Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

30 bodů maximum 12 bodů pro minimum 25 minut na přípravu vybraného tématu Po 25 minutách SE MŮŽE začít psát do záznamového archu, tj. můžete dále pokračovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "30 bodů maximum 12 bodů pro minimum 25 minut na přípravu vybraného tématu Po 25 minutách SE MŮŽE začít psát do záznamového archu, tj. můžete dále pokračovat."— Transkript prezentace:

1

2 30 bodů maximum 12 bodů pro minimum

3 25 minut na přípravu vybraného tématu Po 25 minutách SE MŮŽE začít psát do záznamového archu, tj. můžete dále pokračovat v psaní přípravy Na psaní slohové práce je 90 minut při školní slohové práci platí 25 minut příprava + 60 minut práce, tj. 2 vyučovací hodiny na slohovou práci

4 Pojetí funkčnosti Text je tak dobře napsán, že by mohl být bez úprav otištěn, vydán, odeslán 5 bodů

5 1 A,B – vztahuje se k dodržení tématu, slohového útvaru nebo kontextu 2 A,B – vztahuje se ke slovní zásobě, pravopisu, interpunci… 3 A, B – vztahuje se ke tvorbě věty, vazbám ve větách, kompozici (odstavce), argumentaci, čitelnosti…

6 Čtenářský komfort Vztahuje se na kritéria 2A, 2B, 3A, 3B Míra úsilí, které musí učitel vynaložit, aby přečetl a pochopil, co chcete sdělit Míra pravopisných chyby, vyspělost argumentace, čitelnost

7 ROZSAH 250 – 200 slov 200 slov a plně funkční text – žádná penalizace 199 slov = text nesplnil rozsah -----0 bodů, tj. NEUSPĚLI JSTE

8 Jedno slovo: Spojky Předložky Zájmena Citoslovce – ach ouvej = 2 slova Zkratky a zkratková slova – JAMU = 1 slovo, Čedok = 1 slovo Víceslovná vlastní jména a názvy – Petr Novák = 1 slovo, Velké Pavlovice = 1 slovo Číslovky – 5 lidí = 2 sova, sedm set dvacet korun = 2 slova

9 Rozepsané datum – 23. února 2016 = 1 slovo, Velké Pavlovice 23. února 2016 = 2 slova Adresy – pepa@seznam.cz = 1 slovo, Máchova 20 = 1 slovo, 170 00 Praha 7- Holešovice = 1 slovopepa@seznam.cz Složená přídavná jména – česko-anglický slovník = 2 slova

10 Funkce výchozího textu Inspirativní – navozuje atmosféru k psaní – situace, styl, počasí, postavy… - můžete, ale nemusíte se inspirovat Informativní – výchozí text MUSÍTE použít a využít!!!

11 Začlenění výchozího textu (u vyprávění, líčení) NOVĚ – musí se opsat, pokud na text navazujete!!! Opsaný text se ale NEZAPOČÍTÁVÁ do rozsahu práce Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu práce

12 Nejdřív se sleduje rozsah Pak se sleduje, zda je dodrženo téma 1A ----pokud ne ----0 bodů Pak se sleduje, zda je dodržen útvar 1B ----pokud ne ----0 bodů 0 bodů můžete získat i za naprostou nečitelnost Pokud nepřečte hodnotitel, dává číst kolegovi, aby byla zajištěna maximální objektivita

13 Kritéria hodnocení 1A téma a obsah 1B komunikační situace, slohový útvar Př. Článek do regionálního časopisu – uvědomit si, kdo je potencionálním čtenářem

14 2A pravopis, tvarosloví, slovotvorba 2B lexikum Adekvátnost jazykových prostředků vzhledem ke komunikační situaci/ slohovému útvaru Použití pojmenování v odpovídajícím rozsahu Šíře a pestrost slovní zásoby (synonyma, neopakujeme slova…)

15 3A větná syntax, textová koheze Výstavba větných textů Odkazování v textu Prostředky textové návaznosti (spojky, částice, zájmena)

16 3B nadvětná syntax, koherence textu Kompozice textu Členění textu Soudržnost textu Způsob vedení argumentace, věcná správnost čitelnost

17 Kritérium 2A, hrubé chyby Vyjmenovaná slova Pravidla psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, v koncovkách slov Ve shodě přísudku s podmětem V psaní velkých písmen V rozlišování hranice slov (předložky, předpony) V chybném psaní předpon (s-/z-, zdvojené souhlásky) V asimilaci znělosti

18 V souhláskových skupinách V interpunkci, pokud má chyba vliv na porozumění textu V zápisu přímé řeči, pokud má chyba vliv na porozumění textu Chyby ve slovotvorbě

19 Malé chyby; 2 malé chyby = 1 hrubá V interpunkci, pokud chyba nemá vliv na porozumění textu V zápisu přímé řeči, pokud chyba nemá vliv na porozumění textu V kvantitě hlásek (délka) V nesprávném dělení slov na konci řádku Jednopísmenná předložka na konci řádku Ve vynechání hlásek ve slově

20 Příklady při hodnocení 1A Je s ním legrace, i když je jen 2D VÝCHOZÍ TEXT Žirafák umírající každých 5 sekund a jinou tropickou nemoc, žraloci- vegetariáni,, závodník Blesk McQueen, měkkosrdcatostí bubáci ve skříni, neodbytní oslíci, oříškůlačné veverky…Co mají společného? Kanonádu hlášek, perfektní animaci, dechberoucí barvy a happy end, který vás neurazí, spíš naopak… Zpracování: charakteristika filmové a animované postavy (role výchozího textu je inspirativní)

21 Udělení 0 bodů v 1APenalizace na 1 bod v 1A Charakteristika učitele, kamarádaCharakteristika seriálové animované postavy (např. maxipes Fík) Charakteristika filmové animované postavy, kterou nelze považovat za prototyp humorné postavy (např. Alois Nebel) Charakteristika několika filmových animovaných postav

22 Jak jsem poznal vaši matku Zpracování: otcovo vyprávění adresované dětem

23 Udělení 0 bodů v 1APenalizace až na 1 bod v 1A Vypravování nějakého zážitku, v němž nefiguruje muž a žena Vypravování o seznámení otce a matky, které je realizované v er-formě Vypravování o seznámení otce a matky, které nezohledňuje adresáta (děti) Vypravování o seznámení homosexuálního páru Vypravování vycházející ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku Vypravování, v němž slovo poznat je použitu ve smyslu prokouknout, odhalit pravé já

24 Neopakovatelná krása VÝCHOZÍ TEXT Pomalu sestupuji níž a níž, snad až do samého nitra matky Země. Sem dolů paprsky slunce nedolétnou, s každým krokem je stále jasnější, že jeskynním vládcem je chlad. Můj dech se sráží v drobné stříbrné krystalky ledu. Temnota. Ticho. Tajemno. Strop je obsypaný drobnými i mohutnými krystalky… ZPRACOVÁNÍ: líčení jedinečné, dosud neobjevené přírodní scenérie (funkce výchozího textu je inspirativní)

25 Udělení 0 bodů v 1APenalizace až na 1 bod v 1A Líčení gotické katedrályLíčení známé přírodní scenerie (např. Niagarské vodopády) Líčení běžné destinace (např. nekonkrétní ostrov v moři)

26 Problematika 1B - útvar Vypravování – měli byste vytvořit text, který má zápletku, pointu, dějovost, dynamiku, přímou řeč. Text, v němž převládá popisný postup a který lze považovat za dějový popis, se hodnotí 1 bod. Musí být přítomna minimální zápletka

27 Úvaha/ úvahový text – měli byste prokázat, že umíte použít základní strategie výstavby úvahy, nemusíte dospět k jasnému stanovisku. Jestli se v textu objeví aspoň jedna krátká pasáž založená na úvahovém postupu (dominantní je např. popisný postup), nemůžete dostat 0 bodů, ale můžete být penalizováni až na 1 bod

28 Zpráva – podstatné znaky jsou věcnost, objektivita, dominantní je informační postup. Zpráva musí obsahovat základní informace: kdo, kdy, kde. Pokud neobsahuje, penalizace až na 1 bod.

29 Článek / libovolný text publicistického stylu – pro tento typ zadání je podstatná orientace na adresáta. Připouští se i texty úvahového charakteru

30 Článek s prvky fejetonu – text by měl vykazovat prvky fejetonu (ironie, zlehčení situace, pointa, kombinace vyprávěcího a úvahového postupu). Článek bez prvků fejetonu se penalizuje až na 1 bod v závislosti na kvalitě textu a míře publicistiky. Stejný princip se uplatňuje i při hodnocení článku s prvky reportáže.

31 Útvary administrativního stylu – práce má vykazovat rysy textu určeného pro veřejný prostor (oslovení, jasná a přehledná struktura textu), text nesmí postrádat adresy, datum, místo (Praha 23. února 2016), oslovení, podpis.

32 Líčení – jestli napíšete prostý popis, ne líčení (tj. chybí subjektivně zabarvené prvky), penalizace až na 1 bod.


Stáhnout ppt "30 bodů maximum 12 bodů pro minimum 25 minut na přípravu vybraného tématu Po 25 minutách SE MŮŽE začít psát do záznamového archu, tj. můžete dále pokračovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google