Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardy v základním vzdělávání Konference k odbornému vzdělávání, Praha 9.6.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardy v základním vzdělávání Konference k odbornému vzdělávání, Praha 9.6.2011."— Transkript prezentace:

1 Standardy v základním vzdělávání Konference k odbornému vzdělávání, Praha 9.6.2011

2 I. Východiska pro tvorbu standardů PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY „Vláda zavede pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku ZV. Bude dále stimulovat transparentní zveřejňování výsledků škol potřebné pro jejich srovnávání s akcentováním rozdílů na úrovni vstupů pro optimální porovnatelnost poskytovaného vzdělávání“

3 Studie McKinsey Company Klesající výsledky ve vzdělávání ohrožují ekonomickou konkurenceschopnost ČR Od roku 1996 se výsledky trvale zhoršují Příležitost ke změně: A) nová vláda a vůdčí osobnost podporující regionální školství B) ekonomická krize C) zveřejnění kritické zprávy

4 Mezinárodní srovnávací studie PISA, TIMSS Standardy a ověřování výsledků v Evropě i v ostatních zemích (mimo dvou zemí celá Evropa)

5 Anglie – Wales Výzkumná zpráva Centra pro ekonomiku a veřejnou správu Univerzity v Bristolu Popis vlivu testování na úspěšnost žáků Anglie – školská reforma 1988 (souvislost mezi výsledky a financováním žáků – odpovědnost škol)

6 Od roku 1992 do roku 2001 zveřejňovány tabulky škol v Anglii a Walesu Diskuze o významu postavení jednotlivých škol Welšská vláda v roce 2001 tyto srovnávací zkoušky i tabulky zrušila

7 Jedinečná příležitost Možnost porovnávat dva identické vzdělávací systémy z hlediska dopadů testování Ve srovnání let 2009 a 2006 se výsledky testování PISA ve Walesu oproti Anglii razantně zhoršily ve všech sledovaných oblastech

8 Leighton Andrews, MŠ Wales „Tyto výsledky jsou zklamáním. Ukazují nepřijatelný propad v naší obecné vzdělanosti – každý zapojený do vzdělávání ve Walesu by měl být znepokojen. Je potřeba, aby se školy, samosprávy…. postavily k těmto výsledkům a přijaly za ně odpovědnost“

9 Michael Davidson, OECD „Wales vykazuje výsledky na stejné úrovni jako Slovensko, ČR, pod průměrem. Jsem si jistý, že Wales by chtěl být lepší…“. ČR (výborné tradice) –musí mít vyšší ambice

10 Rámcový vzdělávací program RVP ZV - revoluční změna (bez zásadní podpory učitelů) Některé očekávané výstupy velmi vágní (každá škola si pod nimi představuje něco jiného) Doporučené učivo (ne povinné) Revize RVP ZV (minimální změny v ZŠ), odpovědnost za výsledky

11 Zlepšování kvality vzdělávání (jeden segment) Zřetelnější opora pro hodnocení žáků Pomoc učitelům, žákům, rodičům při naplňování vzdělávacích cílů Lepší prostupnost mezi školami Identifikace pro další směřování kurikulární politiky na úrovni státu ….. II. Cíle Standardů

12 III. Zahájení prací na standardech 15.10. 2010 zahájení veřejné diskuze 4.11. 2010 odborná konference s pedagogy

13 Práce na standardech Sestavení pracovních skupin (3+3+3) Setkávání všech skupin Výjezdní zasedání – víkendy – všechny skupiny Setkávání s jednotlivými skupinami Setkávání s vedoucími týmů Intranet, výměna zkušeností

14 Elektronická komunikace Ověřování ve školách tvůrců Diskuze Tiskové konference Oponentura Plánovaná setkání od září 2011 v jednotlivých krajích (NIDV)

15 IV.Standard Základním pilířem je současný RVP ZV Standardy konkretizují obsah a náročnost očekávaných výstupů Stanovují minimální úroveň znalostí a dovedností (postupně další úrovně) Okódování – číselník všech výstupů z RVP ZV

16 Vymezení indikátorů (nástroj zpřesnění požadavků na znalosti, dovednosti každého žáka) Výstup (co má žák dokázat) x indikátor (jak dobře to má žák v uzlovém bodě dokázat) Ilustrační úlohy (na některé indikátory daného výstupu)

17 V. Veřejná diskuze 17.1.-17.2. Úvodní slovo – vysvětlení všech argumentů Slovníček (objasnění pojmů použitých ve standardu) Číselník – okódované výstupy RVP ZV Výzva ke konstruktivním připomínkám

18 Standardy v diskuzi Ověřování srozumitelnosti, přehlednosti, dostatečné konkretizace výstupů RVP, pochopení ilustračních úloh, výhody a nevýhody on-line testování I. fáze ČJL, M, CJ (Aj) Další VO

19 Diskuze První diskuzi navštívilo celkem 10 533 počítačových adres při 40 tisících připojení Dotazník Nejvíce navštěvovanou oblastí byla matematika a český jazyk Více než 500 příspěvků (zapracovávaly jednotlivé týmy)

20 Diskuze + Téměř naprostý souhlas s obsahem indikátorů - krátký čas na přípravu standardů, obavy z on-line testování ( x zájem škol…) Ilustrační úlohy (Čj, Cj, M – pozitivně více než ¾ respondentů; DVO pozitivně 2/3)

21 2. Část diskuze 11.4. - 20.5. Těžištěm bylo ověřit indikátory ČJL,M,CJ – 5 a 9. ročník Anketa ( 647)+ diskuzní příspěvky Pozitivní hodnocení: ČJL 94 % M 95% CJ 95%

22 . 2. diskuze Další anketní otázky: Jsou indikátory dostatečně konkrétní? Vztahují se indikátory k očekávanému výstupu? Vystihují indikátory výstup komplexně?…....... Vždy přes 90 % pozitivních zjištění.

23 VI. Semináře, workshopy- květen Následovaly semináře s učiteli 1. stupně (ČJL,M,Cj) Semináře s učiteli 2. stupně (zvlášť ČJL,M,Cj) Cílem bylo získat zpětnou vazbu k indikátorům Workshopy (k výstupům indikátory, k indikátorům úlohy)

24 VII. Dokončení 1. etapy Připomínkování v rámci MŠMT Odeslání na ČŠI IPN Zapracování do RVP Pilotní ověřování podzim 2011, zapracování připomínek Generální zkouška květen-červen 2012 Plošné testování květen-červen 2013

25 Jedno vyjádření z mnohých Dnešní učitelé se nemají "čeho držet" v tom, co by měl žák umět a zvládnout. A k tomu vidím, jako velice přínosné standardy s indikátory. Dobrý učitel si výuku udělá tak, aby u dětí dosáhl potřebných znalostí (pochopitelně podle jejich stropu) a výuka byla pro žáky zajímavá a přitom splnil rozvoj jistých kompetencí.

26 Myslím, že je potřeba mít nějakou "kontrolu" nad tím, zda nám samotné kompetence skutečně nevedou k tomu, že nám náš národ degraduje ve vědomostech.

27 Poděkování Děkuji za pozornost - (ukázka standardu) PaedDr. Jiřina Tichá ředitelka odboru všeobecného vzdělávání, MŠMT jirina.ticha@msmt.cz


Stáhnout ppt "Standardy v základním vzdělávání Konference k odbornému vzdělávání, Praha 9.6.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google