Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozdělení světa do bloků. USA – od r. 1946 politika zadržování komunismu západní Evropa – snaha o rychlou hospodářskou obnovu a rozvoj železná opona,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozdělení světa do bloků. USA – od r. 1946 politika zadržování komunismu západní Evropa – snaha o rychlou hospodářskou obnovu a rozvoj železná opona,"— Transkript prezentace:

1 Rozdělení světa do bloků

2 USA – od r. 1946 politika zadržování komunismu západní Evropa – snaha o rychlou hospodářskou obnovu a rozvoj železná opona, studená válka železná opona –poprvé použil Winston Churchil již v roce 1945, proslavil ho svým projevem v americkém Fultonu v březnu 1946 „Od Štětína na Baltu k Terstu na Jadranu byla napříč světadílem spuštěna železná opona.“

3

4 Rozdělení Evropy

5 Uzavření hranic v ČSR - pohraniční stráž - důsledek železné opony pohraniční stráž (PS) byla ozbrojená složka ministerstva vnitra, zřízena v roce 1951,měla na starost ostrahu a kontrolu státní hranice - pohyb osob na hranicích o hospodářskou kriminalitu se starala celní stráž tzv. železná opona - úsek hranice se SRN a Rakouskem před ní směrem do vnitrozemí se nacházelo tzv. hraniční pásmo (široké dva až dvacet km), kam byl vstup povolen pouze na zvláštní povolení na československých hranicích zemřelo v letech 1948 až 1989 při pokusu o útěk z komunistické diktatury přinejmenším 288 lidí

6 většina civilních osob pokoušejících se opustit území tehdejšího Československa byla pohraniční stráží v úseku státní hranice zadržena někteří lidé byli zabiti pohraniční stráž používala též zvláště vycvičené služební psy

7

8

9

10

11

12 Studená válka uč. str. 98 - 99 vysvětli pojem studená válka, kdy začíná a kdy končí uveď nejvyhrocenější konflikty studené války popiš politiku USA od roku 1946

13 Studená válka = nevojenský konflikt mezi blokem demokratických států a vznikajícím blokem komunistických států počátkem rok 1947 nejvyhrocenější období korejská válka 1950 – 53, berlínská krize(1961) karibská krize (1962) konec studené války – rozpad sovětského bloku a SSSR konec 80. let a 1991

14 politika USA: 1946 vzniká Trumanova doktrína - koncepce zadržování komunismu – rozšiřování komunismu lze zabránit hrozbou vojenské síly aktivní podpora zemím ohroženým komunismem – např. finanční podpora Řecku a Turecku Marshallův plán červen 1947 tato opatření urychlila rozdělení Evropy a počátek studené války

15 Sjednocování západní Evropyuč. str. 99 vznik NATO – zakládající státy společný trh Evropská unie – vývoj – EHS, rok 1967, Maastrichtská dohoda

16 4. dubna 1949 vznikla obranná aliance a organizace NATO (North Atlantic Treaty Organisation = Organizace severoatlantické smlouvy) - obrana demokracie a svobody,, v případě nutnosti i s použitím síly, společná politika Belgie, Kanada, Dánsko, Francie, Norsko, Portugalsko, Velká Británie, USA, 1952 Řecko, Turecko, 1955 SRN, 1982 Španělsko vytváření společného trhu – postupné rušení cel, sdružení pro těžbu uhlí a výroby oceli, pro výzkum a využití atomové energie

17

18 Vývoj „Evropské unie“ Evropské společenství pro uhlí a ocel EUROATOM EHS = Evropské hospodářské společenství 1958 bylo založeno tzv. Římskou smlouvou, která vstoupila v platnost 1. 1. 1958. U zrodu stálo šest zakladatelských států - Belgie, Francie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Itálie. EHS vzniklo s cílem uskutečnit tzv. horizontální integraci, tzn. hospodářskou unii s výhledem na vybudování velkého společného trhu s volným pohybem kapitálu, zboží, služeb a pracovních sil. 1967 – evropské instituce sloučeny v Evropské společenství Maastrichtská dohoda (Nizozemí) 1991 – Evropské společenství přeměněno v Evropskou unii se sídlem v Bruselu

19 Formování sovětského bloku uč. str. 99 – 100 kdy se vytvářel Informbyro působení SSSR ve státech sovětského bloku působení politických stran v sovětském bloku

20 vytvářel se během let 1946 – 1948 urychlila ho Trumanova doktrína z jara 1947 září 1947 ustanovení Informbyra (Informační byro komunistických a dělnických stran) – sdružovalo 9 evropských komunistických stran z Bulharska, Československa, Jugoslávie, Maďarska, Polska, Rumunska, Sovětského svazu, Francie a Itálie posílení kontroly Moskvy nad východní Evropou a komunistickým hnutím aktivní působení SSSR v zemích východní Evropy zásahy SSSR do vnitřních záležitostí států 1948 – jedinou politickou silou v těchto státech komunisté = likvidace demokracie

21 Utužení sovětské nadvlády ve střední a východní Evropě uč. str. 106 co očekával Sovětský svaz od zemí, kde byla u moci KS vysvětli - perzekuce co bylo jejím účelem kde došlo i k násilné likvidaci politické opozice který stát se vymanil z vlivu SSSR

22 Utužení sovětské nadvlády ve střední a východní Evropě naprostá poslušnost a podřízení se zájmům sovět. politiky perzekuce (=postih) politické opozice, církve i řadových občanů, kteří dali najevo svoje antikomunistické názory, chtěli odejít ze země nebo se bránili kolektivizaci (násilné zakládání JZD) oběťmi i komunističtí vůdcové v Maďarsku, Albánii, Bulharsku, Rumunsku,Polsku a Československu účelem bylo zastrašení všech, kteří by se chtěli postavit na odpor proti kom. režimu

23 likvidace, i násilná - dosavadních politických partnerů Bulharsko – představitel opozice Nikola Petkov v září 1947 popraven Rumunsko – podzim 1946 zmanipulovány volby, předáci opozice postaveni před soud Maďarsko – mimořádné volby srpen 1947 – vynucené silou za pomoci sov. bezpečnostních orgánů – vítězství komunistů Československo – únor 1948 – vnitropolitická krize – státní převrat pouze Finsko uniklo za sovětského vlivu

24 Neposlušná Jugoslávie jaro 1948 – jugoslávští komunisté vedení Josipem Brozem Titem se odmítli podřídit sovětskému nátlaku – vlastní politika Informbyro je obvinilo ze zrady marxismu – leninismu a antisovětismu – hospodářská blokáda, nátlak, oddělení od sovětského bloku

25 Hrozba třetí světové válkyuč. str. 106 -107 kdy hrozila 3. světová válka, proč, postoj SSSR jaká válka se tehdy vedla

26 počátek 50.let - zvyšování vojenského a politického napětí ve světě – válečný konflikt v Koreji mezi severní a jižní částí 1950 – 53 leden 1951 – porada vedoucích činitelů komunistických zemí - Stalin nastolil otázku třetí světové války, v té době měl již SSSR atomovou pumu mobilizace sil pro válečné střetnutí – zvyšování hospodářských plánů, orientace na těžký průmysl, zvýšení vojenských výdajů obdobný vývoj i v západních státech

27 Vrcholná éra stalinismu – 1945 - 1953 uč. str. 107 – popiš vývoj hospodářství v tomto období (1945 – 1953)

28 následky válečného hospodářského rozvratu, výdaje na další zbrojení, nepřijetí Marshallova plánu pomoci, odtržení od západních ekonomik utužen systém totalitních komunistické diktatury ideologické tažení proti kultuře Západu kolektivizace zemědělství podle sovětského vzoru – pokles zemědělské výroby – pokles životní úrovně zatímco na západě životní úroveň stoupala, v komunistických státech rapidně klesala

29 RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci zklamáním pro obyvatele sovětského bloku byly neúspěchy ekonomiky byly vydávány za důsledky sabotáží „nepřátel socialismu“ centralizované řízení zestátněné ekonomiky nebylo účinné ekonomickou spolupráci jednotlivých socialistických zemí měla zajišťovat RVHP

30 zakládajícími členy v roce 1949: Bulharsko, Československo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Sovětský svaz později přistoupily: Albánie (1949), NDR (1950), Mongolsko (1962), Kuba (1972) a Vietnam (1978) přidruženým státem RVHP byla od roku 1964 Jugoslávie status pozorovatele i některé nesocialistické či rozvojové země (Finsko, Irák, Mexiko, Nikaragua, Etiopie, Laos, Jižní Jemen aj.) RVHP - na sklonku komunistické éry 10 členských států, byla rozpuštěna v roce 1991

31 Sídlo RVHP bylo vždy v Moskvě, moderní budova sídla měla tvar otevřené knihy a jako taková byla poměrně zajímavá i z architektonického hlediska.

32 Mapa států RVHP (1986) Členské státy Členský stát nespolupracující Přidružený člen Pozorovatelské státy


Stáhnout ppt "Rozdělení světa do bloků. USA – od r. 1946 politika zadržování komunismu západní Evropa – snaha o rychlou hospodářskou obnovu a rozvoj železná opona,"

Podobné prezentace


Reklamy Google