Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 EU ETS aneb i povolenka dokáže firmám nadělat paseku 27. 11. 2012 Jaroslav Suchý, SCHP ČR Výbor pro energetiku a změnu klimatu Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 EU ETS aneb i povolenka dokáže firmám nadělat paseku 27. 11. 2012 Jaroslav Suchý, SCHP ČR Výbor pro energetiku a změnu klimatu Praha."— Transkript prezentace:

1 1 EU ETS aneb i povolenka dokáže firmám nadělat paseku 27. 11. 2012 Jaroslav Suchý, SCHP ČR Výbor pro energetiku a změnu klimatu Praha

2 2 Chráníme klima? Snižování emisí skleníkových plynů v ČR Má smysl snižovat emise pouze v Evropě? Co vše dokážeme v EU vymyslet?

3 3 Několik faktů na začátek aneb „povolenka“ není „povolenka“… Kjótský protokol (KP) – nastavení snížení emisí skleníkových plynů v letech 2008-2012; AAU jednotky (v tisku mylně „povolenky“) … stát získal a přebytky prodává – nejlepší na světě (emise ČR 1990 … 164 mil.t., 2008 … 121mil.t.) EU ETS – vlastní evropský mechanismus, který si EU vymyslela za účelem splnění závazků v KP EUA povolenky získávaly v 1. (2005-2007) a 2. (2008-2012) obchodovacím období firmy „zdarma“ další jednotky (např. ERÚ a CER) z mezinár. projektů.

4 4 Několik faktů na začátek aneb emisní obchodování v ČR Kjótský protokol (KP) – závazky zemí … v r. 2009 - 187 zemí - pokrývá KP 60 % emisí; EU ETS – závazky společností – od r. 2013 společnosti nebudou získávat valnou většinu povolenek zdarma, ale budou muset nakupovat … chemie ˃ 50 % v ČR obchodování ošetřeno zákonem o obchodování s emisemi skleníkových plynů nově 383/2012 Sb. (dříve 695/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů); zákon řeší komplexně emisní obchodování (více konference Virtuse ve čtvrtek 29.11.2012 – zde výnosy z aukcí povolenek.

5 5 Několik čísel na začátek … EU ETS v ČR v gesci Ministerstva životního prostředí; pro 1. a 2. obchod. Období (OO) byly stanoveny tzv. „Národní alokační plány“ (NAP … neplést s nyní schvalovanými Národními akčními plány v rámci zákona o POZE) pro cca 400 zařízení spadajících do systému; 1. OO ve výši 97,6 mil. EUA/rok; 2. OO ve výši 86,8 mil. EUA/rok; 3. OO stanoven pouze strop pro celou EU; emise skutečné (v mil. t/rok) 2008200920102011 80,473,675,674,2

6 6 Chemie v EU ETS I v 3. OO budou přidělovány EUA zdarma, ale pouze na pokrytí části výrob ohrožených uhlíkem, části výroby tepla a pak v rámci tzv. „derogací“ … tedy těm, kdo mají vyčleněnou energetiku do samostatného subjektu; Chemie patří mezi energeticky náročná odvětví, na část se vztahuje režim „ohrožených odvětví“, avšak na výrobu elektřiny a tepla nedostane žádné povolenky (na rozdíl od elektráren a tepláren dodávajícím domácnostem); Náklady na EUA tak spolu s náklady na elektrickou energii tvoří významnou část z celkových nákladů … tlak na konkurenceschopnost - protože trh je globální ale povolenka lokální (EU);

7 7 Přesun výroby v krocích Proces přesunu výroby je snadný a lze popsat v jednoduchosti ve 3 krocích: 1. útlum (ukončení) investic v zemích EU v souvislosti s EU ETS, IPPC a další legislativou; 2. pomalý odchod průmyslu z EU, ztráta přímých i nepřímých pracovních míst, ztráta inovačních kapacit, know-how a vývoje nových produktů; 3. rozvoj kapacit mimo EU s nižšími požadavky na legislativu;

8 8 Pokles emisí CO 2 v praxi EU Podíl evropského průmyslu poklesl z 32,1% v roce 1999 na 24% v roce 2009; Podíl Číny na globálním trhu vzrostl z 5,8% v roce 1999 na 22,2% v roce 2009; Například emise skleníkových plynů v UK poklesly o 3% mezi roky 1990 a 2006; x Při započtení „dovezených emisí“, tedy emisí vyprodukovaných při výrobě dovezeného zboží za stejné období došlo k nárůstu emisí o 47% !!!

9 9 Není pokles emisí jako „pokles“ emisí II

10 10 Předpokládané rozdělení spotřeb energie v roce 2035

11 11 Předpokládané rozdělení emisí skleníkových plynů v roce 2035

12 12 Revize Směrnice o zdanění energie Revize směrnice 2003/96/ES pro zdanění energetických produktů a elektřiny, která předpokládá zavedení tzv. uhlíkové daně; výše by měla být 15-20 € za tunu oxidu uhličitého (v sektorech mimo EU ETS, tedy i domácnosti); Daň by členské státy Evropské unie měly začít vybírat od 1. ledna 2014;

13 13 Jak se můžeme alespoň bránit? Průmysl se dlouhodobě snaží přesvědčit státní aparát, že alespoň část výnosů z environmentálních poplatků a daní by se měla vrátit zpět průmyslu; výnosy z uhlíkové daně lze použít jako potenciální zdroj pro průmysl; rovněž výnosy z aukcí povolenek: 50% do státního rozpočtu a 50% rozděleno mezi MŽP a MPO; Dnešní odhady ceny EUA hovoří o ceně 10€ až 30€; Jaká je realita?

14 14 Alokace povolenek 2013-2020 I Zdroj: MŽP 2011 V r.2013 se bezplatně přidělí cca 75% EUA zdarma x Po odečtení EUA přiděleným výrobcům ELE bude zdarma v r.2013 pouze 65% a v r.2020 pouze 35% !!!

15 15 Alokace povolenek 2013-2020 II Zdroj: MŽP 2011

16 16 Využití výnosů z aukcí povolenek Zdroj: MŽP 2011 Různé ceny znamenají různé výnosy … set-aside??? r.2013 se bezplatně přidělí cca 75% EUA zdarma x

17 17 A jak to vypadá na mezinárodním úrovni? stále se jedná … Bali …Kodaň … Cancún … Durban … 26.11. začalo jednání v Kataru … dohoda stále v nedohlednu, ale EU má stále ambici být lídrem v rámci mezinárodního vyjednávání snaha o prosazení přísnějšího redukčního cíle – nejdříve 20%, pak 30%, nyní 25%? … set-aside/backloading ??? … EC se „snaží“ Sdělení k Plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství v roce 2050“ (Roadmap 2050) … snížit emise skleníkových plynů o 99% (energetika) a 80% zpracovatelský průmysl

18 18 Roadmap 2050 Předpokládané investice 270 mld. € ročně

19 19 Děkuji za pozornost! Jaroslav Suchý jaroslav.suchy@schp.cz tel.: 724 809 545


Stáhnout ppt "1 EU ETS aneb i povolenka dokáže firmám nadělat paseku 27. 11. 2012 Jaroslav Suchý, SCHP ČR Výbor pro energetiku a změnu klimatu Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google