Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.9.20161.  Dovoluji si Vám prezentovat schodkový rozpočet města na rok 2016 ve výši 93.219 tis. Kč příjmového rozpočtu po konsolidaci a ve výši 93.379.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.9.20161.  Dovoluji si Vám prezentovat schodkový rozpočet města na rok 2016 ve výši 93.219 tis. Kč příjmového rozpočtu po konsolidaci a ve výši 93.379."— Transkript prezentace:

1 27.9.20161

2  Dovoluji si Vám prezentovat schodkový rozpočet města na rok 2016 ve výši 93.219 tis. Kč příjmového rozpočtu po konsolidaci a ve výši 93.379 tis Kč výdajového rozpočtu po konsolidaci, kde saldo ve výši 160 tis. Kč vyrovnává bilanci rozpočtu města v příjmech a výdajích na 96.419 tis. Kč. Na položkách financování se v příjmech rozpočtuje 3.200 tis. Kč přebytek z prodeje nemovitostí z roku 2015 a rekonstrukci bytového fondu města a ve výdajích 3.040 tis. Kč na splátku jistiny úvěrů města 27.9.20162

3  Zachovat konzervativní přístup ve výpočtu nárůstu sdílených daní vzhledem k predikci MFČR a skutečnosti výběru těchto daní.  Zaměřit se na efektivnost vynakládaných prostředků na provoz města a příspěvkových organizací  Zbytečně se nezadlužovat, případné úvěry využívat jen na rozvojové investice a nikoliv na spotřebu běžných výdajů města 27.9.20163

4 Rozpočtové příjmy  Předpoklad příjmů z daní je zpracován na základě vyhlášky č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 213/2015 Sb., o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní částí celostátního hrubého výnosu DPH a daní z příjmů. Hrubý propočet sdílených daňových příjmů města na rok 2016 je prováděn dle predikce MF ČR z celostátních daňových výnosů obcí na rok 2016. Sdílené daně pro rok 2016 jsou vyšší o 1.416 tis. Kč oproti roku 2015  Příjmy rozpočtu jsou rozděleny na daňové příjmy a dotace, jedná se o příjmy z daní, poplatků a dotací, které činí více jak 83 % celkového příjmového rozpočtu a dále nedaňové příjmy, což jsou příjmy z činností města, např., nájemné, které činí 12 % celkových příjmů města. 27.9.20164

5 5 ROZPOČET MĚSTA DOKSY NA ROK 2016 Rozpočet příjmů po konsolidaci včetně financování u k a z a t e l SR 2016 v tis. Kč SUPříjmy města celkem96 419 SUDaňové příjmy77 163 SUDotace5 055 SUNedaňové příjmy11 001 SUFinancování3 200

6 27.9.20166 ROZPOČET MĚSTA DOKSY NA ROK 2016 Sdílené daně 2016 u k a z a t e l SR 2016 v tis. Kč SUSdílené daně celkem53 357,80 1111Daň z příjmů FO ZČ12 604,8 1112Daň z příjmů FO SVČ550 1113Daň z příjmů FO z kap.výnosů1 213 1121Daň z příjmů PO12 550 1211DPH26 440

7  Celkové výdaje ovlivňují zadluženost města  Výdaje vyplývají z jednotlivých činností, jsou rozděleny na běžné a kapitálové.  Do běžných výdajů patří výdaje na zajištění obslužnosti města a provoz příspěvkových organizací v jeho působnosti dále mandatorní výdaje na platy a výdaje spojené s opravou a údržbou majetku města.  Kapitálové výdaje jsou investičními náklady do obnovy majetku města a na pořízení nového dlouhodobého majetku. 27.9.20167

8 8 ROZPOČET MĚSTA DOKSY NA ROK 2016 Rozpočet výdajů po konsolidaci včetně financování u k a z a t e l SR 2016 v tis. Kč SUVýdaje města celkem96 419 SUBěžné výdaje68 379 SUKapitálové výdaje25 000 SUFinancování, splátky jistiny úvěrů3 040

9 27.9.20169 ROZPOČET MĚSTA DOKSY NA ROK 2016 Dílčí ukazatele rozpočtu města Výdaje rozpočtu města 2016 Příspěvkové organizace, OPS tis.Kč u k a z a t e l SR 2016 na provozinvesticecelkem SUProvozní příspěvky PO14 891,040,0014 891,04 DUDomov pro seniory, Panská, Doksy2 171,00 DUMěKS, Valdštejnská, Doksy5 677,14 DUZŠ KHM Valdštejnská, Doksy3 961,30 DUZŠ MŠ, Jezerní, Staré Splavy476,90 DUZUŠ Sokolská, Doksy475,90 DUMŠ Pražská, Doksy1 139,30 DUMŠ Libušina, Doksy539,50 DUOPS Máchovo jezero Doksy450,00

10 Sociální fond – vyrovnaný rozpočet ve výši příjmů a výdajů 526 tis. Kč Fond rozvoje bydlení – vyrovnaný rozpočet ve výši příjmů a výdajů 6 651 tis. Kč Fond regionálních operačních programů – vyrovnaný rozpočet ve výši příjmů a výdajů 1.066 tis Kč Grantový fond – vyrovnaný rozpočet ve výši příjmů a výdajů 6.301 tis. Kč 27.9.201610

11 27.9.201611 ROZPOČET MĚSTA DOKSY NA ROK 2016 Rozpočet Sociálního fondu města Příjmy Sociálního fondu města 2016 u k a z a t e l SR 2016 SUPříjmy sociálního fondu celkem526,00 SUzůstatek finančních prostředků fondu k 31.12.201525,00 SUostatní příjmy fondu (kreditní úroky)1,00 SUpříděl do fondu z rozpočtu města 2016500,00 Výdaje Sociálního fondu města 2016 u k a z a t e l SR 2016 SUVýdaje sociálního fondu celkem526,00 DUpříspěvek na stravování360,00 DUodměny při životních jubileích20,00 DUpříspěvek k penzijnímu připojištění80,00 DUpříspěvek na rehabilitační pobyty dětí a dětské tábory5,00 DUpříspěvek na kulturní a jiné akce10,00 DUpříspěvek na ošatné pracovníkům úřadu50,00 DUostatní výdaje - bankovní poplatky1,00

12 27.9.201612 ROZPOČET MĚSTA DOKSY NA ROK 2016 Rozpočet Grantového fondu města na rok 2016 Příjmy Fondu GF 2016 u k a z a t e l SR 2016 SUPříjmy fondu celkem6 301,00 SUzůstatek finančních prostředků fondu k 31.12.20154 300,00 SUvýtěžek z loterií za rok 20162 000,00 SUostatní příjmy fondu (kreditní úroky)1,00 Výdaje Fondu GF 2016 u k a z a t e l SR 2016 SUVýdaje fondu celkem6 301,00 DUpodpora z grantového fondu města2 000,00 DUFinanční rezerva fondu4 300,00 DUostatní výdaje - bankovní poplatky1,00

13 27.9.201613 ROZPOČET MĚSTA DOKSY NA ROK 2016 Peněžní fondy Rozpočet Fondu rozvoje bydlení Příjmy Fondu rozvoje bydlení 2016 u k a z a t e l SR 2016 SUPříjmy fondu rozvoje bydlení celkem6 651,00 SUzůstatek finančních prostředků fondu k 31.12.20155 050,00 SUsplátky úvěrů od fyzických osob1 600,00 SUostaní příjmy - úroky1,00 Výdaje Fondu rozvoje bydlení 2016 u k a z a t e l SR 2016 SUVýdaje fondu rozvoje bydlení celkem6 651,00 SUfinanční limit pro poskytování úvěrů3 000,00 SUčerpání ve prospěch bytového fondu města2 000,00 SUostatní výdaje - finanční rezerva1 648,00 SUostatní výdaje - bankovní poplatky, provize ČS3,00

14 27.9.201614 ROZPOČET MĚSTA DOKSY NA ROK 2016 Rozpočet Fondu ROP na rok 2016 Příjmy Fondu ROP 2016 u k a z a t e l SR 2016 SUPříjmy fondu celkem1 066,00 SUzůstatek finančních prostředků fondu k 31.12.20141 064,00 SUostatní příjmy fondu (kreditní úroky)2,00 Výdaje Fondu ROP 2016 u k a z a t e l SR 2016 SUVýdaje fondu celkem1 066,00 DUProjekty EU - rezerva na předfinancování1 065,00 DUostatní výdaje - bankovní poplatky1,00

15 27.9.201615 ROZPOČET MĚSTA DOKSY NA ROK 2016 Okruh vedlejší hospodářské činnosti města na rok 2016 u k a z a t e l SR 2016 SUVýnosy vedlejší hospodářské činnosti3 458,50 SUnájemné, služby, byty1 326,00 SUnájemné nebytové prostory890,00 SUnájemné zdravotní středisko1 241,50 SUkreditní úroky1,00 u k a z a t e l SR 2016 SUNáklady vedlejší hospodářské činnosti3 218,00 SUspotřeba materiálu12,00 SUspotřeba energií450,00 SUSlužby – mandát, revize, ostatní služby750,00 SUopravy a údržba bytů a nebytových prostor1 974,00 SUostatní výdaje - bankovní poplatky, opravné položky32,00

16  Saldo provozního rozpočtu je kladné ve výši 21,8 tis. Kč (93,2 tis. Kč – 71,4 tis. Kč)  Index PP/BP = provozních úspor je poměrem salda provozního rozpočtu k běžným příjmů a činí 26,6 % což je více jak optimální hodnota. Naopak výsledek hodnocení pod hranicí 10 % by signalizoval finanční potíže města do budoucna.  Ukazatel dluhové služby je poměrem příjmů po konsolidaci a součtu úroků a splátek úvěrů a činí 3,6 %. Hodnota tohoto ukazatele nesmí překročit 30 %. Za touto procentuální hranicí se jedná o „nezdravou obec“ a je na „černé listině MF ČR“ 27.9.201616

17  Prvořadým úkolem při sestavování rozpočtu je dosažení nejvyšší hodnoty salda provozního rozpočtu města, která je v případě rozpočtu města dlouhodobě kladná.  V případě diskuze o prioritách výdajů je nutné kompenzovat případné přesuny a dodržet celkový objem výdajového rozpočtu  Děkuji Vám za pozornost. Zpracovala VFO dne: 19. 11. 2015, Ing. Pavinská Eliška 27.9.201617


Stáhnout ppt "27.9.20161.  Dovoluji si Vám prezentovat schodkový rozpočet města na rok 2016 ve výši 93.219 tis. Kč příjmového rozpočtu po konsolidaci a ve výši 93.379."

Podobné prezentace


Reklamy Google