Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): březen 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): březen 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): březen 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8. a 9. ročníku ZŠ Téma: Co je elektrický proud? Metodický list (anotace): V úvodu materiálu je zopakováno skupenství látek, následuje rozdělení na vodiče a izolanty, vč. rozdělení částic s nábojem. Dále je vysvětleno, které částice a jak tvoří elektrický proud v kovech a kapalinách a jak je stanoven směr elektrického proudu. Na závěr je pro žáky připraven pracovní list jako shrnutí učiva, který je současně i testem. Vzděl á vac í mate ri á l zpracovaný v r á mci projektů EU pen í ze š kol á m (Operačn í ho programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

2 CO JE ELEKTRICKÝ PROUD?

3 Už víme: látky podle skupenství dělíme na:

4 Už víme: látky podle skupenství dělíme na: 1.Pevné 2.Kapalné (kapaliny) 3.Plynné (plyny) uveď příklad

5 Už víme: látky dělíme na: 1.Elektrické vodiče – mají volné částice s nábojem 2.Elektrické izolanty – nemají volné částice s nábojem nebo jen velmi málo které částice s nábojem znáš?

6 Napiš si: látky dělíme na: 1.Elektrické vodiče – mají volné částice s nábojem 2.Elektrické izolanty – nemají volné částice s nábojem nebo jen velmi málo volné částice s nábojem: elektrony – kladné ionty + záporné ionty –

7 1.Kovy (pevné látky) zdroj elektrického napětí (např. elektrický článek) má na jednom pólu stále kladný náboj a na druhém záporný náboj připojíme-li kovový vodič, vytvoří se v něm elektrické pole jeho silovým působením se dají všechny volné elektrony do pohybu od + k – vodičem prochází proud

8 1.Kovy (pevné látky) elektrický proud v kovovém vodiči je tvořen usměrněným pohybem volných elektronů

9 1.Kovy (pevné látky) která žárovka se rozsvítí dříve a proč?

10 1.Kovy (pevné látky) ihned po uzavření obvodu se vytvoří ve všech částech obvodu elektrické pole, které působí okamžitě silou na všechny volné elektrony, které jsou současně uvedeny do pohybu el. proud prochází okamžitě ve všech místech obvodu, žárovky se rozsvítí současně

11 2.Kapaliny elektrický proud v kapalinách je tvořen usměrněným pohybem kladných a záporných iontů

12 2.Kapaliny elektrický proud v kapalinách je tvořen usměrněným pohybem kladných a záporných iontů jaký je tedy směr proudu?

13 Závěr: elektrický proud je tvořen usměrněným pohybem částic s nábojem (elektronů, iontů) směr proudu je stanoven dohodou, od kladného pólu k zápornému pólu zdroje napětí

14 Zakroužkuj správnou odpověď: 1. Látky podle skupenství dělíme na: a. pevné, tekuté, netekuté a plynné b. pevné, kapalné, nekapalné c. tvrdé, tekuté, plynné d. pevné, kapalné a plynné 2. Látky podle přítomnosti částic s nábojem dělíme na: a. elektrické vodiče a elektrické polovodiče b. tepelné vodiče a tepelné polovodiče c. elektrické vodiče a elektrické izolanty d. elektrické nevodiče a elektrické izolanty 3. Částice s elektrickým nábojem jsou:4. V kovech elektrický proud tvoří:a. elektrony, protony a neutronyb. elektrony a kladné a záporné iontyc. pouze elektronyd. pouze záporné ionty 5. V kapalinách elektrický proud tvoří:6. Směr proudu je: a. elektrony, protony a neutronya. stanoven dohodou od – k + b. kladné a záporné ionty b. není stanoven c. pouze elektronyc. stanoven dohodou od + k – d. pouze záporné iontyd. stanoven podle skupenství

15 Zdroje: http://www.wallpaper.cz/priroda/krajina/vodotrysk/800x600 Kolářová, R., Bohuněk, J.: Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, Praha 1999, str. 122 - 124


Stáhnout ppt "Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): březen 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8."

Podobné prezentace


Reklamy Google