Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR Seminář PSP,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR Seminář PSP,"— Transkript prezentace:

1 Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR Seminář PSP, 25. 11. 2014

2 Lokalita Dukovany – technické parametry  zahájení stavebních prací 1974  původní projektový výkon 4 x 440 MWe  zahájení provozu EDU 1-4 v letech 1985 – 1987  projektová životnost 30 let  příležitost provozovat 40, 50 let, tj. do roku 2035  zvýšení výkonu bloků v letech 2005 – 2011 na 4 x 500 MWe  potenciál lokality umožňuje výstavbu dalších bloků  roční výroba el.energie se pohybuje kolem 13,5 TWh (2013 15, 679 TWh)  EDU vyrábí 20 % z celkové spotřeb elektřiny ČR

3 Instalovaný dosažitelný výkon 1 760 MWe – EDU (od 6/2012 – 2 000 MWe 480 MWe – EDA Dukovany- Dalešice umí black start – najetí ze tmy Energetický uzel Dalešice - Dukovany

4 Význam EDU v ČEZ a energetické síti Současný dosažitelný výkon 4 x 500 MW  10 % instalovaného výkonu ČR  20 % podíl na EBITDA Skupiny ČEZ

5 Elektrárna bezpečná a spolehlivá Provozně-bezpečnostní ukazatele podle SÚJB jsou na vysoké úrovni. Podle hodnocení WANO patří EDU do první poloviny nejlépe provozovaných elektráren na světě. Od spuštění elektrárny probíhá kontinuální zvyšování bezpečnosti 1986 -1988 Dokompletace EDU, opatření po Černobylu 1988 – 2008 projekt Morava, vylepšení dle doporučení MAAE 2008 – současnost LTO (Long Term Operation) Nová opatření po stress testech (po havárii ve Fukušimě): zodolnění na seismicitu záplavy, blackout, ventilátorové věže, chlazení tlakové nádoby reaktoru zvenku, likvidace vodíku a chlazení vyhořelého paliva v bazénu skladování.

6 Vnímání jaderné elektrárny v regionu EDU je součást života, postoj k ní je pozitivní (pracovní příležitost, podpora regionu, dobrá komunikace) EDU je vnímána jako bezpečná – funguje bez nehody, veřejnost má důvěru k provozovateli, veřejnost je informována o bezpečnostních opatření v EDU Kontroverzním tématem je problematika ukládání jaderného odpadu, diskuze jsou vždy kolem finanční podpory regionu a ochrana v případě radiační havárie

7 Lokalita Dukovany – socio-ekonomické parametry V 70. letech zrušeny 3 obce – Skryje, Lipňany, Heřmanice (480 občanů se vystěhovalo). Vymezena 20km havarijní zóna – 134 obcí, cca 100 000 obyvatel (+ cca 40 000 Třebíč). Do elektrárny má vstup 4 054 zaměstnanců, z toho je 2 921 zaměstnanců dodavatelských firem a 1 133 zaměstnanců ČEZ. Nejvíce zaměstnanců dojíždí z Třebíčska a Moravskokrumlovska. Celkem 60 firem a 2 000 živnostníků přímo navázaných na provoz EDU. Velký turistický ruch (přes 500 000 osob navštívilo IC EDU), velký zájem o turistiku v údolí řeky Jihlavy, Oslavy a Rokytné. Významná podpora regionu od provozovatele: 965,064 mil. Kč (za roky 1991 – 2013). Bližší informace určitě získáme z výzkumu, který provádí UK a ET v rámci programu Omega (TAČR).

8 ASEK – Vývoj počtu zaměstnanců v oblasti provozu, výstavby, vyřazování JE 2010201520202025203020352040 JE Temelín1 200 1 4001 600 JE Temelín - návazní4 000 JE Temelín - výstavba0002005 400 0 JE Dukovany1 200 1 000 JE Dukovany - návazní4 000 JE Dukovany - vyřazování00000100 JE Dukovany - výstavba0005 150 00 Celkem10 400 15 75020 95015 90010 700

9 Jaká je situace dnes?  SEK ČR doposud není schválena.  MPO není schopno předložit vládě takový návrh koncepce, který by akceptoval kompromis v požadavcích výroby energie a surovinové politiky, např. vyčerpání uhelných zdrojů.  V minulém návrhu se uvádí: podpořit a urychlit proces projednávání, přípravy a realizace nových dvou jaderných bloků ve stávajících lokalitách jaderných elektráren o celkovém výkonu do 2 500 MW v horizontu let 2025 -2030 vč. nezbytných kroků mezinárodního projednávání.  Vláda pověřila MPO zpracovat do konce roku 2014 jadernou strategii. Region očekává, že v jaderné strategii bude harmonogram výstavby nových bloků v ČR.  Očekáváme rozhodnutí o neodkladném zahájení výstavby 5. bloku v Dukovanech.

10  Výstavbu dalšího nového bloku ve stávajících lokalitách jaderných elektráren cílit kolem předpokládaného odstavení EDU, tj. po roce 2035, případně podle predikce bilance ČR na období kolem roku 2030.  Programové prohlášení vlády (únor 2014): Pokud to bude hospodářsky výhodné pro ČR, vláda podpoří výstavbu nových jaderných bloků v Temelíně a Dukovanech, které v dlouhodobém horizontu nahradí významnou část dožívající uhelné energetiky. Za důležité rovněž vláda považuje zajištění provozu EDU i po roce 2025.  ČEZ tvrdí, že nadále rozvíjí oba české jaderné projekty: ETE 3-4, EDU 5.

11 Tlak na zástupce státu se stupňuje účast Energet. Třebíčska při projednávání ASEK (výstavba nového zdroje v jaderných lokalitách) Dopisy a osobní setkání s prezidentem, premiérem, ministry MPO, MF a ostatními účast na konferencích NERS, NUSIM a dalších jednáních z oblasti jaderné energetiky Uspořádání konferencí: Valeč – Budoucnost EDU, Senát a PSP – Ekonomicko-sociální dopady v případě odstavení velkého jaderného zdroje Krajem Vysočina založena expertní skupina pro řešení otázek spojených s výstavbou 5. bloku - další kroky Kraje neznáme

12 Aktivity na podporu jádra směrem k EU Ochrana jádra v Evropském parlamentu Cesta do Bruselu – ET, Energoregion 2020, Ekoregion, Dukovany Setkání s europoslanci, Stálým zastoupením, kancelář ČEZ, EK – generální ředitelství pro energetiku, Výbor regionů Témata: jaderná evropská legislativa a projednání postupu V. Británie a Maďarska ohledně výstavby nových zdrojů

13 Argumenty pro 5. blok Technické argumenty  Nové bloky v lokalitě jsou realizovatelné  Pozemky pro nový blok jsou ve vlastnictví ČEZ  Připojení k síti existuje  S výstavbou EDU 5 nelze otálet  Nenahraditelný význam EDU v energetické síti  Uzel Dukovany-Dalešice umí stabilizovat síť a obnovit ji po blackoutu  Projekt EDU 5 zajišťuje udržení obou jaderných lokalit v ČR

14 Argumenty pro 5. blok Politické argumenty Veřejnost podporuje výstavbu EDU 5 Riziko politického tlaku z EU Ekonomické argumenty Provoz EDU 1-4 je zajištěn do roku 2015 – 2017 Ekonomiku EDU lze zvýšit prodejem tepla

15 Argumenty pro 5. blok Sociální argumenty Ztráta desítek tisíců pracovních míst v nejbližším širokém okolí a v celé ČR Narušení atraktivity regionu Změna struktury zaměstnání Snížení kupní síly Projekt EDU 5 přináší zajištění personální udržitelnosti Naléhavá potřeba udržet zaměstnanost

16 Budoucnost jaderné energetiky v ČR po roce 2025 JE Temelín Provoz povolen do 2020 (1.blok) resp.2022 (2.blok) Opatření z NAcP ST jsou realizovatelná a realizují se (podmínky rozhodnutí pro 2.blok z 2012) Riziko spojené s prodloužením provozu za 2030 je i při případném zvýšení požadavků na JB malé JE Dukovany po roce 2025 - velké riziko možné nerealizovatelnosti zvýšených požadavků na JB - politické tlaky EK a směřování energetické politiky EU Nutnost připravit alternativu pro případ neprodloužení dalšího provozu

17 Aktualizovaná státní energetická koncepce Posílení role jádra při výrobě elektřiny a maximální využití odpadního tepla z JE Národní akční plán rozvoje JE Analyzuje možné varianty rozvoje JE plus - ČR má významné výhody – jaderný průmysl, dlouhodobé zkušenosti, infrastrukturu, znalostní základnu včetně výzkumu a přijatelnosti pro obyvatelstvo minus - Doba od rozhodnutí o NJZ do jeho uvedení do provozu ( 21 až 28 let do vydání povolení SÚJB k provozu plus další proces kolaudační)

18 Role státu je nezbytná – stanovit jasnou dlouhodobou politiku v oblasti energetiky a životního prostředí - Zdůvodnění jaderné energetiky jako součásti energetického mixu (velikost, časový horizont) (schválení ASEK) - Energetické Třebíčsko navrhne přijetí zákona o SEK - Připravenost nést náklady spojené s rolí státu v oblasti JE - Přijetí opatření v oblasti vzdělávání a výzkumu Rozhodnutí o strategii rozvoje energetiky je třeba přijmout co nejdříve - region je připraven na prodloužení životnosti současných bloků - region je připraven a podporuje výstavbu nového zdroje

19 NEBO Máme dvě možnosti: ukončení elektrárny NEBO postavit nový blok a mít dobrou práci.


Stáhnout ppt "Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR Seminář PSP,"

Podobné prezentace


Reklamy Google