Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZPOČTOVÁ SKLADBA Rozpočet obce představuje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZPOČTOVÁ SKLADBA Rozpočet obce představuje"— Transkript prezentace:

1 ROZPOČTOVÁ SKLADBA Rozpočet obce představuje
decentralizovaný peněžní fond bilanci příjmů a výdajů za rozpočtové období a jejich struktura finanční plán podle kterého obec hospodaří nástroj prosazování cílů obecní politiky Rozpočtová skladba Příjmy i výdaje obecního rozpočtu se člení podle závazné rozpočtové skladby. Jejím cílem je jednotnost a přehlednost všech veřejných rozpočtů. Závazná rozpočtová skladba umožňuje srovnávat jednotlivé rozpočty v prostoru i čase a tím také komplexnost pohledu na finanční hospodaření celého veřejného sektoru. 3 základní okruhy peněžních operací : * příjmy * výdaje * financování Základní schéma příjmů a výdajů jsou v příloze. Financování zahrnuje tyto kategorie peněžních operací : když si peníze vypůjčíme a později je splácíme (umořujeme dluh) když sami peníze půjčujeme a později když nám je dlužník vrací jakoukoliv změnu peněžních prostředků na našich vlastních účtech opravné položky eliminující vliv některých dřívějších operací Financování má tedy povahu rozdílu dvou bilančních položek a může proto nabývat kladné i záporné hodnoty Základní vztah v rozpočtové skladbě je jeho vyrovnanost, kterou lze s použitím 3 základních okruhů finančních operací vyjádřit touto rovnicí : PŘÍJMY = VÝDAJE ± Financování PŘEBYTEK (+) = SCHODEK (-) ± Financování Financování tedy vždy vyrovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji, což odpovídá skutečnosti, že schodek musíme vykrývat prostředky získanými odjinud a přebytek naopak nám umožňuje peníze deponovat jinam, třeba i do vlastních fondů (např, fondu rezerv a rozvoje). Rozpočtová skladba upravuje způsob třídění všech peněžních operací rozpočtů a fondů celého rozpočtové sféry, tzn. všech orgánů veřejné správy a jejich rozpočtových organizací.

2 Třídění druhové (položkové)
je základním systémem klasifikace veškerých transakcí veřejných rozpočtů. Druhová klasifikace je čtyřúrovňová x x x x : třída např nedaňové příjmy seskupení položek příjmy z vlastní činnosti podseskupení položek příjmy z pronájmu majetku položka příjmy z pronájmu movitých věcí Seznam tříd druhového členění rozpočtu : Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (investiční sféra) Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje (investiční sféra) Financování Funkční třídění (paragrafové) za prioritní považuje funkci (účel) vynaložení peněz – pyramidově agreguje jednotlivé funkční kategorie výdajů. Neklasifikuje veškeré operace, ale jen veškeré výdaje a v územních rozpočtech vybrané nedaňové a kapitálové příjmy. Funkční klasifikace je také čtyřstupňová „ x x x x rozpočtová skupina např: služby pro obyvatelstvo rozpočtový oddíl vzdělávání rozpočtový pododdíl zájmové studium paragraf základní umělecké školy Rozpočtové skupiny funkčního členění : Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl a ostatní hospodářská odvětví Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby

3 Daně z příjmu, zisku a kap.výnosů
Příloha č. 10 / 1 Schéma rozpočtových příjmů podle druhu Z0 prodeje invest. .majetku Kapitálové Z prodeje akcií a majet. účastí Daně z příjmu, zisku a kap.výnosů Vnitřní daně ze zboží a služeb PŘÍJMY VLASTNÍ Daně a poplatky z vybraných čin. Daňové Daně z mezinárodních. transakcí Majetkové daně Běžné Pojistné SZ a zdravotní Ostatní daňové příjmy PŘÍJMY Příjmy z vlast.činnosti, z pronájm Nedaňové Úroky, dividendy, kurz. zisky Přijaté sankce a vratky transférů Příjmy z prodeje neinv. majetku Přijaté splátky půjček Běžné Od rozpočtu centrální úrovně PŘIJATÉ DOTACE Od rozpočtu územní úrovně Z vlastních fondů Ze zahraničí Kapitálové Od rozpočtů centrální úrovně Od rozpočtů územní úrovně Z vlastních fondů Ze zahraničí

4 Schéma rozpočtových výdajů podle druhu

5 Základní tabulka Obec :
v tis. Kč (1 desetinné místo) číslo rok 2006 ř. položky p o l o ž k a rozpočet skuteč. plnění PŘÍJMY - druhové členění 1 Daňové celkem 2 Z vlastní činnosti 3 4112 Neinv.dotace za SR 4 Standardní příjmy ř 5 Ost.nedaňové příjmy 6 Ost.neinvest.dotace 7 Kapitálové příjmy 8 Investiční dotace 9 Přímy celkem - ř VÝDAJE - druhové členění 10 Provozní výdaje 11 Neinvestiční převody 12 Běžné výdaje - ř 13 Kapitálové výdaje 14 B7 Výdaje celkem - ř 15 Financování 16 Příjmy – výdaje ř Poznámka : Plnění v % (1 desetinné místo)


Stáhnout ppt "ROZPOČTOVÁ SKLADBA Rozpočet obce představuje"

Podobné prezentace


Reklamy Google