Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): září 2013 Ročník: devátý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): září 2013 Ročník: devátý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): září 2013 Ročník: devátý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8. a 9. ročníku ZŠ Téma: Elektromotor Metodický list (anotace): V úvodu materiálu je uvedeno na jakém principu funguje elektromotor, a které druhy energie se vzájemně mění. Z velkého počtu druhů elektromotorů, v praxi užívaných, je pro vysvětlení principu funkce vybrán stejnosměrný elektromotor. Následuje vysvětlení principu komutátoru jako zařízení, které mění proud v cívce a popis dalších základních částí elektromotoru. Dále je ukázka elektromotoru, který se používá ve vysavačích. Na závěr je pro žáky připraven pracovní list jako shrnutí učiva, který je současně i testem. Vzděl á vac í mate ri á l zpracovaný v r á mci projektů EU pen í ze š kol á m (Operačn í ho programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

2 Elektromotor

3 Elektromotor: je založen na otáčivém účinku magnetického pole na cívku s elektrickým proudem stroj, ve kterém se elektrická energie mění na pohybovou v praxi se užívá mnoho druhů elektromotorů, seznámíme se s tzv. stejnosměrným elektromotorem

4 Jak dosáhneme toho, aby se cívka otáčela stále? v okamžiku, kdy nesouhlasné póly cívky a magnetu jsou proti sobě, změníme směr proudu

5 Komutátor: zařízení, které mění směr proudu v cívce

6 Princip činnosti elektromotoru s komutátorem:

7 Části elektromotoru: 1.stator – nepohyblivá část, je tvořena trvalými magnety nebo elektromagnety 2.rotor – otáčivá část, skládá se z jedné nebo více cívek s jádry z magneticky měkké látky 3.komutátor – mění směr proudu v cívkách rotoru, a tím umožňuje jejich stálé otáčení

8 Elektromotor užívaný ve vysavačích: pro plynulejší chod a větší sílu elektromotoru se užívá několik cívek rotoru a statoru tento elektromotor má stator i rotor po 12 cívkách, komutátor je rozdělen na 24 dílů

9 Užití stejnosměrných elektromotorů: pohon tramvají a elektrických lokomotiv pohon hraček, např. elektrický vláček ve vysavačích

10 Zakroužkuj správnou odpověď: 1. Elektromotor je založen na: a. na deformačním účinku magnetického pole na cívku s elektrickým proudem b. na otáčivém účinku elektrostatického pole na cívku s elektrickým proudem c. na otáčivém účinku magnetického pole na cívku s elektrickým proudem d. na otáčivém účinku magnetického pole na trvalý magnet 2. Elektromotor je stroj, který mění:3. Komutátor je zařízení, které: a. polohovou energii na pohybovoua. mění směr proudu v cívce b. elektrickou energii na polohovoub. mění póly trvalého magnetu c. elektrickou energii na pohybovouc. nemění směr proudu v cívce d. polohovou energii na magnetickoud. není součástí elektromotoru 4. Základní části elektromotoru jsou:5. Pohyblivá část elektromotoru je: a. rotor, stator, komparátora. stator b. rotor, stator, variátorb. rotor c. zetor, stator, komutátorc. komutátor d. rotor, stator, komutátord. terminátor 6. Nepohyblivá část elektromotoru je:7. Trvalými magnety nebo elektromagnety je tvořen:a. statorb. rotorc. komutátord. terminátor

11 Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Silniki_by_Zureks.jpg Kolářová, R., Bohuněk, J., Štoll, I., Svoboda, M., Wolf, M.: Fyzika pro 9. ročník základní školy, Prometheus, Praha 2000, str. 24 - 27


Stáhnout ppt "Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): září 2013 Ročník: devátý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8."

Podobné prezentace


Reklamy Google