Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní migrace v kontextu České republiky: vývoj a perspektivy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní migrace v kontextu České republiky: vývoj a perspektivy"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní migrace v kontextu České republiky: vývoj a perspektivy
Slovensko - České sociologické dni, Smolenice, Yana Leontiyeva a Michaela Vojtková SOÚ AV ČR, v.v.i

2 Zdroje dat o imigrantech v ČR
Oficiální statistiky Demografické odhady Sociologické výzkumy

3 I. Oficiální statistiky migrantů v ČR
Ministerstvo vnitra (MV) - Cizinecká a pohraniční policie (CPP ČR) Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Ministerstvo spravedlnosti (MSp) Ministerstvo zdravotnictví (MZdr) Český statistický úřad (ČSÚ) –

4 Aktuální statistiky (1):
K Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie MV ČR v České republice evidovalo cizinců cizinců s trvalým pobytem cizinců s některým z typů dlouhodobých pobytů nad 90 dnů cizinců s platným azylem ČSÚ,2007

5 Počet cizinců v ČR podle typu pobytu v období 1995 – 2007
+101 +2,961 +5,433 +5,595 +18,625 +11,131 +28,587 +9,376 absolutní roční nárůst trvalých pobytů: +2,402 +7,555 +10,409 +32,799 absolutní roční nárůst dlouhodobých pobytů: +750 +2,321 +6,273 -28,012 +6,882 +15,381 +3,218 -4,750 +12,887 +14,557 +25,183 +7,146 Zdroj: ČSÚ

6 Aktuální statistiky (2):
K byli v ČR nejsilněji zastoupeni občané: Ukrajiny ( osob, 32%); Slovenska (58 384, 18%); Vietnamu ( osob, 13%); Polska ( osob, 6%); Ruska ( osob, 6%). ČSÚ,2007

7 Vývoj celkového počtu cizinců podle občanství v ČR, 1994 - 2006

8 Vývoj cizinců s dlouhodobým pobytem podle občanství v ČR, 1994 - 2006

9 Vývoj cizinců s trvalým pobytem podle občanství v ČR, 1994 - 2006

10 Věkové pyramidy (K ) Občané ČR Migranti ČSÚ,2006

11 Problémy oficiálních statistik:
Nekonzistentnost Nedostupnost Neúplnost

12 II. Demografické odhady
Klasické prognózy s komponentou migrace (často se jedná o konstantní počty migrantů) Koncept Replacement Migration aneb náhradová migrace v ČR Modelování za pomocí časových řad (např. Box – Jenkinsonovi metody)

13 Prognóza vývoje obyvatel ČR, 2005 –2065, střední varianta

14 Replacement Migration
Kompenzace populačních ztrát Podle střední varianty bychom potřebovali přijmout 1,5 miliónu migrantů v budoucích 60 ti letech (15% podíl migrantů na obyvatelstvu) Kompenzace růstu průměrného věku ročně 90 miliónu v budoucích 60 ti letech

15 Modelování za pomocí lineárního trendu

16 Modelování za pomocí exponencionálního trendu

17 III. Výzkumy cizinců v ČR
Důležitá centra: Výzkumný ústav práce a sociálních věci PřF UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. FHS UK, FSV UK, FF UK, CMS KTF UK IVRIS, FSS MU IOM, jiné neziskové organizace Multikulturní centrum Praha, portál

18 Objekty výzkumů: Migrační komunity (podle země původu)
Specifické skupiny migrantů bez ohledu na zemi původu: Azylanti Nelegální migranti Ekonomicky aktivní (zaměstnanci, živnostníci apod.) Reemigranti

19 Předměty výzkumu: Demografické charakteristiky
Příčiny a mechanizmy příchodu do ČR Vazby v ČR a v zemi původu Podmínky života a práce v ČR Informovanost, problematické aspekty pobytu Teritoriální rozmístění Integrace do majoritní společnosti Mezigenerační problémy Aspirace do budoucna

20 Problémy a omezení: Metodologie sběru dat Kvantitativní:
absence opory výběru nejčastěji se používá metoda „sněhové koule“ konstrukce kvótních znaků samovyplnění, odměňování respondentů Kvalitativní hloubkové rozhovory pozorovaní Jazykové omezení Citlivost některých témat, neochota odpovídat (podmínky práce, klientský systém, korupce apod.) Kulturní kontext „Vyčerpání kontaktů“ v případě málo zastoupených komunit

21 Sčítání lidu domů a bytu 2001
Cizinci v ČR v roce 2001 podlé údajů ze sčítaní a z evidence Cizinecké a pohraniční policie ČR Národnost Sčítání lidu domů a bytu 2001 CPP ČR Rozdíl Celková populace Občané ČR Cizí občané Cizinci s pobytem v ČR Slovenská 20 148 53 294 polská 51 968 39 277 12 691 16 484 německá 39 106 36 087 3 019 4 937 maďarská 14 672 13 078 1 594 447 1 147 ukrajinská 22 112 5 501 16 611 51 825 ruská 12 369 2 910 94 59 12 423 vietnamská 17 462 721 16 741 23 924 Zdroj dat: ČSÚ, Sčítaní lidu, domů a bytů 2001; Ředitelství cizinecké a pohraniční policie ČR,

22 Vzdělání cizinců podle vybraných výzkumů
2001, IOM Praha a Př.F UK (D. Drbohlav) „Integrace cizinců“ 150 respondentů, dotazníky, „snow-ball“ cizinci s dlouhodobým pobytem (Ukrajinců, Vietnamci a Arméni) 52% vysokoškoláků 2001, VÚPSV (M. Horáková), „Zaměstnání cizinci“ 923 respondentů, dotazníky, kvótní výběr, databáze CPP ČR zaměstnaní cizinci z tzv. třetích zemí 12 % vysokoškoláků 2006, GAC s.r.o. (I. Gabal) „Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR“ 618 respondentů, dotazníky, kvótní výběr (?) cizinci s pobytem v ČR (Vietnamci, Číňane, Ukrajinci, Rusové) 22 % vysokoškoláků

23 Děkujeme za pozornost Mgr. Yana Leontiyeva Mgr. Michaela Vojtková Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.


Stáhnout ppt "Mezinárodní migrace v kontextu České republiky: vývoj a perspektivy"

Podobné prezentace


Reklamy Google