Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Aktuální informace pro jednání VH sekce leteckého průmyslu dne 3.12.2015 Libor Dvořák místopředseda OS KOVO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Aktuální informace pro jednání VH sekce leteckého průmyslu dne 3.12.2015 Libor Dvořák místopředseda OS KOVO."— Transkript prezentace:

1 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Aktuální informace pro jednání VH sekce leteckého průmyslu dne 3.12.2015 Libor Dvořák místopředseda OS KOVO

2 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Mzdy v kovoprůmyslu za I. pololetí 20 15 (Zdroj: ČSÚ)

3 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Mzdy v podnikatelské sféře za I. pololetí 2015 (Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku) Medián hrubé měsíční mzdy22 403 Kč meziroční nárůst 103,1 % Průměr hrubé měsíční mzdy27 326 Kč meziroční nárůst102,7 % Podíl zam. s podprůměrnou mzdou 66,8 % Vybrané složky hrubé mzdy: Odměny16,0 % Příplatky 3,3 % Náhrady 7,2 % Nejvyšší průměrné mzdy mají zaměstnanci ve věku 30 – 39 let

4 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Průměrné mzdy podle stupně dosaženého vzdělání: Hrubá měsíční mzdy podle sekcí ekonomických činností Nejvyšší v Peněžnictví a pojišťovnictví52 092 Kč Zpracovatelský průmysl27 667 Kč Nejnižší v Ubytování, stravování a pohostinství15 126 Kč Max/min 344,4 %

5 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Medián hrubé měsíční mzdy v jednotlivých krajích

6 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Odhady inflace (Zdroj: Vývoj míry inflace, ČMKOS, září 2015)

7 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O HDP na hlavu v eurech (rok 2014) Vybranáevropská data Vybraná evropská data

8 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Podíl zpracovatelského průmyslu na přidané hodnotě (2014)

9 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Mzdy v průmyslu v roce 2014 (v eur/zam/hod)

10 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Pracovní skupina P-OS KOVO Pracovní skupina P-OS KOVO k materiálům Realizace „Strategie OS KOVO na období 2013-2017“ a Teze (vize) OS KOVO po VII. Sjezdu OS KOVO v roce 2017 se sešla dne 2.7. a 4.9. 2015. Výstupy byly projednány na zasedání Předsednictva OS KOVO 13.10.2015.

11 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Sekce OS KOVO 10.-11.9.2015 Rada Hutnické odvětvové sekce 15.9.2015Rada Odvětvové sekce automobilového průmyslu 21.-22.9.2015Rada sekce učňovských zařízení 30.9.-1.10.2015Rada sekce leteckého průmyslu 29.10.2015Rada sekcí dne 6.11.2015Mimořádná Odvětvová sekce automobilového průmyslu, na kterou byl pozván a zúčastnil se předseda ZO ODBORY KOVO MB Jaroslav Povšík 5.-6.11.2015Rada Hutní odvětvové sekce 13.11.2015Vyhodnocení dohody s AutoSAP 19.11.2015Rada sekce ELEKTRO 25.11.2015KSVS ALV – I. Kolo KV 26.-27.11.2015Rada Metalurgické sekce 1.12.2015Rada sekce učňovských zařízení 3.12.2015Valná hromada sekce leteckého průmyslu

12 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Jednání se zaměstnavatelskými svazy: 10.11.2015 jednání se zástupci ELA (Českomoravská elektrotechnická asociace), sociální partner Elektro sekce OS KOVO 11.11.2015 jednání se zástupci Svazu sléváren, sociální partner Metalurgické sekce OS KOVO 13.11.2015 jednání se zástupci Auto SAP, sociální partner Automobilové sekce OS KOVO - 25.11.2015 1.kolo KV KSVS s ALV

13 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Smlouva uzavřena na období 2015 a 2016 (žádné vyjednávání) Návrh smlouvy předložen 13.11.2015, SAP projedná na Radě ředitelů 10.12. a do 15.12. předá vyjádření OS KOVO Návrh předložen, partner odmítá uzavírat smlouvu, bude předáno zprostředkovateli Návrh předložen, 1. kolo vyjednávání proběhlo dne 25.11.2015, další jednání je naplánováno na 17. prosince OSHŽNávrh smlouvy předložen, odmítnut, spor předán zprostředkovateli Kolektivní vyjednávání v OS KOVOKSVS

14 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Uzavřené PKS ke dni 30. října 2015 Zdroj: Rychlé informace OS KOVO (dle podkladů z RP OS KOVO)

15 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O MSDU OS Porada spoluvlastníků majetku MSDU OS – 9.9.2015 -Projednávání stávající koncepce na rok 2009-2017 -Seznámení s návrhem připravované koncepce na roky 2016 – 2020 Jednání Představenstva MSDU OS – 6.10.2015 -Návrh na smírné řešení sporů mezi MSDU OS a Odborovým svazem obchodu -Výběrové řízení na správu objektu DOS 3 Praha -Prodej nemovitostí – Medlov; Zadov Jednání všech spoluvlastníků MSDU OS o přípravě Valné hromady MSDU OS v prosinci 2015

16 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O „Konec levné práce v Čechách“ Na 1500 odborářů se sešlo ve středu, 16. 9. 2015 v hale pražské Areny Sparta na manifestačním mítinku. Jedním z důvodů setkání byla i příprava na kolektivní vyjednávání o mzdách na příští rok.

17 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Mítink na podporu KV v Siemens Elektromotory Mohelnice 21.9.2015 Mítink vyhlásila 1. ZO OS KOVO Mohelnice při Siemens, s.r.o. Jeho hlavním účelem byla viditelná podpora zaměstnanců odborovým vyjednavačům kolektivní smlouvy.

18 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Komise pro Statut ČMKOS dne 21.9. a 7.10.2015   Řešení problematiky členských příspěvků   Vykazování velikosti členské základny

19 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Zasedání Východního regionu IndustriAll Europe Příprava kongresu IndustriAll Europe 2016 – přijetí společného stanoviska regionu k budoucímu fungování celé evropské organizace TTIP Výměna aktuálních informací Zasedání a témata v roce 2016 (Polsko a ČR) Presentace a výše uvedené společné stanovisko jsou k dispozici na intranetu OS KOVO

20 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Jednostranné udělení statusu tržní ekonomiky Číně Čína věří, že po uplynutí platnosti článku Protokolu o přistoupení do Světové obchodní organizace (WTO) koncem roku 2016 automaticky povede k udělení statusu tržní ekonomiky (MES). Aby mohla EU MES udělit, musí změnit své anti-dumpingové předpisy, což může trvat téměř rok. Případné rozhodnutí by EU musela učinit do konce roku 2015.

21 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Účinky udělení statutu tržní ekonomiky (MES) Číně, ze strany EU Zvýšení importů do EU ze strany výrobců z Číny o 71.3 bilionů € na 141.5 bilionů € Snížení HDP EU o 114.1 bilionů € na 228.0 bilionů € (1 procento až 2 procenta HDP). Ohrožení 1.7 milionů až 3.5 milionů pracovních míst v EU Udělení MES Číně rovněž ohrozí dalších 2.7 milionů přímých pracovních míst a to v průmyslech vysoce citlivých na import Tyto ztráty pracovních míst jsou přes a nad rámec trendu ztrát pracovních míst díky narůstajícímu obchodnímu deficitu EU-Čína

22 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Obchodní deficit EU s Čínou, 2000- 2015 (biliony EUR)

23 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Nejpostiženější země Německo (ohroženo 319,700 až 639,200 pracovních míst) Itálie (ohroženo 208,100 až 416,200 míst) Velká Británie (193,400 až 386,800 míst) Francie (183,300 až 366,600 míst) Dalších šest zemí: Polsko, Španělsko, Rumunsko, Nizozemí, Česká republika, Portugalsko

24 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Ohrožená pracovní místa v klíčových průmyslech Součásti motorových vozidel (ohroženo 1.2 milionů pracovních míst) Papírenství a papírenské produkty (647,000 míst) Ocelářství (350,000 míst) Keramický (338,000 míst) Sklářský (100,000 míst) Hliníkový (80,000 míst) Jízdní kola a součásti (28,000 míst) 2.7 milionů přímých pracovních míst, plus nepřímo násobný efekt

25 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Závěry Od roku 2000 se import do EU z Číny zvýšil téměř pětkrát, 11.1 procent za rok Pokud EU udělí MES Číně, import vzroste o dalších 25 až 50 procent, nad rámec trendu To ohrozí 1.7 až 3.5 milionů pracovních míst v EU a sníží output EU o 114€ až 228 bilionů € (1.0 až 2.0 procent HDP) Dále, až 2.7 milionů pracovních míst ve vysoce zranitelných průmyslech bude zvláště ohroženo díky přívalu importu EU by měla opatrně zvážit tyto náklady dříve, než rozhodne o udělení MES Číně

26 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Příliš brzo garantovat Číně status tržní ekonomiky Podle analýz IndustriAll Europe je příliš brzo na udělení MES Číně. Udělení MES Číně, když neplní technická kritéria by bylo devastující pro řadu výrobních sektorů EU. Možnost uvalení anti-dumpingových opatření by zmizela. Spíše by měl být kladen důraz na vytvoření společného hracího prostoru mezi EU a Čínou, kde zaměstnanci nebudou oběťmi neférových obchodních praktik.

27 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O TTIP – hlavní problémy Jednání utajená, minimum informací Nejde o obchodní smlouvu, jak se nám snaží namluvit spousta lidí. Jde o hluboce integrační smlouvu, která zasáhne prakticky každodenní oblast našeho života nejrůznějším způsobem, v síle a v celé široké škále. EU dosud uplatňuje přístup předběžné opatrnosti, který je nejcitlivější v oblasti potravin a farmacie, ale prolíná se také do oblastí ochrany pracovního práva nebo sociálních. V Americe je přístup jiný, pokud se neprokáže, že je něco škodlivé, má to přístup na trh. Mechanismus urovnání vztahů mezi investory a státy (ISDS). Jediný, kdo může žalovat, je zahraniční investor. Jediný, kdo může být žalovaný, je stát) Možné negativní dopady na zaměstnanost

28 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Průmysl 4.0 – hrozba pro zaměstnance a zaměstnanost  Ztráta pracovních míst  Požadavky na nové kompetence  Zvyšující se flexibilita (nárůst rizikové zaměstnanosti, flexibilnější pracovní režimy)  Nové hrozby pro zdraví - narůstající stres, přehlcení informacemi (infobesity)  Individualizace práce, virtuální komunikace → desocializace  Obtížné organizování zaměstnanců Odborové priority:  Zachování procesu informací a konzultací (je základní podmínkou)  Regulace pracovních režimů (i individuální režimy musejí mít pravidla)  Vzdělávání, kvalifikace, dovednosti  Pracovní doba, slaďování pracovního a rodinného života  Zachování síly odborů, boj proti decentralizaci KV  Podíl zaměstnanců na zvyšující se produktivitě  BOZP

29 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Stávka v podniku IG Watteeuw Hlavní sporné body v KV – flexibilita, navýšení mezd Zprostředkovatel → vyhlášení stávkové pohotovosti 9.9. → zahájení stávky 29.9.2015 (souhlas 210 zaměstnanců) Vyhrožování a zastrašování ze strany zaměstnavatele (bez úspěchu) Velká podpora (odboráři z ČR i Evropy, politici) Trvání stávky 9 dní Dohoda se zaměstnavatelem → zpochybnění dohody ze strany zaměstnavatele Vstup předsedy OS KOVO do jednání → sedmihodinové jednání 3.11.2015 - dojednáno především zrušení flexiboxu Kolektivní smlouva podepsána ……..

30 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Koncepční novela zákoníku práce ČMKOS předložila obsáhlý návrh na změny, týkající se především, ale nejen odborové činnosti, jako například:  Řešení odborové plurality  Povinnost zaměstnavatele srážet členské příspěvky  Povinné uvolňování pro výkon odborové funkce  Spolurozhodování odborů o rozsahu agenturní práce  Povinnost zaměstnavatele zpracovat sociální plán v případě hromadného propouštění  Stanovení minimální doby pro seznámení s rozvrhem směn nebo jeho změnami  Povinné ujednání o výši mzdy v pracovní smlouvě

31 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Aktuální stav Devatera požadavků OS KOVO 1. Zrušení karenční doby Návrh novely zákoníku práce (předložený skupinou poslanců za KSČM), kterou se ruší karenční doba, byl projednán v 1. čtení v Poslanecké sněmovně dne 29. 9. 2015. Přestože se pravicoví poslanci snažili nechat návrh zamítnout již v 1. čtení, nepodařilo se jim to a zákon postoupil do dalšího legislativního procesu. Návrh projednal Výbor pro sociální politiku dne 29.10.2015 a přijal komplexní pozměňující návrh. 2. čtení zatím není na pořadu jednání. 2. Povinnost zaměstnavatele srážet členské příspěvky odborové organizaci, pokud o to člen odborové organizace požádá Tento požadavek je uplatňován v rámci koncepční novely ZP, ke shodě sociálních partnerů zatím nedošlo. 3. Prodloužení zákonného nároku na dovolenou a vyšší příplatky v podnikatelské sféře (vyrovnání nároků s rozpočtovou sférou) Námět bude uplatněn v rámci koncepční novely.

32 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O 4. Znovuzavedení možnosti pro odbory vydat závazný pokyn v oblasti BOZP Tento požadavek je uplatňován v rámci koncepční novely ZP, ke shodě sociálních partnerů zatím nedošlo. 5. Vyšší zákonné odstupné při ukončení činnosti podniku (přesuny výrob) Podle informací ČMKOS došlo ke shodě sociálních partnerů na doplnění povinnosti zaměstnavatele v případě hromadného propouštění vypracovat sociální plán, podrobnosti budou předmětem dalšího jednání. 6. Povinnost zaměstnavatele uvolnit funkcionáře odborové organizace pro výkon činnosti zastupování zaměstnanců Tento požadavek je uplatňován v rámci koncepční novely ZP, ke shodě sociálních partnerů zatím nedošlo.

33 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O 7. Zastropování důchodového věku Vláda zpracovala věcný záměr zákona upravujícího ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení 65 let věku a implementaci mechanismu pravidelné revize stanovení důchodového věku - souhlas ČMKOS se zastropováním důchodového věku, nesouhlas s implementací mechanismu. Paragrafové znění by mělo být zpracováno do 30.6.2016. 8. Umožnění dřívějšího odchodu do důchodu pro zaměstnance z rizikových pracovišť Řešení této problematiky je předmětem jednání pracovní skupiny k důchodům, ve které jsou i zástupci zaměstnanců. Komplexní řešení je během na dlouhou trať. Prvním krokem na této trati je návrh změny zákona o daních z příjmů, který je v současné době v legislativním procesu. Prostřednictvím zvýšení daňových úlev na straně zaměstnanců mají být zaměstnavatelé motivováni, aby zaměstnancům přispívali více – mohou tak zvýšit příspěvek právě zaměstnancům z rizikových pracovišť.

34 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O 9. Znovuzavedení povinnosti akciových společností mít v dozorčích radách zástupce zaměstnanců Návrh poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) byl projednán vládou, která k němu zaujala neutrální stanovisko. Návrh byl zařazen na pořad jednání 36. schůze sněmovny, která začala 24. listopadu 2015.

35 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O 27.10.2015 jednání s OZ KOVO k členským kartám. 28.10.2015 jednání s PRO-GE ke členským kartám. Dopis T-mobile k vyjádření do 30.10.2015

36 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Aktuální informace 3. Sněm ČMKOS 24 listopad 2015, Praha, Josef Středula Např. Změna statutu ČMKOS, Vize ČMKOS

37 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O

38 Kandidáti na dovolbu místopředsedy OS KOVO 3 kandidáti

39 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Aktuální informace pro jednání VH sekce leteckého průmyslu dne 3.12.2015 Libor Dvořák místopředseda OS KOVO."

Podobné prezentace


Reklamy Google