Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1625 KAREL I. 1625 – utužení absolutismu KAREL I. přestal se ohlížet na parlament – další problém náboženská otázka PURITÁNI PURITÁNI = kritizují absolutistické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1625 KAREL I. 1625 – utužení absolutismu KAREL I. přestal se ohlížet na parlament – další problém náboženská otázka PURITÁNI PURITÁNI = kritizují absolutistické."— Transkript prezentace:

1

2 1625 KAREL I. 1625 – utužení absolutismu KAREL I. přestal se ohlížet na parlament – další problém náboženská otázka PURITÁNI PURITÁNI = kritizují absolutistické pojetí vlády – jsou pronásledováni ANGLIKÁNSKOU církví a vystěhovali se do Ameriky KATOLICKÉ KATOLICKÉ náboženství – IRSKO PRESBYTERIÁNSTVÍ PRESBYTERIÁNSTVÍ (kalvinismus) – Skotsko – otevřené nepřátelství – 1639 – vpád do Anglie 1642 OLIVER CROMWELL 1642 – v Anglii vypukla občanská válka = válka mezi panovníkem + anglikánská církev + rolníci v severovýchodní Anglie X parlamentu + většina měst + jižní část Anglie v čele opozice OLIVER CROMWELL

3

4 1645 INDEPENDENTŮ1649 1645 – velká porážka královských vojsk – nastolena vláda INDEPENDENTŮ – nejradikálnější část puritánů – král v roce 1649 popraven 1652 1652 – irský (katolický) odpor utopen v krvi – obsazeno i Skotsko, které postupně splývá s Anglií ZÁKON O PLAVBĚ A OBCHODU - zápas o mezinárodní obchod – ZÁKON O PLAVBĚ A OBCHODU (Navigační akta) – válka s Nizozemskem 1653 1653 – Cromwell rozehnal parlament: „Vysedávali jste tu až příliš dlouho na tu trochu dobrého, co jste vykonali … Ve jménu božím, jděte!“ - stal se doživotním LORDEM PROTEKTOREM = nastolení vojenské diktatury 1654 1654 – úspěch ve válce s Nizozemskem – uznání „Navigačních akt“ – Anglie se stává námořní velmocí 1658 1660 1658 – umírá Cromwell – 1660 – Skotové dobývají Londýn – znovunastolení monarchie

5 Shrnutí: 1640 – rozpuštění anglického parlamentu; počátek anglické revoluce 1649 – poprava krále Karla I. 1651 – vydání „Navigačních akt“ 1653 – Cromwell lordem protektorem 1658 – Cromwellova smrt 1660 – konec republiky

6

7 1720 1720 – V Evropě zmizel mor a už se v ní neobjevil – až ve druhé polovině 18. století dojde k nahrazení ztrát způsobených třicetiletou válkou SITUACE NA VENKOVĚ – trojpolní systém nahrazován STŘÍDAVÝM – pravidelné hnojení – BRAMBOR a KUKUŘICE dostatek potravin – pěstování BRAMBOR a KUKUŘICE (v Čechách „turecká pšenice“ ) - v Anglii, Nizozemsku, Skandinávie – SVOBODNÍ SEDLÁCI – ve zbytku Evropy poddanské vztahy – farmářský systém = pronajímání volné půdy - robotní práce – nízká produktivita (10%) – silné připoutání poddaných – robotní práce (=málo pracovníků) 1680ROBOTNÍ PATENT 1680 – vzpoura v Čechách – potlačena – ROBOTNÍ PATENT CÍSAŘE LEOPOLDA I. CÍSAŘE LEOPOLDA I. – tři dny v týdnu – nesměli se stěhovat, vdávat, ženit bez souhlasu vrchnosti

8 17. století MANUFAKTUR 17. století – rozvoj MANUFAKTUR = soustředěné (těžba a zpracování železa, sklářství, textilní, …) X rozptýlená – vesnice – dílčí zpracování – přilepšení pro venkov (faktoři)

9 OBCHODNÍ VÝMĚNA – rozvoj výroby – obchod – centra AMSTERODAM, LONDÝN, LIVERPOOL, LISABON, PAŘÍŽ, HAMBURK, ŠTĚTÍN, STOCKHOLM VĚDA A VĚDCI - astronom a fyzik Isaac Newton - Denis Papin – vynález tlakového hrnce 1662 – Královská společnost v Londýně 1666 – Královská společnost v Paříži - doba myslitelů –JAN ÁMOS KOMENSKÝ John Locke Gottfried Wilhelm Leibniz Baruch Spinoza (holandský Žid) - po roce 1700 jasné, že věda směřuje ke specializaci

10 VÍRA A NÁBOŽENSTVÍ – náboženské rozdělení Evropy v17. století se ještě více prohloubilo – KATOLÍCI x EVANGELÍCI (kalvinisté, luteráni) x PRAVOSLAVÍ x Balkánský poloostrov ISLÁM - Evropa nedokázala soužití s četnými komunitami Židů – neplnoprávné postavení – ghetta – přesto Židé rozvíjejí svou kulturu, vlastní školy, vyspělou literaturu STÁTNÍ SYSTÉMY 1.PARLAMENTARISMUS 1. PARLAMENTARISMUS – (Anglie a Nizozemí) – spočívá ve výrazné úloze PARLAMENTU tj. zákonodárného shromáždění – přijetí ústavy – KONSTITUCE + zákony s celostátní působností 2. ABSOLUTISMUS 2. ABSOLUTISMUS – ( Francie, Španělsko, habsburská středoevropská monarchie, Rusko ) - panovník se radí s omezenou skupinou poradců – případné ZEMSKÉ SNĚMY mají velmi výrazně omezené pravomoce - zrodil se v 16. století ve Španělsku – ve třicetileté válce se osvědčil ve státech, které neskrývaly své velmocenské touhy – udržel se až do 19. století (Rusko)


Stáhnout ppt "1625 KAREL I. 1625 – utužení absolutismu KAREL I. přestal se ohlížet na parlament – další problém náboženská otázka PURITÁNI PURITÁNI = kritizují absolutistické."

Podobné prezentace


Reklamy Google