Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _08 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _08 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,"— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _08 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník Téma: Anglická revoluce Anotace: Žáci se seznámí se s anglickými panovníky z rodu Tudorovců a Stuartovců a poznají příčiny, průběh a důsledky anglické revoluce. Materiál byl vytvořen (datum, období): 17. 12. 2011 Ověření ve výuce: 27. 1. 2012, 8. A, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce

2

3 Za vlády královny Alžběty I. z rodu Tudorovců se početné skupiny lidí zabývaly obchodem, finančnictvím a dopravou. V Anglii podnikatelé zabírali půdu pro chov ovcí, aby mohli prodávat vlnu na výrobu sukna do manufaktur. Rolníci zbavení půdy hledali práci v manufakturách. Anglie získávala nové kolonie jako zdroj surovin, daní a odbytiště výrobků z manufaktur. VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce

4 Po smrti královny Alžběty I. (1603) nastupují na trůn Stuartovci – skotský královský rod. Na základě úmluv uzavřených neprovdanou, bezdětnou královnou Alžbětou I. Se tak stává anglickým králem Jakub I., syn popravené Marie Stuartovny. VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce V zemi vládnou rozpory a král jich využívá ve svůj prospěch. Marie Stuartovna Skotský král Jakub I.

5 Neshody s anglickým parlamentem se prohloubily za vlády jeho syna – Karla I. (1625 – 1649). Parlament tvořili podnikatelé. Karel I. po jedné neshodě s parlamentem nechal uvěznit 9 představitelů a parlament rozpustil. král VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce

6 Karel I. se znelíbil kvůli: 1.Vybíral daně bez souhlasu parlamentu. 2.Vybíral mimořádné daně. 3.Nutil obchodníky, aby mu půjčovali, přestože bylo zřejmé, že jim dluh nesplatí. 4.Prodává úřady a tituly. 5.Svým oblíbencům udílel výhradní právo na výrobu a obchod s určitým zbožím, což vedlo k růstu cen. 6.Neodstranil cechovní předpisy, které brzdily růst manufaktur. K čemu ve středověku sloužily cechy? VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce

7 Král a jeho oblíbenci patřili k anglikánské církvi (státní náboženství). Proti nim se staví puritáni – stoupenci kalvinismu. Stuartovci vládli také Irsku – katolíci a Skotsku – kalvinisté. Snaží se do těchto zemí zavést anglikánskou církev, aby posílili svou moc (v čele anglikánské církve stojí panovník). Ve Skotsku vypuklo povstání, které se rozšířilo až do Anglie. VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce

8 Král byl situací donucen svolat parlament, aby mu byly schváleny mimořádné daně na žoldnéřskou armádu. Co je to žold? Parlament se postavil proti, proto tam chtěl král vtrhnout násilím a potrestat je. Poslanci však byli varováni. VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce

9 1642 - 1649 Zpočátku se dařilo králi a jeho stoupencům, ale později se do čela parlamentu postavil Oliver Cromwell. Vytvořil zcela novou armádu, složenou z dobrovolníků, jádro tvořila jízda. Důstojníkem se mohl stát i prostý člověk, jakmile projevil své schopnosti, což bylo na svou dobu neslýchané. VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce

10 Uvnitř parlamentu zavládly spory, jak naložit se zajatým králem, nakonec vyhrála skupina, která krále obžalovala ze všech zločinů spáchaných během občanské války. Král byl v lednu 1649 popraven. VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce Dnešní parlament v Londýně 1644 – parlament vítězí u Marston Mooru V roce 1645 v bitvě u Naseby /neisbi/ byl král poražen.

11 Po popravě krále byla zrušena monarchie a vyhlášena republika. Skutečnou moc držel Oliver Cromwell a armáda. Za jeho vlády se Anglie stala námořní velmocí. Zákonem o plavbě stanovil, že zboží na Britské ostrovy smějí dovážet jen anglické lodě nebo lodě těch zemí, ve kterých bylo zboží vyrobeno. Zákon postihl nizozemské obchodníky. Rozděloval půdu obchodníkům, proto se těšil oblibě. Postupně však jeho popularita klesala. Nechal tedy rozehnat parlament a nastolil diktaturu, sám se nazýval „lordem protektorem“. VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce

12 Po Cromwellově smrti hrozilo zemi bezvládí a chaos. Lidé volají po monarchii, proto se vrací syn popraveného krále – Karel II. (1660 – 1685). VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce

13 Zatímco Karel II. toleroval kapitalistické podmínky z předešlé doby, jeho nástupce a bratr Jakub II. (1685 - 1688) se pokusil obnovit absolutní moc, podporoval katolíky. Jeho způsob vlády vyústil v nekrvavou Slavnou revoluci. VY 32 INOVACE 08 Anglická revoluce VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce

14 Spiklenci, kteří vyhnali Jakuba, povolali na anglický trůn jeho dceru Marii a jejího protestantského manžela Viléma Oranžského, místodržícího v Nizozemí. Ujal se vlády jako anglický král Vilém III. (1689 – 1702). VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce

15 Podmínkou korunovace panovníků Viléma III. Oranžského a jeho ženy Marie II. Stuartovny bylo podepsání Listiny práv. V této listině bylo potvrzeno, že král nesmí bez souhlasu parlamentu zvýšit daně, poslanec parlamentu se zodpovídá výlučně a jen před parlamentem a ne před králem či královskými soudy (poslanecká imunita). Král smí mít v dobách míru vojsko jen se souhlasem parlamentu. VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce

16 Konstituce – ústava – nejvyšší zákon Konstituční monarchie – moc panovníka je omezena ústavou Po připojení Skotska 1707 vznikl stát Velká Británie. VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce Anglie Skotsko Irsko Velká Británie

17  1603 – nástup Stuartovců  Karel I. spory s parlamentem: hospodářské (daně, cla) a náboženské 1642 – 1645 – občanská válka Král x parlament (Oliver Cromwell) -) král popraven (1649) -) republika V čele: O. Cromwell (diktatura) 1660 – návrat Stuartovců 1688 – 1689 – Slavná revoluce – svržení Jakuba II. -) na trůn Vilém III. Oranžský - Vydání Listiny svobod -) Anglie se stala konstituční monarchií (moc krále omezena konstitucí = ústavou, vládne spolu s parlamentem) - 1707 – připojením Skotska – vznik Velké Británie VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce

18 Použité zdroje: Obrázky. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: Alžběta I. http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Al%C5%BEb%C4%9Bta&ex=1#ai:MC900430329|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Al%C5%BEb%C4%9Bta&ex=1#ai:MC900430329| Marie Stuartovna http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Stuart&ex=1#ai:MC900430361|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Stuart&ex=1#ai:MC900430361| Jakub I. Stuart http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=smrt&ex=1#ai:MC900216576|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=smrt&ex=1#ai:MC900216576| Král http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652| Peníze http://www.clker.com/clipart-10240.htmlhttp://www.clker.com/clipart-10240.html Oliwer Cromwell http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Cromwell&ex=1#ai:MC900430323|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Cromwell&ex=1#ai:MC900430323| Kočár http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Nizozem%C3%AD&ex=1#ai:MC900432231|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Nizozem%C3%AD&ex=1#ai:MC900432231| Mapa Skotska http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=mapa+Skotska&ex=1#ai:MC900326968|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=mapa+Skotska&ex=1#ai:MC900326968| Mapa Irska http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=mapa+Irska&ex=1#ai:MC900326978|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=mapa+Irska&ex=1#ai:MC900326978| Mapa Anglie http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=mapa+Anglie&ex=1#ai:MC900326966|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=mapa+Anglie&ex=1#ai:MC900326966| Mapa Velké Británie http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=mapa+Irska&ex=1#ai:MC900408433|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=mapa+Irska&ex=1#ai:MC900408433| VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _08 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,"

Podobné prezentace


Reklamy Google