Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou."— Transkript prezentace:

1 Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou republiku STAPRO, s.r.o. Ministerstvo zdravotnictví ČR Školení v systému ICD-10-PCS

2 ICD-10-Procedure Coding System (ICD-10-PCS) Sekce se vztahem k sekci Interní a chirurgická

3 Sekce Porodnictví 1xxxxxx

4 Sekce Porodnictví Pole - specifikace 1234567 Sekce Tělní soustava Klíčový zákrok Přístup Device Kvalifikátor Část těla

5 Zahrnuje pouze výkony provedené na „produktu početí“ - plodu Výkony provedené na gravidní ženě jsou kódování v Interní a chirurgické sekci (např. episiotomie) Dva Klíčové zákroky jsou užity výhradně v této sekci (Porod, Potrat) Ostatní Klíčové zákroky jsou totožné s částí zákroků Interní a chirurgické sekce (např. Drenáž, Inspekce) Sekce Porodnictví

6 Sekce Porodnictví Tělní soustava (Pole 2) Obsahuje jedinou hodnotu pole „Tělní soustava“: Těhotenství

7 Potrat: Umělé ukončení těhotenství Potrat je dělen do dvou podskupin v závislosti na tom, je-li použito vyvolávající agens nebo je-li potrat „mechanický“ Porod:Asistence při průchodu plodu porodními cestami Sekce Porodnictví Klíčový zákrok (Pole 3)

8 Sekce Porodnictví Klíčový zákrok- Potrat - poznámka Definice Klíčového zákroku nemá nic společného s legislativní definicí: Potratem se rozumí ukončení těhotenství ženy, při němž a) plod neprojevuje ani jednu ze známek života a jeho porodní hmotnost je nižší než 1000 g a pokud ji nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 28 týdnů, b) plod projevuje alespoň jednu ze známek života a má porodní hmotnost nižší než 500 g, ale nepřežije 24 hodin po porodu, c) z dělohy ženy bylo vyňato plodové vejce bez plodu, anebo těhotenská sliznice Potratem se rozumí též ukončení mimoděložního těhotenství anebo umělé přerušení těhotenství provedené podle zvláštních předpisů.

9 Sekce Porodnictví Část těla (Pole 4) V této sekci má „Část těla“ jen 3 hodnoty Produkt početí (bude vysvětleno dále) Produkt početí, zadržený Produkt početí, ektopický

10 Produkt početí je - plod / embryo, - amnion (vnitřní vak) - pupeční šňůra - placenta PCS nerozlišuje „produkt početí“ podle „stáří“ Sekce Porodnictví Část těla

11 Sekce Porodnictví Device (Pole 6) Některé hodnoty pro Device jsou jedinečné pro tuto sekci. Příklady: Laminaria Abortiva Monitorovací elektroda

12 Sekce Porodnictví Kvalifikátor (Pole 7) Význam závisí na hodnotách Klíčový zákrok, Přístup a Část těla Příklady: Metody extrakce (např. nízké kleště, vakuová extrakce) Drenovaná substance (např. amniová tekutina, fetální krev)

13 Sekce Porodnictví Kvalifikátor- příklady Tělní systém: - Těhotenství Část těla: - Produkt početí

14 Sekce Porodnictví Tabulka

15 Sekce - Použití krycích a fixačních materiálů 2xxxxxx

16 Použití krycích a fixačních materiálů Specifikace Polí 1234567 Sekce Tělní soustava Klíčový zákrok Přístup Device Kvalifikátor Anatom. oblasti/ ústí

17 Použití krycích a fixačních materiálů Tělní soustava (Pole 2) Obsahuje 2 hodnoty: Anatomické oblasti Anatomická ústí

18 Použití krycích a fixačních materiálů Klíčové zákroky (Pole 3) Výměna Odstranění Komprese Obvázání Imobilizace Tamponáda Trakce Zákroky specifické pro sekci:

19 Použití krycích a fixačních materiálů Klíčový zákrok (Pole 3) KompreseStlačení tělní oblasti ObvázáníObalení části těla krycím materiálem pro ochranu ImobilizaceLimitace, nebo zabránění pohybu tělní oblasti Tamponáda Vložení materiálu do tělní části TrakceAplikace tahové síly v distálním směru

20 Použití krycích a fixačních materiálů Oblasti těla a ústí (Pole 4) Dva typy hodnot: Zevní oblasti těla (např. „Hrudní stěna“) Přirozená ústí (např. „Ústa a hltan“ )

21 Použití krycích a fixačních materiálů Oblasti těla – Hodnoty (Pole 4)

22 Použití krycích a fixačních materiálů Ústí – Hodnoty (Pole 4)

23 Použití krycích a fixačních materiálů Device (Pole 6) Hodnoty specifikují použitý materiál při zákroku Zahrnují fixační prostředky pro fraktury a dislokace Devices v sekci Použití krycích a fixačních materiálů představují hromadně vyráběné prostředky (bez potřeby mimořádné individuální úpravy) Krycí a fixační materiály, které vyžadují individuální výrobu nebo významnou individuální úpravu jsou kódovány v sekci Rehabilitace

24 Použití krycích a fixačních materiálů Device – Hodnoty (Pole 6)

25 Použití krycích a fixačních materiálů Tabulka

26 Sekce Aplikace přípravků 3xxxxxx

27 Aplikace přípravků Specifikace polí 1234567 Sekce Fyziologický System Klíčový zákrok Přístup Substance Kvalifikátor Tělní soustava/ Region

28 Aplikace přípravků Tělní soustava (Pole 2) Tělní soustava zahrnuje hodnoty: Fyziologické systémy a anatomické oblasti Oběhový systém

29 Aplikace přípravků Klíčový zákrok (Pole 3) Pouze 3 klíčové zákroky: Podání Transfuze Irigace

30 Aplikace přípravků Klíčový zákrok (Pole 3) Oběhový systém Transfúze:Aplikace krve a krevních derivátů

31 Aplikace přípravků Klíčový zákrok (Pole 3) Fyziologické systémy a anatomické oblasti PodáníAplikace diagnostických, terapeutických, nutričních, fyziologických, nebo profylaktických látek, s vyj. krve a krev. derivátů IrigacePodání projímadla/ čistící substance

32 Aplikace přípravků Část těla (Pole 4) Pro „Podání“ se specifikuje Část těla, kde je zákrok prováděn; to může ale také nemusí být místo, kde se projeví efekt výkonu

33 Aplikace přípravků Část těla – hodnoty pro Oběhový systém (Pole 4)

34 Aplikace přípravků Část těla – hodnoty pro „Fyziologické systémy a anatomické regiony” - příklady (Pole 4)

35 Aplikace přípravků Přístup (Pole 5) Přístup má stejné hodnoty jako Interní a chirurgická sekce Přístup pro aplikace intradermalní, subkutánní a intramuskulární je „Perkutánní“ Pokud je použit katétr k dosažení místa aplikace v oběhovém systému, je přístup „Perkutánní“

36 Aplikace přípravků Substance (Pole 6) Substance jsou specifikovány v širokých kategoriích Hodnota substance je specifická pro Část těla

37 Aplikace přípravků Substance - příklady Oběhový systém

38 Aplikace přípravků Substance - příklady Fyziologické systémy a Anatomické oblasti

39 Aplikace přípravků Kvalifikátor (Pole 7) Může dále specifikovat substanci Příklady: Interleukin-2 Tekutý izotop pro Brachyterapii Insulin

40 Aplikace přípravků Kvalifikátor- příklady hodnot (Pole 6) Pole 7

41 Aplikace přípravků Tabulka

42 Sekce Měření a Monitorování 4xxxxxx

43 Měření a Monitorování Specifikace Polí 1234567 Sekce Fyziologický systém Klíčový zákrok Přístup Funkce Kvalifikátor Tělní soustava

44 Měření a Monitorování Tělní soustava (Pole 2) Zahrnuje dvě hodnoty „Tělní soustava“: Fyziologické systémy Fyziologická zařízení

45 Měření a Monitorování Klíčový zákrok (Pole 3) Měření:Stanovení hodnoty fyziologických funkcí jednorázově Monitorování: Stanovení hodnoty fyziologických funkcí opakovaně v průběhu času

46 Měření a Monitorování Přístup (Pole 5) Přístup má stejné hodnoty jako Interní a chirurgická sekce.

47 Měření a Monitorování Funkce (Pole 6) Specifikuje měřenou fyziologickou funkci Např.: (nervová) vodivost (srdeční) elektrická aktivita objem (respirační kapacita)

48 Měření a Monitorování Funkce - hodnoty (Pole 6)

49 Měření a Monitorování Tabulka

50 Sekce - Mimotělní podpora a převzetí funkce 5xxxxxx

51 Mimotělní podpora a převzetí funkce Specifikace Polí1234567 Sekce Fyziologický systém Klíčový zákrok Trvání Funkce Kvalifikátor Tělní soustava

52 Mimotělní podpora a převzetí funkce Tělní soustava (Pole 2) Zahrnuje jedinou hodnotu pole „Tělní soustava“: Fyziologické systémy

53 Mimotělní podpora a převzetí funkce Klíčový zákrok (Pole 3) Podpora funkce: mimotělními prostředky Převzetí funkce: mimotělními prostředky Obnovení funkce:obnovení nebo pokus o obnovení fyziologické funkce na původní úroveň mimotělními prostředky

54 Mimotělní podpora a převzetí funkce Trvání (Pole 5) Specifikuje zda zákrok byl jednorázový, vícenásobný, intermitentní nebo kontinuální Pro ventilaci specifikuje rozsah trvání ( 96 hod.)

55 Mimotělní podpora a převzetí funkce Funkce (Pole 6) Specifikuje fyziologickou funkci, která je předmětem podpory nebo nahrazení Např.: oxygenace ventilace filtrace

56 Mimotělní podpora a převzetí funkce Kvalifikátor Může specifikovat zařízení Např.: balonová pumpa

57 Mimotělní podpora a převzetí funkce Tabulka

58 Sekce Mimotělní terapie 6xxxxxx

59 Mimotělní terapie Specifikace Polí 1234567 Sekce Fyziologický systém Klíčový zákrok Trvání Kvalifikátor Kvalifikátor Tělní soustava

60 Mimotělní terapie Tělní soustava (Pole 2) Zahrnuje jedinou hodnotu pole „Tělní soustava“: Fyziologické systémy

61 Mimotělní terapie Klíčový zákrok (Pole 3)

62 Mimotělní terapie Klíčový zákrok – některé definice Atmosférická kontrolaMimotělní kontrola atmosférického tlaku a složení DekompreseMimotělní eliminace nerozpuštěného plynu z tělních tekutin Elektromagnetická terapie Mimotělní léčení elektromagnetickými paprsky HypertermieMimotělní zvýšení tělesné teploty HypotermieMimotělní snížení tělesné teploty FerézaMimotělní separace krevních produktů.

63 Mimotělní terapie Trvání (Pole 5) Specifikuje, zda zákrok byl jednorázový nebo opakovaný

64 Sekce Masážní výkony („Osteopathic“) 7xxxxxx

65 Masážní výkony Specifikace Polí 1234567 Sekce Anatomické oblasti Klíčový zákrok Přístup Metody Kvalifikátor Tělní oblasti

66 Masážní výkony Tělní soustava (Pole 2 a 3) Sekce Masážní výkony je jednou z nejmenších sekcí ICD-10-PCS. Patří sem jediný termín pro Pole 2 Tělní soustava: Anatomické oblasti pro Pole 3 Zákrok: Léčba.

67 Masážní výkony Klíčový zákrok- definice (Pole 3) Léčba : Manuální léčba zaměřená na odstranění nebo zmírnění somatické dysfunkce a průvodních poruch

68 Masážní výkony Metoda (Pole 6) Šesté pole zahrnuje Metody, jako Lymfatická pumpa Fasciální uvolnění, které nejsou explicitně definovány v ICD- 10-PCS a závisejí na standardních definicích této specializace

69 Sekce Manipulační léčba 9xxxxxx

70 Manipulační léčba Specifikace Polí 1234567 Sekce Anatomické oblasti Klíčový zákrok Přístup Metody Kvalifikátor Tělní oblasti

71 Manipulační léčba Tělní soustava (Pole 2) Obsahuje jedinou hodnotu pole „Tělní soustava“ : Anatomické oblasti

72 Manipulační léčba Klíčový zákrok (Pole 3) Obsahuje jedinou hodnotu pro „Klíčový zákrok“ Manipulace: Manuální zákrok zahrnující přímý tlak na kloub formou jeho vychýlení za fyziologickou hranici, bez přesažení anatomického limitu

73 Manipulační léčba Metoda (Pole 6)


Stáhnout ppt "Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou."

Podobné prezentace


Reklamy Google