Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Ing. Tomáš Holenda, Ing. Jiří Košťál oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK Konference „Osvěta k základním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Ing. Tomáš Holenda, Ing. Jiří Košťál oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK Konference „Osvěta k základním."— Transkript prezentace:

1 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Ing. Tomáš Holenda, Ing. Jiří Košťál oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK Konference „Osvěta k základním registrům“ 23. května 2012 Ostrava

2 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/03.05893 Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“Stránka 2

3 Obsah presentace ČÚZK k RÚIAN 1.Stručně o RÚIAN 2.Dopady provozu RÚIAN na veřejnou správu 3.Dostupnost dat RÚIAN uživatelům 4.Hrstka zajímavostí a čísel 5.Čištění dat RÚIAN/ISÚI spolu s MV 6.Web RÚIAN 7.Prostor pro vaše dotazy Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 3

4 Obsah RUIAN Stránka 4 Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ RUIAN – nevede žádné osobní údaje – zprostředkovává údaje o vlastnictví z ISKN – v dalších základních registrech se vedou pouze odkazy na adresní místa v RUIAN – jako jediný ze ZR vede i nereferenční údaje, TEA – Počet podlaží – Počet bytů – Připojení na vodovod – Připojení na kanalizaci – ……

5 Provázání RÚIAN s ostatními registry Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 5

6 RUIAN – zdroje dat a jejich editace ČÚZK – většina územních prvků, parcely, hranice budov, PSČ (na základě údajů od České pošty, se kterou nyní o předávání intenzivně jednáme) ČSÚ – základní sídelní jednotky Obce – ohlašují vznik/zánik/změnu části obce, ulice a veřejná prostranství, adresy Stavební úřady – adresní místa nových stavebních objektů a jejich TE atributy PSP – erby a vlajky územních samospráv (REKOS) Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 6

7 Stránka 7 Květen 2012 Správce RUIAN – ČÚZK Obce Stavební úřady ČSÚ RUIAN - editace

8 Stránka 8 Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Sdílení aktualizace ISKN + ISUI RUIAN 123 52/2 Identifikační údaje Lokalizační údaje hranice hranice st. objektu definiční bod + vazba pozemku a stavby na územní prvky (příslušnost do k.ú., obce atd…) S Způsob ochrany nemovitosti Druh pozemku BPEJ Výměra č.p. 5 Editují katastrální úřady prostřednictvím ISKN Dokončeno: 2009 Počet bytů: 2 Zastavěná plocha v m 2 : 168 Obestavěný prostor v m 3 :756 Podlahová plocha v m 2 : 315 Počet nadzemních podlaží: 2 Počet podzemních podlaží: 0. Připojení na vodovod:ano Připojení na kanal. síť: ano Připojení na rozvod plynu:ano Způsob vytápění: vlastní zdroj Výtah:ano POZOR! Ostatní údaje o stavebním objektu číslo popisné definiční bod způsob využití (např. rodinný dům) TE atributy Editují stavební úřady prostřednictvím ISÚI

9 Dopady projektu RÚIAN do práce veřejné správy I. Konstitutivnost zápisu -- č. p. a č. ev. vznikne až zápisem do RÚIAN Důsledek: nebude nutno vyžadovat dokument od stavebníka (vlastníka) -Jak pracovník obce zjistí, že došlo k zápisu č. p.: -nahlédnutím přes veřejný dálkový přístup k RÚIAN Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 9

10 Dopady projektu RÚIAN do práce veřejné správy II. Interní reklamace mezi ISÚI a ISKN -K zápisu/výmazu stavebního objektu v katastru nebude potřeba doklad o existenci/odstranění stavby, bude postačovat, že stavební úřad odstraní příslušný referenční údaj z RÚIAN (informaci obdrží pracovník ISKN přes systém ISÚI, možnost plně automatického postupu v některých definovaných případech - nyní v připomínkách) Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 10

11 Stránka 11 Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Konkrétní agenda II: – Stavební úřady vyplňují měsíčně výkazy pro statistické účely řadu formulářů. Jeden z nich může zaniknout - data se převezmou do RSO z ISÚI. 5. Služby registru, příklady využití

12 Osvěta k RÚIAN, ISÚI pro obce a kraje proběhly dvě vlny seznamovacích seminářů k RÚIAN ve všech krajích ČR, pořádané v součinnosti s krajskými úřady – první vlna seminářů červen – červenec 2011 – druhá vlna seminářů září – říjen 2011 – v některých krajích výjezd až 4 krát – Celkem přes 40 seminářů, které vyslechlo přes 5 000 (!!!) úředníků z měst a obcí – Individuální školení u PC již absolvovalo cca 2500 úředníků (30 školitelů na DPP) články v nejrůznějších časopisech (VESPRA, eG, …) specializované konference (GID, ISSS 2012, Arcdata, SW firmy …) Web RÚIAN (web SZR) Nyní konference s MV Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ 12

13 Školení koncových uživatelů ISÚI Od června do září 2011 bylo možné detailní školení na PC učebně pouze v Praze na ČÚZK Od září se díky katastrálním úřadům a některým krajským úřadům rozjelo školení v území, které již je nyní realizováno ve všech krajích ČR, ve všech krajích je pro školení k dispozici minimálně jeden lektor a jedna PC učebna Zvláštní poděkování za rozjezd systému školení patří katastrálním úřadům: – Karlovarský kraj - Moravskoslezský kraj – Liberecký kraj (i kraj)- Plzeňský kraj (i kraj) – Ústecký kraj 30 externích lektorů přes 2 500 vyškolených uživatelů na obcích Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 13

14 RUIAN – dostupnost údajů uživatelům Údaje budou k dispozici následujícími způsoby: – Oprávněné subjekty - prostřednictvím ISÚI či jejich AIS Referenční údaje z RUIAN (přes ISZR) Údaje o historii atd. z editačních AIS (přes ISZR) – Všichni ostatní zájemci o data RUIAN VDP (veřejný dálkový přístup, obdoba nahlížení do KN) Webové služby VF, VFR (výměnný formát ke stažení) Data ve VDP i výměnném formátu budou sice nereferenční, ale pro všechny, bez nutnosti registrace a zdarma Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 14

15 Výstupy z RÚIAN Veřejný dálkový přístup (VDP) – Vyhledávání informací o prvcích – Prohlížení mapy – Ověření adresy – Získání dat ve výměnném formátu Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 15

16 Výměnný formát (VF, VFR) – Formát GML 3.2.1 – Budou poskytována: Stavová data (měsíčně) Změnová data (denně) – Dvě varianty: Základní datová sada bude obsahovat pouze textové (popisné) údaje o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách, které budou doplněny o jejich definiční body. Kompletní datová sada bude, vedle textové části (popisné) o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách a jejich definičních bodech, obsahovat originální a generalizované hranice územních prvků včetně definičních čar ulic. – Rozsah souborů: některé bloky přes ČR / po obcích. Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 16

17 Měsíční kopie VFR Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 17

18 Změnové věty VFR (jednou za den) Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ 18

19 Veřejný dálkový přístup (VDP) Havlíčkův Brod, 21.4.2011 Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI 19 VDP

20 Květen 2012 20

21 Zobrazení mapy

22 RUIAN – porovnávání dat ISÚI a ISEO I. Základní principy pro řešení rozporů v adresách: – Případný rozpor musí být opraven tak, aby adresa byla stejně zavedena v ISEO i v ISÚI (od okamžiku, kdy bude systém základních registrů v provozu, jiné adresy než v RÚIAN/ISÚI nebudou platné, referenční) – Výsledný stav musí být v souladu s usnesením samosprávy o názvu UVP a dalšími podklady (o přidělení č. p. atd. ) – Výsledný stav by měl minimalizovat dopady na občany a podnikatele (změna adresy) – Mezní stav 1 - stavební objekt s uvedenou adresou ve skutečnosti neexistuje Zrušení trvalých pobytů, případně zrušení platnosti dokladů (OP) … – Mezní stav 2 - stavební objekt ve skutečnosti existuje, ale není v ISÚI (ISKN) Dohledání v dokumentaci stavebního úřadu Zahájení řízení, například o odstranění stavby …. Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 22

23 RUIAN – porovnávání dat ISÚI a ISEO II. Již proběhly dvě vlny srovnávání: – listopad 2011 – 92 000 rozdílů v celé ČR – únor 2012 – 37 000 rozdílů v celé ČR Je připravena třetí vlna srovnávání – duben 2012 (data k 27/4) – 32 000 rozdílů v celé ČR – Informace bude rozeslána na obce do 31. 5. 2012 Priority pro čištění dat – 3 137 adres z evidence obyvatel, na kterých bydlí 8 851 osob a které nejsou zavedeny do RÚIAN (mnohdy neexistují) V další vlně: – Pořádek v odstraněných stavbách, které v ISEO ani v UIR-ADR nikdo nemazal Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 23

24 Porovnávání dat ISÚI s jinými systémy ČSÚ – Data ze sčítání z února 2011 Již zbourané, odstraněné stavby (cca 160 tisíc v ČR) Doplnění TEA Adresy firem (sídla a místa podnikání) Novinka na konec května 2012 proti ISEO MV – Údaje o adresách, které nejsou v RÚIAN/ISÚI, ale v evidenci obyvatel je na ně někdo přihlášen k trvalému pobytu (týká se již jen cca 3 tisíc adres, kde je hlášeno necelých cca 9 tisíc obyvatel) Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 24

25 Stránka 25 Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ – Obec bez území – 4 (bylo 9) nespojitých katastrálních území obce - Bude muset vzniknout minimálně jedno nové katastrální území (obec prohlásila, že se toho „lesa“ nevzdá, jinou kuriozitou je „spojovací krček“ s šíří 21 cm v již odstraněné vadě …) – Objekt patří do jiné obce (pozemek, ulice, stavební objekt) Kam jdou daně takto bydlících? … – Na jednom adresním bodu (bodě) může být více PSČ – V ČR je již nyní více provozovatelů doručovacích služeb, každý z nich má jiný standard psaní doručovací adresy (navíc bez PSČ …) RUIAN – několik zajímavostí ze sehrání dat

26 Ukázka odstranění chyby – nespojité k.ú. obce Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 26

27 Ukázka odstranění chyby – nespojité k.ú. obce Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ 27

28 Kolik je do práce v ISÚI zapojeno uživatelů stav k 21. 5. 2012 Celkem 5 106 obcí s alespoň jedním platným uživatelem Celkem 10 447 uživatelů s platnými přístupovými právy k systému ISÚI K testovacímu prostředí se od 1. června 2011 připojilo: – 2 686 obcí – 4 766 uživatelů K produkčnímu prostředí se od 29. srpna 2011 připojilo: – 2 763 obcí – 4 881 uživatelů Aktivních stavebních úřadů: jen 594 (84.14% z celkového počtu 706) (656 se pouze přihlásilo) Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ 28

29 Web projektu RÚIAN – www.ruian.cz Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 29

30 Web SZR (www.szrcr.cz) Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ 30

31 Co nás dále v projektu RÚIAN čeká Plné zprovoznění předávání denních změn do systémů MV (na ČÚZK v provozu od 27. 4. 2012) Pokračování testování vlastní aplikace ISÚI a VDP Pokračování testování s ostatními systémy soustavy ZR Pokračování školení uživatelů ISÚI Finální verze aplikací ISÚI a ISKN, instalace o víkendu po 18. 5. Informační kampaň k veřejnosti (ZR i RÚIAN) Ladění a optimalizace systému do 30. 6. 2012 Spuštění celé soustavy základních registrů do ostrého provozu od 1. 7. 2012 Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 31

32 Prostor pro případné dotazy ??? Pokud se nezeptáte nyní, lze kdykoli na mailu podpora@cuzk.cz Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Stránka 32

33 Stránka 33 Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“ Děkuji za Vaši pozornost tomas.holenda@cuzk.cz jiri.kostal@cuzk.cz www.cuzk.cz www.ruian.cz


Stáhnout ppt "Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Ing. Tomáš Holenda, Ing. Jiří Košťál oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK Konference „Osvěta k základním."

Podobné prezentace


Reklamy Google