Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0479 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_TOMAS_VASATA_ZAKLADNI_PRAVNI_POJMY_PRAVO_FUNKCE_PRAMENY_ 02 Název školyStřední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0479 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_TOMAS_VASATA_ZAKLADNI_PRAVNI_POJMY_PRAVO_FUNKCE_PRAMENY_ 02 Název školyStřední škola."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0479 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_TOMAS_VASATA_ZAKLADNI_PRAVNI_POJMY_PRAVO_FUNKCE_PRAMENY_ 02 Název školyStřední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Ročník3. Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělávání Vzdělávací oborObčanská nauka Tematický okruhČlověk a právo TémaPrávo a spravedlnost, funkce a prameny práva, právní systémy Jméno autoraMgr. Tomáš Vašata Vytvořeno dne23. 4. 2013 Metodický popis (anotace)Prezentace vytvořená v programu MS PowerPoint seznamuje žáky s pojmy právo a spravedlnost, charakterizuje jednotlivé funkce práva, vyjmenovává základní prameny práva a popisuje hlavní právní systémy. Vyučující může využít konkrétní snímky dle aktuální potřeby. Prezentaci lze uložit rovněž ve formátu PDF a poskytnout ji žákům k jejich mimoškolnímu vzdělávání.

2 2. hodina Právo, funkce, prameny Plán hodiny: 1.Úvodní část 2.Právo a spravedlnost, objektivní a subjektivní právo 3.Funkce práva 4.Prameny práva 5.Právní systémy 6.Shrnutí

3 Právo a spravedlnost Právo souhrn pravidel, dle kterých se organizuje a řídí lidské soužití nástroj společnosti k prosazení spravedlnosti Spravedlnost soužití mezi lidmi, které respektuje a chrání základní lidské hodnoty a morálku např. krádež → ochrana vlastnictví  návrat majetku či odškodnění + trest pro pachatele

4 Objektivní a subjektivní právo dlouhým historickým vývojem státy dospěly k vydávání písemných všeobecně závazných právních předpisů, těmto předpisům se odborně říká objektivní právo slovo právo má však ještě druhý význam nazývaný subjektivní právo = konkrétní oprávnění (nárok) určité osoby (subjektu) jako účastníka takto upraveného právního vztahu např. objektivní právo jsou ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě (práva i povinnosti obou smluvních stran), na základě kterých má prodávající toto subjektivní právo – nárok na zaplacení kupní ceny, nezaplatí-li kupující dobrovolně, je donucen soudem (+ úroky, smluvní pokuty…)

5 Funkce práva 1.upravuje společenské vztahy stanovuje pravidla chování  co je dovoleno, přikázáno, zakázáno společenské vztahy upravené právem se nazývají právní vztahy 2.pomáhá lidem orientovat se ve společenských vztazích např. absolvent školy usiluje o zaměstnání  nastuduje pracovní právo, aby věděl, jaká má práva a povinnosti 3.slouží k prevenci a řešení konfliktů na základě práva příslušné orgány rozhodují, na čí straně je právo a kdo má povinnost

6 4.trestá přestupky porušení práva = postih 5.dodává lidem pocit tzv. právní jistoty občané státu věří v prosazování spravedlnosti, která je pod ochranou státu

7 Prameny práva normativní právní akty – zákony, vyhlášky, nařízení apod. právní obyčeje a zvyklosti – v současnosti zřídkakdy soudní precedenty – soudní rozhodnutí, kterým se řídí případy dosud právně neupravené, přičemž v budoucnosti slouží jako vzor pro rozhodnutí v obdobném případě normativní smlouvy – mezinárodní smlouvy

8 Právní systémy 1.Kontinentální –soudí se dle již existujících právních norem = jde o systém tzv. práva psaného, tj. soudce právo pouze nalézá a interpretuje, aniž by je sám dotvářel –Evropa, Latinská Amerika 2.Angloamerický –jde o systém tzv. soudcovského práva = soudce může právo i tvořit formou precedentu (pokud konkrétní situace nemá oporu v zákoně) –Spojené království a Severní Irsko, USA 3.Islámský –úzce spjat s islámským náboženstvím a pravidly islámu = jediným zákonodárcem je Bůh

9 Zdroje Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 1. vydání (aktualizované), 2008, ISBN 80-86285-68-5 Maturitní otázky – Občanský a společenskovědní základ, Fragment, 1. vydání, 2008, ISBN 978-80-253-0600-0 Občanská nauka pro střední odborné školy, SPN, Praha 2003, ISBN 80- 7235-233-4 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

10 Děkuji za pozornost a přeji hezký den


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0479 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_TOMAS_VASATA_ZAKLADNI_PRAVNI_POJMY_PRAVO_FUNKCE_PRAMENY_ 02 Název školyStřední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google