Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace a prevence konfliktu v policejním výkonu Výcvikový modul I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace a prevence konfliktu v policejním výkonu Výcvikový modul I."— Transkript prezentace:

1 Komunikace a prevence konfliktu v policejním výkonu Výcvikový modul I.

2 Komunikace Výměna informací mezi účastníky ….pošta, ulice, autobus, v práci, s počítačem, s nadřízeným, telefonicky v divadle, v hospodě, televize, výměna plínek…

3 Komunikace v policejní praxi komunikanti, role účastníků komunikace charakter prováděné činnosti, kontext komunikační kanál celková situace- fyzikální a sociální dimenze vztahy vyplývající z postavení účastníků vzájemné vztahy založené na emocionálním základě osobní charakteristiky účastníků efekt uniformy efekt zbraně (komunikace- předávání prostřednictvím smyslů)

4 Konflikt Confligere Konfliktnost Mýty a předsudky o konfliktech

5 Konflikt vzniká neočekávaně Konflikt vzniká bez příznaků Konflikt vyvolává jedna strana O konflikt jde v případě agresivity Konflikt se řeší pomocí donuc., zbraní atd.. K řešení existuje jednoznačný návod Odchod je prohra Odvrácením hrozby konflikt končí

6 Spouštěče konfliktu Averzivní stimulace (averze k policii) Disinhibice drogou Absence alternativní volby Podněty podporující násilí Skupinová podpora Psychotická interpretace normálního chování Používání barbrů Očekávání odměny za konfliktní chování Reakce na nějakou životní změnu

7 Spouštěče konfliktu Averzivní stimulace (komunikace) Disinhibice drogou (lze předem předpokládat) Absence alternativní volby (dávat volbu) Skupinová podpora (dovednost separace) Psychotická interpretace normálního chování Používání barbrů (verbální komunikace) Očekávání odměny za chování (dovednost separace) Reakce na nějakou životní změnu (lze někdy předpokládat)

8 Vývoj konfliktní situace 1.Spouštěcí fáze- odklon od normálního chování 2.Eskalační fáze- nepřiměřené zaměření se na jeden jev 3.Krizová fáze- mizí kontrola agresivních impulsů 4.Fáze uklidnění- vysoká hladina vzrušení 5.Fáze odžívání- déledobá

9 Spouštěcí a eskalační fáze Pozornost věnovat signálům Rozrušení, časté a rychlé pohyby, výhružná gesta, neklidné nohy, upřený pohled, narušení osobní zóny, bouchání do věcí, pěsti, napjaté tělo, svaly v obličeji, zčervenání, zblednutí, tiky, strkání Identifikovat náhlou změnu chování Komunikovat

10 Verbální komunikace Vývojově mladší Obvykle nefunguje automaticky Prostředkem sdělování je řeč Předpokládá, že si různí lidé spojí se stejným slovem stejný význam Dobře se ovládá vůlí Nemusí prozrazovat skutečný pocit či záměr

11 Neverbální komunikace Vývojově starší Funguje z velké části automaticky Prostředkem sdělování je různé chování Špatně se ovládá vůlí Prozrazuje opravdový pocit či záměr

12 Nositelé neverbální komunikace Držení těla Vzdálenost Mimika Gestika Vizika Haptika Mít na mysli situační kontext

13 Držení těla- posturologie Otevřenost- uzavřenost postoje Směřování postoje, zájem, pozornost Hostilní versus přátelský postoj Dominance- submise Bezpečnost- modifikované postoje Obrana zbraně

14 Vzdálenost-proxemika Vzájemná vzdálenost- neverbální vzkaz –Intimní vzdálenost – méně než 40 cm –Osobní vzdálenost – do 1,2 m –Sociální (konzultativní vzdálenost) 1,2- 3,6 m –Veřejná vzdálenost – více než 3,6 m Narušení zóny Pozor- bezpečná vzdálenost je priorita Práce s prostorem, překážkami Spolupráce ve dvojici

15 Mimika Odráží emocionální stav Napětí svalů v obličeji (agrese) Profesní tvář Může se policista usmívat?

16 Gestika Vypovídá o temperamentovém založení Aktuálním emočním stavu Agresivitě, nervozitě Gesta nesoucí význam Agresivní gesta Dominance Bezpečnost- modifikovaná gesta

17 Vizika Pohled- dráha Oční kontakt- frekvence

18 Vizika Pohled- dráha Oční kontakt- frekvence

19 Vizika Pohled- dráha Oční kontakt- frekvence

20 Vizika Pohled- dráha Oční kontakt- frekvence

21

22 Vizika Pohled- dráha Oční kontakt- frekvence

23 Vizika Pohled- dráha Oční kontakt- frekvence

24 Specifické pohledy Zornice Vizika

25 Haptika Stupeň důvěrnosti Prolomení bariéry, odstartování agrese Dominance Podání ruky Kontaktní a nekontaktní kultury

26 Jak postupovat? Verbální komunikace: Umění otevřít situaci (tzv. otevírák) Pozorovat, registrovat, hrají roli např. drogy? Umění rozhovořit protějšek Pozor na spouštěče Pozor na barbry při komunikaci (s pošk., sv., pach.) Umění nabídnout alternativy

27 Jak postupovat? Verbální komunikace- databáze argumentů a frází: …to vám potvrdí každý soudný člověk Zvažte, že…. Já rozumím vám ale vy rozumějte mě… Představte si….

28 Jak postupovat? Neverbální komunikace: Působit sebejistým a vyrovnaným dojmem (hlas a tempo řeči, postoj, umírněná gestikulace, mimika, výraz, pohled) Pozor na narušení zóny! Pozor na agresivní gesta! Udržet shodu mezi verbálním a neverbálním

29 Jak postupovat? Neverbální komunikace: Naučit se číst neverbální komunikaci protějšku Všímat si vlivu dalších okolností (drogy, alkohol, psych. onemocnění) Identifikovat vliv dalších okolností podle komunikace protějšku Odhadnout a vcítit se do druhého

30 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Lze předpokládat drogy? Osobní znalost? Chová se jako narkoman? Vypadá jako narkoman? Je to v prostředí kde jsou obvykle narkomani (místní znalost)? Zeptat se. Všímat si- co vidím, co cítím.

31 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Hledáme odpověď na tyto otázky: Jde do aktivity (je vybuzený) nebo pasivity (je utlumený)? Vypadá agresivně? Chová se agresivně? Je mu dobře nebo špatně? Chová se přiměřeně? Vypadá orientovaně?

32 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Jistě to obvykle v průběhu zákroku nevíte, lze jen usuzovat! Je utlumený, není agresivní Je vybuzený a může být agresivní Je dezorientovaný a může být agresivní Je v bezvědomí

33 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Je- li utlumený, lze postupovat direktivně. Ale pozor na změnu chování!! Pozor na snížený práh bolesti!!! Nezapomenout, že intoxikovaný nebo rozrušený člověk je velmi citlivý na mimoslovní komunikaci.

34 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Je- li vybuzený- pozor! Nebezpečí agrese!!! Intoxikovaný nebo rozrušený člověk je velmi citlivý na mimoslovní komunikaci.

35 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Je orientovaný? Je vůbec v realitě? Vidí, slyší co vy nevidíte? Psychóza- daleko více záleží na tom, jak věc říkáte, než co říkáte. Komunikace o jeho osobě – snaha vrátit ho zpět (jak se jmenuje, kde bydlí apod.) Převoz na psychiatrii Pozor na uzavřené, stísněné prostory

36 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Je v bezvědomí? Může se náhle probrat Vždy rukavice, rouška Jen opilec? - hrozí zástava dechu Poskytnout první pomoc

37 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Agrese- útoku něco předchází: Nadávky Agrese vůči předmětům Neklid, nervozita Upřený oční kontakt Nezvyklé přibližování se

38 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Udržovat bezpečnou vzdálenost aby se nezvyšovala vztahovačnost a neprovokoval se útok Nechat ho chvíli být Zůstat na stejné úrovni Nikdy ne méně než délka natažené paže Práce s prostorem Spolupráce ve dvojici Práce s časem (dojezd RZ, posil) Distanční pomůcky

39 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Další složky mimoslovní komunikace: Hovořit klidným, hlubším, tišším hlasem I ve vypjatých situacích by měl policista hovořit klidně Vyvarovat se prudkých gest a pohybů, které by si dotyčný mohl vykládat jako útok Pohybovat se pomalu O plánovaném pohybu jednice informovat

40 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Slovní sdělení by mělo být jednoduché, srozumitelné a jednoznačné To zvyšuje naději, že mu protějšek porozumí (Není zcela vhodné zasvěcovat opilce do nuancí psychoterapie závislostí)

41 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Není důvod pro tykání Není důvod lhát Není nutné říkat vše

42 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Nebezpečnou situaci je lépe rychle ukončit

43 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Přítomnost dalších osob riziko agresivního jednání obvykle zvyšuje Přítomnost dalších osob riziko agresivního jednání někdy snižuje- velmi specifické případy Technika separace a opatření- evakuace

44 Dotazy?

45 Opakování Jaké 4 varianty mohou nastat? Jak v jednotlivých případech postupovat?

46 Děkujeme za pozornost Tolerance, disciplína, smysl pro povinnost, zkušenost


Stáhnout ppt "Komunikace a prevence konfliktu v policejním výkonu Výcvikový modul I."

Podobné prezentace


Reklamy Google