Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): září 2013 Ročník: devátý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): září 2013 Ročník: devátý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): září 2013 Ročník: devátý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8. a 9. ročníku ZŠ Téma: Vznik střídavého proudu Metodický list (anotace): V úvodu materiálu je zopakována definice stejnosměrného proudu a definován proud střídavý. Následují demonstrační pokusy vzniku střídavého proud otáčením magnetu v blízkosti cívky a otáčením cívky mezi nesouhlasnými póly dvou magnetů. Následuje otázka, co je grafem časového průběhu střídavého proudu. Odpovědí je pak sestrojení sinusoidy. Na základě ní jsou pak stanoveny dvě nové veličiny, perioda a kmitočet (frekvence) střídavého proudu, vč. vztahu mezi nimi. Dále je probrán alternátor jako stroj pro výrobu střídavého proudu. Na závěr jsou pro žáky připraveny dvě úlohy. V první je počítána perioda střídavého proudu ze znalosti kmitočtu, ve druhé úloze je to naopak. Úlohy slouží i jako tematická prověrka. Vzděl á vac í mate ri á l zpracovaný v r á mci projektů EU pen í ze š kol á m (Operačn í ho programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

2 VZNIK STŘÍDAVÉHO PROUDU

3 1.stejnosměrný elektrický proud prochází stále stejným směrem (od + k -)

4 1.stejnosměrný elektrický proud prochází v obvodu stále stejným směrem (od + k - ) 2.střídavý elektrický proud jeho směr v obvodu se opakovaně mění (střídá)

5 A.Vznik střídavého proudu otáčením magnetu v cívce se indukuje proud jeho velikost i směr se pravidelně mění

6 B.Vznik střídavého proudu otáčením cívky rovnoměrným otáčením cívky v magnetickém poli vzniká střídavý proud

7 co je grafem časového průběhu střídavého proudu?

8

9 Graf časového průběhu střídavého proudu: sinusoida (stejně tak i střídavé napětí)

10 perioda střídavého proudu T (s) - doba, za kterou se průběh střídavého proudu opakuje např. T = 0,2 s (jednotkou je sekunda)

11

12

13 Alternátory: stroje na výrobu střídavého proudu v elektrárnách

14 v automobilech

15 Střídavý proud ve spotřebitelské síti má kmitočet 50 Hz. Jaká je jeho perioda?

16 Perioda střídavého proudu je 0,002 s. Jaká je frekvence tohoto střídavého proudu?

17 Zdroje: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Gorskii_04414u.jpg/1200px- Gorskii_04414u.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Gorskii_04414u.jpg/1200px- Gorskii_04414u.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Alternator_%C5%A0koda_Felicia_cs.jpg Kolářová, R., Bohuněk, J., Štoll, I., Svoboda, M., Wolf, M.: Fyzika pro 9. ročník základní školy, Prometheus, Praha 2000, str. 34 - 39


Stáhnout ppt "Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): září 2013 Ročník: devátý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8."

Podobné prezentace


Reklamy Google