Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

2 OBORY 79 – 41 – K/ 81 GYMNÁZIUM (OSMILETÉ) 79 – 41 – K/ 41 GYMNÁZIUM (ČTYŘLETÉ) Partnerská škola MU v Brně Počet studentů ve školním roce 2015/2016: 483 (16 tříd) Pedagogický sbor: 42 učitelů Obecné informace pro školní rok 2015/2016

3 Informace o přijímacím řízení 2016 OSMILETÉ GYMNÁZIUM (79 – 41 – K/ 81) Termín podání přihlášky: do 15. března 2016 Termín přijímací zkoušky: 18. dubna 2016 Přihlášky ke studiu se podávají přímo ředitelce gymnázia na adresu: Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice Počet přijímaných žáků: 30

4 Informace o přijímacím řízení 2016 OSMILETÉ GYMNÁZIUM (79 – 41 – K/ 81) Přijímací zkouška:  písemná zkouška z českého jazyka,  písemná zkouška z matematiky. Testy budou centrálně zadávány organizací CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) zřízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

5 Jednotná kritéria přijímacího řízení  písemná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky,  klasifikace na ZŠ,  hodnocení profilových předmětů – český jazyk a matematika. Informace o přijímacím řízení 2015

6 ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM (79 – 41 – K/ 41) Termín podání přihlášky: do 15. března 2016 Termín přijímací zkoušky: 15. dubna 2016 Přihlášky ke studiu se podávají přímo ředitelce gymnázia na adresu: Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice Počet přijímaných žáků: 60 Informace o přijímacím řízení 2016

7 ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM (79 – 41 – K/ 41) Přijímací zkouška:  písemná zkouška z českého jazyka,  písemná zkouška z matematiky. Testy budou centrálně zadávány organizací CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) zřízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

8 Jednotná kritéria přijímacího řízení  písemná přijímací zkouška,  olympiády,  klasifikace na ZŠ,  profilové předměty. Olympiády – body budou přiděleny za 1. – 3. místo v okresní a krajské soutěži a úspěšnému řešiteli v okresní a krajské soutěži typu A (4. – 10. místo). Klasifikace na ZŠ – maximální počet bodů při průměru známek 1,00 ze všech předmětů v klasifikaci 8. ročníku (první i druhé pololetí) a v prvním pololetí 9. ročníku. Profilové předměty - český jazyk, matematika a cizí jazyk 1. Informace o přijímacím řízení 2016

9 Přípravný kurz z českého jazyka a matematiky  stejně jako v loňském roce pořádáme i letos přípravný kurz pro zájemce o studium na naší škole  šest bezplatných, na sebe navazujících, lekcí českého jazyka a matematiky jako příprava k přijímacím zkouškám v roce 2016. 18. 2. 26. 2. 10. 3. 17. 3. 24. 3. 31. 3.

10 Matematicko - fyzikální komise -matematika, fyzika, informační a výpočetní technika Aktivity komise:  Matematická olympiáda,  Pythagoriáda,  Matematický klokan,  Fyzikální olympiáda,  Matematická internetová olympiáda,  Merkur PerFEKT Chalenge,  Fykosí FyziKlání,

11 Přířodovědná komise - biologie, chemie, zeměpis Aktivity komise:  Biologická olympiáda,  Chemická olympiáda,  Zeměpisná olympiáda,  Přírodovědný klokan,  Biosphera – školní projekt,  přírodovědné exkurze do oblasti Podyjí a Pálavy,  environmentální terénní exkurze,  HOBIT – Hodina Biologie pro živoT.

12 Komise humanitních disciplín - český jazyk, dějepis, základy společenských věd, hudební výchova, výtvarná výchova Aktivity komise:  Dějepisná olympiáda,  Olympiáda z českého jazyka,  Ekonomicko-manažerská olympiáda,  Mladý Démosthenes,  Film a škola,  Sapere – vědět jak žít!,  Finanční gramotnost,  EuropaSecura,  Mladí historici,  Jeden svět na školách,  pěvecký sbor NOTA.

13 Komise cizích jazyků - anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, latinský jazyk Aktivity komise:  konverzační soutěže a olympiády v cizích jazycích,  Model United Nations – mezinárodní studentská konference,  Ars Poetica – Puškinův památník,  exkurze (Velká Británie, Francie, Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko),  výměnné pobyty se školou v Bitterfeldu.

14 Komise tělesné výchovy - tělesná výchova Aktivity komise  lyžařské kurzy: sekunda Štědrákova Lhota, 1. ročník Zettersfeld/Hochstein nebo Olešnice, kurz klasického lyžování: 2. ročník Nové Město na Moravě,  letní sportovní kurz: 3. ročník Bedřichov v Jizerských horách,  sportovní soutěže:atletika basketbal volejbal florbal fotbal  sportovní aktivity nad rámec výuky: gymnastika, florbal, basketbal, volejbal, příprava na talentové zkoušky na VŠ

15 Školní poradenské pracoviště - školní psycholožka, výchovná poradkyně a školní metodik prevence Aktivity ŠPP:  adaptační pobyty pro nastupující žáky,  preventivní programy (Zdravá svačinka, Partnerství, sex a já, Prima je prima atd.),  kariérové poradenství,  individuální psychologické poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy.

16 Charitativní akce  Český den proti rakovině – Květinový den,  Sluníčkový den pro opuštěné děti a náhradní rodiny,  Den, kdy svítí světlušky,  Červená stužka.

17 Studentské aktivity  Salon – přehlídka studentské tvořivosti,  Studentský parlament,  Vánoční čajovna,  Naomi - Adopce na dálku,  Adopce zvířete v ZOO Brno,  sportovní den,  zájmové dny.

18 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji  škola je v tomto projektu parterem Jihomoravského kraje,  klíčové aktivity – semináře pro žáky základních škol i gymnázia,  v rámci projektu byla rekonstruována chemická laboratoř a vybudována venkovní učebna,  vybaveny laboratoře chemie, fyziky a biologie novými pomůckami a měřící technikou.

19 Dny otevřených dveří 13. LISTOPADU 2015 12. ÚNORA 2016 vždy od 8 do 16 hod  „ Staň se na hodinu studentem Gymnázia Boskovice“ - v rámci dne otevřených dveří se mohou zájemci zúčastnit libovolných vyučovacích hodin.  Individuální konzultace se školní psycholožkou a výchovnou poradkyní (zájemci o studium mohou zhodnotit své schopnosti zvládnout gymnaziální studium).


Stáhnout ppt "Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516."

Podobné prezentace


Reklamy Google