Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů a nemoci z povolání a za zraněné při práci Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů a nemoci z povolání a za zraněné při práci Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů a nemoci z povolání a za zraněné při práci Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553626672, www.suip.cz Mgr. Ing. Rudolf Hahn – Generální inspektor SÚIP

2 Pracovní úrazovost Rozdělení pracovních úrazů v rámci evidence  Ostatní  Ostatní - PN nad tři kalendářní dny  Závažný  Závažný - s hospitalizací delší jak 5 dnů  Smrtelný  Smrtelný - takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553626672, www.suip.cz

3 Pracovní úrazy RokSmrtelnéZávažnéOstatníCelkem 20141061 41740 24841 771 20151221 29940 02041 441 Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553626672, www.suip.cz Rok 2015 Počty PÚ dle OIP SmrtelnéZávažnéOstatníCelkem OIP Hlavní město Praha 91663 1433 318 OIP Středočeský kraj 211504 5774 748 OIP Jihočeský a kraj Vysočina 111465 7675 924 OIP Plzeňský a Karlovarský kraj 161024 5444 662 OIP Ústecký a Liberecký kraj 221294 4184 569 OIP Královéhradecký a Pardubický kraj 161364 6444 796 OIP Jihomoravský a Zlínský kraj 112416 6446 896 OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj 162296 2836 528 Celkem1221 29940 02041 441

4 Nárůst smrtelných PÚ v roce 2015 oproti roku 2014 byl způsoben zejména: -zvýšením průměrného počtu osob aktivních v národním hospodářství o cca 112 tisíc osob -výrazně vyšším počtem úrazů, které přímo nesouvisejí s profesní činností zaměstnanců -nárůstem počtu dopravních nehod – 37 dopravních nehod v roce 2015 oproti 33 v roce 2014 Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553626672, www.suip.cz

5 Popis úrazového děje vybraných smrtelných pracovních úrazů za – rok 2015, které pravděpodobně nesouvisí přímo s profesní činností zaměstnanců Pracovník dostal infarkt na šatně při převlékání do pracovního oděvu. Poškozený zemřel na zástavu srdce, která nemusela mít souvislost s vykonávanou činností. Čeká se na vyjádření lékaře. Dle ústního vyjádření byl zdravotní stav poškozeného z hlediska krevního oběhu horší, měl vysoký cholesterol a tlak. Pracovník po dokončení pracovního úkonu vystoupil z traktoru, popošel cca 5m, bezvládně upadl. Přes okamžitou resuscitaci se jej již nepodařilo oživit. Byla nařízena soudní pitva. Poškozená se necítila dobře, a proto si zašla do šatny pro léky. Když se nevracela, spolupracovníci se ji vydali hledat a nalezli ji bez známek života. Poškozená se dlouhodobě léčila, je také možná alergická reakce. Poškozený šel po vnitřní komunikaci areálu. Náhle zkolaboval a svalil se na zem. I přes rychlou první pomoc zemřel na místě. Dle rodinných příslušníků se jednalo o infarkt. Poškozeného našli pracovníci v karavanu bez známek života. Přivolaný lékař konstatoval smrt. Příčina smrti neznámá, byla nařízena soudní pitva. Při obchůzce v areálu, vlivem zdravotní indispozice zavrávoral, dostal se mimo komunikaci, spadl ze zídky cca 0,5 m vysoké, a udeřil se do hlavy. Sám si přivolal rychlou záchrannou pomoc a byl odvezen do nemocnice, kde zemřel na zápal plic. Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553626672, www.suip.cz

6 Pracovník byl nalezen ve služebním vozidle v nákladovém prostoru bez známek života - oběšený. Případ šetří Policie ČR. Pravděpodobně se jedná o sebevraždu oběšením. Postižený - řidič dojel na místo vykládky, tam náklad vyložil a při odjezdu z místa došlo k srdečnímu selhání a i přes okamžitou zdravotní pomoc zemřel. Náhlé úmrtí v obytném přívěsu. Poškozený svévolně přelezl zábradlí vodní nádrže a skočil do ní. Byl vyloven bez známek života. Poškozený vylezl na žebřík a začal pracovat. Náhle spadl bez zjevné snahy pád zmírnit končetinami, proto spadl přímo na hlavu. Pravděpodobně došlo k srdeční příhodě/infarktu poškozeného. Zraněný se nevrátil z pravidelné obchůzky areálu firmy a na opakovanou výzvu radiostanicí se neozýval. Kolega, který šel prověřit situaci, jej nalezl ležícího na zádech u kontrolního bodu, kde strážní označují svou přítomnost. Okamžitě započal s prováděním první pomoci do příjezdu rychlé záchranné pomoci; bezúspěšně. postižený byl objeven na pracovišti bez známek života – pravděpodobně srdeční infarkt. Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553626672, www.suip.cz

7 Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553626672, www.suip.cz Porovnání počtu smrtelných pracovních úrazů v jednotlivých čtvrtletích roku 2015 Rok 2015 - čtvrtletí 2015 - Q121 2015 - Q230 2015 - Q344 2015 - Q427 Celkový součet122 Upozorňujeme na výrazně vyšší počet případů smrtelných pracovních úrazů ve 3 čtvrtletí roku 2015

8 Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553626672, www.suip.cz

9 Přehled pracovních úrazů u mužů a žen Rok 2 0142 015 SmrtelnéZávažnéOstatníSmrtelnéZávažnéOstatní Muži1041 15428 5461111 07528 664 Ženy226311 7021122412 777 Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

10 Přehled pracovních úrazů – vztah k věku postižených Rok 2015 SmrtelnéZávažné 16 až 20 let237 21 až 30 let14204 31 až 40 let27255 41 až 50 let26328 51 až 60 let35357 61 a více18118 Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

11 Přehled smrtelných pracovních úrazů dle odvětví Rok 20142015 Zemědělství a potravinářský průmysl 412 Lesnictví a dřevozpracující průmysl 53 Hutnictví a strojírenství 1216 Ostatní zpracovatelský průmysl 58 Stavebnictví 2930 Doprava 1916 Velko a maloobchod 83 Výroba a rozvod el. energie 22 Terciální sféra a ostatní 2232 Celkový součet 106122 Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553626672, www.suip.cz

12 Přehled smrtelných pracovních úrazů - vztah k zaměstnavateli Rok 20142015 A - Zaměstnanec agentury práce nebo dočasně přidělený k výkonu práce za účelem prohloubení kvalifikace u jiné právnické nebo fyzické osoby 41 C - Osoba vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy 79 D - Zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 1021 P - Zaměstnanec v pracovním poměru8478 Neuvedeno113 Celkový součet106122 Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

13 Přehled smrtelných pracovních úrazů – cizí státní občané Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz Rok 20142015 A - Zaměstnanec agentury práce nebo dočasně přidělený k výkonu práce za účelem prohloubení kvalifikace u jiné právnické nebo fyzické osoby 01 C - Osoba vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy 31 D - Zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 10 P - Zaměstnanec v pracovním poměru48 Neuvedeno00 Celkový součet810 Podle národností Slovenská63 Ukrajinská23 Afghánistánská01 Bulharská01 Německá01 Rumunská01

14 Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz Zjištění alkoholu u zaměstnanců: Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553626672, www.suip.cz Odvětví (NACE Kategorizace) Rok 201320142015 Zemědělství,lesnictví, rybařství 17 Zpracovatelský průmysl2626 Stavebnictví3311 Velko a maloobchod, opravy a údržba motor. vozidel 69 Doprava a skladování148 Ubytování, stravování a pohostinství1 2 Činnosti v oblasti nemovitostí 1 Profesní, vědecké a technické činnosti1 1 Administrativní a podpůrné činnosti1 7 Veřejná správa a obrana, povinné soc. zabezpečení1 2 Vzdělávání1 2 Zdravotní a soc. péče 1 Kulturní, zábavní a rekreační činnost1 Ostatní činnost 3 Celkem122179 PÚ Rok 201320142015 Smrtelné101 Závažné61036 Ostatní51142 Celkem122179

15 Nejčastější příčiny PÚ v rámci povinnosti zaměstnavatele Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz - chybně nebo nedostatečně vyhodnoceno riziko pro pracovní činnost (nevyhledání rizik v rámci pracovních a technologických postupů) - chybějící nebo neúplné školení zaměstnanců z předpisů a návodů výrobce pro obsluhu zařízení, - špatný stav technických zařízení (revize, kontroly, údržba, servis) - používání nebezpečných pracovních postupů

16 x Děkuji za pozornost Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553626672, www.suip.cz


Stáhnout ppt "Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů a nemoci z povolání a za zraněné při práci Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746."

Podobné prezentace


Reklamy Google