Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANGLICKÁ REVOLUCE. CO TOMU PŘEDCHÁZELO 1.Spor král x parlament -Po smrti Alžběty I. nastupuje na trůn její příbuzný Jakub I. z rodu Stuartovců -Jakub.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANGLICKÁ REVOLUCE. CO TOMU PŘEDCHÁZELO 1.Spor král x parlament -Po smrti Alžběty I. nastupuje na trůn její příbuzný Jakub I. z rodu Stuartovců -Jakub."— Transkript prezentace:

1 ANGLICKÁ REVOLUCE

2 CO TOMU PŘEDCHÁZELO 1.Spor král x parlament -Po smrti Alžběty I. nastupuje na trůn její příbuzný Jakub I. z rodu Stuartovců -Jakub do té doby skotský král, sloučení dvou samostatných království Anglie a Skotska -( Alžběta dala zavraždit jeho matku Markétu, cítila se být ohrožená ) -Rozmařilý král, větší útraty na osobní věci než na království -Podpora umění, hlavně literatury

3 Karel I. – Po smrti Jakuba 1625 nastupuje syn Karel – snaha po absolutistické vládě (bez parlamentu) - parlament schvaluje výši daní, král požaduje větší daně, parlament proti, král parlament nesvolá, raději vládně bez něj - Snaha zajistit si peníze jinak – půjčky, cla, prodej monopolů (výsadních práv na obchod s různými druhy zboží)

4 •2. Náboženské spory • Situace v Anglii •Anglikánská církev, která podporuje krále (Karel I.), velká kontrola ze strany biskupů •Katolická církev – král toleruje (jeho manželka je katolička), obyvatelstvo ne •Puritáni – snaha nezávislost na králi, očista církve – církev bez biskupů (purify – očistit) •Kalvíni – ve Skotsku • Mezi puritány patří řemeslníci, drobní obchodníci, sedláci i část šlechty – král je pronásleduje, mnoho opouští vlast (odchod např. do S. Ameriky) • Ve Skotsku snaha krále prosadit anglikánskou církev (proč?) – vypuklo povstání

5 • Toto povstání ve Skotsku vyvolá ostrý spor krále s parlamentem • král potřebuje peníze na nájem žoldnéřské armády • parlament si však diktuje podmínky • král chce zatknout hlavní představitele opozice – neúspěch • Král prchá z Londýna na sever Anglie, shromažďuje vojsko a vyhlašuje parlamentu válku (1642)

6 Do boje! The English Civil War...It wasn't English and It wasn't Civil. Anglická občanská válka …. Rozhodně to nebylo nic v anglickém stylu a ani taky zdvořilého (civil = občanský ale i zdvořilý)

7 Anglická občanská válka • Král získává podporu od zaostalejších končin země, v armádě anglikánská a katolická šlechta, žoldáci • Parlament podporují puritáni • Červená barva – podpora králi, zelená - parlamentu

8 Kdo vyhrál? • Parlament. V čele jeho vojsk zdatný vojevůdce Oliver Cromwell • Vytvořil armádu nového typu: – Namísto tehdy obvyklé zemské hotovosti dal dohromady vojsko placené parlamentem. – Výborná organizace, více než polovina dobrovolníků, kázeň, umění boje – Důstojníky se mohli stát i prostí bojovníci, za zásluhy • Král poražen, zajat, odsouzen k smrti, popraven r. 1649 (to se stalo poprvé v historii, že dojde k násilnému odstranění panovníka • Anglie se stala republikou na celých 11 let

9 Vláda Olivera Cromwella • Parlament není v názorech jednotný, Oliver coby hlava vlády musí zasahovat, což vede k upevnění jeho moci • Nakonec parlament rozehnán, Cromwell jmenován lordem protektorem (korunu totiž odmítl) • Jeho oporou je armáda (vládl spolu s generály), policie, byrokracie a výzvědná služba. • Cromwell vládl v zájmu měšťanů, obchodníků • Podporoval svobodu podnikání, rozvoj, na venkově půda zabavená šlechtě a církvi do rukou svobodných sedláků • Roku 1651 vydal zákon o plavbě, který říkal, že do Anglie smí dovážet zboží jen anglické lodě nebo lodě ze země, kde bylo zboží vyrobeno. (zákon namířen proti Nizozemí)

10 Byl Padouch nebo hrdina? Padouch ? • Nakonec vládne s podporou generálů sám, bez parlamentu (vojenská diktatura) • Vehementně prosazoval popravu krále • Zásah v Irsku se rovnal masakru, hromadnému vyvraždění Irů • Zakázal slavení Vánoc Hrdina ? • Nová, moderní armáda • Podrobení Irska a Skotska (Irsko zdroj laciných surovin a pracovních sil) • Nastolil vládu parlamentu • Zakročil proti opilectví • Podporoval námořnictvo, díky němu Anglie nakonec námořní velmocí • Miloval svou rodinu

11 Obnovení monarchie • Ke konci Cromwellova života odpor proti armádě • Po jeho smrti Londýn dobyt královými stoupenci, na trůn Karlův syn Karel II. • Král se musí podřídit parlamentu (nejedná se tedy o návrat k předrevolučnímu stavu) • Za vlády Karla II. Došlo k velkému požáru Londýna, prakticky celý lehl popelem Král bezdětný, na trůn jeho bratr Jakub II., zarytý katolík, snaha uplatnit neomezenou vládu

12 Slavná revoluce • Odpor proti Jakubovi II. vyústil v jeho vyhnání ze země • Na trůn Vilém Oranžský (jeho zeť) • Jako Vilém III. Přijal Listinu práv, kde jsou potvrzena práva parlamentu • Anglie konstituční monarchie (v čele země král, ale jeho moc výrazně omezena parlamentem a ústavou) – a tak je tomu až dodnes

13 A co bylo dál? • Posléze se k vládnutí dostává hannoverská (německy mluvící) dynastie roku 1714, která de facto vládne až dodnes, prosazuje se parlament a ministerský předseda, moc krále upadá a na trůně se střídají především Georgové (Jiří) • Až po slavnou královnu Viktorii (1837-1901) – možná nejslavnější období britských dějin

14 Zapamatuj si: •Pojmy: • Anglikánská církev • Puritáni • Žoldnéřská armáda • Parlament • Nová armáda • Lord protektor • Zákon o plavbě • Listina práv • Konstituční monarchie •Události : • Vláda Stuartovců (Jakuba I. a Karla I.) • Spor mezi církvemi a spor mezi králem a parlamentem • Občanská válka, začátek, průběh, konec • Vláda Olivera Cromwella • Návrat k monarchii • Slavná revoluce


Stáhnout ppt "ANGLICKÁ REVOLUCE. CO TOMU PŘEDCHÁZELO 1.Spor král x parlament -Po smrti Alžběty I. nastupuje na trůn její příbuzný Jakub I. z rodu Stuartovců -Jakub."

Podobné prezentace


Reklamy Google