Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kondiční příprava ve sportovním tréninku dětí a mláděže Sportovní trénink (struktura výkonu, složky sportovního tréninku, RTC a jeho specifika u mládeže)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kondiční příprava ve sportovním tréninku dětí a mláděže Sportovní trénink (struktura výkonu, složky sportovního tréninku, RTC a jeho specifika u mládeže)"— Transkript prezentace:

1 Kondiční příprava ve sportovním tréninku dětí a mláděže Sportovní trénink (struktura výkonu, složky sportovního tréninku, RTC a jeho specifika u mládeže)

2 Sportovní trénink Co si vlastně pod pojmem trénink máme představit? Trénink = proces směřující k naplnění vytčeného cíle sportovní výkon příprava na soutěž zdravotní význam vliv na utváření osobnosti

3 Etapy sportovního tréninku Určité časové období charakteristické cíli, metodami a obsahem sportovního tréninku etapa předsportovní přípravy (6 – 10 let) etapa základního tréninku (10 – 15 let) etapa specializovaného tréninku (15 – 19 let) etapa vrcholového tréninku (cca od 20 let)

4 Etapa předsportovní přípravy cca do 10 let věku – spíše než o trénink se jedná o usměrnění spontální pohybové aktivity dětí rozvoj PS a základních PD utváření vztahu k pravidelné pohybové aktivitě zábavné činnosti všeobecného charakteru nezdůrazňujeme samotný sportovní výkon

5 Etapa základního tréninku cca od 10 do 15 let - velmi důležitá fáze všestrannost, získání širokého záběru pohybových dovedností x předčasná specializace vysoký poměr obecných cvičení, speciální tréninkové prostředky tvoří do 20% objemu tréninkového zatížení utváření základních tréninkových návyků – pravidelnost, cílevědomost, zodpovědnost, … pochopení základních tréninkových principů a vlivu tréninku na výkon stále ještě nezdůrazňujeme samotný sportovní výkon, hlavním cílem je všestranný pohybový základ zaručující perspektivu dalšího růstu obsah podobný ve všech sportech – možnost změny sportu dle zájmu (ještě nevyhraněný)

6 Etapa specializovaného tréninku cca od 16 do 19-22 let podle jednotlivých sportů (většinou do kategorií mládeže – junioři,…) dochází k vyhranění zájmu a výběru sportu zvyšuje se objem i intenzita tréninkového zatížení podíl speciálních cvičení dle fáze RTC až 70% upevňování a pochopení tréninkových principů větší provázanost mezi tréninkovým úsilím a výkonem v soutěži soutěže a výkon se již stávají významným motivem pro trénink, větší pozornost se věnuje i chování při soutěžích (taktika, rozcvičení,…)

7 Etapa vrcholového tréninku ve většině sportů od kategorií dospělých (cca od 20 let) vysoký podíl speciálních cvičení individuálně maximální objem i intenzita tréninkového zatížení rozvoj všech složek sportovního tréninku (PS, PD, technika, taktika, psychická odolnost,…) všeobecná cvičení mají většinou preventivní význam (svalové dysbalance, poškození z jednostranného zatížení, zranění,…) výkon v soutěži nejdůležitějším faktorem správnosti tréninku

8 Složky sportovního tréninku Vycházejí ze struktury sportovního výkonu – složkami rozumíme faktory ovlivňující sportovní výkon. Působí vždy v součinnosti a vzájemně se ovlivňují. kondiční faktory faktory somatické faktory osobnostní a psychické faktory technické faktory taktické

9 Složky sportovního tréninku kondiční faktory představují stupeň rozvoje pohybových schopností. důležitost (podíl na výkonu) kondičních schopností výrazně závisí na struktuře sportovního výkonu (často nutná kombinace vysoké úrovně více PS)  vysoká podmíněnost – např. vytrvalostní sporty (běžecké lyžování, cyklistika, dlouhé běhy, …), rychlostně-silové sporty (sprinty, skoky, alpské lyžování, …), koordinační sporty (lukostřelba, gymnastika, …).

10 Složky sportovního tréninku somatické faktory základní faktory – výška, hmotnost, složení těla somatotyp - 3 složky :  ektomorfie - vyjadřuje podélné rozložení tělesné hmoty, tedy křehkost, vytáhlost, útlost  endomorfie - vyjadřuje tloušťku nebo množství podkožního tuku  mezomorfie - vyjadřující rozvoj svalstva a kostry pro řadu sportů je určitý somatotyp charakteristický, v řadě sportů je i limitním faktorem dosahování vrcholných výkonů, Nelze ho však přeceňovat a v řadě sportů se prosazují různé somatotypy

11 Složky sportovního tréninku faktory osobnostní a psychické Zahrnují poznávací, rozhodovací, emoční a motivační procesy podílející se na sportovním výkonu a vycházející z osobnosti sportovce. Mají zásadní význam u všech typů výkonů - ovlivňují především schopnosti a motivaci. Schopnosti :  pohybové - viz. PS  senzorické – úloha smyslů (poskytují informace)  intelektuální – „pohybová inteligence“ – vnímání, rychlost učení, … Motivace :  optimální míra - různá dle charakteru výkonu (např. biatlon = běh + střelba)  nízká – nevyužití úrovně PS a PD  vysoká = přemotivovanost – nervozita, chyby v osvojených dovednostech, špatné rozvržení sil „přepálení závodu“, … Osobnostní vlastnosti :  volní vlastnosti  úroveň aspirace  píle, houževnatost, odolnost, sebedůvěra  temperamentové vlastnosti – žádoucí emoční stabilita

12 Složky sportovního tréninku faktory technické Technikou rozumíme účelný způsob řešení pohybového úkolu. Technika je především věc koordinace a řízení motoriky. Cílem je takové uspořádání pohybů, které vede nejlépe k splnění vytčeného úkolu. Stabilita a proměnlivost techniky dovoluje přizpůsobovat se měnícím se vnějším podmínkám v průběhu sportovního výkonu. Technika je součástí tréninku ve všech jeho etapách. Pojetí je však rozdílné a techniku vždy musíme přizpůsobit především úrovni rozvoje kondičních faktorů, které ji do značné míry limitují.

13 Složky sportovního tréninku faktory taktické Taktické chování spočívá ve výběru optimálního řešení daného úkolu v souvislosti s měnícími se podmínkami v průběhu soutěže. oblast taktických faktorů je poměrně složitá a v různých disciplinách a sportech se podílí na sportovním výkonu různou měrou. výrazným způsobem ovlivňují taktiku úroveň myšlení a zkušenosti

14 Plánování tréninku Trénink je dlouhodobý proces, plánování je cyklické (tj. po určitých obdobích) OC, RTC - časově nejdelší úseky (Olympijský cyklus, roční tréninkový cyklus = RTC). Stanoveny hlavní úkoly v oblasti soutěžní i rozvoje složek sportovního tréninku Makrocykly - časově střednědobé úseky (obvykle 4 – 6 týdnů). Zaměřeny většinou na 1-2 složky tréninku (např. zvýšení kondice, technická příprava, …) Mikrocykly - časově nejkratší úseky (obvykle týden). Podrobný tréninkový plán vycházející z cílů tr. cyklů

15 Roční tréninkový cyklus (RTC) Je členěn do několika období, která mohou zahrnovat jeden nebo více cyklů : přípravné období : obecné a speciální rozvoj kondice, utváření a zdokonalování specifických sportovních dovedností závodní období výběr a uspořádání závodu, vyladění na nejdůležitější soutěž přechodné období odpočinek – změna způsobu zatížení, příp. rekondiční nebo rehabilitační lázeňské pobyty apod.

16 Roční tréninkový cyklus (RTC) RTC je obvykle uspořádán do 13 čtyřtýdenních cyklů dle struktury soutěží daného sportu v průběhu jednotlivých cyklů je nutné dodržovat princip vlnovitosti zatěžování v makrocyklech i mikrocyklech obsah tréninků je nutno přizpůsobovat specifickým úkolům v jednotlivých obdobích a cyklech

17 Regenerace v průběhu RTC Úkolem regenerace je obnovovat síly sportovce a eliminovat únavu. Regenerace je nezbytnou součástí tréninkového procesu a je důležitou prevencí různých možných poškození organismu sportovce. Regeneraci by mělo být věnováno cca 50% času stráveného tréninkem, samozřejmě také v závislosti od objemu a intenzity zatížení. základní regenerační metody = hygienické návyky (osprchování, stravování, pitný režim, spánek) jednoduché regenerační procedury – vodní procedury (studená x teplá, perlička, vířivka, podvodní masáž, sauna, pára, priezsnitsův zábal) fyzioterapie a lékařské procedury (mobilizace, magnet, elektroléčba, laser, kryokomora,…)

18 Specifika RTC mládeže Obsah, metody, četnost a intenzitu zatížení je vždy třeba přizpůsobovat věku dětí !!! u nejmladších kategorií je schema RTC závislé především na podmínkách (tělocvična, stadion, počasí,..), není třeba dodržovat klasické členění do cyklů – jedná se spíše o kroužky. Respektujeme členění školního roku (prázdniny), soutěžím nepřikládáme význam z hlediska výkonu a důležitosti, ale trváme na pravidelné účasti na trénincích i závodech. u starších kategorií postupně uplatňujeme principy členění RTC, ale stále respektujeme prázdniny a soutěže nerozlišujeme podle důležitosti. veškeré principy členění RTC uplatňujeme až od etapy specializovaného tréninku


Stáhnout ppt "Kondiční příprava ve sportovním tréninku dětí a mláděže Sportovní trénink (struktura výkonu, složky sportovního tréninku, RTC a jeho specifika u mládeže)"

Podobné prezentace


Reklamy Google