Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OČEKÁVANÉ DOPADY LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ EVROPSKÉ KOMISE, TÝKAJÍCÍ SE ENERGETIKY A OCHRANY SVĚTOVÉHO KLIMATU NA ČESKÝ CHEMICKÝ PRŮMYSL (KLIMATICKO - ENERGETICKÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OČEKÁVANÉ DOPADY LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ EVROPSKÉ KOMISE, TÝKAJÍCÍ SE ENERGETIKY A OCHRANY SVĚTOVÉHO KLIMATU NA ČESKÝ CHEMICKÝ PRŮMYSL (KLIMATICKO - ENERGETICKÝ."— Transkript prezentace:

1 OČEKÁVANÉ DOPADY LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ EVROPSKÉ KOMISE, TÝKAJÍCÍ SE ENERGETIKY A OCHRANY SVĚTOVÉHO KLIMATU NA ČESKÝ CHEMICKÝ PRŮMYSL (KLIMATICKO - ENERGETICKÝ BALÍČEK EU, LEDEN 2008) Vladimír Novotný SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČR listopad 2008

2 Český chemický průmysl a EU ETS I. a II. obchodovací období do ETS zahrnuty pouze emise z energetických zdrojů chemického průmyslu III. období 2013-2020 zahrnuty i emise technologií a emise oxidu dusného český chemický průmysl zahrnuje sektory rafinérie, chemie a farmacie, gumárenský a plastikářský průmysl ( v EU rafinérie zahrnuty v sektoru energetiky) emise z energetických provozů chemického průmyslu jsou návrhy EK („balíček“) posuzovány jako sektor energetiky, tedy bez přechodného období chemický průmysl nejen zdroj emisí, ale řešení problémů ochrany klimatu. produkty průmyslové chemie přinášejí významné úspory paliv a energie poměr emisí na výrobu chemických produktů vůči vyvolaným úsporám energií a tím i snížení emisí 1:3, v případě isolačních materiálů ve stavebnictví až 1:40.

3 ÚČEL, CÍL A ROZSAH DOPADOVÉ STUDIE uplatnění efektivní obhajoby zájmů českého chemického průmyslu aktuální stav a výhled vývoje emisí relevantních skleníkových plyn očekávané přímé i nepřímé dopady „balíčku“ na českou chemii očekávané přímé náklady na nákup povolenek odhad nepřímých nákladů skrytých ve vyvolaném nárůstu cen elektrické energie a tepla další dopady na konkurenceschopnost podniků českého chemického průmyslu, scénáře náběhu povinného nákupu povolenek formou aukcí pro období 2013 – 2020, vyřazení malých zdrojů emisí z EU ETS výjimky pro vybrané energeticky náročné obory, uplatnění bezplatných alokací na základě referenčních úrovní nejlepších dostupných technik (benchmarkingu),

4 Priority studie Posouzení dopadů povinných nákupů povolenek v aukcích přechodná období zavádění aukcí dopady na finanční situaci podniků dopady na konkurenceschopnost návrhy dílčích odvětví, ohrožených „únikem emisí“ mimo působnost EU ETS

5 Rizika dopadů klimaticko-energetického balíčku EK environmentální (riziko přesunu výrobních procesů a „úniku emisí“ za hranice EU); rozpočtová a makroekonomická (dopady na příjmy a výdaje státního rozpočtu, soulad s ekologickou daňovou reformou, zesílení inflačních tlaků), hospodářská (ziskovost firem, jejich konkurenceschopnost); sociální (ohrožení pracovních míst, vyšší náklady za energie pro domácnosti).

6 Rozsah studie Zdroje emisí českého chemického průmyslu zahrnuté do NAP I. a II. ČR: Sektor rafinérie: 2 podniky; Sektor chemie a farmacie: 11 podniků Sektor gumárenského a plastikářského průmyslu: 3 podniky Celkem hodnoceno 22 zdrojů zařazených do NAP II.s očekávanými emisemi v roce 2012 ve výši 5 560 kt/rok (6,5% celostátních emisí v NAP II) Dosud nezařazené technologické emise a emise oxidu dusného (pro období 2013-2020) 2 500 kt/rok

7 Cenové scénáře Faktory ovlivňující ceny povolenek: celkový objem alokovaných povolenek; výše sankce za překročení přidělené kvóty povolenek; spekulace o vývoji poptávky po povolenkách; objem alternativních povolenek CER/ERU vpuštěných na trh EU ETS; cena paliv a elektrické energie; náklady na redukce emisí včetně budoucích nákladů na zachycování a ukládání emisí (CCS).

8 Modelové cenové scénáře Výchozí hodnoty cen povolenek 2013 : 35 €/povolenku 50 €/povolenku 65 €/povolenku Dynamika vývoje cen povolenek: růst 2% ročně; růst 3,5% ročně; růst 5% ročně Modelové scénáře: optimistický scénář: 35 €, roční 2% růst ceny povolenek; realistický scénář: 50 €, roční 3,5% růst ceny povolenek; varovný scénář: 65 €, roční 5% růst ceny povolenek;

9 Emisní a alokační scénáře výchozí hodnota emisí roku 2012 sektoru chemie byla zvýšena o emise zařízení a plynů, v prvém a druhém období do ETS nezařazené deficit povolenek pro pokrytí očekávaných emisí rafinérií v roce 2012 oproti NAP II činí cca 30%; emise 2013 - 2020 stabilizovány na úrovni očekávaných emisí roku 2012; růst objemu produkce ve výši 2% ročně bude na straně emisí kompenzován kroky ke zvýšení energetické efektivnosti a ke snížení emisí; alternativní scénáře: s přechodným obdobím přidělování bezplatných povolenek a bez přechodného období; přechodné období alternativně uplatněno v sektoru chemie pouze na technologické emise nebo na celkové emise včetně energetických provozů

10 Očekávané dopady v českém chemickém průmyslu Nejvážnější dopad dodatečných nákladů na nákup povolenek Optimistický scénář: 7,4 mld. Kč ročně (průměr za období) Realistický scénář: 11,3 mld. Kč ročně varovný scénář: 15,6 mld. Kč ročně Pro srovnání Tržby 10 podniků zahrnutých do ETS v roce 2006:137,9 mld. Kč Zisk před zdaněním: 5,5 mld.Kč Dodatečné náklady na nákup povolenek tedy představují 5-10% obratu společností a 120%-260% zisku před zdaněním V sektoru rafinérie dodatečné náklady dokonce převyšují osobní náklady společností (mzdy, sociální pojištění) i při optimistickém scénáři Odhad nepřímých dopadů v důsledku zvýšení cen energie je řádově na úrovni přímých nákladů na nákup povolenek

11 Stanovisko Svazu chemického průmyslu ČR Očekávané dopady mají likvidační charakter; „klimatický balíček“ přinese 20x-30x vyšší finanční dopady než chemická legislativa REACH; dodatečné náklady vyvádějí z oboru finance potřebné na investice do úspor energie a snižování emisí; česká chemie je vystavena tlaku globální konkurence a není tak silným hráčem, aby čelila tlaku výrobců zemí mimo EU, kde tyto náklady nejsou uplatněny a navíc suroviny a energie jsou násobně levnější; v důsledku možného přesunu části chemického průmyslu mimo EU hrozí nejen „únik emisí“, ale i vážné sociální dopady v horizontu 12 let hrozí v ČR ohrožení 50 000 pracovních míst v chemickém průmyslu a dalších 150 000 pracovních míst v navazujících zpracovatelských řetězcích

12 Požadavky SCHP ČR Urychlené vymezení tržně zranitelných energeticky náročných odvětví; v sektoru chemie navrhujeme 8 dílčích oborů (amoniaku a průmyslových hnojiv, ethylenu (etylenové jednotky), metanolu (syngas), sody, sazí, kyseliny dusičné a adipové, chlor-alkali, energetická zařízení integrovaná v chemických procesech); přechodné období postupného náběhu aukcí pro sektory rafinérie a chemie jako minimální opatření ke zmírnění dopadů; bezplatné povolenky na základě referenčních úrovní emisí nejlepší dostupné techniky pro zranitelná dílčí odvětví (benchmarking); Pro rafinérský sektor bezplatné povolenky na základě benchmarkingu pro technologické ohřevy; „nepřímé emise“ elektrochemických procesů kompenzovat bezplatným přídělem povolenek na základě benchmarkingu; alokace aukcemi omezit na emise překračujícími referenční úrovně; Vyřadit z EU ETS malé zdroje s emisemi pod 50 kt/rok


Stáhnout ppt "OČEKÁVANÉ DOPADY LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ EVROPSKÉ KOMISE, TÝKAJÍCÍ SE ENERGETIKY A OCHRANY SVĚTOVÉHO KLIMATU NA ČESKÝ CHEMICKÝ PRŮMYSL (KLIMATICKO - ENERGETICKÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google