Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

La section franco-tchèque de SGO ČESKO-FRANCOUZSKÁ SEKCE SGO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "La section franco-tchèque de SGO ČESKO-FRANCOUZSKÁ SEKCE SGO."— Transkript prezentace:

1 La section franco-tchèque de SGO ČESKO-FRANCOUZSKÁ SEKCE SGO

2 Založení česko-francouzské sekce Dvojjazyčná česko-francouzská sekce byla založena v roce 1990 na základě mezinárodní smlouvy mezi Francií a Českou republikou.

3 Česko-francouzské sekce v ČR

4 Přijímací řízení  Znalost francouzštiny se nepředpokládá a není předmětem přijímacích zkoušek.  Žáci jsou přijímáni ze sedmých tříd základních škol a sekund osmiletých gymnázií.  Součástí přijímacího řízení budou jednotné testy z matematiky a českého jazyka.  Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů na www.cermat.cz v sekci přijímací zkoušky.www.cermat.cz

5 Studium  Žáci 1. a 2. ročníku dokončují povinnou školní docházku a současně procházejí intenzivní výukou fffrancouzského jazyka.  Od 3. ročníku jsou francouzsky vyučovány předměty: matematika, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis. F A A navíc je do výuky přiřazen anglický jazyk v rozsahu učiva středních škol.  Studium má přírodovědné zaměření, nejedná se o jazykovou školu.  Odlišnost pracovních a studijních metod zajišťuje přítomnost tří francouzských vyučujících.  Nejlepší žáci mají možnost studovat ve Francii.

6 Učebnice Na předměty vyučované ve francouzštině používáme učebnice poskytované Francií.

7 Maturitní zkoušky  Maturitní zkouška je rozložena do posledních dvou ročníků studia (5. a 6. ročník).  5. ročník: Písemná a ústní zkouška z francouzštiny, která je zařazena do profilové části maturitní zkoušky.  6. ročník: Společná státní maturitní zkouška z českého jazyka a literatury. ffffProfilová část maturitní zkoušky z matematiky. ffff2 povinně volitelné zkoušky z předmětů vyučovaných ve francouzském jazyce.

8 Label France Éducation  Od března 2012 se česko-francouzská sekce řadí mezi desítku bilingvních frankofonních sekcí celého světa, kterým byl udělen certifikát LabelFranceEducation. Tento certifikát je udělován školám s vynikající úrovní výuky francouzského jazyka, školám, které dlouhodobě vykazují vynikající výsledky ve výuce.

9 Certifikát Složením maturitní zkoušky na česko-francouzské sekci SGO získávají žáci spolu s maturitním vysvědčením také certifikát potvrzující úroveň C1 znalostí francouzského jazyka podle Evropského referenčního rámce znalostí jazyků.

10 Specifika maturitní zkoušky na ČFS  Zadání pro zkoušky předmětů ve francouzštině jsou totožná pro všechny ČF sekce v ČR.  Připravují je odborníci z Lycée français v Praze.  Do jednotlivých ČF sekcí je rozesílá francouzské velvyslanectví.  Písemná zkouška je při opravě anonymní a je opravena kolektivem vyučujících všech ČF sekcí.

11 Vstup na vysokou školu  Úspěšnost u přijímacích zkoušek na VŠ se pohybuje v rozmezí 96–100%.  Většina studentů je přijata na 2 a více vysokých škol.  Absolventi ČFS mohou studovat na vysokých školách ve Francii bez povinnosti vykonat vstupní ffjazykovou zkoušku z francouzského jazyka.  Každoročně se rozšiřuje nabídka francouzských vysokých škol, které vypisují stipendia pro ffstudenty z České republiky.

12 Nejen učení  Studijní výměnné pobyty ve Francii  Lyžařský výcvikový kurz  Sportovně turistický kurz  Literárně historická exkurze do Prahy  Divadelní soubor  Studentský časopis

13 Výměnné pobyty ve Francii

14 Lyžařský výcvikový kurz

15 Divadelní soubor


Stáhnout ppt "La section franco-tchèque de SGO ČESKO-FRANCOUZSKÁ SEKCE SGO."

Podobné prezentace


Reklamy Google