Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZPOČTOVÁ SKLADBA Rozpočet obce představuje decentralizovaný peněžní fond bilanci příjmů a výdajů za rozpočtové období a jejich struktura finanční plán.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZPOČTOVÁ SKLADBA Rozpočet obce představuje decentralizovaný peněžní fond bilanci příjmů a výdajů za rozpočtové období a jejich struktura finanční plán."— Transkript prezentace:

1 ROZPOČTOVÁ SKLADBA Rozpočet obce představuje decentralizovaný peněžní fond bilanci příjmů a výdajů za rozpočtové období a jejich struktura finanční plán podle kterého obec hospodaří nástroj prosazování cílů obecní politiky Rozpočtová skladba Příjmy i výdaje obecního rozpočtu se člení podle závazné rozpočtové skladby. Jejím cílem je jednotnost a přehlednost všech veřejných rozpočtů. Závazná rozpočtová skladba umožňuje srovnávat jednotlivé rozpočty v prostoru i čase a tím také komplexnost pohledu na finanční hospodaření celého veřejného sektoru. 3 základní okruhy peněžních operací : * příjmy * výdaje » * financování Základní schéma příjmů a výdajů jsou v příloze. Financování zahrnuje tyto kategorie peněžních operací : když si peníze vypůjčíme a později je splácíme (umořujeme dluh) když sami peníze půjčujeme a později když nám je dlužník vrací jakoukoliv změnu peněžních prostředků na našich vlastních účtech opravné položky eliminující vliv některých dřívějších operací Financování má tedy povahu rozdílu dvou bilančních položek a může proto nabývat kladné i záporné hodnoty Základní vztah v rozpočtové skladbě je jeho vyrovnanost, kterou lze s použitím 3 základních okruhů finančních operací vyjádřit touto rovnicí : PŘÍJMY = VÝDAJE ± Financování PŘEBYTEK (+) = SCHODEK (-) ± Financování Financování tedy vždy vyrovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji, což odpovídá skutečnosti, že schodek musíme vykrývat prostředky získanými odjinud a přebytek naopak nám umožňuje peníze deponovat jinam, třeba i do vlastních fondů (např, fondu rezerv a rozvoje). Rozpočtová skladba upravuje způsob třídění všech peněžních operací rozpočtů a fondů celého rozpočtové sféry, tzn. všech orgánů veřejné správy a jejich rozpočtových organizací.

2 Třídění druhové (položkové) je základním systémem klasifikace veškerých transakcí veřejných rozpočtů. Druhová klasifikace je čtyřúrovňová x x x x : třída např. 2 - nedaňové příjmy seskupení položek 21 - příjmy z vlastní činnosti podseskupení položek příjmy z pronájmu majetku položka příjmy z pronájmu movitých věcí Seznam tříd druhového členění rozpočtu : Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (investiční sféra) Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje (investiční sféra) Financování Funkční třídění (paragrafové) za prioritní považuje funkci (účel) vynaložení peněz – pyramidově agreguje jednotlivé funkční kategorie výdajů. Neklasifikuje veškeré operace, ale jen veškeré výdaje a v územních rozpočtech vybrané nedaňové a kapitálové příjmy. Funkční klasifikace je také čtyřstupňová „ x x x x rozpočtová skupina např: 3 - služby pro obyvatelstvo rozpočtový oddíl 32 - vzdělávání rozpočtový pododdíl zájmové studium paragraf základní umělecké školy Rozpočtové skupiny funkčního členění : 1 Zemědělství a lesní hospodářství 2 Průmysl a ostatní hospodářská odvětví 3 Služby pro obyvatelstvo 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6 Všeobecná veřejná správa a služby

3 PŘÍJMY VLASTNÍ PŘIJATÉ DOTACE Kapitálové Běžné Kapitálové Daňové Nedaňové Z0 prodeje invest..majetku Z prodeje akcií a majet. účastí Daně z příjmu, zisku a kap.výnosů Vnitřní daně ze zboží a služeb Daně a poplatky z vybraných čin. Daně z mezinárodních. transakcí Majetkové daně Pojistné SZ a zdravotní Ostatní daňové příjmy Příjmy z vlast.činnosti, z pronájm Úroky, dividendy, kurz. zisky Přijaté sankce a vratky transférů Příjmy z prodeje neinv. majetku Přijaté splátky půjček Od rozpočtu centrální úrovně Od rozpočtu územní úrovně Z vlastních fondů Ze zahraničí Od rozpočtů centrální úrovně Od rozpočtů územní úrovně Z vlastních fondů Ze zahraničí Schéma rozpočtových příjmů podle druhu Příloha č. 10 / 1

4 Schéma rozpočtových výdajů podle druhu

5 Základní tabulka Obec : v tis. Kč (1 desetinné místo) číslo rok 2006 ř.položky p o l o ž k arozpočetskuteč.plnění PŘÍJMY - druhové členění Daňové celkem Z vlastní činnosti Neinv.dotace za SR 4 Standardní příjmy ř Ost.nedaňové příjmy Ost.neinvest.dotace Kapitálové příjmy Investiční dotace 9 Přímy celkem - ř VÝDAJE - druhové členění Provozní výdaje Neinvestiční převody 12 Běžné výdaje - ř Kapitálové výdaje 14 B7 Výdaje celkem - ř Financování 16 Příjmy – výdaje ř Poznámka : Plnění v % (1 desetinné místo)


Stáhnout ppt "ROZPOČTOVÁ SKLADBA Rozpočet obce představuje decentralizovaný peněžní fond bilanci příjmů a výdajů za rozpočtové období a jejich struktura finanční plán."

Podobné prezentace


Reklamy Google