Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): září 2013 Ročník: devátý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): září 2013 Ročník: devátý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): září 2013 Ročník: devátý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8. a 9. ročníku ZŠ Téma: Elektromagnetická indukce Metodický list (anotace): V úvodu materiálu je demonstračním pokusem ukázán vznik proudu a jeho směr vlivem proměnlivého magnetického pole trvalého magnetu. Je stanoven pojem indukovaný proud a představen objevitel tohoto jevu Michael Faraday. Na základě výše uvedeného demonstračního pokusu následuje zodpovězení otázky: Na čem závisí velikost a směr indukovaného proudu. Ve druhé části materiálu je zkoumána výše uvedená problematika pro cívky dvě, je zkoumáno, jak lze měnit magnetické pole cívky jinak než pohybem magnetu, a to zapnutím a vypnutím elektrického proudu v obvodu. Je stanoven pojem indukované napětí a následuje praktické využití tohoto jevu při výrobě elektrické energie. Na závěr je pro žáky připraven pracovní list jako shrnutí učiva, který je současně i testem. Vzděl á vac í mate ri á l zpracovaný v r á mci projektů EU pen í ze š kol á m (Operačn í ho programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

2 Elektromagnetická indukce

3 1.Jedna cívka:

4 při změně magnetického pole v okolí cívky vzniká v obvodu cívky proud – indukovaný proud tento jev, který objevil Michael Faraday se nazývá ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE

5 Na čem závisí indukovaný proud: 1.Velikost proudu závisí na rychlosti změny magnetického pole (rychlejší změna – větší proud) 2.Směr proudu závisí na směru změny magnetického pole (při zasunutí nebo vysunutí magnetu se indukuje proud opačného směru) místo trvalého magnetu můžeme použít elektromagnet

6 2.Dvě cívky:

7

8 Lze dosáhnout změny magnetického pole i jinak, než pohybem cívek? při uzavření či otevření obvodu primární cívky spínačem dojde ke změně magnetického pole (pole vzniká a zaniká) prostřednictvím jádra se tato změna přenáší do sekundární cívky, ve které se indukuje proud při zapnutí nebo vypnutí má opačný směr

9 při změně magnetického pole vzniká mezi svorkami cívky napětí – indukované napětí pokud je obvod uzavřen prochází indukovaný proud

10 Faradayův objev elektromagnetické indukce se stal základem elektrotechniky na tomto jevu je založena výroba elektrického proudu v elektrárnách

11 Zakroužkuj správnou odpověď: 1. Při změně magnetického pole v okolí cívky vzniká v obvodu cívky: a. elektrostatické pole b. elektrický odpor c. indukovaný proud d. nic nevzniká 2. Jev v otázce č.1 se nazývá:3. Jev v otázce č.1 objevil: a. elektrostatická indukcea. George Simon Ohm b. magnetoelektrická indukceb. Alessandro Volta c. elektrický výbojc. Michael Faraday d. elektromagnetická indukced. André Marie Ampére 4. Indukovaný proud je tím větší, čím je:5. Směr indukovaného proudu: a. změna magnetického pole rychlejšía. závisí na změně směru mag. pole b. změna magnetického pole pomalejší b. nezávisí na změně směru mag. pole c. nezávisí na rychlosti změny mag. polec. nelze určit d. větší teplo ve tříděd. je vždy náhodný 6. Při uzavření či otevření obvodu primární cívky v sekundární cívce spojené jádrem: a. se neindukuje proud b. se indukuje proud c. se změní počet závitů sekundární cívky d. se změní jádro

12 Zakroužkuj správnou odpověď: 7. Na elektromagnetické indukci: a. je založena výroba elektrického proudu v elektrárnách b. je založeno pokovování materiálů c. je založena změna elektrického odporu d. nic nevzniká

13 Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday Kolářová, R., Bohuněk, J., Štoll, I., Svoboda, M., Wolf, M.: Fyzika pro 9. ročník základní školy, Prometheus, Praha 2000, str. 28 - 33


Stáhnout ppt "Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): září 2013 Ročník: devátý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8."

Podobné prezentace


Reklamy Google