Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

dlouhodobý válečný konflikt, nadvláda Habsburků násilná rekatolizace absolutistický model uspořádání státu do 1556 – kazatelská a pedagogická činnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "dlouhodobý válečný konflikt, nadvláda Habsburků násilná rekatolizace absolutistický model uspořádání státu do 1556 – kazatelská a pedagogická činnost."— Transkript prezentace:

1

2 dlouhodobý válečný konflikt, nadvláda Habsburků násilná rekatolizace absolutistický model uspořádání státu do 1556 – kazatelská a pedagogická činnost jezuitů

3 Po Bílé hoře museli čeští protestanti opustit habsburskou říši, nebo přestoupit ke katolicismu. Řada šlechtických rodů přišla o majetky ve prospěch cizích šlechticů věrných císaři. Masivně se rozšířilo nevolnictví a robota. Zároveň vznikla řada cenných uměleckých památek. Nejvýznamnějšími barokními architekty byli Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové (malostranský Chrám sv. Mikuláše, Loreta) a tvůrce tzv. barokní gotiky (kladrubský klášter, kostel v Sedlci, kaple sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře) Jan Blažej Santini (1677-1723). Matyáš Bernard Braun (1684-1738) je autorem alegorických soch ctnostní a neřestí v Kuksu. Jan a Ferdinand Maxmilián Brokofové osadili sochami světců Karlův most. Světového věhlasu dosáhli malíři Karel Škréta (1610-1674), Jan Kupecký (1667-1740), Petr Brandl (1668-1735) a Václav Vavřinec Reiner (1689-1743). Grafik Václav Hollar (1607-1677) působil v Anglii. Na venkově se rozvíjí tzv. selské baroko (Holašovice) a lidová tvorba.

4 DOMÁCÍ LITERATURA Bedřich BRIDEL (1619 – 15. 10. 1680) český barokní spisovatel, básník a jezuitský misionář překládal a psal náboženské spisy celoživotní tvorbu tvoří na 30 děl Zemřel při ošetřování nemocných morem Co Bůh? Člověk? poetická skladba, jedna z nejlepších, která v této době vznikla nejen v Čechách, ale i v Evropě koncipována jako promluva samotného básníka v první osobě k Bohu básník vede úvahu nad mladostí a pomíjivostí člověka v protikladu k nekonečnosti a velikosti Boha celé dílo vyzdvihuje kontrast lidské bytosti a Boha

5 DOMÁCÍ LITERATURA Bohuslav Balbín (3. 12. 1621 – 29. 11. 1688) jezuita a vlastenec, byl největší český barokní historik 1639 začal Bohuslav Balbín studovat v pražském Klementinu filozofii studium ukončil doktorátem 1642 - 45 vyučoval na jezuitských školách v Třeboni a v Praze 1653 byl Bohuslav Balbín jezuitským řádem vyslán, aby pokračoval ve vyučování. Učil v Praze, Českém Krumlově, Kladsku, Brně, Jičíně a v Jindřichově Hradci sbíral materiál o historii i o současném stavu Čech 1687 byl Bohuslav Balbín podruhé raněn mrtvicí a upoután na lůžko

6 DÍLO: Obrana jazyka slovanského, zvláště českého Obrana jazyka slovanského, zvláště českého - tiskem latinsky 1775 a česky 1869. Nejproslulejší a nejznámější Balbínovo dílo. Původní název Stručná, ale pravdivá rozprava o kdysi šťastném, nyní však přežalostném stavu Království českého. V díle se projevuje Balbínovo silné slovanské povědomí a české státoprávní cítění, láska k českému jazyku a především velké vlastenectví Rozmanitosti z historie Království českého Miscellanea historica Regni Bohemiae - 1679, Rozmanitosti z historie Království českého, nejrozsáhlejší Balbínovo dílo. Původně autor zamýšlel vytvořit obsáhlé syntetické dějiny, nakonec pak vydával velký nahromaděný materiál v tematických řadách. Dílo bylo rozvrženo do dvou řad vždy po deseti knihách. Za života Balbína vyšlo osm knih z první desítky a dvě z druhé desítky. Knihy obsahovaly přírodní a zeměpisné poměry, místopis Čech, osídlení, jazyk a zvyky, životopisy českých světců, úvahy o původu Čechů, dějiny českých panovníků, rodopisy české šlechty, dějiny far a pražských biskupů. DOMÁCÍ LITERATURA

7 Felix Kadlinský (1613 –1675) český spisovatel a překladatel, člen jezuitského řádu díla jsou idylická, mají snahu přikrášlovat skutečnosti Dílo: Zdoroslavíček v kratochvilném hájíčku postavený Zdoroslavíček v kratochvilném hájíčku postavený parafráze souboru písní Trutznachtigall německého jezuity Friedrich von Spee jedná se o jeho nejvýznamnější dílo obsahuje písně o přírodě a náboženské písně

8 DOMÁCÍ LITERATURA Antonín Koniáš (únor 1691 – 29. 10. 1760) český kazatel, misionář a náboženský spisovatel člen jezuitského řádu jeho boj proti protestantské literatuře vedl ke spálení značného množství knih (30 000 podle pečlivě vedených záznamů) horlivě kázal (pětkrát denně, německy a česky) Klíč kacířské bludy k rozeznávání otvírající, k vykořenění zamykající Clavis haeresim claudens et aperiens – Klíč kacířské bludy k rozeznávání otvírající, k vykořenění zamykající (1729) seznam zakázané literatury, Koniášovo nejznámější dílo tento seznam byl schválen až roku 1770, zakazuje téměř všechnu literaturu let z 1414–1620 a exulantskou literaturu

9 DOMÁCÍ LITERATURA

10 ADAM MICHNA Z OTRADOVIC ( asi 1600 – 1676) ADAM MICHNA Z OTRADOVIC ( asi 1600 – 1676 ) raně barokní básník, skladatel a varhaník dlouhá léta varhaníkem ve svém rodišti, Jindřichově Hradci, kde měl i dům a obchod s vínem Česká mariánská muzika (1647) Svatoroční muzika, aneb sváteční kancionál (1661) Loutna česká Hajej můj andílku Pod našima okny Chtíc, aby spal (Vánoční noc)

11 DOMÁCÍ LITERATURA VÁCLAV JAN ROSA (1620 – 11.08. 1689) jazykovědec, básník a právník vystudoval artistickou a právnickou fakultu na pražské univerzitě od roku 1670 byl radou apelačního soudu Discursus Lypirona aneb Mluvnice jazyka českého jediné české rozsáhlejší dílo světské poezie této doby nepříliš zdařilé Čechořečnost (Grammatica linguae Bohemicae Čechořečnost (Grammatica linguae Bohemicae ) latinsky psaná česká mluvnice 4 části: orthographia, etymologia, syntaxis & prosodia čtvrtá část obsahuje překlady do češtiny a je zatížena mnoha neologismy purismem se Rosa stal vzorem pro všechny další brusiče ironii překládal jako usmívka; klášter jako samotov

12 DOMÁCÍ LITERATURA MATĚJ VÁCLAV ŠTEYER( 13. 02. 1630 / 07. 09. 1692 ) MATĚJ VÁCLAV ŠTEYER ( 13. 02. 1630 / 07. 09. 1692 ) jezuitský kněz, kazatel, překladatel, náboženský spisovatel a jazykovědec významný představitel skupiny puristů (jazykových brusičů) Kancionál český Žáček, aneb, Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti Brus jazyka českého (1667) – latinsky psaná příručka Kancionál český

13 DOMÁCÍ LITERATURA POLOLIDOVÁ TVORBA vychází z oficiálního vzoru, ale posluchač si pro sebe téma upraví, aby ho nějakým způsobem více oslovovala Patří sem např. tzv. intermédia (interludia), která vznikala hojně v barokním období, kdy se oficiální církevní tematika zpracovala v lidovém duchu (např. Václav František Kocmánek: Rakovnická vánoční hra) frašky z lidového prostředí - satira, parodie, vulgarismy lidové hry nebyly vždy náboženského tématu (nejčastěji velikonoční nebo vánoční), ale i dobrodružné (také často ovlivněné umělou literaturou) a loutkové vznikaly i zpěvohry patrně jako důsledek inspirace operními představeními na šlechtických zámcích

14 EXULANTSKÁ LITERATURA PAVEL STRÁNSKÝ ( asi 1583 – 1657) PAVEL STRÁNSKÝ ( asi 1583 – 1657 ) exulantský spisovatel do roku 1609 působil jako děkan v Litoměřicích brzy se oženil (jeho žena byla poměrně movitá vdova) a stal se městským písařem v Litoměřicích poté co odmítl přestoupit na katolickou víru byl vypovězen z Čech (1627) Respublica Bojema latinský spis psaný encyklopedickým způsobem podal zde celkový výklad o českém království před rokem 1620 kniha je určena k obraně protestantů

15 EXULANTSKÁ LITERATURA PAVEL SKÁLA ZE ZHOŘE ( 10. července 1583, Praha - asi 1640) český exulantský spisovatel a historik pozvolení Fridricha Falckého českým králem, působil jako úředník královské kanceláře 1622 již Fridrich Falcký nechtěl válčit, proto propustil všechny Čechy ze svých služeb Pavel Skála odešel do Freiburku, kde začal psát Chronologie církevní, v níž rozmanití a pamětihodní příběhové v církvi boží od stvoření až do těchto posledních časův zběhlé s jistou posloupností let podle pravidla písem svatých a z hodnověrných pramenů v krátkém pořádku gruntovně a srozumitelně se vypisují a před oči představují Chronologie církevní, v níž rozmanití a pamětihodní příběhové v církvi boží od stvoření až do těchto posledních časův zběhlé s jistou posloupností let podle pravidla písem svatých a z hodnověrných pramenů v krátkém pořádku gruntovně a srozumitelně se vypisují a před oči představují Historie církevní ze spisův a pamětí hodnověrných historiků v krátkou summu uvedená a sepsaná Historie církevní ze spisův a pamětí hodnověrných historiků v krátkou summu uvedená a sepsaná – kritická analýza stavovského povstání - obhajoba

16 EXULANTSKÁ LITERATURA JIŘÍ TŘANOVSKÝ ( 09. 04. 1592 – 29. 05. 1637) JIŘÍ TŘANOVSKÝ ( 09. 04. 1592 – 29. 05. 1637 ) český a slovenský spisovatel a evangelický kněz Po Bílé Hoře (1620) byl vypovězen z Moravy se odebral na Slovensko, kde působil jako kaplan na zámku Orava a později v Liptovském Mikuláši Cithara sanctorum Cithara sanctorum neb Žalmy a písně duchovní staré i nové, kterých církev evanjelická užívá známý pod názvem Tranoscius Cithara sanctorum někdy i Cithara sanctorum neb Žalmy a písně duchovní staré i nové, kterých církev evanjelická užívá známý pod názvem Tranoscius první vydání obsahovalo text i nápěv 412 písní, z nichž přes 150 přeložil nebo složil sám Třanovský

17 EXULANTSKÁ LITERATURA JAN AMOS KOMENSKÝ ( 28. 03. 1592 – 15.11.1670 ) největší spisovatel pobělohorské emigrace a poslední biskup jednoty bratrské studoval v Německu v Heidelbergu rozhodl se vytvořit českou národní vědu v době svých studií se rozhodl vytvořit velký slovník (Poklad jazyka českého) dále encyklopedii (Divadlo veškerenstva věcí) - obě díla zůstala nedokončena v roce 1621 byl nucen opustit vlast se svou ženou i dětmi útěku před španělskou armádou poztrácel část rukopisů a přišel o celou knihovnu žena se nakazila morem, který byl v té době rozšířen v Přerově a zemřela stěhoval na různá místa (skrýval se) ke svým českobratrským šlechtickým přátelům rok 1628 přinesl tvrdé stíhání nekatolíků, proto Komenský odcestoval do polského Lešna

18 EXULANTSKÁ LITERATURA JAN AMOS KOMENSKÝ anglický parlament – Anglie - vytvořil zde akademii věd pracuje v zemích - Švédsko, Východní Prusko neopouštěla ho víra v to, že se vyhnanci jedou vrátí zpět do vlasti po tom, co se opět vrátil do Lešna, zemřela mu druhá žena 1648 víra v návrat emigrantů do Čech, vzala za své - vestfálský mír v době Švédsko - polské války - Lešno v plamenech a K. tím přišel o všechen svůj majetek a velkou část svých rukopisů zničení slovníku Poklad českého jazyka a také spisů, ve kterých Komenský spojoval všechny vědní obory (pansofia) 1656 Komenský z Lešna odešel a usadil se u přátel v Amsterodamu je slavný a uznávaný; Švédsko v Holandsko, Uhry – zde procházejí školy reformou podle jeho zásad představitelé Harvardské univerzity v Americe chtěli poznat učení Komenského a pozvali ho na návštěvu nepřestal ani ve stáří věřit v lepší budoucnost pohřben v Naardenu - jeho památník je pod ochranou České republiky

19 Labyrint světa a ráj srdce /1631/ skladba, ve které Komenský využil svých zážitků z cest. Poutník – Komenský - putuje světem a hledá pro sebe vhodnou práci. Jeho společníkem na cestě je Všezvěd Všudybud. Ten ho nabádá, aby se spokojil se vším, co spatří. Radí mu, aby nic nekritizoval, že si tím ušetří nejednu nepříjemnost. Další, kdo se k nim připojil je Mámení, které poutníkovi nasadí brýle, zkreslující pohled na svět. Poutník ale nepodlehne. Společně vstupují do města, které se doslova hemží lidmi. Každý pospíchá za svou prací, ale každá jejich práce je podvod. Lidé chodí s maskami na obličeji a často je mění. Jsou ovládáni touhou po snadném bohatství, po dobrém postavení ve společnosti a po životě bez starostí. Poutník přichází na to, že všude panuje podvod. Je zoufalý z toho, v jakém stavu se společnost nachází. Chce odsud pryč. Nakonec se uzavírá do sebe a do své samoty. EXULANTSKÁ LITERATURA

20 Labyrint světa a ráj srdce

21 EXULANTSKÁ LITERATURA Kšaft umírající matky jednoty bratrské pastýřský list církev promlouvá jako umírající matka Komenský přesvědčen o zániku jednoty bratrské Centrum securitatis ( Hlubina bezpečnosti) filozoficko náboženské pojednání čím více se člověk vzdaluje od Boha (středu jistoty), tím více propadá zmatkům

22 EXULANTSKÁ LITERATURA Pansofie Pansofie je věda či filosofický směr, jenž se snaží skrze poznání a zahrnutí všech vědních oborů harmonizovat svět a zbourat například i jazykové bariéry mezi lidmi Všeobecná porada o nápravě věcí lidských pansofii - označil jako cestu k nápravě současného konfliktního světa Via lucis (Cesta světla) prameny formování moudrosti: přístupné a srozumitelné knihy všem dostupné školní vzdělání vytvoření společného jazyka

23 EXULANTSKÁ LITERATURA Didaktika česká Didactica magna Didaktika česká rozšířená na latinskou verzi Didactica magna pedagogická práce, která je přeložena do všech evropských jazyků snaží se o to, aby se stal z pedagogiky vědní obor a aby byly přesně určeny zákony výchovy snaží se vysvětlit, že škola se má stát důležitou pro každého jedince a výchova je podle něj nutná k důstojnému lidskému životu důležitý je nikoli učitel, ale žák přesně vymezil, v jakém věku má kdo dítě vychovávat / rodiče, školka, národní škola atd./ Informatorium školy mateřské kniha pro matky a chůvy zdůrazňuje důležitost předškolní výchovy zejména estetické

24 EXULANTSKÁ LITERATURA Brána jazyků otevřená ( Janua linguarum reserata) první moderní učebnice latiny pojmům odpovídají slova a texty Orbis pictus (Svět v obrazech) nejznámější Komenského kniha původně učebnice latiny, později vzor pro všechny jazykové učebnice Schola ludus (Škola hrou) soubor her, které měly u žáků prohloubit znalost latiny poukazuje na nutnost názorového učení za použití příkladů na postup vyučování od jednoduchého k složitějšímu vzdělání má být podle něj přístupné všem, bez rozdílu sociálního původu a pohlaví samozřejmostí je pro něj vyučování zdarma.

25 Labyrint světa a ráj srdce

26 EXULANTSKÁ LITERATURA Kancionál sbírka české duchovní lyriky Linguae bohemicae thesaurus (Poklad jazyka českého) plánovaný slovník soudobých vědních oborů shořel při požáru v polském Lešně O poezii české propaguje ušlechtilé básnické postupy – propagace časomíry

27 EXULANTSKÁ LITERATURA Nejdůležitější zásady Komenského: 1.názornost 2.přiměřenost 3.postup od známého k neznámému, od jednoduchého ke složitějšímu 4.učit vědomostem i dovednostem 5.škola pro všechny bez ohledu na majetek a pohlaví 6.ovládání cizích jazyků 7.škola = dílna lidskosti 8.důležitost kázně 9.důraz na tělesnou výchovu


Stáhnout ppt "dlouhodobý válečný konflikt, nadvláda Habsburků násilná rekatolizace absolutistický model uspořádání státu do 1556 – kazatelská a pedagogická činnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google