Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

14. dubna 2010 Neformální restrukturalizace Strictly Private and Confidential PwC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "14. dubna 2010 Neformální restrukturalizace Strictly Private and Confidential PwC."— Transkript prezentace:

1 14. dubna 2010 Neformální restrukturalizace Strictly Private and Confidential PwC

2 14. dubna 2010 PricewaterhouseCoopers Strana 2 Restrukturalizace - Jak rozpoznat problém a jak na něj reagovat Jedno indiánské přísloví praví: „Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!“ Nicméně v profesionálním životě často bývají prosazovány jiné přístupy, jako například: Vyměníme jezdce Říkáme: „To není možné, vždyť ten kůň vždycky jezdil…“ Sedneme si a budeme čekat, až se kůň sám zvedne... Upravíme kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý Zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni Zapřáhneme několik mrtvých koní k sobě, aby se jim společně lépe táhlo Zdvojnásobíme příděly krmení Budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli Restrukturalizujeme stáj Žádný z těchto přístupů však nevyřeší podstatu problému, tj. že není na čem jet Je důležité neustále sledovat, zda „náš kůň“ je stále ještě živý, případně zda nevykazuje znaky, které by mohly znamenat, že z něj začíná vyprchávat život Neustálé sledování a včasná reakce jsou zásadní

3 14. dubna 2010 PricewaterhouseCoopers Strana 3 ZTRÁTA KONTROLY PODNIK MÁ PROBLÉMY, ALE NENÍ SI JICH VĚDOM ÚPADEK PODNIK MÁ PROMLÉMY, ALE JE SI JICH VĚDOM M & A CAPEX IPO VÝSLEDOVKA ROZVAHA ManagementAkcionáři Věřitelé Panika Intuice Podle pravidel CASH FLOW Životní cyklus podniku a průběh krize

4 14. dubna 2010 PricewaterhouseCoopers Strana 4 Životní cyklus podniku a průběh krize Kdy začínají splečnosti reagovat (Západní Evropa) Kdy začínají splečnosti reagovat (Střední a Východní Evropa) 10% 55% 60% 35% 30% 10% ÚPADEK Neformální restrukturalizace Formální řešení

5 14. dubna 2010 PricewaterhouseCoopers Strana 5 Interní Špatný management84% Neadekvátní finanční kontrola60% Akvizice 72% Velké projekty a investice20% Vysoké náklady proti konkurenci56% Špatný marketing 20% Vlastník ve vedení firmy85% Externí Změny na trhu 68% Konkurence 44% Změny na trhu komodit20% Hlavní příčiny vzniku problému

6 14. dubna 2010 PricewaterhouseCoopers Strana 6 Možnosti řešení poklesu výkonnosti společnosti Pokles výkonnosti společnosti (Krize výsledovky a ranné stádium krize rozvahy) Insolvence (Krize CF) Konkurz Neformální restrukturalizaceFormální způsob řešení Reorganizace

7 14. dubna 2010 PricewaterhouseCoopers Strana 7 Neformální způsob řešení Výhody a nevýhody neformální a formálního způsobu řešení krize Klíčový předpoklad = Důvěra a včasnost řešení Větší flexibilita při řešení Rychlost Zpravidla nižší náklady Není negativní publicita – informace nejsou veřejně dostupné Možnosti řešení omezené zákonem Vedle řešení businessu se řeší proces Vyšší náklady na celý proces Vše veřejně dostupné – může poškodit obchodní vztahy + – Nižší transparentnost procesu Možnost napadnutí (zrušení) provedené restrukturalizace Nutná dohoda se všemi zainteresovanými stranami Vše podle pravidel Schválený plán po nabytí právní moci je právně závazný Nutná dohoda většinou věřitelů + – Formální způsob řešení

8 14. dubna 2010 PricewaterhouseCoopers Strana 8 Případ A: Neformální řešení vs. Formální řešení Formální řešení jako východisko z patové situace (1/2) Zahraniční společnost provozuje v České republice sít maloobchodní prodejen (o velikosti cca 60 prodejen) Síť provozovaná v ČR je dlouhodobě ztrátová a proto se mateřská společnost rozhodla odejít s českého trhu Pro mateřskou společnosti existují 2 základní možnosti řešení Konsensuální způsob řešení (neformální řešení) Nekonsensuální způsob řešení (formální řešení)

9 14. dubna 2010 PricewaterhouseCoopers Strana 9 Případ A: Neformální řešení vs. Formální řešení Formální řešení jako východisko z patové situace (2/2) Nutnost dohody se všemi obchodními partnery na ukončení vztahů (pronájem, leasing, atd.) Tento základní předpoklad pro neformálního řešení může mít zásadní vliv na úspěšné provedení Celkově se může jednat o delší a nákladnější variantu řešení dané situace Také existuje riziko nedodržení uzavřené dohody, které může rozvrátit připravené neformální řešení Konsensuální způsob řešení (neformální řešení) Nekonsensuální způsob řešení (formální řešení) V případě zahájení insolvenčního řízení není nutná dohoda s obchodními partnery Insolvenční řízení poskytuje společnosti nástroje potřebné pro ukončení obchodních vztahů s partnery Není zde riziko nedodržení uzavřených dohod, celý proces běží podle pravidel stanových Insolvenčním zákonem Avšak společnost může být vystavena negativnímu PR Ne každá situace je vhodná pro neformální způsob řešení Vždy je nutné zvážit výhody, nevýhody a pravděpodobnost úspěšné realizace daného řešení

10 14. dubna 2010 PricewaterhouseCoopers Strana 10 Případ B: Neformální řešení vs. Formální řešení Formální řešení jako východisko z patové situace (1/2) Holding s výrobními společnostmi v České republice, Slovensku a Polsku Nezvládnutá investice do nových výrobních kapacit ve spojení s hospodářskou krizí znamenala předlužení společnosti a neschopnost dlouhodobě splácet své závazky Pro holding existují 2 základní možnosti řešení Konsensuální způsob řešení (neformální řešení) Nekonsensuální způsob řešení (formální řešení)

11 14. dubna 2010 PricewaterhouseCoopers Strana 11 Případ B: Neformální řešení vs. Formální řešení Formální řešení jako východisko z patové situace (2/2) Nutnost včasné dohody s financujícími institucemi (restrukturalizace dluhu, vyhledání investora, provozní restrukturalizace atd.) Nutnost tolerance obchodních věřitelů k platební neschopnosti Tyto základní předpoklady pro neformálního řešení můžou mít zásadní vliv na úspěšné provedení Vzhledem ke zpoždění v implementaci neformálního řešení existuje vysoké riziko eskalace problémů (ukončení financování a přerušení dodávek ze strany dodavatelů, vyvolání insolvence kdykoliv v průběhu) Konsensuální způsob řešení (neformální řešení) Nekonsensuální způsob řešení (formální řešení) V případě zahájení insolvenčního řízení je společnost ochráněna z hlediska plnění předinsolvenčních závazků Insolvenční řízení umožňuje zajištění nástrojů potřebných pro udržení provozu, zajištění financování a zachování obchodních vztahů Proces běží podle pravidel stanových IZ pod kontrolou IS, soudu a věřitelů Nutno zohlednit negativní vnímání insolvence u obch. partnerů, striktní plnění požadavků IZ, procesní nároky a náklady Ne každá situace je vhodná pro neformální způsob řešení Vždy je nutné zvážit výhody, nevýhody a pravděpodobnost úspěšné realizace daného řešení

12 14. dubna 2010 PricewaterhouseCoopers Strana 12 Praktické zkušenosti s udržením businessu v reorganizaci (1/2) Reputace reorganizace je významně lepší než konkurzu Chápání procesu reorganizace jako nelikvidačního řešení Odběratelé vnímají insolvenci jako riziko pro svůj budoucí business Tlak na rychlost řešení V rámci periodického vyjednávání kontraktů dodavatel v insolvenci je přesunut do kategorie vedlejší/ záskokový Omezené možnosti sjednat výhodnější platební podmínky Dodavatelé vnímají insolvenci trochu z jiného pohledu vzhledem ke svým pohledávkám Mají zájem o budoucí business (ale riziko navýšení cen) Tlak na předplatby v průběhu celého procesu K určitým zmatkům ze strany dodavatelů dochází v období do rozhodnutí o úpadku (snaha kategorizovat pohledávky jako poinsolvenční)

13 14. dubna 2010 PricewaterhouseCoopers Strana 13 Praktické zkušenosti s udržením businessu v reorganizaci (2/2) Omezení možností provozního financování v období před povolením reorganizace Omezení nakládat s majetkovou podstatou (prodej zbytných aktiv, majetkových účastí, kapitálové operace) Omezené možnosti získání úvěru i úvěrového financování před povolením reorganizace Větší možnosti v období po povolení reorganizace Lze nakládání s majetkovou podstatou v rukou managementu, ale podléhá schvalování VV/IS Existuje možnost získání úvěrového financování (superprioritní pohledávka) Sjednání faktoringu – zřeknutí se pohledávek ve prospěch třetí osoby Plnění požadavků kladených IZ Bezpodmínečné hrazení poinsolvenčních závazků Tlak na evidenci, že veškeré transakce proběhly dle běžných obchodních pravidel Nutnost znaleckých posudků pro prodej majetku

14 14. dubna 2010 PricewaterhouseCoopers Strana 14 Co uděláme s koněm?! Není náhodou problém v jezdci?

15 14. dubna 2010 PricewaterhouseCoopers Strana 15 Petr Smutný Partner PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o Kateřinská 40 120 00 Praha 2 petr.smutny@cz.pwc.com tel: +420 251 151 215 fax: +420 251 156 215


Stáhnout ppt "14. dubna 2010 Neformální restrukturalizace Strictly Private and Confidential PwC."

Podobné prezentace


Reklamy Google