Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Experimentální metody oboru - Úvod 1/8 VŠB - Technická univerzita v Ostravě Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů VŠB - Technická univerzita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Experimentální metody oboru - Úvod 1/8 VŠB - Technická univerzita v Ostravě Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů VŠB - Technická univerzita."— Transkript prezentace:

1 Experimentální metody oboru - Úvod 1/8 VŠB - Technická univerzita v Ostravě Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů VŠB - Technická univerzita v Ostravě Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů © doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.

2 Experimentální metody oboru - Úvod 2/8 Vyučující: doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Místnost: F325 Tel.: 3393 (597 323 393) E-mail: zdenek.folta@vsb.cz Web: www.347.vsb.cz - členové katedry - Folta - osobní stránky nebo přímo http://www.347.vsb.cz/Staff/Folta /menu.htm

3 Experimentální metody oboru - Úvod 3/8 Plán přednášek Účel měření ve strojírenství, typy technických měření, měření statické a dynamické, ISO 9001 a měření. Nejistoty při měření a jejich eliminace, kalibrace snímačů a přístrojů, aproximace. Tenzometrie - princip měření tenzometry, využití Wheatstonova můstku, citlivost měření a tepelná kompenzace, tenzometrické snímání tahu-tlaku, ohybu a krutu, specifické nejistoty při měření tenzometry. Fyzikálních principy snímačů a snímače veličin založené těchto principech. Záznam dynamických jevů, A/D převodník, volba vzorkovací frekvence. Měřicí systém LabView. Vyhodnocení záznamů dynamických jevů - frekvenční analýza (FFT). Typy signálů jejich záznam a zpracování. Pokročilá tenzometrie - deformační citlivost tenzometru, konstanta tenzometru, příčná citlivost tenzometru, tepelná citlivost tenzometru, a jejich kompenzace, analýza rovinné napjatosti pomocí tenzometrické růžice, analýza reziduálních pnutí. Praktické aplikace měření v průmyslu.

4 Experimentální metody oboru - Úvod 4/8 Plán cvičení Zpráva z měření č. 1. „Kalibrace měřicích přístrojů“. kalibrace voltmetru, kalibrace snímače momentu a síly (pro měření č. 2), zpráva z kalibrace přístrojů se stanovením nejistoty přístroje. Zpráva z měření č. 2 – „Měření součinitele tření na závitu“. pevnostní výpočet mezního zatížení snímačů pro měření součinitele tření, stanovení teoretického měřítka těchto snímačů, cejchování snímačů, určení nejistoty měření a důvod možného nesouladu s teoretickým výpočtem, měření osových sil a momentů při utahování matice s různým typem mazání, vyhodnocení součinitele tření a silových poměrů na šroubovém spoji, zpráva.

5 Experimentální metody oboru - Úvod 5/8 Plán cvičení Zpráva z měření č. 3 – „Zhotovení a ověření parametrů snímače s tenzometry“. teoretický pevnostní výpočet ohybového snímače pro měření průhybu a síly, teoretický výpočet převodní konstanty snímače s různou kombinací tenzometrů (½ most, plný most), lepení tenzometrů, propojení tenzometrů a připojení k aparatuře, měření závislosti výstupního napětí na zatížení a na průhybu, výpočet skutečné převodní konstanty a její srovnání s teoretickou konstantou, zpráva z měření.

6 Experimentální metody oboru - Úvod 6/8 Plán cvičení Další měření: Měření statické a dynamické charakteristiky pryžové pružiny. Stanovení útlumu rázu pryžové podložky pod patu kolejnice. Měření vibrací ručního nářadí a rozbor zdrojů vibrací pomocí FFT.

7 Experimentální metody oboru - Úvod 7/8 Absolvování a bodování: Naměření a zpracování protokolů ze 3 měření3 x 20 = 60 bodů Závěrečná písemná práce40 bodů. Literatura: FOLTA, Zdeněk. Odporová tenzometrie [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. Elektronická beta verze skript. Dostupné z WWW:. FOLTA, Zdeněk. Technický experiment - přednášky [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. Sada elektronických verzí přednášek. Dostupné z WWW:. FOLTA, Zdeněk. Technický experiment – návody do cvičení [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. Sada elektronických verzí přednášek. Dostupné z WWW:. JANÍČEK, P. Technický experiment. Brno: VUT Brno, 1989 – Skripta. ŠKOPÁN, M., Mynář, B. Experimentální metody a zkoušení strojů. Brno: VUT, 1989 – Skripta. MÁDR, V. a kol. Fyzikální měření. Praha: SNTL 1991.

8 Experimentální metody oboru - Úvod 8/8 Upozornění tyto powerpointové prezentace nejsou úplnou verzí obsahu látky přednášené na přednáškách a probíraných na cvičeních! Mají jen ulehčit práci s překreslováním obrázků a vztahů z tabule do sešitu a pomocí fotografií lépe objasnit probíranou problematiku!


Stáhnout ppt "Experimentální metody oboru - Úvod 1/8 VŠB - Technická univerzita v Ostravě Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů VŠB - Technická univerzita."

Podobné prezentace


Reklamy Google