Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_62_INOVACE_01B_11_Nezaměstnanost TEMA:Finanční gramotnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_62_INOVACE_01B_11_Nezaměstnanost TEMA:Finanční gramotnost."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_62_INOVACE_01B_11_Nezaměstnanost TEMA:Finanční gramotnost ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:8.11. 2013

2 AnotaceAnotace Materiál je určen pro žáky v předmětu „Seminář z ekonomie – finanční gramotnost“ Žáci se seznamují s pojmy nezaměstnanost, dobrovolná a nedobrovolná, míra nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti, poptávka a nabídka po práci Na základě získaných poznatků prostřednictvím digitálního pera i ústně plní úkoly zadané na snímcích 4; 11; 12; 15 a 16. Snímky 15 a 16 obsahují správná řešení Cílem je porozumění nezaměstnanosti jako ekonomicko- společenskému jevu tržní ekonomiky a získání kompetence k vypočítání míry nezaměstnanosti Časová dotace – cca 60 minut Materiál je určen k interaktivní výuce

3 Základní pojmy Nezaměstnanost dobrovolná a nedobrovolná Nezaměstnanost dobrovolná a nedobrovolná Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Poptávka a nabídka práce Poptávka a nabídka práce Frikční n. Frikční n. Strukturální n. Strukturální n. Cyklická n. Cyklická n. Sezónní n. Sezónní n.

4 Otázky k zamyšlení 1.Proč vzniká nezaměstnanost? 2.Kdy bývá vyšší nezaměstnanost, kdy nižší? 3.Jak rozumíš tomu, že v socialistickém Československu nebyli lidé nezaměstnaní? (lidé měli dokonce zákonem danou povinnost pracovat)

5 DEFINICE NEZAMĚSTNANOSTI Je stav na trhu práce, kdy určité množství lidí hledá práci, ale nenachází ji Je stav na trhu práce, kdy určité množství lidí hledá práci, ale nenachází ji Nezaměstnanost roste v období ekonomické recese a naopak klesá, je-li ekonomika v období expanze, tedy kdy roste poptávka po zboží, podnikatelé nabízejí nová pracovní místa Nezaměstnanost roste v období ekonomické recese a naopak klesá, je-li ekonomika v období expanze, tedy kdy roste poptávka po zboží, podnikatelé nabízejí nová pracovní místa Někdy se můžeme setkat s pojmem umělá zaměstnanost, kdy stát vytváří pracovní místa i tam, kde nejsou potřebná. Je to neekonomické (viz. socialistické Československo) Někdy se můžeme setkat s pojmem umělá zaměstnanost, kdy stát vytváří pracovní místa i tam, kde nejsou potřebná. Je to neekonomické (viz. socialistické Československo)

6 TRH PRÁCE Trh práce vnitřně strukturován (segmentován) = existuje určité procento volných pracovních míst a větší procento těch, kteří usilují o práci Otázka: Proč ti, kteří usilují o práci nevyužijí volná pracovní místa na trhu práce? Odpověď: Je to dáno požadavky na kvalifikaci ze strany zaměstnavatelů a požadavky platové a jiné ze strany uchazečů

7 SITUACE NA TRHU PRÁCE - GRAF Obrázek č.1

8 SITUACE NA TRHU PRÁCE - POPIS D < S - na trhu práce je málo volných míst, poptávka firem po pracovnících je nízká či nulová, výsledkem je nezaměstnanost. D < S - na trhu práce je málo volných míst, poptávka firem po pracovnících je nízká či nulová, výsledkem je nezaměstnanost. D > S - poptávka firem je větší než nabídka pracujících např. z důvodu velmi nízkých mezd. Na trhu práce je nedostatek pracujících, řešením může být liberální imigrační politika – příchod pracovníků ze zahraničí. D > S - poptávka firem je větší než nabídka pracujících např. z důvodu velmi nízkých mezd. Na trhu práce je nedostatek pracujících, řešením může být liberální imigrační politika – příchod pracovníků ze zahraničí. D = S - všichni, kdo chtějí za danou mzdu pracovat, získají práci, firmy nakoupí přesně tolik práce, kolik při dané mzdě poptávají. Výsledkem je plná zaměstnanost. D = S - všichni, kdo chtějí za danou mzdu pracovat, získají práci, firmy nakoupí přesně tolik práce, kolik při dané mzdě poptávají. Výsledkem je plná zaměstnanost.

9 Rozlišujeme pojmy Dobrovolná nezaměstnanost Dobrovolná nezaměstnanost Lidé práci nehledají, jsou finančně zabezpečeni nebo jim nevyhovují podmínky, za kterých by pracovali. Stát tuto nezaměstnanost ani neregistruje, ani neřeší. Nedobrovolná nezaměstnanost Nedobrovolná nezaměstnanost Lidé aktivně hledají práci, na trhu práce ji nenacházejí. Jsou evidováni na úřadech práce. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Všichni pracující + lidé aktivně hledající práci. Nepatří sem např. studenti, důchodci, ženy na mateřské či rodičovské dovolené.

10 Výpočet míry nezaměstnanosti

11 Ukazatele míry nezaměstnanosti http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zmena_vypoctu_ukazatele_regis trovane_nezamestnanosti20121107 Přečtěte si článek na internetu a odpovězte na následující otázky: 1.Jaké dva ukazatele jsou využívány k zjišťování míry nezaměstnanosti a kterými institucemi? 2.Který z těchto ukazatelů mění metodiku výpočtu a jak? Jak se bude nový ukazatel jmenovat? 3.Prohlédněte si tabulku míry nezaměstnanosti a řekněte, podle kterého ukazatele se jeví daná míra nezaměstnanosti nižší.

12 Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/cr_od_roku_1989_nez amestnanost_ Prostudujte graf vývoje míry nezaměstnanosti a vypište roky, kdy byla nejvyšší míra nezaměstnanosti. Přemýšlejte, proč zrovna v tomto období. http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/cr_od_roku_1989_nez amestnanost V tomto grafu je přehled míry nezaměstnanosti jednotlivých krajů. Vypište, který z krajů dlouhodobě trpí největší mírou nezaměstnanosti, který nejmenší a předkládejte argumenty proč.

13 Druhy nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost Přirozený krátkodobý jev, kdy lidé mění svou práci z důvodu např. nespokojenosti, stěhování. Strukturální nezaměstnanost Některá odvětví se dostávají do útlumu a lidé, kteří jsou zde zaměstnáni, přicházejí o práci. Řešením může být rekvalifikace, kdy si lidé nacházejí práci v jiném oboru. Některá odvětví se dostávají do útlumu a lidé, kteří jsou zde zaměstnáni, přicházejí o práci. Řešením může být rekvalifikace, kdy si lidé nacházejí práci v jiném oboru.

14 Druhy nezaměstnanosti Cyklická nezaměstnanost Typická v období hospodářské krize. Pokud je krize hluboká a vleklá, může ztratit práci velké procento lidí. Pak jde o závažný celospolečenský problém (viz. krize ve 30. letech). Sezónní nezaměstnanost Je dočasná, týká se pracujících v oborech, které fungují sezónně např. provozovatelé vleků, sběrači ovoce ….

15 Otázky k opakování 1.Čím je zvláštní trh práce? O: Je strukturován, to znamená, že jsou zde sice volná místa, ale lidé, kteří hledají práci je nemohou obsadit z důvodu nedostatečné kvalifikace. 2.Co jsou ekonomicky aktivní obyvatelé? O: Všichni starší patnácti let, kteří pracují + všichni, kteří si práci aktivně hledají (nedobrovolně nezaměstnaní).

16 Otázky k opakování Které ukazatele míry nezaměstnanost znáš? 3. Které ukazatele míry nezaměstnanost znáš? O: Podle metodiky výpočtu ČSÚ se míra nezaměstnanosti počítá v rámci Výběrových šetření pracovních sil (VŠPS, vycházející z doporučení Eurostatu, Mezinárodní organizace práce ILO) jako tzv. obecná míra nezaměstnanosti. O: Podle metodiky výpočtu ČSÚ se míra nezaměstnanosti počítá v rámci Výběrových šetření pracovních sil (VŠPS, vycházející z doporučení Eurostatu, Mezinárodní organizace práce ILO) jako tzv. obecná míra nezaměstnanosti. MPSV zveřejňuje míru registrované nezaměstnanosti na základě počtu uchazečů o zaměstnání registrovaných na pracovištích Úřadu práce ČR (ÚP ČR). 4.Nezaměstnanost, která vzniká z důvodu změny struktury národního hospodářství se nazývá? O: Strukturální. O: Strukturální.

17 ZDROJE ŠVARCOVÁ, Jana a kol. Ekonomie-stručný přehled. Zlín: CEED, 2013, ISBN 978-80-87301-17-3, str. 43 – 47. HOLÝ, Dalibor; PLÍVOVÁ, Viktorie. Změna výpočtu ukazatele registrované nezaměstnanosti [online]. [cit. 2013-11-08]. Dostupný na WWW: http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zmena_vypoctu_ukazatele_registrovane_ne zamestnanosti20121107 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Míra registrované nezaměstnanosti v ČR [online]. [cit. 2013-11-08]. Dostupný na WWW: http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/cr_od_roku_1989_nezamestnano st Citace: Obrázek č. 1 - ŠVARCOVÁ, Jana a kol. Ekonomie-stručný přehled. Zlín: CEED, 2013, ISBN 978-80-87301-17-3, str. 44.


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_62_INOVACE_01B_11_Nezaměstnanost TEMA:Finanční gramotnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google