Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj po roce 1945 Kapitola 1: Poválečné rozdělení světa Poválečné rozdělení světa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj po roce 1945 Kapitola 1: Poválečné rozdělení světa Poválečné rozdělení světa."— Transkript prezentace:

1 Vývoj po roce 1945 Kapitola 1: Poválečné rozdělení světa Poválečné rozdělení světa

2 Postupimská konference Postupimská konference červenec-srpen 1945 Postupimská konference = poslední spolupráce Spojenců po druhé světové válce (Stalin, Harry Truman-USA, C. Attlee-VB) = poslední spolupráce Spojenců po druhé světové válce (Stalin, Harry Truman-USA, C. Attlee-VB) Německo mělo zůstat jednotné, stanoveny 4 okupační zóny v zemi i v samotném Berlíně Německo mělo zůstat jednotné, stanoveny 4 okupační zóny v zemi i v samotném Berlíně plán = demilitarizae, denacifikace, demokratizace a dekartelizace (omezení moci německých monopolů). plán = demilitarizae, denacifikace, demokratizace a dekartelizace (omezení moci německých monopolů).

3 Okupační zóny Německo na základě rozhodnutí z Postupimi rozděleno na okupační zóny Německo na základě rozhodnutí z Postupimi rozděleno na okupační zóny - Německo = země, kde se nejvíc projevil střet zájmů 2 bloků - Německo = země, kde se nejvíc projevil střet zájmů 2 bloků

4 sedící zleva: Clement Attlee, Harry Truman, Josef Stalin Clement AttleeHarry TrumanJosef StalinClement AttleeHarry TrumanJosef Stalin

5 Potrestání válečných zločinců Norimberský proces. Norimberský proces. Sídlem soudního tribunálu byl zvolen Norimberk Sídlem soudního tribunálu byl zvolen Norimberk Norimberk někdejším ideologické centrum NSDAP, místo kde byly vytvořeny tzv. Norimberské zákony někdejším ideologické centrum NSDAP, místo kde byly vytvořeny tzv. Norimberské zákonyNSDAPNorimberské zákonyNSDAPNorimberské zákony

6 Lavice obžalovaných – Přední řada: Göring, Hess, von Ribbentrop a Keitel. Druhá řada: Dönitz, Raeder, Schirach a Sauckel.

7 Postupimská konference Posunutí východních německých hranic na linii Odra-Nisa. Posunutí východních německých hranic na linii Odra-Nisa. Konference byla nucena akceptovat odsun Němců z ČSR, Polska a Maďarska Konference byla nucena akceptovat odsun Němců z ČSR, Polska a Maďarska Vzhledem k rozdílným zájmům spolupráce vítězů časem vázla. Vzhledem k rozdílným zájmům spolupráce vítězů časem vázla. O osudu světa rozhodují SSSR a USA, evropská politika zaostává. Počáteční spolupráce v OSN časem skončila. O osudu světa rozhodují SSSR a USA, evropská politika zaostává. Počáteční spolupráce v OSN časem skončila.OSN

8 Vznikly dva světy: a) západní demokracie a) západní demokracie (=osobní svoboda člověka a soukromé vlastnictví) s tržním hospodářstvím = tzv. kapitalistický svět (USA a západní Evropa) b) totalitní diktatury b) totalitní diktatury (v čele vůdcové a komunistiké strany, potlačení lidských práv, marxisticko- leninská ideologie) se státem řízenou ekonomikou = tzv. socialistické hospodářství (SSSR a jeho satelité e východní Evropě)

9 Poválečné rozdělení světa

10 studená válka od 50. let byly tyto dva světy - nesmiřitelně nepřátelské, rozděleny tzv. železnou oponou a vedou souboj o osud Evropy v tzv. studené válce. od 50. let byly tyto dva světy - nesmiřitelně nepřátelské, rozděleny tzv. železnou oponou a vedou souboj o osud Evropy v tzv. studené válce. železnou oponou studené válce železnou oponou studené válce

11 Vývoj po roce 1945 Kapitola 2: Studená válka

12 Marshallův plán Marshallův plán 1947 USA rozhodly pro hospodářskou pomoc – tzv. Marshallův plán (3 mld. dolarů ročně, dodání spotřebního zboží, paliva a surovin, aby se pomohlo „nastartovat“ domácí hospodářství) 1947 USA rozhodly pro hospodářskou pomoc – tzv. Marshallův plán (3 mld. dolarů ročně, dodání spotřebního zboží, paliva a surovin, aby se pomohlo „nastartovat“ domácí hospodářství)Marshallův plánMarshallův plán spojen s politickou doktrínou prezidenta Trumana o nutnosti zabránit šíření komunismu. spojen s politickou doktrínou prezidenta Trumana o nutnosti zabránit šíření komunismu.Trumana Tento plán byl určen všem evropským zemím, ale tzv. lidovědemokratické státy byly nuceny na Stalinův nátlak odmítnout. Tento plán byl určen všem evropským zemím, ale tzv. lidovědemokratické státy byly nuceny na Stalinův nátlak odmítnout.

13 Rozdělení Německa - 1949. Západní část Spolková republika Německo, Západní část Spolková republika Německo,Spolková republika NěmeckoSpolková republika Německo v čele spolkový kancléř Konrád Adenauer – brzký hospodářský zázrak, demokracie. v čele spolkový kancléř Konrád Adenauer – brzký hospodářský zázrak, demokracie.Konrád AdenauerKonrád Adenauer Východní část vyhlásila pod vlivem SSSR Německou demokratickou republiku Východní část vyhlásila pod vlivem SSSR Německou demokratickou republiku Německou demokratickou republiku Německou demokratickou republiku (Wilhelm Pieck). (Wilhelm Pieck).

14 Rozdělení Německa - 1949. V roce 1961 NDR postavila Berlínská zeď V roce 1961 NDR postavila Berlínská zeď1961Berlínská zeď1961Berlínská zeď stala se symbolem rozdělení Německa. stala se symbolem rozdělení Německa.

15 Lidovědemokratické státy Do roku 1948 země osvobozené SSSR se staly součástí tzv. sovětského bloku = lidovědemokratické státy. Do roku 1948 země osvobozené SSSR se staly součástí tzv. sovětského bloku = lidovědemokratické státy. Byl zestátněn průmysl, provedena násilná kolektivizace podle sovětského vzoru, zrušena demokracie a nahrazena „diktaturou proletariátu“ = komunistických stran. Byl zestátněn průmysl, provedena násilná kolektivizace podle sovětského vzoru, zrušena demokracie a nahrazena „diktaturou proletariátu“ = komunistických stran. Státy = Polsko, ČSR, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Jugoslávie, Albánie a NDR. Jugoslávie v roce 1948 z bloku vystoupila po roztržce Stalin – Tito a snažila se o jakousi střední cestu mezi oběma evropskými bloky. Státy = Polsko, ČSR, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Jugoslávie, Albánie a NDR. Jugoslávie v roce 1948 z bloku vystoupila po roztržce Stalin – Tito a snažila se o jakousi střední cestu mezi oběma evropskými bloky.StalinTitoStalinTito

16 Dovršení západní integrace: a) 1949 vojenská obranná organizace NATO (Severoatlantická aliance) a) 1949 vojenská obranná organizace NATO (Severoatlantická aliance) NATO b) 1950 – Evropská rada – politická koordinace b) 1950 – Evropská rada – politická koordinaceEvropská radaEvropská rada c) 1957 – Evropské hospodářské společenství EHS = společný trh, bez celních bariér c) 1957 – Evropské hospodářské společenství EHS = společný trh, bez celních bariérEvropské hospodářské společenství EHSEvropské hospodářské společenství EHS d) 1958 – Evropský parlament ve Štrasburku d) 1958 – Evropský parlament ve ŠtrasburkuEvropský parlament ve ŠtrasburkuEvropský parlament ve Štrasburku e) Evropský soudní dvůr (Haag), Evropský měnový systém e) Evropský soudní dvůr (Haag), Evropský měnový systémEvropský soudní dvůrEvropský soudní dvůr

17 Dovršení východní integrace: a) 1949 – Rada vzájemné hospodářské pomoci RVHP = „tábor míru proti imperialismu a válce“, cíl plánování hospodářství, vzájemný obchod a mezinárodní dělba práce (hlavně plní zájmy sovětského hospodářství), přehnaná industrializace a zbrojení a) 1949 – Rada vzájemné hospodářské pomoci RVHP = „tábor míru proti imperialismu a válce“, cíl plánování hospodářství, vzájemný obchod a mezinárodní dělba práce (hlavně plní zájmy sovětského hospodářství), přehnaná industrializace a zbrojení Rada vzájemné hospodářské pomoci RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci RVHP b) 1955 s Varšavská smlouva – vojenský pakt vzniklý po přijetí SRN do NATO, obrana socialistických zemí + intervence proti vnitřnímu nepříteli b) 1955 s Varšavská smlouva – vojenský pakt vzniklý po přijetí SRN do NATO, obrana socialistických zemí + intervence proti vnitřnímu nepříteli Varšavská smlouva Varšavská smlouva


Stáhnout ppt "Vývoj po roce 1945 Kapitola 1: Poválečné rozdělení světa Poválečné rozdělení světa."

Podobné prezentace


Reklamy Google