Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Sociální stratifikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Sociální stratifikace."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Sociální stratifikace

2 Společenské nerovnosti stratifikace - vrstvení (pojem z geologie) - hierarchické uspořádání společnosti odráží nerovnoměrné rozdělení vzácných statků téma v základu marxistické - u Marxe existují třídy podle vlastnictví výrobních prostředků (vykořisťovatelé a vykořisťovaní)

3 Měření nerovností většina (nejen) společenských jevů odpovídá normálnímu rozložení - Gaussova křivka - např. inteligence nejčastěji používaným ukazatelem (např. příjmů) je aritmetický průměr medián - hodnota rozdělující soubor na polovinu modus - nejčastěji se vyskytující hodnota kvantily - hodnoty rozdělující soubor dat na určitý počet částí - decily (10), kvartily (4), percentily (100) o nerovném rozložení vypovídá například rozdíl mezi průměrem a mediánem

4 Hrubé měsíční mzdy zaměstnanců (2009)

5 Max Weber a stratifikace Weber jako první ukázal, že nerovnosti nejsou jen materiální - rozlišil: společenské třídy - na základě ekonomické nerovnost stavy - nerovnost na základě společenské prestiže politické strany (v širším smyslu) - nerovnost veřejného a politického života

6 Funkcionalistický přístup ve společnosti neexistuje jen několik tříd, ale velké množství kategorií třídní rozdělení odpovídá tomu, jak významnou funkci jednotlivá povolání plní důležitá pro společenské ohodnocení je výchova a kvalifikace kritika: přístup považuje každé rozložení nerovností za správné (představitel Talcott Parsons)

7 Sociální status status - postavení spojené s určitými očekáváními a rolemi status je vícerozměrný (multidimenzionální) - základními rozměry jsou majetek (příjem), moc a prestiž dále se nejčastěji uvádí vzdělání a životní styl

8 Typy statusu status získaný - dosažený úsilím (vzdělání, praxe) status připsaný - přidělený společností (rasa, pohlaví) status konzistentní - všechny složky statusu jsou v rovnováze (např. uklízečka - nízký příjem, nízká prestiž i moc) status inkonzistentní - například vysoká prestiž a nízký příjem (učitel) nebo vysoký příjem a moc, ale nízká prestiž (politik)

9 Prestiž prestiž - společenské ocenění určitých skupin, zejména profesních rozlišuje se: prestiž nezávislá na jedinci - např. prestiž povolání - není spojena s konkrétní osobou osobní prestiž - prestiž konkrétní osoby (lékař má vysokou prestiž, ale lékař konkrétní může mít nízkou)

10 Prestiž povolání v ČR

11 Prestiž povolání v ČR (dokončení)

12 Prestiž povolání podle studentů semináře lékař93,4 vědec88,1 soudce75,5 VŠ učitel74,8 ZŠ učitel64,2 programátor63,3 zdr. sestra58 voják56,4 truhlář55,3 manažer54,2 policista54,2 novinář54 projektant52,7 ministr51,9 zemědělec41,3 staveb. dělník40,5 prof.sportovec38,1 kněz35,9 poslanec35,8 sekretářka33,3 prodavač32,4 bank. úředník26,4 uklízečka23,9

13 Sociální mobilita podstatnou charakteristikou společnosti je propustnost jednotlivých společenských vrstev - možnost přechodu jedince z jedné vrstvy do jiné mobilita horizontální - pohyb v rámci jedné vrstvy (změna zaměstnání) mobilita vertikální - přechod do vrstvy vyšší či nižší (povýšení, výhra) mobilita mezigenerační - změna statusu mezi rodiči a dětmi (otec kočí, syn T. G. Masaryk)

14 Společnosti a mobilita společnosti se liší podle toho, v jaké míře a za jakých podmínek se lidé mohou sociálně pohybovat společnosti mobilitně otevřené - nekladou formální překážky sociálnímu vzestupu společnosti mobilitně uzavřené - mobilita je silně omezena (společnost tradiční či kastovní) nebo podmíněna (totalitní systémy)

15 Třídy a vrstvy třídy se užívají tam kde jsou spojeny s ideologickou konstrukcí a polarizací sociálních podmínek střední třída - níže než aristokracie a výše než prostý lid (plurál střední třídy klade důraz na jejich nesourodost) vrstvy - konstatování empiricky zjištěných skutečností (mohou být uměle vytvořené)

16 Problematika středních vrstev střední třídy jsou považovány za oporu demokracie, ekonomiky a základ sociálního smíru mezi bohatými a chudými příslušnost je dána buď subjektivně (kdo se cítí být střední vrstvou), nebo objektivně (několik prostředních decilů) problém mizení středních vrstev - rozevírání stratifikačních nůžek; hrozí konflikt - nepočetná elita x mnoho chudých

17 Použité zdroje a literatura Obrázek na titulní stránce - El Greco (sv. Martin a žebrák) tabulka str. 4 - Český statistický úřad tabulka prestiže povolání - CVVM, Sociologický ústav Jandourek, J. (2003): Úvod do sociologie. Praha: Portál Petrusek, M. (2009): Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy o. p. s. Šanderová, J. (2000): Sociální stratifikace. Praha: Karolinum

18 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Miroslav Paulíček Předmět: Úvod do sociologie Datum: 22. 3. 2011


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Sociální stratifikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google