Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou."— Transkript prezentace:

1 Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou republiku STAPRO, s.r.o. Ministerstvo zdravotnictví ČR Školení v systému ICD-10-PCS

2 ICD-10-Procedure Coding System (ICD-10-PCS) Šest pomocných sekcí

3 Seznam pomocných sekcí 1. Zobrazování 2. Nukleární medicína 3. Radiační onkologie 4. Fyzikální rehabilitace a diagnostická audiologie 5. Mentální zdraví 6. Léčba zneužívání látek

4 Sekce Zobrazování Bxxxxxx

5 Zobrazování Vymezení sekce Zahrnuje diagnostické výkony oboru radiologie Nukleární medicína má svoji sekci Radiační onkologie má svoji sekci Intervenční radiologie je kódována v Interní a chirurgické sekci !

6 Zobrazování Specifikace polí 1234567 Sekce Tělní soustava Typ zákrokuKontrast Kvalifikátor ------------- Část těla

7 Zobrazování Specifikace polí Druhé pole je Tělní soustava Čtvrté pole Tělní část Třetí pole definuje procedury podle typu zákroku. Páté pole neurčuje přístup, ale použití osmolárního kontrastu. Šesté pole je kvalifikátor informující, byl-li snímek s kontrastem pořízen následně po snímku bez kontrastu. Sedmé pole – kvalifikátor není využito

8 Zobrazování Pole 2 a 4 – příklady hodnot

9 Zobrazování Typ zákroku- hodnoty (Pole 3) Prostá radiografie Skiaskopie Computerová tomografie Magnetická rezonance Ultrasonografie

10 Zobrazování Definice Typů zákroku (Pole 3)

11 Zobrazování Typ zákroku Prostá radiografie Planární projekce obrazu vytvořeného záchytem ionizovaného záření na fotografickou, nebo fotokonduktivní desku

12 Zobrazování Typ zákroku Fluoroskopie Jednoplošné, nebo dvouplošné zobrazení v reálném čase, vytvořené záchytem ionizujícího záření na fluorescenční obrazovku. Obraz může být uchován v digitální, nebo analogové formě.

13 Zobrazování Typ zákroku Computerizovaná tomografie Počítačem reformátované digitální mnohoplošné zobrazení, vytvořené záchytem mnohočetných expozic externího ionizujícího záření.

14 Zobrazování Typ zákroku Magnetická rezonance Počítačem reformátované digitální mnohoplošné zobrazení, vytvořené záchytem radiofrekvenčních signálů emitovaných buněčnými jádry, excitovanými vlivem magnetického pole.

15 Zobrazování Typ zákroku Ultrasonografie Zobrazování anatomických struktur a funkčních informací v reálném čase, vytvořené zpětným záchytem vysokofrekvenčních zvukových vln.

16 Zobrazování Kontrastní materiál (Pole 5) Kontrastní materiál je rozlišen podle koncentrace Např.: vysokoosmolární nízkoosmolární

17 Zobrazování Kvalifikátor (Pole 6) Informuje v případě, že byl snímek s kontrastem pořízen následně po snímku bez kontrastu

18 Sekce Nukleární medicína Cxxxxxx

19 Nukleární medicína Specifikace polí Sekce Nukleární medicína je organizována stejně jako sekce Zobrazování. Jediný podstatnější rozdíl je, že páté pole zde definuje typ použitého radiofarmaka / radionuklidu, namísto kontrastní látky. Páté pole specifikuje radionuklid, který je použit, a to podle typu výkonu. Šesté a sedmé pole - kvalifikátory nejsou v této sekci použité.

20 Nukleární medicína Specifikace polí 1234567 Sekce Tělní soustava Radionuklid ------------ ------------ ------------- Typ Část těla

21 Nukleární medicína Seznam Typů (Pole 3) Planární NM zobrazování Tomografické NM zobrazování Pozitronová Emisní Tomografie (PET) Nezobrazovací NM vychytávání Nezobrazovací NM sonda Nezobrazovací NM assay Systémová NM terapie

22 Nukleární medicína Typ zákroku Planární NM zobrazování Vpravení radioaktivního materiálu do těla pro získání jednorázového jednoplošného zobrazení vzniklého záchytem radioaktivních emisí.

23 Nukleární medicína Typ zákroku Tomografické NM zobrazování Vpravení radioaktivního materiálu do těla pro získání třídimenzionálního zobrazení ze záchytu radioaktivních emisí.

24 Nukleární medicína Typ zákroku Pozitronová Emisní Tomografie (PET) Vpravení radioaktivního materiálu do těla pro získání třídimenzionálního zobrazení ze simultánního záchytu protisměrných radioaktivních emisí.

25 Nukleární medicína Typ zákroku Nezobrazovací NM vychytávání Vpravení radioaktivního materiálu do těla pro měření orgánových funkcí formou detekce radioaktivních emisí.

26 Nukleární medicína Typ zákroku Nezobrazovací NM sonda Vpravení radioaktivního materiálu do těla za účelem studie distribuce a osudu konkrétních substancí formou detekce radioaktivních emisí z externího zdroje.

27 Nukleární medicína Typ zákroku Nezobrazovací NM assay Vpravení radioaktivního materiálu do těla za účelem studie tělních tekutin a krevních elementů detekcí radioaktivních emisí.

28 Nukleární medicína Typ zákroku Systémová NM terapie Podání nekapslovaných/ nechráněných („unsealed“) radioaktivních preparátů za účelem terapie

29 Nukleární Medicína Část těla (Pole 4) Časté jsou anatomické oblasti a kombinace částí těla („játra a slezina“), tedy tak, jak to vyhovuje povaze oboru Nukleární medicína.

30 Nukleární medicína Radionuklid (Pole 5) Pole 5 specifikuje zdroj radiace Přípustný výběr hodnot je specifický pro Pole 2+4 “Jiný radionuklid” je volba vyhrazená pro nově zavedená radiofarmaka

31 Nukleární Medicína Část těla- příklady (Pole 4) Příklady Pole 2 + 4

32 Nukleární medicína Radionuklid - příklady (Pole 5) Pole 2 Pole 5

33 Sekce Radiační onkologie Dxxxxxx

34 Radiační onkologie Specifikace polí 1234567 Sekce Tělní soustava Modalita (Izotop) -------------Typ zákroku Místo léčby

35 Radiační onkologie Specifikace polí Třetí pole definuje typ zákroku. Páté pole dále upřesňuje způsob léčby. Šesté pole specifikuje použitý radioaktivní izotop, pokud je to relevantní. Sedmé pole = kvalifikátor zde není používán.

36 Radiační onkologie Typ zákroku (Pole 3) Rozhodující je použitý typ radiace: Ozáření paprsky Brachyterapie Stereotaktická radiochirurgie Jiné ozáření

37 Radiační onkologie Místo léčby (Pole 4) Specifikuje pro léčbu cílovou Část těla

38 Radiační onkologie Modalita (léčby) (Pole 5) Dále specifikuje typ radiace: fotony elektrony těžké částice kontaktní radiace

39 Radiační onkologie Modalita (léčby) – příklad hodnot

40 Radiační onkologie Izotop (Pole 6) Specifikuje podaný izotop Např.: Jod 125

41 Radiační onkologie Izotop- příklad hodnot Pole 2Pole 5 Pole 6

42 Sekce (Fyzická) rehabilitace a Diagnostická audiologie Exxxxxx

43 Rehabilitace a Dg audiologie Specifikace polí 1234567 Sekce Sekce- Kvalifikátor Typ Zařízení KvalifikátorTyp zákroku Tělní soustava /Oblast

44 Rehabilitace a Dg audiologie Sekce - kvalifikátor (Pole 2) Zahrnuje dvě hodnoty: Rehabilitace Dg audiologie

45 Rehabilitace a Dg audiologie Typ zákroku – Skupiny (Pole 3) Hodnocení Léčba Vložení (přizpůsobení) pomůcky

46 Rehabilitace a Dg audiologie Typ zákroku - Hodnocení (Pole 3) Hodnocení: Zahrnuje stanovení diagnózy, plán léčby, periodické zhodnocení stavu a dokumentování těchto aktivit

47 Rehabilitace a Dg audiologie Typ zákroku - Léčba (Pole 3) Léčba: Použití specifických aktivit a metod k rozvoji, zlepšení nebo znovunastolení výkonnosti funkcí Nebo Kompenzace dysfunkcí Nebo Minimalazice dopadů postižení

48 Rehabilitace a Dg audiologie Typ zákroku (Pole 3) Vložení (přizpůsobení) facilitační pomůcky Návrh, výroba, modifikace, výběr, aplikace protézy, ortézy, sluchové pomůcky nebo jiné rehabilitační pomůcky

49 Rehabilitace a Dg audiologie Typ zákroku - Hodnocení (Pole 3) Hodnocení řeči Hodnocení neuromotorických funkcí Hodnocení ADL (Aktivity denního života) Hodnocení sluchu Hodnocení sluchové pomůcky Hodnocení vestibulárních funkcí

50 Rehabilitace a Dg audiologie Typ zákroku - Ostatní (Pole 3) Léčba řeči Léčba motorických funkcí Léčba ADL (Aktivity denního života) Léčba sluchu Léčba sluchovou pomůckou Vestibulární léčba Vložení facilitační pomůcky

51 Rehabilitace a Dg audiologie Tělní soustava a Oblast- příklady (Pole 4)

52 Rehabilitace a Dg audiologie Typ (metody) (Pole 5) Specifikuje diagnostický test nebo použitou léčebnou metodu

53 Rehabilitace a Dg audiologie Typ (metody) - příklady (1) (Pole 3+5)

54 Rehabilitace a Dg audiologie Typ (metody) - příklady (2) (Pole 3+5)

55 Rehabilitace a Dg audiologie Zařízení (Pole 6) Všeobecně vyjádřený typ zařízení Nepopisuje specifický typ zařízení

56 Rehabilitace a Dg audiologie Zařízení - příklady (Pole 6)

57 Sekce Mentální zdraví Gxxxxxx

58 Mentální zdraví Specifikace polí Sekce Mentální zdraví má specifické odlišnosti v prvním, třetím a čtvrtém poli: Třetí pole popisuje specifický typ zákroku v oblasti mentálního zdraví. Čtvrté pole jej dále upřesňuje v případech, kde je to potřeba. Druhé, páté, šesté a sedmé pole nehrají v této sekci roli a jsou vždy kódovány hodnotou Z.

59 Mentální zdraví Specifikace polí 1234567 Sekce ------------ Typ zákroku ------------ Typ Kvalifikátor

60 Mentální zdraví Typ zákroku – hodnoty (Pole 3)

61 Mentální zdraví Typ - Kvalifikátor (Pole 4) Typ - Kvalifikátor specifikuje dále zákrok Ne všechny Typy zákroku mají Kvalifikátor

62 Mentální zdraví Typ - Kvalifikátor - příklady Pole 3Pole 4

63 Mentální zdraví Kvalifikátor (Pole 5 - 7 ) Vždy hodnota “Z” = žádný

64 Sekce Léčba zneužívání látek Hxxxxxx

65 Léčba zneužívání látek Specifikace Polí 1234567 Sekce Tělní soustava Typ zákrokuKvalifikátor Typ Kvalifikátor

66 Léčba zneužívání látek Typ zákroku (Pole 3)

67 Léčba zneužívání látek Typ - Kvalifikátor (Pole 4) Typ - Kvalifikátor specifikuje dále zákrok Ne všechny Typy zákroku mají Kvalifikátor

68 Léčba zneužívání látek Typ - Kvalifikátor - Příklady hodnot Pole 3Pole 4

69 Léčba zneužívání látek Kvalifikátor (Pole 5 - 7 ) Vždy hodnota “Z” = žádný


Stáhnout ppt "Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou."

Podobné prezentace


Reklamy Google