaného výkonu ČR  20 % podíl na EBITDA Skupiny ČEZ

5 Elektrárna bezpečná a spolehlivá Provozně-bezpečnostní ukazatele podle SÚJB jsou na vysoké úrovni. Podle hodnocení WANO patří EDU do první poloviny nejlépe provozovaných elektráren na světě. Od spuštění elektrárny probíhá kontinuální zvyšování bezpečnosti Dokompletace EDU, opatření po Černobylu 1988 – 2008 projekt Morava, vylepšení dle doporučení MAAE 2008 – současnost LTO (Long Term Operation) Nová opatření po stress testech (po havárii ve Fukušimě): zodolnění na seismicitu záplavy, blackout, ventilátorové věže, chlazení tlakové nádoby reaktoru zvenku, likvidace vodíku a chlazení vyhořelého paliva v bazénu skladování.

6 Vnímání jaderné elektrárny v regionu EDU je součást života, postoj k ní je pozitivní (pracovní příležitost, podpora regionu, dobrá komunikace) EDU je vnímána jako bezpečná – funguje bez nehody, veřejnost má důvěru k provozovateli, veřejnost je informována o bezpečnostních opatření v EDU Kontroverzním tématem je problematika ukládání jaderného odpadu, diskuze jsou vždy kolem finanční podpory regionu a ochrana v případě radiační havárie

7 Lokalita Dukovany – socio-ekonomické parametry V 70. letech zrušeny 3 obce – Skryje, Lipňany, Heřmanice (480 občanů se vystěhovalo). Vymezena 20km havarijní zóna – 134 obcí, cca obyvatel (+ cca Třebíč). Do elektrárny má vstup zaměstnanců, z toho je zaměstnanců dodavatelských firem a zaměstnanců ČEZ. Nejvíce zaměstnanců dojíždí z Třebíčska a Moravskokrumlovska. Celkem 60 firem a živnostníků přímo navázaných na provoz EDU. Velký turistický ruch (přes osob navštívilo IC EDU), velký zájem o turistiku v údolí řeky Jihlavy, Oslavy a Rokytné. Významná podpora regionu od provozovatele: 965,064 mil. Kč (za roky 1991 – 2013). Bližší informace určitě získáme z výzkumu, který provádí UK a ET v rámci programu Omega (TAČR).

8 ASEK – Vývoj počtu zaměstnanců v oblasti provozu, výstavby, vyřazování JE JE Temelín JE Temelín - návazní4 000 JE Temelín - výstavba JE Dukovany JE Dukovany - návazní4 000 JE Dukovany - vyřazování JE Dukovany - výstavba Celkem

9 Jaká je situace dnes?  SEK ČR doposud není schválena.  MPO není schopno předložit vládě takový návrh koncepce, který by akceptoval kompromis v požadavcích výroby energie a surovinové politiky, např. vyčerpání uhelných zdrojů.  V minulém návrhu se uvádí: podpořit a urychlit proces projednávání, přípravy a realizace nových dvou jaderných bloků ve stávajících lokalitách jaderných elektráren o celkovém výkonu do MW v horizontu let vč. nezbytných kroků mezinárodního projednávání.  Vláda pověřila MPO zpracovat do konce roku 2014 jadernou strategii. Region očekává, že v jaderné strategii bude harmonogram výstavby nových bloků v ČR.  Očekáváme rozhodnutí o neodkladném zahájení výstavby 5. bloku v Dukovanech.

10  Výstavbu dalšího nového bloku ve stávajících lokalitách jaderných elektráren cílit kolem předpokládaného odstavení EDU, tj. po roce 2035, případně podle predikce bilance ČR na období kolem roku  Programové prohlášení vlády (únor 2014): Pokud to bude hospodářsky výhodné pro ČR, vláda podpoří výstavbu nových jaderných bloků v Temelíně a Dukovanech, které v dlouhodobém horizontu nahradí významnou část dožívající uhelné energetiky. Za důležité rovněž vláda považuje zajištění provozu EDU i po roce  ČEZ tvrdí, že nadále rozvíjí oba české jaderné projekty: ETE 3-4, EDU 5.

11 Tlak na zástupce státu se stupňuje účast Energet. Třebíčska při projednávání ASEK (výstavba nového zdroje v jaderných lokalitách) Dopisy a osobní setkání s prezidentem, premiérem, ministry MPO, MF a ostatními účast na konferencích NERS, NUSIM a dalších jednáních z oblasti jaderné energetiky Uspořádání konferencí: Valeč – Budoucnost EDU, Senát a PSP – Ekonomicko-sociální dopady v případě odstavení velkého jaderného zdroje Krajem Vysočina založena expertní skupina pro řešení otázek spojených s výstavbou 5. bloku - další kroky Kraje neznáme

12 Aktivity na podporu jádra směrem k EU Ochrana jádra v Evropském parlamentu Cesta do Bruselu – ET, Energoregion 2020, Ekoregion, Dukovany Setkání s europoslanci, Stálým zastoupením, kancelář ČEZ, EK – generální ředitelství pro energetiku, Výbor regionů Témata: jaderná evropská legislativa a projednání postupu V. Británie a Maďarska ohledně výstavby nových zdrojů

13 Argumenty pro 5. blok Technické argumenty  Nové bloky v lokalitě jsou realizovatelné  Pozemky pro nový blok jsou ve vlastnictví ČEZ  Připojení k síti existuje  S výstavbou EDU 5 nelze otálet  Nenahraditelný význam EDU v energetické síti  Uzel Dukovany-Dalešice umí stabilizovat síť a obnovit ji po blackoutu  Projekt EDU 5 zajišťuje udržení obou jaderných lokalit v ČR

14 Argumenty pro 5. blok Politické argumenty Veřejnost podporuje výstavbu EDU 5 Riziko politického tlaku z EU Ekonomické argumenty Provoz EDU 1-4 je zajištěn do roku 2015 – 2017 Ekonomiku EDU lze zvýšit prodejem tepla

15 Argumenty pro 5. blok Sociální argumenty Ztráta desítek tisíců pracovních míst v nejbližším širokém okolí a v celé ČR Narušení atraktivity regionu Změna struktury zaměstnání Snížení kupní síly Projekt EDU 5 přináší zajištění personální udržitelnosti Naléhavá potřeba udržet zaměstnanost

16 Budoucnost jaderné energetiky v ČR po roce 2025 JE Temelín Provoz povolen do 2020 (1.blok) resp.2022 (2.blok) Opatření z NAcP ST jsou realizovatelná a realizují se (podmínky rozhodnutí pro 2.blok z 2012) Riziko spojené s prodloužením provozu za 2030 je i při případném zvýšení požadavků na JB malé JE Dukovany po roce velké riziko možné nerealizovatelnosti zvýšených požadavků na JB - politické tlaky EK a směřování energetické politiky EU Nutnost připravit alternativu pro případ neprodloužení dalšího provozu

17 Aktualizovaná státní energetická koncepce Posílení role jádra při výrobě elektřiny a maximální využití odpadního tepla z JE Národní akční plán rozvoje JE Analyzuje možné varianty rozvoje JE plus - ČR má významné výhody – jaderný průmysl, dlouhodobé zkušenosti, infrastrukturu, znalostní základnu včetně výzkumu a přijatelnosti pro obyvatelstvo minus - Doba od rozhodnutí o NJZ do jeho uvedení do provozu ( 21 až 28 let do vydání povolení SÚJB k provozu plus další proces kolaudační)

18 Role státu je nezbytná – stanovit jasnou dlouhodobou politiku v oblasti energetiky a životního prostředí - Zdůvodnění jaderné energetiky jako součásti energetického mixu (velikost, časový horizont) (schválení ASEK) - Energetické Třebíčsko navrhne přijetí zákona o SEK - Připravenost nést náklady spojené s rolí státu v oblasti JE - Přijetí opatření v oblasti vzdělávání a výzkumu Rozhodnutí o strategii rozvoje energetiky je třeba přijmout co nejdříve - region je připraven na prodloužení životnosti současných bloků - region je připraven a podporuje výstavbu nového zdroje

19 NEBO Máme dvě možnosti: ukončení elektrárny NEBO postavit nový blok a mít dobrou práci.


Stáhnout ppt "Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR Seminář PSP,"

Podobné prezentace


Reklamy Google