Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 7. Kinematika – rozlišování pohybů a jejich skládání v prakt. úlohách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 7. Kinematika – rozlišování pohybů a jejich skládání v prakt. úlohách."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 7. Kinematika – rozlišování pohybů a jejich skládání v prakt. úlohách Název sady: Fyzika pro 1. ročník středních škol – obor mechanik seřizovač a technik puškař Ročník: 1. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 22. 9. 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Fyzika pro 1. ročník středních škol – obor mechanik seřizovač a technik puškař je shrnout žákům prvních ročníků technických oborů základní poznatky z daných odvětví fyziky. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě přiblíží postupně žákům různé fyzikální obory, se kterými se setkají v praxi i v hodinách na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na praktické úlohy a rozlišení jednotlivých druhů pohybů

3 Pohyb rovnoměrný přímočarý DráhaDráha s = v p. ts = v p. t Průměrná rychlostPrůměrná rychlost v p = s : t v p = s : t

4 Příklad 1 a řešení Automobil ujel za 15 minut 9km. Určete jeho průměrnou rychlost

5 Příklad 2 Automobil urazil první dvě sekundy pohybu dráhu 10m a za následující 4s dráhu 80m. Vypočtěte průměrnou rychlost v prvních dvou sekundách, v dalších 4 sekundách a v prvních 6 sekundách.

6 Řešení příkladu 2

7 Pohyb rovnoměrně zrychlený DráhaDráha s = ½.a.t 2s = ½.a.t 2 Průměrná rychlostPrůměrná rychlost v p = a.tv p = a.tZrychlení a = v p : t

8 Příklad 1 a řešení 1. Automobil se rozjížděl z klidu a dosáhl rychlosti 90km/h za 20s. Jak velké je zrychlení automobilu?

9 Příklad 2 Vlak jedoucí 54km/h zvýšil svou rychlost na 90km/h během 10s. Jaké bylo zrychlení a dráha, kterou ujel?

10 Řešení příkladu 2

11 Pohyb rovnoměrně zpomalený DráhaDráha s =v 0.t - ½.a.t 2s =v 0.t - ½.a.t 2 RychlostRychlost v= v 0 - a.tv= v 0 - a.t Zrychlení a = (v – v 0 )/t

12 Příklad 1 a řešení Vlak jedoucí rychlostí 72km/h začne brzdit a za dobu 50s sníží rychlost na 18km/h. S jakým zrychlením se pohyboval?

13 Příklad 2 Automobil pohybující se rychlostí 25m/s začne brzdit se zrychlením 5 m/s 2. Určete jeho brzdnou dráhu.

14 Řešení příkladu 2

15 Skládání pohybů a rychlostí Používáme, koná-li těleso více pohybů současně. Výsledná poloha je stejná, jako když koná těleso pohyby postupně a to v libovolném pořadí. Rychlosti skládáme vektorově Příklad - pohyb lodi ve vodě v různých směrech

16 Příklad Plavec plave v řece vzhledem k vodě stálou rychlostí 1,5 m/s. Rychlost proudu v řece je 3,5m/s. Jak velkou rychlostí se plavec pohybuje vzhledem ke břehům řeky, jestliže plave a) po proudu, b) proti proudu, c) kolmo k proudu

17 Řešení Po proudu1. a) Po proudu Rychlosti se sčítají Proti proudu b) Proti proudu Rychlosti se odčítají

18 Řešení Kolmo k proudu1. c) Kolmo k proudu Rychlosti se sčítají vektorově Vzniká pravoúhlý trojúhelník K výpočtu používáme Pythagorovu větu v pl v pr v

19 Pohyb po kružnici ω = 2πfω = 2πf ω = 2π/Tω = 2π/T v = ω·rv = ω·r a d = ω 2 ·ra d = ω 2 ·r a d = v 2 /ra d = v 2 /r

20 Příklad Kolo o průměru 0,8m se otáčí s frekvencí 5Hz. Určete úhlovou rychlost, normálové zrychlení a obvodovou rychlost bodů v polovině kola

21 Řešení

22 Závěrečný test Skupina ASkupina A 1. Jeřáb zvedá břemeno rovnoměrným přímočarým pohybem do výšky 6m a současně popojede 8m vodorovně. Určete dráhu břemene. 2. Motocykl zvýší během 10s rychlost z 6m/s 2 na 18m/s 2. Určete velikost zrychlení motocyklu a dráhu, kterou při tom ujede 3. Automobil projíždí zatáčkou o poloměru 50m rychlostí 36km/h. Jak velké dostředivé zrychlení na něj působí?

23 Skupina BSkupina B 1. Výsadkář klesá k zemi po otevření padáku rychlostí 2,4m/s. Boční vítr ho unáší rychlostí 1m/s. Jak velká je jeho výsledná rychlost vzhledem k zemi? 2. Automobil jedoucí rychlostí 25m/s zastavil při rovnoměrném zpomalování zastavil za 12,5s. Určete zrychlení a dráhu, na které zastavil. 3. Určete úhlovou rychlost hřídele, který koná 120 otáček za minutu

24 Odpovědi Skupina ASkupina A 1.Z Pythagorovy věty platí s = 10 m 2.a = 1,2 m/s 2, s = 60 m 3.a d = 2 m/s

25 Skupina BSkupina B 1.Z Pythagorovy věty platí v = 2,6m·s -1 2.a = 2m/s, s = 156,25m 3.ω = 12,6rad·s -1

26 Seznam zdrojů pro textovou část LEPIL, O. a kol. Fyzika pro střední školy 1.díl. 3. vyd. Praha: Prometheus s.r.o., 1995 SVOBODA, E. a kol. Přehled středoškolské fyziky. 3. vyd. Praha: Prometheus s.r.o., 2005 MIKULČÁK, J. a kol. Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus s.r.o., 2005 LEPIL, O. a kol. Sbírka úloh z fyziky pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus s.r.o., 1995 BEDNAŘÍK, M. a kol. Fyzika I pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 7. Kinematika – rozlišování pohybů a jejich skládání v prakt. úlohách."

Podobné prezentace


Reklamy Google