Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inf Používání a tvorba databází. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inf Používání a tvorba databází. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT."— Transkript prezentace:

1 Inf Používání a tvorba databází

2 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu: 07_03_32_INOVACE_07

3 Předmět: INF Ročník: 4. Jméno autora: Jan Mlčůch Škola: SPŠ Hranice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jan Mlčůch. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Anotace: Žák se seznámí se základními pojmy týkající se relačních databází a s možnostmi sítě klient-server. Klíčová slova: databáze, klient-server, ODBC Databáze

4 Relační databáze  databáze je evidence prvků (lidí, peněz, věcí, …)  databáze jsou dnes nejdůležitější počítačové programy v podnikové sféře  umožňují nám „něco“ evidovat a následně z evidence dělat různé výběry, výpisy a provádět s evidovanými údaji početní úkony

5 Tabulka, pole a záznam  databáze je vlastně soustava navzájem propojených tabulek  tabulky se skládají z jednotlivých sloupců (polí) a záznamů  tabulky obsahují data z jednotlivých oblastí  školní evidence obsahuje propojené tabulky tříd, žáků a učitelů  každá třída je svázána se svým třídním učitelem, každý žák se svojí třídou a současně se svým třídním učitelem atd.

6 Význam databází  pro různé druhy evidovaných údajů vznikly databázové aplikace, které obsahují konkrétní funkce pro práci s určitými daty, např.:  příjmy a výdaje firmy – účetnictví  evidence zaměstnanců a jejich výplat – personalistika  evidence zásob nebo zboží – skladové hospodářství  evidence výrobků – řízení výroby  evidence adres obchodních partnerů – adresář  další evidence – pacientů u lékaře, pojištěnců zdravotní pojišťovny, studentů ve škole atd.

7 Význam databází  typické okno databázové aplikace obsahuje seznam záznamů a podrobnější editaci zvoleného záznamu  vždy je možné se po záznamech pohybovat, přidávat a odstraňovat záznamy

8 Informační systém podniku  informační systém podniku je databázová aplikace nejčastěji typu klient-server, které zajišťují počítačové zpracování veškerých dat potřebných pro chod firmy  tyto systémy tvoří souhrn jednotlivých evidencí, mezi kterými existují vazby a vzájemné vztahy

9 Databáze klient-server  databázová aplikace k uložení všech dat využije server a uživatelé poté mohou k těmto datům přistupovat přímo na disku serveru podle toho, jaká mají povolená práva přístupu  databáze je tedy tvořena:  serverovou částí – spravuje data a zajišťuje operace s nimi  klientskou částí – umožňuje uživatelům práci s daty

10 Databáze na serveru  většinou je tvořena jedním obrovským souborem, do kterého nemůže nikdo nahlížet jiným způsobem než pomocí odpovídajícího databázového klienta ze stanice sítě  výhody této sítě jsou:  každý uživatel sítě může mít stanovena různá přístupová práva, nelze tedy zneužít obsah databáze  k centrálně uloženým datům lze přistupovat z jakéhokoli počítače v síti  centrální databázový server bývá velmi výkonný, veškerá práce se fyzicky provádí na serveru a tím pádem i rychleji, než kdyby fyzickou manipulaci s daty zajišťoval klientský počítač

11 Databáze na serveru  výhody této sítě jsou:  data mohou být vzájemně provázána a některé části databáze může využívat více uživatelů současně  databázový server nabízí pro přístup k datům standardizované rozhraní (Open DataBase Connectivity – ODBC) a k obsahu databáze proto může přistupovat libovolný program, který toto rozhraní umí používat  archivace dat celého podniku spočívá v archivaci obsahu serveru

12 Databáze na serveru  nevýhody této sítě jsou:  ohrožení dat výpadkem serveru  při zapojení podnikového serveru k Internetu riziko pokusů o získání informací nepovolanými osobami  výhody databází klient-server převažují  technická bezpečnost je řešena preventivním sledováním, vícenásobným ukládáním dat nebo i jejich zdvojením, kdy pracují současně dva zaměnitelné servery

13 Použité zdroje Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jan Mlčůch. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. ROUBAL, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy : Praktická učebnice. 1. vyd. Brno : CP Books, a. s., c2010. 102 s. ISBN 978-80-251-3227-2. CEJNAR, Jíří. Http://cs.wikipedia.org [online]. 9. 9. 2011, 13:52. [cit. 2013-01-10]. File: 540px-Model_F_F.svg. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Altair_8800_Computer.jpg Veškeré použité obrázky (kliparty) pocházejí z obsahu webu www.office.microsoft.com a Wikipedie Common.


Stáhnout ppt "Inf Používání a tvorba databází. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT."

Podobné prezentace


Reklamy Google