Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rusové v ČR Adaptace a integrace II. Historie 20. léta Praha, Paříž, Bělehrad 40. léta válečná 50.-80. léta česko-ruské sňatky 1968 – okupační armáda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rusové v ČR Adaptace a integrace II. Historie 20. léta Praha, Paříž, Bělehrad 40. léta válečná 50.-80. léta česko-ruské sňatky 1968 – okupační armáda."— Transkript prezentace:

1 Rusové v ČR Adaptace a integrace II

2 Historie 20. léta Praha, Paříž, Bělehrad 40. léta válečná 50.-80. léta česko-ruské sňatky 1968 – okupační armáda Po r. 1989 – ti, co měli zkušenosti Po roce 2000 (2001, 2005)

3 Počty migrantů po roce 1989 roky1995199920022006200920102011/11 celkem4387169061281318564303953194127321 trvalý16703486493088981362214226 dočasný271713420788396661831913095

4 Počty občanů RF k 26.3. 2011 = SL Rusové0- 1920- 4040-6060- 31 5456.65412.16710.0112.743

5 Počty podle pohlaví a typu pobytu k 31.12. 2010 MužiŽenyCelkem Trvalý 6164745813622 Dočasný 8530978918319 celkem 146941724731941

6 Ruská imigrace po roce 1989 Z různých částí bývalého sovětského svazu (Azerbajďžán, Bělorusko, Čečna, Kazachstán, Pobaltí, Ukrajina) – skupina rusky mluvících Z RF – specifický typ imigrační komunity

7 Demografické a kulturní charakteristiky Lokality Prostorová separace – Karlovy Vary (Praha, Brno) Výzkum Drbohlav 1999: mladí 20-40, rodiny (1999), movití a velmi movití, důvody emigrace – politická nestabilita a obavy o vlastní bezpečí, pocit úspěchu v rámci českého prostoru Uzavřenost vůči Čechům

8 Cizinci s povoleným pobytem v Praze k 30. 6. 2009 Státní příslušnostabsolutní početpodíl (v %) Ukrajina50 28533,9 Slovensko19 89713,4 Rusko16 74711,3 Vietnam10 3307,0 Čína38382,6 Moldavsko33942,3 Spojené státy31862,2 Velká Británie28902,0 Německo28441,9 Polsko22451,5 Bulharsko21441,4 Kazachstán20341,4 Francie16281,1 Bělorusko15591,1 Uzbekistán14671,0 Ostatní23 64116,0

9 Motivace imigrace Hledání nové životní perspektivy pro děti – rezignace na život v RF, armáda Zázemí pro příbuzné Transnacionální pozice v rámci bysnysu Transnacionální pozice v rámci životní strategie – změna životního stylu – užívat si

10 Organizace imigrace Přestěhování celého života do nové země Zanechání zázemí v Rusku Kombinace strategií – prarodiče, manžel – řetězová migrace Migrace za účelem studia – řízená migrace ze strany škol – migrační byznys (Uniprep) zafinancování migrace jednomu z rodiny.

11 Obživné strategie k 30.12. 2009 (k 28.2.2010 ) Muži 14264 Ženy 16532 Celkem 30796 Živnostenské oprávnění 6416951336 zaměstanci 170919033612 celkem 235025984948 30796

12 (MužiŽenyCelkem Živnostenské oprávnění 7949191713 zaměstanci 25313113 5644 celkem 332540327357

13 Oblasti ekonomických aktivit K 2005 obchod, reality, stravování Vysoký počet studujících (4%) Vysoký počet žen (53%), dětí (13%), starých lidí (6%) Vysoká kvalifikace Vysoká úspěšnost v azylovém řízení

14 Pozice v ČR Vlastní komunita – etnická ekonomika Plný servis pro rusky mluvící – 3 roky a jediný český přítel = rusista Nezájem zvládnout český jazyk x trvalý pobyt Pravoslavná církev – posiluje počty duchovních Vlastní instituce (rozdíl v cílech integrace, duplikace institucí a kulturních prvků)

15 Sebeobraz a integrační strategie Vysoce kvalifikovaní Vnitřní dělení 1. bohatí s nadnárodním byznysem 2. Ti, kteří zde pokračují ve vlastní profesi – ekonomicky je zajišťuje 3. Ti, co se snaží uchytit, berou jakoukoliv práci x sebeúcta nalézána skrze společenské angažmá - Podle důvodů a sociální pozice = toho i míra integrace do české společnosti

16 Strategie integrace z hlediska pozice Cíl asimilovat Cíl integrovat Cíl se izolovat - Pocit nedocenění, nevyužití jejich potencionalit, - Obšestvenaja žizň - Zůstat či odejít?

17 Perspektivy – nastupující generace Akcent na ruskou identitu Akcent na sociální mobilitu – dobré vzdělání – nespokojenost s českým Možnosti : ruské školství MŠ – VŠ, Školství v kurikulu RF – EG, nostrifikace Vlastní školy a) byznys b) bezpečí c)Vychovat jako Rusy, d)rychleší vstup na VŠ

18 Školy ZŠ + MŠ – externáty, detašovaná pracoviště ruských škol, velvyslanectví Střední - ČR Přípravky – UNIPREP Vysoké školy – ČR, mezinárodní

19 Školství První česko - ruské gymnázium s.r.o., zal. 2003 Praha 9; Praha 4 - Horní Měcholupy, Brandýs, Praha 8 - Kobylisy Sídlo v r. 2004 Brandýs nad labem - 2. ročník 20 žáků, kapacita 96 žáků, jen 3 Češi 1. Slovanské soukromé gymnázium Střední škola při Velvyslanectví Ruské federace v Praze 6.

20 Vysoké školy MEZINÁRODNÍ PRAŽSKÁ UNIVERZITA 150 00, Praha 5 162 00 Praha 6, URL: www.mpu-prague.czwww.mpu-prague.cz Management organizace Právo Finance Public Relations (Reklama) Psychologie

21 Международный центр современного образования ( ICME) в Праге является негосударственным высшим учебным заведением на территории Чехии. ЦЕНТР зарегистрирован в Праге 18 января 2000года. ICO- 26156202, Имеет две лицензии на право ведения образовательной деятельности на территории Чехии и на посреднические услуги в области образования. ICME зарегистрирован в сборнике законов Министерства образования Чешской Республики под номером 249/2003SB, в 2003 году, под номером 322/2005 в 2005 году, под номером 423/2006 в 2006 году, под номером 225/2007 в 2007 году. Программы ICME прошли аккредитацию М.О. Чехии. Дипломы, выданные Центром признаются не только в Чехии, но и других странах Европы, Англии, Америки, России, Украины … Также ICME представляет интересы следующих вузов:

22 Vztah imigrantů a národnostní menšiny Vztah k národnostní menšině – stejný sociokulturní status a akcent na identitu = spolupráce Nejsou to už Rusové x sentiment vůči emigraci pro r. 1917.

23 Vztah majority Negativní konotace z let před rokem 1989 90. léta Éra „ruského mafiánství“ = pocity odmítání české společnosti, pocity protrpění si svého a stále nic Pocity české xenofobie - děti

24 Kulturní specifika Image – jiný význam (oděv) Reprodukce ruské vysoké kultury Knihy – literatura top 1. Respekt k autoritě Autorita velkého Ruska – obliba Klause Festivity 9.5. – deklarace identity, pravoslaví jako atribut r. identity

25 Komunikace dodržování formálního postupu a potřebný respekt k hierarchickému uspořádání, časté je týmové jednání, předsedající je hlavní autoritou, se oslovují brzy jménem a jménem po otci (cizince pouze jménem), ale zůstávají u vykání. obchodně lze jednat po celý rok, s výjimkou konce roku a první poloviny ledna kalendářního roku. oběd je "svatá věc" a telefon mezi 13. a 14. hodinou zvednou jen výjimečně. Nejběžnější formou přítomnosti na ruském trhu je založení ruské právnické osoby. Nové zákony tento proces značně usnadňují a zrychlují, z podnikání ustupují nelegální praktiky.

26 "Pro občany Ukrajiny pobývající v ČR je obecně typický relativně nízký podíl osob, které zde žijí na základě trvalého pobytu, přičemž v Praze je tento podíl ještě nižší a činí pouze 27 procent," uvedla Pozníčková. Většina Ukrajinců tu má povolen pobyt dlouhodobý a přijíždí kvůli práci. Nacházejí uplatnění zejména ve stavebnictví nebo průmyslových odvětvích vyžadujících fyzickou práci, většinou pomocnou s nízkou kvalifikací. Ženy pracují často jako uklízečky či pokojské. "Poměrně velkým problémem je nelegální zaměstnávání a různé formy kvazilegálního zaměstnávání," doplnila Pozníčková. Často se prý stává, že Ukrajinci přijedou do Česka s turistickým vízem, překročí délku povoleného pobytu a najdou si nelegálně práci. Situace Rusů je odlišná. Jde o třetí nejpočetnější skupinu cizinců v Praze, k 30. červnu představovali 11 procent z nich. Zároveň 60 procent Rusů s povoleným pobytem v Česku žije právě v Praze; 63 procent z nich má povolení k dlouhodobému pobytu. Přes 6000 Rusů ho dostalo díky účasti v právnické osobě. Nejvíc, asi 4000, mělo k 30. červnu registrovaný pobyt v Praze 5, 2000 až 2500 pak v Praze 4,6,9 a 10. Ukrajincům členství v družstvech a obchodních společnostech umožňuje především snadnější získání povolení k práci. U Rusů existuje podle ministerstva podezření, že díky členství v nich získávají snazší vstup na území ČR. "V řadě případů se jedná pouze o formálně zakládané společnosti, jež zajistí jejím členům zákonnou možnost ke koupi nemovitostí," uvedla Pozníčková. Užívají je prý potom pro vlastní potřebu, nebo je krátkodobě pronajímají. V roce 1997 byl v Praze jen jeden ruský obchod a jedno kadeřnictví, dnes to je 24 obchodů prodávajících ruské zboží, kolem 15 salonů krásy, pět filiálek ruských a ukrajinských vysokých škol a minimálně šest mateřských školek, uvádějí internetové stránky ruskojazyčných novin Pražskij ekspress. Podle Pozníčkové ale Rusové nemají obvykle na rozdíl od Ukrajinců nebo Vietnamců o živnost zájem. V metropoli se v posledních třech letech počet takových lidí pohybuje mezi 580 až 600. To kontrastuje s celkem 7678 ukrajinskými živnostníky. Ti představují 40 procent všech zahraničních podnikatelů v Praze, což je nejvyšší podíl. V rámci celé ČR to je výjimka. V ostatních regionech totiž mezi zahraničními živnostníky převažují Vietnamci. Rusové také představují nejpočetnější skupinu cizinců mimo země EU, kteří v Česku pobývají kvůli studiu. V Praze jich má kvůli tomu hlášený pobyt 900. V letech 2001 až 2007 získalo české občanství 2377 Ukrajinců a 588 Rusů. Cizinci s povoleným pobytem v Praze k 30. 6. 2009 Státní příslušnostabsolutní početpodíl (v %) Ukrajina50 28533,9 Slovensko19 89713,4 Rusko16 74711,3 Vietnam10 3307,0 Čína38382,6 Moldavsko33942,3 Spojené státy31862,2 Velká Británie28902,0 Německo28441,9 Polsko22451,5 Bulharsko21441,4 Kazachstán20341,4 Francie16281,1 Bělorusko15591,1 Uzbekistán14671,0 Ostatní23 64116,0 CELKEM: 148 129, z toho občané EU: 37 541 (25,3%) a občané třetích zemí 110 588 (74,7%)

27 Počty žáků ve školním roce 2008/09 celkemdívkytrvalý pobyt/ azyl MŠ 20390179/11 ZŠ1029 496786/62 SŠ 688343572/10 Konzervatoř 161112/0 VOŠ 181316/0


Stáhnout ppt "Rusové v ČR Adaptace a integrace II. Historie 20. léta Praha, Paříž, Bělehrad 40. léta válečná 50.-80. léta česko-ruské sňatky 1968 – okupační armáda."

Podobné prezentace


Reklamy Google