Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K OMUNIKACE - DIAGNOSTIKA Zimní semestr. K OMUNIKACE Znamená výměnu informací, tj. předávání, zpracování a předávání informací Zahrnuje nejen komunikaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K OMUNIKACE - DIAGNOSTIKA Zimní semestr. K OMUNIKACE Znamená výměnu informací, tj. předávání, zpracování a předávání informací Zahrnuje nejen komunikaci."— Transkript prezentace:

1 K OMUNIKACE - DIAGNOSTIKA Zimní semestr

2 K OMUNIKACE Znamená výměnu informací, tj. předávání, zpracování a předávání informací Zahrnuje nejen komunikaci mezi lidmi, ale též např. mezi člověkem a strojem, dvěma stroji též č lověk em a jeho vnitřní mi orgány. Specifickým lidským znakem je sociální komunikace, která má tři základní stránky společenského styku: společné činnosti, vzájemné působení a mezilidské vztahy.

3 D RUHY KOMUNIKACE 1. Verbální – pouze tvoří 30% obsahu sdělení 2. Neverbální – tvoří 60% obsahu sdělení 3. K. činem Literatura – neverbální komunikace ČERNÝ, V. Řeč těla. Brno: Edika, 2012, ISBN 80-7258-171-6 KŘIVOHLAVÝM Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988 LEWIS, David. Tajná řeč těla. Praha : Viktoria publishing, 1995, ISBN 80-85605-49X

4 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE J.KŘIVOHLAVÝ Mimika – výraz obličeje Proxemika – sdělování přiblížením, oddálením Haptika – bezprostřední dotyk, podání ruky Posturologie – postoj, držení těla Kinezika – pohyby těla, gesta Řeč očí a pohledů Paralingvistika – sdělování svrchními tóny řeči Vzhled

5 P ŘEKÁŽKY V KOMUNIKACI Nedostatek motivace ke komunikaci Nižší sociokulturní úroveň Mentální retardace Smyslové vady Nižší rozumové schopnosti Psychická onemocnění

6 Ř EČ  Řeč impresivní – porozumění řeči  Řeč expresivní 1. artikulace 2. slovní zásoba 3. mluvní pohotovost 4. gramatické kategorie 5. tempo řeči 6. modulační faktory

7 R YCHLÉ JMENOVÁNÍ

8 VÝZNAM SPRÁVNÉ ŘEČI Řeč je jednou z nejdůležitějších a nejefektivnějších znakových soustav Lidé vnímají jazyk a řeč jako jisté dědictví a výraz kulturního života, v němž je kódovaná literatura, dějiny, hudba Poruchy a vady výslovnosti mají vliv na svého nositele v důsledku společenské odezvy Řeč je prostředkem vytvoření a udržení sociálních vztahů, prostředkem vytvoření si vlastní identity Narušený komunikační proces zasahuje do sebepojetí jedince

9 V ADY ŘEČI Diagnostiku řečových vad provádí kolektiv odborníků. Reedukace řečových vad spadá do oblasti logopedické péče Dyslalie – nesprávná výslovnost Balbuties – koktavost Brebtavost – porucha tempa řeči Dysfázie – opožděný vývoj řeči OVŘ – opožděný vývoj řeči různé etiologie Mutismus, elektivní mutismus Autismus Aspergerův syndrom

10 D YSLALIE Dyslalie je nejčastější druh narušení komunikační schopnosti, je to porucha, která se projevuje vadou výslovnosti hlásek, vynecháváním či zaměňováním hlásek. V češtině je tato vada známá jako patlavost. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky se v roce 2001 léčilo 70 752 pacientů s diagnózou dyslalie ( z toho do věku 18 let 69 516 pacientů a 1236 dospělých pacientů)

11 FYZIOLOGICKÝ A SOCIÁLNÍ ZÁKLAD VÝSLOVNOST I Realizace řeči závisí na jazykově mluvních podmínkách, ale taktéž na individuálních anatomicko-fyziologických dispozicích a podmínkách definovaných fonetikou jazyka. Mluvní ústrojí klasifikujeme do tří oblastí : 1. oblast respirační 2. oblast fonační 3. oblast artikulační

12 NESPRÁVNÁ A VADNÁ VÝSLOVNOST Nesprávná výslovnost – u předškolních dětí se projevuje neustáleností mechanismu tvoření hlásek nebo nepřesností jejich diferenciace Vadná výslovnost (dyslalie) – je přetrvávající odchylka výslovnosti jedné nebo více hlásek, kterou můžeme označit za vadný mluvní stereotyp

13 PŘÍČINY A VÝSKYT DYSLÁLIE V POPULACI Dědičnost – především nespecifická, jako je dyspraxie, dysgnozie motorická retardace Vrozená dispozice - postižení CNS, smyslová postižení, porodní poškození Vliv prostředí – špatný mluvní vzor, nedostatek citového prožitku, výchovní chyby, dlouhé užívání dudlíku Patologie mluvních orgánů – dýchání, fonace, artikulace Další postižení související s vývojem řeči

14 D IAGNOSTIKA DYSLALIE Podle příčin: Orgánová dyslalie = porucha sluchu, zraku, malformace mluvidel Funkční dyslalie = odchylná výslovnost bez patologicko anatomického podkladu Podle stupně: Dyslalie levis- jednoduchá vada výslovnosti Dyslalie gravis – těžká vada výslovnosti Dyslalie universalis – prakticky nesrozumitelná řeč

15 VYVOZOVÁNÍ HLÁSEK A KOREKCE NESPRÁVNĚ A PATOLOGICKY TVOŘENÝCH HLÁSEK ČESKÉHO JAZYKA  Zásada pozitivního přístupu  Zásada krátkodobého cvičení  Zásada častého cvičení  Zásada zpětné vazby  Zásada motivace  Zásada využívání pomocných hlásek  Zásada minimální akce nebo psychofyzické relaxace  Zásada individuálního přístupu

16 Průběh odstraňování dyslalie 1. přípravná cvičení- rozvoj kognitivních, motorických a senzorických schopností 2. identifikace hlásky- poznávání hlásky cestou sluchové, hmatové, optické identifikace 3. vyvozování hlásky – využití jedné nebo více metod logopedického vyvození hlásky 4. fixace nového mluvního stereotypu 5. automatizace správné výslovnosti – posilování artikulačního stereotypu při spontánní mluvě.


Stáhnout ppt "K OMUNIKACE - DIAGNOSTIKA Zimní semestr. K OMUNIKACE Znamená výměnu informací, tj. předávání, zpracování a předávání informací Zahrnuje nejen komunikaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google