Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_077_Návykové látky Ch_077_Léčiva a návykové látky_Návykové látky Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_077_Návykové látky Ch_077_Léčiva a návykové látky_Návykové látky Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Ch_077_Návykové látky Ch_077_Léčiva a návykové látky_Návykové látky Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 9.ročníku.  Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje, vysvětluje učivo – léčiva a návykové látky.  Je určen pro předmět chemie a ročník devátý.  Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Novotný,P., za kolektiv. Chemie pro 9.ročník základní školy, SPN a.s., Praha 1998.

3 NÁVYKOVÉ LÁTKY

4 Definice Návykové látky jsou chemické látky primárně působící na centrálně nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobují dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování.

5 Bývají využívány: - k rekreačním účelům - jako entheogen pro rituální a duchovní účely - jako nástroj pro studium a rozšíření mysli - jako léčivo

6 Historie ● užívání člověkem sahá do prahistorie ● nejstarší záznamy o užívání pocházejí z doby před pěti tisíci lety ● v 19. století bylo izolováno mnoho aktivních složek z různých psychoaktivních rostlin, jako například morfin, kokain nebo mezkalin ● během 20. století začalo být rekreační užívání, výroba a obchodování s psychoaktivními látkami většině států světa kriminalizováno, přesto se objevovaly nové drogy, např. amfetaminy nebo LSD ● v dnešní době se výrobou „tvrdých“ drog zabývá především organizovaný zločin, někdy nazývaný „narkomafie“

7 Konopí (cannabis) ● MARIHUANA ("tráva", "marijánka"), HAŠIŠ ("haš") - obě drogy jsou produktem rostliny cannabis sativa, indického konopí ● vzhled a forma: ● obdoba tabákových listů, semínka (marihuana), kousky různě zbarvené, nejčastěji tmavohnědé pryskyřice (hašiš)

8 Konopí (cannabis) ● způsob užití: ● cigareta - "joint", dýmka – hašiš, cukrovinky, čaj ● účinky: ● velmi odlišné podle typu drogy, resp. obsahu účinné látky, kterou je tetrahydrocannabiol - THC - od mírné euforie až po halucinace (nejčastěji zrakové) ● příznaky: ● nepřirozená veselost, rozjařenost, rozšířené zornice, zarudlé oči, zrychlený puls, výrazně zvýšená chuť k jídlu, pot páchne po spáleném listí či trávě

9 Konopí (cannabis) ● rizika: ● zhoršení koncentrace, postřehu, zpomalené reakce, riziko dopravních nehod ● při chronickém užívání: ● poruchy nálady, poruchy paměti, vznik psychické závislosti, chronické záněty sliznic, spojivek, neplodnost, riziko poškození plodu, poruchy imunity, krvetvorby, rakovina plic

10 Pěstování konopí je nelegální: https://www.youtube.com/watch?v=T0cVx0_Ut9 M https://www.youtube.com/watch?v=wlPIzk80zY k

11 Těkavé látky ● jsou to různé chemické látky, ve formě organických rozpouštědel, ředidel, lepidel, čistících prostředků a barev, např. TOLUEN, TRICHLORETYLEN, BENZIN aj. ● vzhled a forma: ● plechovky, lahve s chemikáliemi nebo jejich zbytky, tuby (lepidla), spreje ● způsob užití: ● inhalace (čichání, vdechování) výparů - snaha o jejich koncentraci vede k inhalaci v omezeném prostoru (pod dekou, nasazování igelitových sáčků na obličej apod.)

12 Těkavé látky ● účinky: ● psychický útlum, spavost, poruchy vnímání ● příznaky: ● chemický zápach z úst, dechu, šatů, zasněnost, opile vzezření, rozšířené zornice, zarudlé oči, vyrážka v okolí úst a nosu, stopy chemikálií na rukou či oděvu ● rizika: ● možnost předávkování s následnou těžkou otravou, končící někdy úmrtím, poruchy orgánů (jater, mozku, plic, krve), funkční poruchy (zhoršení paměti, zvýšená únavnost), psychická závislost

13 Tlumivé látky ● NEOPIÁTOVÁ ANALGETIKA (léky proti bolestem), BARBITURÁTY (léky s obsahem barbiturátů, např. Fenobarbital), HYPNOTIKA (léky "na spaní"), SEDATIVA (léky "na uklidnění"), ANXIOLYTIKA (léky proti úzkostem, např. benzodiazepiny, diazepam) ● vzhled a forma: ● různobarevné tablety, dražé, kapsle, injekční ampule ● způsob užití: ● injekce, ústy (tablety)

14 Tlumivé látky ● účinky: ● relaxace - uvolnění, při vyšších dávkách celkový útlum (tělesný i duševní) ● příznaky: ● zpomalené myšlení, zpomalená řeč, apatie, ospalost, otupělost, opilé vzezření, náladovost ● rizika: ● vznik psychické i fyzické závislosti, možnost předávkování s následnou otravou, bezvědomím, úmrtím, při náhlém vysazení riziko epileptických záchvatů (zvláště u barbiturátů) ● při chronickém užívání: ● bolesti hlavy, deprese, úzkosti, agresivita

15 Druhy závislosti Fyzická závislost ● na návykové látce je stavem organizmu, vzniklým zpravidla dlouhodobějším a častým požíváním této látky (u některých látek může jít dokonce o krátkodobou konzumaci trvající několik týdnů, výjimečně i dnů) ● organizmus fyzicky závislý na návykové látce se jí přizpůsobil, zahrnul ji do své látkové výměny, takže na přerušení přisunu této látky reaguje poruchou - abstinenčními příznaky, které můžou skončit až smrtí

16 Psychická závislost ● je duševní stav vzniklý konzumací návykové látky, který se projevuje přáním drogu opět požívat ● je vázána na prožití jistých požitků ● je často závislostí na některé okolnosti, které požívání látky provází (společnost, prostředí apod.) ● projevy psychiky jsou zpravidla doprovázeny i projevy fyzickými, např. třesem, pocením atd. ● je nejsilnějším faktorem, který vede k opětovné nadměrné konzumaci

17 Nebezpečí návykových látek https://www.youtube.com/watch?v=6oPtejnDJy g

18 Použité zdroje ● Obr.1: Psychoaktivní droga. In: Cs.wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-08-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychoaktivn%C3%AD_droga http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychoaktivn%C3%AD_droga ● Obr.2: Konopí indické. Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Konop%C3%AD_indick%C3%A9 http://cs.wikipedia.org/wiki/Konop%C3%AD_indick%C3%A9 ● Obr.3: Stock Photo: Smoking marijuana. Www.dreamstime.com [online]. 2014 [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.dreamstime.com/stock-photo-smoking-marijuana-beautiful-glass-pipe-white- background-lighter-man-who-smokes-image40568370http://www.dreamstime.com/stock-photo-smoking-marijuana-beautiful-glass-pipe-white- background-lighter-man-who-smokes-image40568370 ● Obr.4: Royalty Free Stock Photo: Smoking marijuana. Www.dreamstime.com [online]. 2014 [cit. 2014- 11-01]. Dostupné z: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-smoking-marijuana- image23886355http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-smoking-marijuana- image23886355 ● FOTO,VIDEO Policisté odhalili ve Stochově pěstírnu konopí - Kladenský deník.flv. Www.youtube.com [online]. 2009 [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=T0cVx0_Ut9M ● Zásah policie v historicky největší pěstírně marihuany v kraji. Www.youtube.com [online]. 2012 [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=wlPIzk80zYk ● BESIP: Návykové látky (výukový spot). Www.youtube.com [online]. 2014 [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=6oPtejnDJyg


Stáhnout ppt "Ch_077_Návykové látky Ch_077_Léčiva a návykové látky_Návykové látky Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google