Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANGLICKÁ REVOLUCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANGLICKÁ REVOLUCE."— Transkript prezentace:

1 ANGLICKÁ REVOLUCE

2 CO TOMU PŘEDCHÁZELO Spor král x parlament
Po smrti Alžběty I. nastupuje na trůn její příbuzný Jakub I. z rodu Stuartovců Jakub do té doby skotský král, sloučení dvou samostatných království Anglie a Skotska (Alžběta dala zavraždit jeho matku Markétu, cítila se být ohrožená) Rozmařilý král, větší útraty na osobní věci než na království Podpora umění, hlavně literatury

3 Karel I. Po smrti Jakuba 1625 nastupuje syn Karel
snaha po absolutistické vládě (bez parlamentu) - parlament schvaluje výši daní, král požaduje větší daně, parlament proti, král parlament nesvolá, raději vládně bez něj - Snaha zajistit si peníze jinak – půjčky, cla, prodej monopolů (výsadních práv na obchod s různými druhy zboží)

4 2. Náboženské spory Situace v Anglii
Anglikánská církev, která podporuje krále (Karel I.), velká kontrola ze strany biskupů Katolická církev – král toleruje (jeho manželka je katolička), obyvatelstvo ne Puritáni – snaha nezávislost na králi, očista církve – církev bez biskupů (purify – očistit) Kalvíni – ve Skotsku Mezi puritány patří řemeslníci, drobní obchodníci, sedláci i část šlechty – král je pronásleduje, mnoho opouští vlast (odchod např. do S. Ameriky) Ve Skotsku snaha krále prosadit anglikánskou církev (proč?) – vypuklo povstání

5 Toto povstání ve Skotsku vyvolá ostrý spor krále s parlamentem
král potřebuje peníze na nájem žoldnéřské armády parlament si však diktuje podmínky král chce zatknout hlavní představitele opozice – neúspěch Král prchá z Londýna na sever Anglie, shromažďuje vojsko a vyhlašuje parlamentu válku (1642)

6 The English Civil War...It wasn't English and It wasn't Civil.
Do boje! The English Civil War...It wasn't English and It wasn't Civil. Anglická občanská válka …. Rozhodně to nebylo nic v anglickém stylu a ani taky zdvořilého (civil = občanský ale i zdvořilý)

7 Anglická občanská válka
Král získává podporu od zaostalejších končin země, v armádě anglikánská a katolická šlechta, žoldáci Parlament podporují puritáni Červená barva – podpora králi, zelená - parlamentu

8 Kdo vyhrál? Parlament. V čele jeho vojsk zdatný vojevůdce Oliver Cromwell Vytvořil armádu nového typu: Namísto tehdy obvyklé zemské hotovosti dal dohromady vojsko placené parlamentem. Výborná organizace, více než polovina dobrovolníků, kázeň, umění boje Důstojníky se mohli stát i prostí bojovníci, za zásluhy Král poražen, zajat, odsouzen k smrti, popraven r (to se stalo poprvé v historii, že dojde k násilnému odstranění panovníka Anglie se stala republikou na celých 11 let

9 Vláda Olivera Cromwella
Parlament není v názorech jednotný, Oliver coby hlava vlády musí zasahovat, což vede k upevnění jeho moci Nakonec parlament rozehnán, Cromwell jmenován lordem protektorem (korunu totiž odmítl) Jeho oporou je armáda (vládl spolu s generály), policie, byrokracie a výzvědná služba. Cromwell vládl v zájmu měšťanů, obchodníků Podporoval svobodu podnikání, rozvoj, na venkově půda zabavená šlechtě a církvi do rukou svobodných sedláků Roku 1651 vydal zákon o plavbě, který říkal, že do Anglie smí dovážet zboží jen anglické lodě nebo lodě ze země, kde bylo zboží vyrobeno. (zákon namířen proti Nizozemí)

10 Byl Padouch nebo hrdina?
Nakonec vládne s podporou generálů sám, bez parlamentu (vojenská diktatura) Vehementně prosazoval popravu krále Zásah v Irsku se rovnal masakru, hromadnému vyvraždění Irů Zakázal slavení Vánoc Nová, moderní armáda Podrobení Irska a Skotska (Irsko zdroj laciných surovin a pracovních sil) Nastolil vládu parlamentu Zakročil proti opilectví Podporoval námořnictvo, díky němu Anglie nakonec námořní velmocí Miloval svou rodinu

11 Obnovení monarchie Ke konci Cromwellova života odpor proti armádě Po jeho smrti Londýn dobyt královými stoupenci, na trůn Karlův syn Karel II. Král se musí podřídit parlamentu (nejedná se tedy o návrat k předrevolučnímu stavu) Za vlády Karla II. Došlo k velkému požáru Londýna, prakticky celý lehl popelem Král bezdětný, na trůn jeho bratr Jakub II., zarytý katolík, snaha uplatnit neomezenou vládu

12 Slavná revoluce Odpor proti Jakubovi II. vyústil v jeho vyhnání ze země Na trůn Vilém Oranžský (jeho zeť) Jako Vilém III. Přijal Listinu práv, kde jsou potvrzena práva parlamentu Anglie konstituční monarchie (v čele země král, ale jeho moc výrazně omezena parlamentem a ústavou) – a tak je tomu až dodnes

13 A co bylo dál? Posléze se k vládnutí dostává hannoverská (německy mluvící) dynastie roku 1714, která de facto vládne až dodnes, prosazuje se parlament a ministerský předseda, moc krále upadá a na trůně se střídají především Georgové (Jiří) Až po slavnou královnu Viktorii ( ) – možná nejslavnější období britských dějin

14 Zapamatuj si: Pojmy: Události: Vláda Stuartovců (Jakuba I. a Karla I.)
Anglikánská církev Puritáni Žoldnéřská armáda Parlament Nová armáda Lord protektor Zákon o plavbě Listina práv Konstituční monarchie Události: Vláda Stuartovců (Jakuba I. a Karla I.) Spor mezi církvemi a spor mezi králem a parlamentem Občanská válka, začátek, průběh, konec Vláda Olivera Cromwella Návrat k monarchii Slavná revoluce


Stáhnout ppt "ANGLICKÁ REVOLUCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google