Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N ÁZEV ŠKOLY : ZŠ Š TĚTÍ, O STROVNÍ 300 A UTOR : M GR. N IKOLA G RBAVČICOVÁ N ÁZEV MATERIÁLU : VY_32_INOVACE_VO.9.A.08_O PAKOVACÍ TESTÍK 2 N ÁZEV : O.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N ÁZEV ŠKOLY : ZŠ Š TĚTÍ, O STROVNÍ 300 A UTOR : M GR. N IKOLA G RBAVČICOVÁ N ÁZEV MATERIÁLU : VY_32_INOVACE_VO.9.A.08_O PAKOVACÍ TESTÍK 2 N ÁZEV : O."— Transkript prezentace:

1

2 N ÁZEV ŠKOLY : ZŠ Š TĚTÍ, O STROVNÍ 300 A UTOR : M GR. N IKOLA G RBAVČICOVÁ N ÁZEV MATERIÁLU : VY_32_INOVACE_VO.9.A.08_O PAKOVACÍ TESTÍK 2 N ÁZEV : O PAKOVACÍ TESTÍK 2 Č ÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU : CZ.1.07/1.4.00/21.1693 N ÁZEV PROJEKTU : PRIMA ŠKOLA Anotace: Materiál je určen pro žáky 9. ročníku, slouží k opakování probraného učiva Datum: 19.12. 2011 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost (Výchova k občanství) VY_32_INOVACE_VO.9.A.08-10

3 1) KTERÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH INSTITUCÍ SÍDLÍ V BRNĚ? a) Poslanecká sněmovna b) Ústavní soud c) Úřad vlády ČR d) Senát

4 2) KTERÝ STÁT NENÍ ČLENEM EU? a) Švýcarsko b) Španělsko c) Švédsko d) Německo

5 3) MEZI ČESKÉ HUDEBNÍ SKLADATELE NEPATŘÍ… a) Leoš Janáček b) Zdeněk Fibich c) Jan Zrzavý d) Antonín Dvořák

6 4) V LETECH 1935 – 1938 BYL PREZIDENTEM ČSR… a) Tomáš Garrigue Masaryk b) Edvard Beneš c) Emil Hácha

7 5) OCENĚNÍ OSCAR JE UDĚLOVÁNO… a) Filmařům a hercům b) Komparzistům c) Osvětlovačům

8 7) MONOLOG JE … a) Rozhovor b) Projev jednoho člověka c) Diskuse

9 8) OMBUDSMAN a) Superman b) Ochránce lidských práv c) Dobrý voják Švejk

10 9) JE TĚŽŠÍ 1KG OLOVA NEBO 1KG PEŘÍ? a) Olovo je těžší b) Peří je lehčí c) Mají stejnou hmotnost

11 10) KINEMATOGRAFIE JE … a) Nauka o psech b) Filmové umění c) Historie písma

12 POUŽITÉ ZDROJE http://www.google.cz/imgres?q=%C3%9Astavn%C3%AD+soud+%C4%8CR&hl= cs&sa=G&biw=1024&bih=571&gbv=2&tbm=isch&tbnid=zyGJjXikV2loYM:&i mgrefurl=http://swww.usoud.cz/galerie/index.php&docid=KqLoT_y8F54ozM&i mgurl=http://swww.usoud.cz/galerie/img/1.jpg&w=440&h=330&ei=VLfwToHm OrTY4QSY_JjJAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=250&vpy=136&dur=4234&hovh=19 4&hovw=259&tx=185&ty=183&sig=100348155510903955216&page=1&tbnh= 111&tbnw=153&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=mapa+Evropy&hl=cs&gbv=2&biw=1024&bih=5 71&tbm=isch&tbnid=wLcYQ5Dh4KSpsM:&imgrefurl=http://www.mapy- stiefel.cz/detail.asp%3Fpolozka%3DX47406&docid=PHVwMoyyCbvITM&imgu rl=http://www.mapy- stiefel.cz/images/big/mapa_evropy_X47406.jpg&w=379&h=470&ei=FLjwTpWZ EOHg4QSwk9TWAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=465&vpy=86&dur=1266&hovh= 250&hovw=202&tx=108&ty=172&sig=100348155510903955216&page=1&tbn h=161&tbnw=130&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:2,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=Jan+Zrzav%C3%BD&hl=cs&gbv=2&biw=1024 &bih=571&tbm=isch&tbnid=KszArAvDMADQoM:&imgrefurl=http://sni-svuj- sen.blog.cz/1101/jan-zrzavy-kouzelnik-ktery-umel-namalovat- dusi&docid=LsexqxyY3p9caM&imgurl=http://nd04.jxs.cz/449/021/e9760ea644_ 72965818_o2.jpg&w=340&h=457&ei=mbjwTqP8FuyO4gTi3sWzAQ&zoom=1&i act=rc&dur=329&sig=100348155510903955216&page=1&tbnh=164&tbnw=12 2&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=35&ty=86

13 http://www.google.cz/imgres?q=Jan+Zrzav%C3%BD&hl=cs&gbv=2&biw=1024 &bih=571&tbm=isch&tbnid=zABG55lBD1gd_M:&imgrefurl=http://pesek.wz.cz /okrouhlice/cesky/zrzavy.htm&docid=bPiE1rvyX1ANjM&imgurl=http://pesek.w z.cz/okrouhlice/pictures/zrzavy/melanch.jpg&w=400&h=330&ei=mbjwTqP8Fuy O4gTi3sWzAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=437&vpy=126&dur=438&hovh=204&h ovw=247&tx=121&ty=106&sig=100348155510903955216&page=1&tbnh=164 &tbnw=201&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:2,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=Edvard+Bene%C5%A1&hl=cs&gbv=2&biw=102 4&bih=571&tbm=isch&tbnid=JO-_cOuV- M2JxM:&imgrefurl=http://www.lovecpokladu.cz/home/pozvanky-od-lovce- pokladu-1-9-7-9-2008- 1554&docid=kPxfBLWPu1PAJM&imgurl=http://www.lovecpokladu.cz/img/200 8/viky/viky20080828- 4.jpg&w=320&h=452&ei=abrwTrzTI8Si4gS9prnHAQ&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=Oscar&hl=cs&gbv=2&biw=1024&bih=571&tbm =isch&tbnid=pJGhv8hBIg7uYM:&imgrefurl=http://noc- den.bloger.cz/Filmy/Oscari&docid=g_BxfN8PDbkhOM&imgurl=http://noc- den.bloger.cz/obrazky/noc- den.bloger.cz/oscar.jpg&w=819&h=1024&ei=MbvwTontHYPb4QSN_LWoAQ&z oom=1&iact=hc&vpx=327&vpy=181&dur=312&hovh=251&hovw=201&tx=115 &ty=135&sig=100348155510903955216&page=1&tbnh=186&tbnw=143&start =0&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=monolog&hl=cs&gbv=2&biw=1024&bih=571&t bm=isch&tbnid=dz5zqn0OtLjMIM:&imgrefurl=http://www.teachsam.de/deutsc h/d_literatur/d_gat/d_epik/strukt/darb/darb_fig_inn_1.htm&docid=uGHds- aJ4UhjEM&imgurl=http://www.teachsam.de/deutsch/d_literatur/d_gat/d_epik/ strukt/darb/mmf/images/innerer_monolog.png&w=503&h=560&ei=2bvwTpq7J qeE4gSX1LS2AQ&zoom=1&iact=rc&dur=203&sig=100348155510903955216& page=1&tbnh=124&tbnw=112&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=51&t y=43

14 http://www.google.cz/imgres?q=ombudsman&hl=cs&gbv=2&biw=1024 &bih=571&tbm=isch&tbnid=QXXG1nHsjFF7HM:&imgrefurl=http:// www.spotrebitele.info/&docid=gJ6w3bI1gswBuM&imgurl=http://www.asociace-sos.cz/wp- content/uploads/ombudsman1.jpg&w=218&h=224&ei=pLzwTtPKO4 mp4gSGzL2WAQ&zoom=1&iact=rc&dur=375&sig=100348155510903 955216&page=1&tbnh=156&tbnw=152&start=0&ndsp=16&ved=1t:4 29,r:0,s:0&tx=59&ty=37 http://www.google.cz/imgres?q=v%C3%A1hy&hl=cs&gbv=2&biw=102 4&bih=571&tbm=isch&tbnid=9oza7MAQNZzY7M:&imgrefurl=http:// osud-budoucnost.webnode.cz/misky- vah/&docid=w5qcpkhLZDZyQM&imgurl=http://files.osud- budoucnost.webnode.cz/200000002- 5a9ff5b9ad/V%2525C3%252581HY.jpg&w=250&h=270&ei=Rr3wTqC yHYXh4QTXsY2UAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=108&vpy=153&dur=80 63&hovh=216&hovw=200&tx=133&ty=155&sig=10034815551090395 5216&page=2&tbnh=150&tbnw=139&start=12&ndsp=10&ved=1t:42 9,r:5,s:12,r:5,s:12 http://www.google.cz/imgres?q=kinematografie&hl=cs&gbv=2&biw=1 024&bih=571&tbm=isch&tbnid=C9U70mirVWsMxM:&imgrefurl=htt p://www.fiatpeople.cz/bella- italia/italia/92/&docid=NU6HCqxica1uiM&imgurl=http://www.fiatpeo ple.cz/UserFiles/Image/Italia/Italianfilm2.jpg&w=346&h=347&ei=2b3 wTs6kC4Lg4QTyyIWgAQ&zoom=1&iact=rc&dur=157&sig=10034815 5510903955216&page=1&tbnh=115&tbnw=115&start=0&ndsp=16&v ed=1t:429,r:13,s:0&tx=63&ty=60

15 METODIKA Nejprve položíme dětem testové otázky a dáme jim čas na zodpovězení. Potom můžeme test vybrat a opravit nebo zvolit společné opravení (děti si prohodí test ve dvojici a společně opravují). Kontrolu provádíme za pomoci prezentace.


Stáhnout ppt "N ÁZEV ŠKOLY : ZŠ Š TĚTÍ, O STROVNÍ 300 A UTOR : M GR. N IKOLA G RBAVČICOVÁ N ÁZEV MATERIÁLU : VY_32_INOVACE_VO.9.A.08_O PAKOVACÍ TESTÍK 2 N ÁZEV : O."

Podobné prezentace


Reklamy Google