Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANGLICKÁ REVOLUCE. 1603 -  Alžběta I.  skotský král Jakub I. = STUARTOVCI Jakub I. (1603-1625) - syn Marie Stuartovny (  1587) - spojení Anglie a Skotska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANGLICKÁ REVOLUCE. 1603 -  Alžběta I.  skotský král Jakub I. = STUARTOVCI Jakub I. (1603-1625) - syn Marie Stuartovny (  1587) - spojení Anglie a Skotska."— Transkript prezentace:

1 ANGLICKÁ REVOLUCE

2 1603 -  Alžběta I.  skotský král Jakub I. = STUARTOVCI Jakub I. (1603-1625) - syn Marie Stuartovny (  1587) - spojení Anglie a Skotska - vychován v zásadách církve presbyteriánské, ale liboval si v církvi anglikánské, nenáviděl katolíky 1605 – prachové spiknutí (Guy Fawkes)  neúspěšný pokus katolických spiklenců vyhodit do povětří parlament při jeho zasedání za přítomnosti krále anglická revoluce

3 1620 – fanatičtí protestanti (puritáni) viděli v nástupu Jakuba I. předzvěst příchodu dne Posledního soudu  na lodi Mayflower do Severní Ameriky „otcové poutníci“  vlastní zákony, sektářské elitářství, mravní přísnost (Boston, Massachusetts) - spojenectví s českým zimním králem Fridrichem Falckým (zeť), angličtí a skotští žoldnéři na Bílé hoře anglická revoluce

4 Karel I. (1625-1649) - absolutistické choutky 1628 – potřeboval zvýšit daně na válku s FRA  Petition of Rights = Požadavek práv  nedotknutelnost osobní svobody (zatýkání bez důvodu) X král neplnil své sliby  11 let nesvolal parlament  vládl bez něj, opíral se o vyšší šlechtu a anglikánskou církev 1638 – povstání ve Skotsku  Karel musí svolat parlament X ten žádá omezení jeho moci 1642 – král se pokusil zatknout vůdce opozice v parlamentu  neúspěch  útěk z Londýna anglická revoluce

5  OBČANSKÁ VÁLKA - zpočátku převahu královská strana (Ruprecht Falcký) X k moci se dostal Oliver Cromwell (independenti) - armáda nového typu (ironsides = parlamentní jízda) 1645 – b. u Naseby – král X Oliver Cromwell 1648 - O.C. využil svého postavení  vyhnal opozici a ovládl parlament  vojenská diktatura anglická revoluce král část šlechty anglikánská církev SZ Anglie, Skotsko, Irsko král část šlechty anglikánská církev SZ Anglie, Skotsko, Irsko parlament města J a JV Anglie parlament města J a JV Anglie presbyteriáni umírnění presbyteriáni umírnění independenti střed independenti střed levelleři radikálové levelleři radikálové

6 1649 – Karel I. po útěku ze zajetí, spojení s odbojnými Skoty znovu zajat  obviněn ze zrady  odsouzen a popraven  Anglie se stává republikou = Commonwealth - vládne parlament a státní rada (Oliver Cromwell) anglická revoluce

7 - boje s odbojnými Skoty a Iry: Irsko  vojenské tažení proti katolíkům  dobytí Irska, kolonizace protestanty (zaseta náboženská nenávist...) Skotsko  král Karel Stuartovec (syn K.I.)  dobytí Skotska, součástí Commonwealthu 1653 – Cromwell rozehnal parlament  lord protektor  doživotní neomezený vládce, v čele armády, cenzura - nechává zvolit loutkový parlament - odmítl královskou korunu 1658 -  Cromwell  syn Richard Cromwell, bez úcty... 1659 – R.C. rezignuje  anarchie, vzepětí roajalistů 1660 – skotská armáda dobyla Londýn  obnova monarchie anglická revoluce

8

9 Karel II. (1660-1685), Stuartovec - výkonná moc (král) pod kontrolou zákonodárné (parlament) X Karel se snaží posilovat svou moc... - konkurenční duch (puritánství) se z ekonomického prostředí přenesl do politiky  2 hlavní strany toryové = konzervativci X whigové = liberálové anglo-nizozemské války 1651 – Navigační akta – dovážet zboží do anglických přístavů mohou jen anglické lodě  proti NIZ lodím... 1666 – ANG dobyla New Amsterdam (New York) X NIZ zničili anglickou flotilu na Temži 1672 – NIZ napadeni FRA + ANG X veřejné mínění v Anglii na straně NIZ (kvůli protestantské víře...) anglická revoluce

10  NIZ místokrál Vilém III. Oranžský vyhnal FRA - anglický parlament donutil Karla II., aby provdal svou neteř za V.III.Oranžského (spojení protestantů) 1685 -  Karel II. – na smrtelné posteli přiznává katolictví  bratr Jakub II. (1685-1688) - ukrutný a lstivý, neskrývá katolictví X odpor duchovenstva a šlechty - povolil svým odpůrcům usadit se v SA na svých pozemcích (  Pensylvánie), celou Anglii vystěhovat nešlo...  šlechta jedná s Vilémem III. o nástupnictví anglická revoluce

11 1688 – GLORIOUS REVOLUTION = SLAVNÁ REVOLUCE  Vilém III. se vylodil u břehů Anglie, královské vojsko se k němu přidalo  Jakub II. utíká do FRA  Irsko Vilém III. Oranžský (1688-1702)  Anglie konstituční monarchií 1690 – b. na řece Boyne (Irsko) – Vilém III. X Jakub II.  v Irsku vládnou protestanti  kořeny dnešní nenávisti anglická revoluce

12 Vilém III. prosazuje politiku evropské rovnováhy 1701 – válka o španělské dědictví – proti FRA, aby neovládla i ŠPA... Anna Stuartovna (1702-1714) - Vilém bezdětný, jeho švagrová 1707 – unie Skotska a Anglie  Království Velké Británie  společný parlament v Londýně 1713 – konec války o ŠPA dědictví  zisk Gibraltaru + území v SA (Hudson, Newfoundland) anglická revoluce

13 1714 –  Anna Stuartovna  na trůn povolán Jiří I.  hannoverský kurfiřt, pravnuk Jakuba I. anglická revoluce

14 - Jiří I. je Němec  je mimo, neumí anglicky  neúčastní se ministerských porad  zastupuje ho první ministr (prime minister)  základ moderního parlamentního systému - zodpovědnost vůči parlamentu, musí mít jeho důvěru - oficiální politická opozice kritizující vládní politiku - zrušena cenzura X omezenost volebního práva  vysoký majetkový cenzus - zvýhodnění vlastníků půdy proti obyvatelům měst... anglická revoluce

15


Stáhnout ppt "ANGLICKÁ REVOLUCE. 1603 -  Alžběta I.  skotský král Jakub I. = STUARTOVCI Jakub I. (1603-1625) - syn Marie Stuartovny (  1587) - spojení Anglie a Skotska."

Podobné prezentace


Reklamy Google