Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOLEČENSKÉ A HISTORICKÉ POZADÍ rozvoj průmyslu v českých zemích – následek migrace do měst stupňuje se národně politický zápas s Vídní radikalizuje se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOLEČENSKÉ A HISTORICKÉ POZADÍ rozvoj průmyslu v českých zemích – následek migrace do měst stupňuje se národně politický zápas s Vídní radikalizuje se."— Transkript prezentace:

1

2 SPOLEČENSKÉ A HISTORICKÉ POZADÍ rozvoj průmyslu v českých zemích – následek migrace do měst stupňuje se národně politický zápas s Vídní radikalizuje se inteligence a dělníci vzrůstá nacionalismus, anarchismus, antisemitismus 1. světová válka vznik samostatného Československa, budování demokracie LITERATURA PŘELOMU STOLETÍ „padělky“ Rukopis královédvorský, Rukopis zelenohorský Manifest České moderny – otázky umělecké, politické, sociální požadavek umělecké individuality moderní jazyk oproštěný od zbytků 19. století vliv impresionismu, symbolismu, dekadence volný verš

3 JOSEF SVATOPLUK MACHAR (29. února 1864, Kolín – 17. března 1942, Praha (29. února 1864, Kolín – 17. března 1942, Praha) básník, prozaik, satirik, publicista a politik spoluautor Manifestu České moderny představitel kritického realismu bankovní úředník ve Vídni, toto místo chtěl považovat jen za dočasné, nakonec tam však zůstal přes 30 let až do první světové války sblížil se s T. G. Masarykem již před 1. světovou válkou vystupoval jako nepřítel prázdného vlastenectví přijal úřad generálního inspektora československé armády, funkce se však roku 1924 vzdal, protože již v této době se projevovaly1924 jeho názorové rozpory s Masarykem; později byly jeho názory vyloženě protimasarykovské a stal se stoupencem krajní pravice

4 DÍLO Josef Svatopluk Machar Confiteor Vyznávám se společenská a politická lyrika, deziluzivní ztvárnění svého milostného příběhu, ústícího do banality, zklamání ze společnosti TRISTIUM VINDOBONA ( Žalozpěvy z Vídně TRISTIUM VINDOBONA ( Žalozpěvy z Vídně ) bezesporu jedním z vrcholů Macharova díla obrací se v ní k problematice vlastenectví a národního života, což učinil v křiklavém rozporu s patosem ruchovské a lumírovské národně politické poezie i s patosem dobového uměle pěstovaného vlasteneckého nadšení nebojácně poukázal na neutěšené postavení národa v Rakousko- Uhersku, na znehybnění českého politického a národního života a vady našeho národního života

5 ANTONÍN SOVA (26. únorav1864, Pacov – 16. srpna 1928, Pacov (26. únorav1864, Pacov – 16. srpna 1928, Pacov ) básník a prozaik velký význam pro básnické zrání mělo lukavecké přátelství se sestrami básníka Jaroslava Vrchlického studoval nejprve v Pelhřimově, Táboře a od roku 1880 v Písku, kde v polovině 80. let maturoval 1895 podepsal kolektivní vystoupení spisovatelů a publicistů manifest České moderny DÍLO Antonín Sova ovlivněno realismem, symbolismem impresionismem ovlivněno realismem, symbolismem a impresionismem v pozdější době se soustředil na přírodní a subjektivní lyriku svými díly útočil proti společnosti a dával najevo protispolečenské postoje celé mladé generace objevuje se vlastenectví a hledání morálních a společenských hodnot

6 DÍLO Antonín Sova KVĚTY INTIMNÍCH NÁLAD impresionistická přírodní lyrika, náladové obrazy, obrazy české krajiny, vizuální dojem, do krajiny promítá své duševní stavy Z MÉHO KRAJE impresionistická přírodní lyrika od protikladů společnosti ve společnosti uniká do rodného kraje ZLOMENÁ DUŠE kniha sedmi monologů symbolistická sbírka, mladá generace, rozpor mezi snem a skutečností, v tomto díle se A. Sova rozchází se společností, psáno volným veršem

7 OTOKAR BŘEZINA (Václav Jebavý) (13. září 1868, Počátky – 25. března 1929, Jaroměřice nad Rokytnou (13. září 1868, Počátky – 25. března 1929, Jaroměřice nad Rokytnou) básník a spisovatel básnickým dílem, jež završuje český symbolismus, se zařadil mezi největší zjevy světové poezie 1888 složil učitelské zkoušky a stal se učitelem v Nové Říši jeho samota se prohlubuje k osamělosti a pesimismu se přidává pocit vyděděnosti 8x navržen na Nobelovu cenu za literaturu dílo představuje ucelený a uzavřený vrchol českého literárního symbolismu

8 DÍLO Otokar Březina TAJEMNÉ DÁLKY základní pojmy Březinova světa se stávají „tajemství“, „umění“, „samota“, „smrt“ přírodní děje symbolizují duchovní procesy – lidskou samotu nelze zmírnit prožitkem přírody pesimismus - osobní prožitky SVÍTÁNÍ NA ZÁPADĚ kult krásy, bolesti a smrti, ale oproti Tajemným dálkám je temnota pramenem světla, smrt otevírá cestu vyššímu poznání hlavním hrdinou je duše, jejímž středem prochází stále bolestně pociťovaná protikladnost hmotného a duchovního světa ztělesněná „tajemnou vinou“.

9 DÍLO Otokar Březina VĚTRY PÓLŮ základem je idea o existenci 2 světů (hmotného a duchovního) vše živé směřuje k světu ducha a idejí, kde jsou smiřovány všechny protiklady a je zde sídlo věčné spravedlnosti básně jsou vytvářeny pomocí řady významově samostatných obrazů RUCE kosmický mýtus o sbratření všech lidí vzepětí tvořivé činnosti veškerého lidstva vysvobodí člověka z pout „tragické viny“ vize budoucího sociálně i duchovně sjednoceného lidstva

10 KAREL HLAVÁČEK (24. srpna 1874, Praha – 15. června 1898, Praha (24. srpna 1874, Praha – 15. června 1898, Praha) básník a výtvarník narodil se v chudé dělnické rodině přední český dekadent a představitel českého symbolismu za svého života se příliš neprosadil celý život bojoval s finančními problémy zemřel na tuberkulózu www.artbohemia.cz MODLITBAMůj Kristus

11 DÍLO Karel Hlaváček MSTIVÁ KANTILÉNA básně jsou psány z pohledu člověka, který je ponechán napospas hladu symbol nachází v postavách tzv. Geusů (Gézů - žebráků) – tj. zchudlých potomků nizozemské šlechty ze 16. století, opozice vůči Španělům POZDĚ K RÁNU zajímavá svoji zvukovou stavbou a melodií – tohoto dosahuje opakování slov a zvláštním rýmem. v básních se snaží čtenáři vsugerovat nějakou náladu, využívá k tomu zvuku slov často ukazuje neskutečnou krajinu v době přechodu dne a noci básně jsou melancholické a smutné sbírka je typickou ukázkou českého symbolismu

12 TVORBA tzv. BUŘIČŮ přelom století – hospodářský růst a společenský pohyb vystupuje generace buřičů a anarchistů ANARCHISMUS politická ideologie usilující o vytvoření společnosti bez sociální, ekonomické a politické hierarchie a jiných forem nadvlády člověka nad člověkem odmítají hierarchii, zejména v její společenské podobě cílem anarchismu je společnost bez vlády – anarchie (an – archos) protispolečenští buřiči vyjadřují v životě i díle myšlenky dekadence, satanismu, anarchismu, bohémský a tulácký přístup k životu poezie – charakter osobního prožitku pohled na svět bez iluzí hovorový jazyk, motiv moderní civilizace zájem o sociální otázky

13 VIKTOR DYK (31. prosince 1877, Pšovka u Mělníka – 14. května 1931, Lopud (31. prosince 1877, Pšovka u Mělníka – 14. května 1931, Lopud ) básník, prozaik, dramatik, publicista a nacionalistický politik, jeden z představitelů tzv. generace anarchistických buřičů národně demokratická strana – senátor (1925) DÍLO Viktor Dyk KRYSAŘ vypráví o krysaři, který roku 1284 očistil město Hameln od krys když mu nebyla vyplacena slíbená odměna, rozhněval se na občany města a odvedl za trest jejich děti (původní) u Dyka odvede celé město a důvodem mu není nezaplacený dluh za odvedenou práci, ale spíše zklamání v lásce a zklamání ze současného světa

14 FRÁŇA ŠRÁMEK (19. ledna 1877, Sobotka – 1. července 1952, Praha (19. ledna 1877, Sobotka – 1. července 1952, Praha ) básník, spisovatel, dramatik a buřič studuje v Písku (1885 – 1894, otec berní úředník) město si velmi oblíbil, odehrává se v něm velká část jeho her a románů bydlel v domě U koulí čp. 31 tvorba ovlivněna impresionismem, antimilitaristickými až pacifistickými postoji představitelem tzv. generace anarchistických buřičů díla měla značný vliv na mladou generaci mezi světovými válkami do Písku se již nevrátil "nesluší se šlapat po stezkách svého mládí"

15 DÍLO Fráňa Šrámek SPLAV milostná a přírodní lyrika s protiválečným podtexte žena a příroda splývají do jednoho, impresionistická lyrika, senzitivní, plná představ, harmonická milostná lyrika, nejobyčejnější a nejpřirozenější projevy života STŘÍBRNÝ VÍTR román o mládí a dospívání, autobiografické prvky impresionistické, líčení citové atmosféry hlavní hrdina Jeník Ratkin se vzpírá tyranskému otci, nerozumí světu dospělých, získává první milostné zkušenosti, zamiluje se do Aničky Karasové – zklamání

16 STANISLAV KOSTKA NEUMANN (5. června 1875, Praha – 28. června 1947, Praha (5. června 1875, Praha – 28. června 1947, Praha ) novinář a básník, literární a výtvarný kritik překladatel z francouzštiny a ruštiny otec - poslanec říšského sněmu, žižkovský advokát začal studovat gymnázium, přestup obchodní akademie – vyloučen plně se věnuje literatuře složitý vývoj od anarchismu k proletářské poezii v díle bojoval proti maloměšťáctví odpor k teismu, a proto někdy psal básně jako parafráze modliteb oslavoval člověka, život, zemi, slunce, radosti a krásy I. svět. válku prožil na albánské frontě jako řidič sanitního vozu během II. Svět. války žil v ústraní na venkově, aby unikl pozornosti Gestapa

17 DÍLO Stanislav Kostka Neumann SATANOVA SLÁVA MEZI NÁMI báseň „Ave Satan“ je pozdravením Satana, symbolu rebelie „Vypučel jsem nad bahna“ - alegorická dekadentní báseň psaná volným veršem, zabývá se sebechválou a sebevyzdvižením nad okolním bahnem KNIHA LESŮ, VOD A STRÁNÍ oslavuje moravskou krajinu uvažuje o smyslu života a razí heslo, že člověk má žít naplno zabývá se smyslovým prožitkem a radostí ze života člověk je nezbytnou součástí přírody, cílem je ideál svobodného člověka

18 PETR BEZRUČ (vl. jm. Vladimír Vašek) (15. září 1867, Opava – 17. února 1958, Olomouc (15. září 1867, Opava – 17. února 1958, Olomouc) básník, který vystoupil se svou jedinou sbírkou otec Antonín Vašek byl učitel, filolog a slezský buditel dětství poznamenáno neshodami mezi rodiči a nevybíravými útoky proti otci za jeho filologickou práci o Rukopisech studoval v Praze klasickou filologii, studia však nedokončil umírá v olomoucké nemocnici v roce 1958 ve vysokém věku DÍLO Petr Bezruč SLEZSKÉ PÍSNĚ jedná se o básně velmi často s národní a sociální tematikou, jsou zde však např. i básně milostné původně vydáno pod názvem Slezské číslo, teprve po rozšíření získalo svůj známý název Slezské písně


Stáhnout ppt "SPOLEČENSKÉ A HISTORICKÉ POZADÍ rozvoj průmyslu v českých zemích – následek migrace do měst stupňuje se národně politický zápas s Vídní radikalizuje se."

Podobné prezentace


Reklamy Google