Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oficiální literatura českého baroka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oficiální literatura českého baroka"— Transkript prezentace:

1 Oficiální literatura českého baroka
Náboženské zaměření tvorby/životopisy svatých, kázání, legendární látky o českých světcích, náboženská lyrika…/ 1.Duchovní lyrika: Bedřich Bridel/ / jezuitský kněz, básník, profesor rétoriky a poetiky Narodil se ve Vysokém Mýtě,od 18 let člen jezuitského řádu, vedl jezuitskou tiskárnu v pražském Klementinu, od r.1660 se věnoval misionářství, zemřel 15.října 1680 v Kutné Hoře, kde ošetřoval nemocné morem a sám se nakazil

2 Bedřich Bridel Bedřich Bridel jako misionář obrací lid na katolickou víru

3 B.Bridel:sbírka Co Bůh? Člověk?
Meditace nad lidskou nicotností ve srovnání s Boží velikostí/člověk se povznáší k Bohu tím, že si uvědomuje svou malost/ Bůh je slunce, já jiskřička Bůh je květ, já jsem pýr Bůh je med, já jsem hořkost /metafory,protiklad/ 8veršové strofy se střídavým rýmem/8slabičné verše se střídají se 7slabičnými/ Kontrast/Bůh-člověk/,apostrofy, otázky,anafory/já-ty/, tykání v oslovení Boha/zlidšťující/ Vánoční poezie:Jesličky

4 Adam Michna z Otradovic/1600-1676/
Sbírky duchovních písní:Svatoroční muzika, Loutna česká, Česká mariánská muzika –písně Hajej můj andílku, Chtíc, aby spal /básně plné jasu, optimismu, melodické, oslavuje nejčastěji Pannu Marii/ Jindřichohradecký varhaník

5 Adam Michna z Otradovic

6 Václav Jan Rosa/1621-1689/ Básník, jazykovědec, pražský právník
Dílo:Čechořečnost/latinsky psaná gramatika a stylistika Snahy brusičů a puristů/purus-lat.čistý/:nevhodné vytváření novotvarů-zelenochrupka, čistonosoplena, břinkoklapka, hlubokozník /Václav Pohl, Matěj Václav Šteyer:Brus jazyka českého/

7 Bohuslav Balbín

8 Bohuslav Balbín/ / jezuitský kněz,věnoval se studiu české minulosti latinské pojednání:Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého/1672, tiskem 1775 M.F.Pelclem, obhajuje právo národa na vlastní jazyk, kritizuje odnárodňující se šlechtu, odsuzuje politiku vídeňského dvora, která vytlačuje český jazyk ze škol, z úřadů… lat.dílo: Výtah z českých dějin lat.:Učené Čechy/součástí encyklopedických vědomostí o Českém království/

9 Tomáš Pešina z Čechorodu
Titulní list knihy Mars Moravicus… z r. 1677

10 Tomáš Pešina z Čechorodu/1629-1680/
Věnoval se vlastivědné práci, katolík psal česky i latinsky o dějinách Moravy Předchůdce Moravopisu/1663, lat. dílo/

11 Jan František Beckovský

12 Jan František beckovský/1658-1725/
Poselkyně starých příběhův českých/ dílo je rozšířením Hájkovy kroniky/

13 Lidová a pololidová slovesnost
Vedle literatury oficiální, kterou tvořili jezuité v duchu protireformačním, vznikala i literatura pololidová a anonymní lidová slovesnost Kulturní úpadek národa v době pobělohorské se projevil v jazykové úrovni slovesných děl/brusiči/ Pololidová tvorba vznikala v prostředí blízkém lidu:1.interludia/mezihry, krátké frašky, vkládané původně mezi vážné hry/-Václav František Kocmánek:Lamentatio Rusticana/Selské naříkání, z konce 30leté války se selským Otčenášem/ 2. Písmácké paměti Fr.Jana Vaváka/dokumentárně přesné zprávy/ 3.Kramářské písně/kramáři s flašinetem/

14 ÚLS Hl.znaky-anonymita, ústní podání, variabilita textu
V době úpadku nositelkou slovesné kultury Druhy-pověst, proroctví, pohádky, lidové písně, balady, lidové drama, lidové zpěvohry Pověsti národní/o praotci Čechovi/ Pověsti hrdinské/O Žižkovi/, rodové/o bílé paní/, legendární/p.hostýnská/ Proroctví/Libušino/ Lidové drama navazovalo na hry velikonoční a vánoční Loutkové hry


Stáhnout ppt "Oficiální literatura českého baroka"

Podobné prezentace


Reklamy Google