Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 24. 10. 2011 Klára Trubačová Oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 24. 10. 2011 Klára Trubačová Oddělení sociálně-právní ochrany dětí."— Transkript prezentace:

1 Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 24. 10. 2011 Klára Trubačová Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

2 Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Předložena do vlády 30. září 2011 Zásadní změny v činnosti orgánů sociálně-právní ochrany na úrovni obcí a krajů Stanovení závazných postupů pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dalších účastníků systému Zavedení standardů kvality práce (první standardizovaná úřední agenda v České republice) Předpokládaná účinnost od 1. července 2012

3 Změny v činnost orgánů sociálně právní ochrany dětí pravidelné vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě uvedené v § 6 odst. 1, podle druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte a poskytovat pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny podle písmene c) individuální plán ochrany dítěte pořádání případových konferencí zavedení institutu sociální kurately pro děti a mládež = nutnost v krátké době proškolit cca 1800 pracovníků orgánů sociálně- právní ochrany na úrovni obcí a krajů

4 Vzdělávací program Nadace Sirius ucelený vzdělávací program připravený ve spolupráci s MPSV plně financován ze soukromých zdrojů (nejde o grant ze státního rozpočtu, ani o dotaci z EU) program akreditovaný ze strany MPSV pro účastníky zdarma proběhne ještě před nabytím účinnosti novely zákona o sociálně-právní ochrany dětí zájmem MPSV je, aby se ho účastnil co nejvyšší počet pracovnic/pracovníků OSPOD = potřebujeme aktivní spolupráci s tajemnicemi a tajemníky městských a obecních úřadů

5 NADACE SIRIUS Špindlerův Mlýn, 24. 10. 2011

6 Nadace Sirius se zapojila mezi organizace působící v charitativním sektoru v červnu 2008. Jejím hlavním cílem je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí, které neměly v životě štěstí. Nadace Sirius dlouhodobě iniciuje systematická a účelná řešení problémů ohrožených dětí v České republice, na základě profesionálního a transparentního přístupu, který je pro ní stěžejní zásadou. Podporuje takové aktivity, které směřují k účelným preventivním opatřením a k eliminaci problému. Na celou problematiku se dívá z dlouhodobé perspektivy a díky stabilní podpoře zakladatelů může realizovat a podporovat dlouhodobé projekty a snahy o změny v oblasti ohrožených dětí. Nadace Sirius v rámci svých aktivit v oblasti řešení problematiky ohrožených dětí vnímá pracovnice a pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí jako klíčové osoby – odborníky, a proto se rozhodla za úzké spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí, věnovat svoji pozornost právě jim a ráda by je prostřednictvím připravovaného projektu „Podpora pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí při péči o ohrožené děti“ podpořila v jejich náročné profesi. Realizátorem uvedeného projektu je Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., dceřiná společnost Nadace Sirius.

7 Podpora pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí při péči o ohrožené děti

8 Projekt je zcela hrazen ze zdrojů Nadace Sirius, která je financována ze soukromých prostředků svých zakladatelů.

9 Cílová skupina projektu: pracovnice a pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí v České republice – obce s rozšířenou působností (celkem cca 1.800 osob)

10 Projekt je složen ze dvou částí: 1) Vzdělávací program 2) Série supervizí Uvedené části projektu nejsou na sobě závislé. Doporučujeme však účast jak na vzdělávacím programu, tak využití supervizí pro pracoviště.

11 Vzdělávací program „Přístupy a dovednosti při výkonu sociálně-právní ochrany dětí“ Obecné informace: akreditovaný vzdělávací program v rozsahu 2 dní (vcelku vč. ubytování, stravy a dopravy) vzdělávací program probíhající paralelně v 6ti lokalitách v ČR zahájení vzdělávacího programu: 2. – 3. 2. 2012 frekvence vzdělávacího programu: každý týden, vždy ve čtvrtek – pátek maximální kapacita 1 vzdělávacího programu v 1 lokalitě: 20 osob forma výuky: interaktivní, skupinová práce, individuální přístup v každé lokalitě zajištěn lektorský tým: 2 lektoři průběžné vyhodnocování a závěrečné vyhodnocení vzdělávacího programu on-line registrace účastníků vzdělávacího programu: od 7. 11. 2011

12 Obsahový rámec školení: 1. den Úvod Zmapování očekávání účastníků, zhodnocení jejich dosavadních dovedností a schopností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí Lidsko právní aspekty sociálně-právní ochrany dětí Historický a teoretický kontext sociálně-právní ochrany Legislativní změny a pojetí sociálně-právní ochrany dětí Mezinárodní zkušenosti a souvislosti sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana dětí v systému veřejné správy Sociálně-právní ochrana dětí v systému státní správy a samosprávy Vymezení pomáhající a kontrolní role pracovníka sociálně-právní ochrany dětí Metodické vedení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

13 Case management v sociálně-právní ochraně dětí Teoretické vymezení konceptu case managementu Metody a formy práce case managementu Spolupráce s dalšími pomáhajícími subjekty, multidisciplinární spolupráce Case konference Systematická práce s ohroženou rodinou/dítětem Detekce ohrožených rodin/dětí Iniciační fáze sociální intervence Vyhodnocení míry ohrožení dítěte Tvorba individuálního plánu ochrany dětí Vyhodnocování intervence Multidisciplinární spolupráce

14 2. den Klient a jeho postavení v systému sociálně-právní ochrany dětí Dítě a rodina jako klient sociálně-právní ochrany Reflexe vnímání intervence systému sociálně-právní ochrany klienty Práce s očekáváními, potřebami a předsudky klientů Ochrana práv klientů, právo na stížnost atp. Role, kompetence, osobnost a hodnoty pracovníka sociálně-právní ochrany dětí Osobnostní a hodnotové charakteristiky profesionálních pracovníků sociálně-právní ochrany Sebereflexe hodnotového systému a životních zkušeností profesionálních sociálních pracovníků Systematický profesní a osobnostní růst pracovníků sociálně-právní ochrany dětí Profesionální podpora pracovníků sociálně-právní ochrany dětí Systémová pomoc a podpora pracovníků sociálně-právní ochrany dětí

15 Supervize, intervize, bálintoské skupiny Mentoring Závěr Zpětná vazba účastníků Celkové zhodnocení a shrnutí vzdělávacího programu zvláště s ohledem na využitelnost v praxi

16 Série supervizí Obecné informace: 5 hodin supervize měsíčně pro každé pracoviště (3 hodiny pro supervizi případovou ve skupině, 2 hodiny pro supervizi individuální nebo týmovou dle vlastní volby) celková doba trvání supervizí: 1 rok (resp. 10 měsíců tj. 10x 5 hodin, vyjma července a srpna) optimální počet osob pro skupinovou supervizi: 8 – 10 osob - u pracovišť s počtem pracovnic a pracovníků větším než 10 osob, je plánováno více pracovních skupin - pracoviště s menším počtem pracovnic a pracovníků budou pro účely supervize sloučena s jiným pracovištěm dle vlastního výběru průběžné vyhodnocování a závěrečné vyhodnocení série supervizí zkontaktování pracovišť, která mají zájem o supervizi: leden 2012 (individuální dohoda o časovém plánu pro supervize) zahájení supervizí: únor 2012

17 Detailní informace o projektu určené pro pracovnice a pracovníky orgánů sociálně- právní ochrany dětí budou připraveny ke dni 7.11.2011 a zaslány Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.

18 Žádost na o podporu: představeného projektu u pracovnic a pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí za účelem účasti jak na vzdělávacím programu, tak na sérii supervizí při zajišťování prostor pro vedení supervizí pro ta pracoviště, která nemají k dispozici vhodné prostory

19 …pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí.


Stáhnout ppt "Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 24. 10. 2011 Klára Trubačová Oddělení sociálně-právní ochrany dětí."

Podobné prezentace


Reklamy Google