Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní migrace v kontextu České republiky: vývoj a perspektivy Slovensko - České sociologické dni, Smolenice, 1.10. 2007 Yana Leontiyeva a Michaela.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní migrace v kontextu České republiky: vývoj a perspektivy Slovensko - České sociologické dni, Smolenice, 1.10. 2007 Yana Leontiyeva a Michaela."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní migrace v kontextu České republiky: vývoj a perspektivy Slovensko - České sociologické dni, Smolenice, 1.10. 2007 Yana Leontiyeva a Michaela Vojtková SOÚ AV ČR, v.v.i

2 Zdroje dat o imigrantech v ČR I. Oficiální statistiky II. Demografické odhady III. Sociologické výzkumy

3 I. Oficiální statistiky migrantů v ČR Ministerstvo vnitra (MV) - Cizinecká a pohraniční policie (CPP ČR) Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Ministerstvo spravedlnosti (MSp) Ministerstvo zdravotnictví (MZdr) Český statistický úřad (ČSÚ) – www.czso.cz

4 Aktuální statistiky (1): K 31. 8. 2007 Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie MV ČR v České republice evidovalo 368.781 cizinců  151.763 cizinců s trvalým pobytem  217.018 cizinců s některým z typů dlouhodobých pobytů nad 90 dnů +1.995 cizinců s platným azylem 370.776 ČSÚ,2007

5 Počet cizinců v ČR podle typu pobytu v období 1995 – 2007 Zdroj: ČSÚ +101 +2,961 +5,433 +5,595 +18,625 +11,131 +28,587 +9,376 absolutní roční nárůst trvalých pobytů: + 2,402 + 7,555 +10,409 +32,799 absolutní roční nárůst dlouhodobých pobytů: +750 +2,321 +6,273 -28,012 +6,882 +15,381 +3,218 -4,750 +12,887 +14,557 +25,183 +7,146

6 Aktuální statistiky (2): K 31. 12. 2006 byli v ČR nejsilněji zastoupeni občané:  Ukrajiny (102 594 osob, 32%);  Slovenska (58 384, 18%);  Vietnamu (40 779 osob, 13%);  Polska (18 894 osob, 6%);  Ruska (18 564 osob, 6%). ČSÚ,2007

7 Vývoj celkového počtu cizinců podle občanství v ČR, 1994 - 2006 ČSÚ,2007

8 Vývoj cizinců s dlouhodobým pobytem podle občanství v ČR, 1994 - 2006 ČSÚ,2007

9 Vývoj cizinců s trvalým pobytem podle občanství v ČR, 1994 - 2006 ČSÚ,2007

10 Věkové pyramidy (K 31.12. 2005) Migranti Občané ČR ČSÚ,2006

11 Problémy oficiálních statistik: Nekonzistentnost Nedostupnost Neúplnost

12 II. Demografické odhady Klasické prognózy s komponentou migrace (často se jedná o konstantní počty migrantů) Koncept Replacement Migration aneb náhradová migrace v ČR Modelování za pomocí časových řad (např. Box – Jenkinsonovi metody)

13 Prognóza vývoje obyvatel ČR, 2005 –2065, střední varianta

14 Replacement Migration Kompenzace populačních ztrát  Podle střední varianty bychom potřebovali přijmout 1,5 miliónu migrantů v budoucích 60 ti letech (15% podíl migrantů na obyvatelstvu) Kompenzace růstu průměrného věku  300 000 ročně  90 miliónu v budoucích 60 ti letech

15 Modelování za pomocí lineárního trendu

16 Modelování za pomocí exponencionálního trendu

17 III. Výzkumy cizinců v ČR Důležitá centra:  Výzkumný ústav práce a sociálních věci  PřF UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje  Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.  Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.  FHS UK, FSV UK, FF UK, CMS KTF UK  IVRIS, FSS MU  IOM, jiné neziskové organizace  Multikulturní centrum Praha, portál www.migraceonline.cz

18 Objekty výzkumů: Migrační komunity (podle země původu) Specifické skupiny migrantů bez ohledu na zemi původu:  Azylanti  Nelegální migranti  Ekonomicky aktivní (zaměstnanci, živnostníci apod.) Reemigranti

19 Předměty výzkumu: Demografické charakteristiky Příčiny a mechanizmy příchodu do ČR Vazby v ČR a v zemi původu Podmínky života a práce v ČR Informovanost, problematické aspekty pobytu Teritoriální rozmístění Integrace do majoritní společnosti Mezigenerační problémy Aspirace do budoucna

20 Problémy a omezení: Metodologie sběru dat  Kvantitativní: absence opory výběru nejčastěji se používá metoda „sněhové koule“ konstrukce kvótních znaků samovyplnění, odměňování respondentů  Kvalitativní hloubkové rozhovory pozorovaní Jazykové omezení Citlivost některých témat, neochota odpovídat (podmínky práce, klientský systém, korupce apod.) Kulturní kontext „Vyčerpání kontaktů“ v případě málo zastoupených komunit

21 Cizinci v ČR v roce 2001 podlé údajů ze sčítaní a z evidence Cizinecké a pohraniční policie ČR Národnost Sčítání lidu domů a bytu 2001CPP ČR Rozdíl Celková populaceObčané ČRCizí občané Cizinci s pobytem v ČR Slovenská193 190173 04220 14853 294-33 146 polská51 96839 27712 69116 484- 3 793 německá39 10636 0873 0194 937- 1 918 maďarská14 67213 0781 594447 1 147 ukrajinská22 1125 50116 61151 825- 35 214 ruská12 3692 91094 5912 423- 2 964 vietnamská17 46272116 74123 924- 7 183 Zdroj dat: ČSÚ, Sčítaní lidu, domů a bytů 2001; Ředitelství cizinecké a pohraniční policie ČR, 31. 12. 2001

22 Vzdělání cizinců podle vybraných výzkumů 2001, IOM Praha a Př.F UK (D. Drbohlav) „Integrace cizinců“ 2001, IOM Praha a Př.F UK (D. Drbohlav) „Integrace cizinců“  150 respondentů, dotazníky, „snow-ball“  cizinci s dlouhodobým pobytem (Ukrajinců, Vietnamci a Arméni)  52% vysokoškoláků 2001, VÚPSV (M. Horáková), „Zaměstnání cizinci“ 2001, VÚPSV (M. Horáková), „Zaměstnání cizinci“  923 respondentů, dotazníky, kvótní výběr, databáze CPP ČR  zaměstnaní cizinci z tzv. třetích zemí  12 % vysokoškoláků  2006, GAC s.r.o. (I. Gabal) „Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR“ 2006, GAC s.r.o. (I. Gabal) „Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR“  618 respondentů, dotazníky, kvótní výběr (?)  cizinci s pobytem v ČR (Vietnamci, Číňane, Ukrajinci, Rusové)  22 % vysokoškoláků

23 Děkujeme za pozornost Mgr. Yana Leontiyeva Mgr. Michaela Vojtková Yana.Leontiyeva@soc.cas.cz Michaela.Vojtkova@soc.cas.cz Yana.Leontiyeva@soc.cas.czMichaela.Vojtkova@soc.cas.cz Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.


Stáhnout ppt "Mezinárodní migrace v kontextu České republiky: vývoj a perspektivy Slovensko - České sociologické dni, Smolenice, 1.10. 2007 Yana Leontiyeva a Michaela."

Podobné prezentace


Reklamy Google