Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně akademický rok.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně akademický rok."— Transkript prezentace:

1 Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně akademický rok 2016/2017

2 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Struktura Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická FT (U1) Fakulta managementu a ekonomiky FaME (U2) Fakulta multimediálních komunikací FMK (U4 + U16) Fakulta aplikované informatiky FAI (U5) Fakulta humanitních studií FHS (U2 + U10) Fakulta logistiky a krizového řízení FLKŘ (UH)

3 Dislokace budov www.utb.cz/fmkwww.utb.cz/fmk>Dislokace

4 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Kontaktní adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Studijní oddělení Štefánikova 2431 760 01 Zlín IČO: 70883521 DIČ: CZ70883521 Bankovní spojení: 27 192 527 0277/0100

5 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Vedení Fakulty multimediálních komunikací Děkanka FMK: doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.janikova@fmk.utb.cz Proděkanka pro pedagogickou činnost: Mgr. Silvie Stanická, Ph.D.stanicka@fmk.utb.cz Proděkanka pro rozvoj a sociální záležitosti: doc. Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.ojuraskova@fmk.utb.cz Proděkanka pro tvůrčí činnost: Ing. Martina Juříková, Ph.D.jurikova@fmk.utb.cz Proděkan pro mezinárodní vztahy: Mgr. Richard Vodičkavodicka@fmk.utb.cz Tajemnice: Ing. Alena Fandliováfandliova@fmk.utb.cz

6 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Fakultní pracoviště Ústav marketingových komunikací (KUMK) Ateliér Animovaná tvorba (KAAT) Ateliér Audiovizuální tvorba (KAAV) Ateliér Design obuvi (KAOB) Ateliér Design oděvu (KAOD) Ateliér Design skla (KADS) Ateliér Digitální design (KADD) Ateliér Grafický design (KAGD) Ateliér Produktový design (KADE) Ateliér Prostorová tvorba (KAPT) Ateliér Průmyslový design (KAPD) Ateliér Reklamní fotografie (KARF) Kabinet teoretických studií (KKTS) Komunikační agentura (KKAG) Audiovizuální centrum Projektové centrum Centrum kreativních průmyslů www.utb.cz/fmkwww.utb.cz/fmk>Struktura

7 Studijní oddělení Bakalářské studijní programy Mediální a komunikační studia a Teorie a praxe audiovizuální tvorby Mgr. Hana Ponížilová ponizilova@fmk.utb.cz Tel.: 576 034 214, Mobil: 733 690 451ponizilova@fmk.utb.cz Bakalářský studijní program Výtvarná umění Bc. Ing. Gabriela Nesrstová nesrstova@fmk.utb.cz Tel.: 576 034 208nesrstova@fmk.utb.cz Navazující magisterské studijní programy Mgr. Anna Ryšavá rysava@fmk.utb.cz Tel.: 576 034 210rysava@fmk.utb.cz www.utb.cz/fmkwww.utb.cz/fmk>Intranet>Pro studenty>Studijní oddělení Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

8 Studijní oddělení – úřední hodiny Budova U4, místnost č. 213 Prezenční forma studia Pondělí9:00-11:00 13:00-15:00 Úterý9:00-11:00 Středa9:00-11:00 13:00-15:00 Čtvrtek9:00-11:00 Kombinovaná forma studia Pátek 9:00-11:0013:00-15:00 (ve dnech konzultací) Dodržujte, prosím, úřední hodiny. Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

9 Informace na webových stránkách Základní informace najdete na www.utb.cz/fmkwww.utb.cz/fmk >Aktuality – nutno sledovat průběžně >Intranet>Pro studenty – důležité odkazy >Základní studijní předpisy >Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně >Směrnice děkanky doplňující Studijní a zkušební řád UTB >Časový plán akademického roku >Rozvrhy >Změny výuky >Formuláře pro studenty >Stipendia >Státní závěrečné zkoušky >Studijní plány Je v zájmu studenta, aby sledoval a dodržoval směrnice, vyhlášky a další dokumenty. Zanedbání některých povinností může vést až k vyloučení ze studia! Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

10 Časový plán akad. roku 2016/2017 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Zápisem ke studiu se stáváte studenty FMK. Akademický rok 2016/2017 začíná 1. 9. 2016 a končí 31. 8. 2017. Zahájení výuky – prezenční forma studia - 12. 9. 2016 (studijní program Mediální a komunikační studia v 9:00 hod., budova U44, místnost č. 215, studijní programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby dle osobního rozvrhu studenta) Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia – pátek 23. 9. 2016 (vhodný slavnostní oděv) Zimní semestr Výuka v ZS (14 týdnů) 12. 9. 2016 – 16. 12. 2016 Vánoční prázdniny19. 12. 2016 – 1. 1. 2017 Zkouškové období 2. 1. 2017 – 3. 2. 2017 Opravné zkouškové období 6. 2. 2017 – 17. 2. 2017 První týden výuky v ZS jsou nerozvrhované aktivity - pouze TPAT a VU, poslední týden jsou nerozvrhované aktivity – všechny studijní programy

11 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Letní semestr Výuka v LS (14 týdnů) 6. 2. 2017 – 12. 5. 2017 Zkouškové období 15. 5. 2017 – 16. 6. 2017 Opravné zkouškové období 19. 6. 2017 – 14. 7. 2017 Letní prázdniny 17. 7. 2017 – 31. 8. 2017 Výjimky 28. 9. 2016 Výuka odpadá (Státní svátek) 28. 10. 2016 Výuka odpadá (Státní svátek) 17. 11. 2016 Výuka odpadá (Státní svátek) 14. 4. 2017 Výuka odpadá (Velký pátek) 17. 4. 2017 Výuka odpadá (Velikonoční pondělí) 27. 4. 2017 Rektorský den sportu 1. 5. 2017 Výuka odpadá (Státní svátek) 8. 5. 2017 Výuka odpadá (Státní svátek) Akademický rok 2017/2018 18. 9. 2017 Zahájení výuky akad. roku 2017/2018 www.utb.cz/fmkwww.utb.cz/fmk>Intranet>Pro studenty>Časový plán akademického roku

12 Předzápis předmětů pro akad. rok 2016/2017 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Předzápis předmětů se uskutečňuje přes webové rozhraní na adrese portal.utb.cz>Moje studium>Předzápis portal.utb.cz Předzápis předmětů na zimní semestr akad. roku 2016/2017 bude v termínu od 15. 8. 2016 od 8:00 hodin do 31. 8. 2016 do 15:00 hodin. www.utb.cz/fmkwww.utb.cz/fmk>O fakultě>Úřední deska>Vnitřní normy - RD2016.03 – Zápisy do 1. ročníků pro ak. rok 2016/2017 Předzápis sportovních aktivit na zimní semestr akad. roku 2016/2017 bude v termínu od 9. 9. 2016 od 7:00 hodin do 11. 9. 2016 do 24:00 hodin. www.utb.cz/famewww.utb.cz/fame>Struktura>Ústav tělesné výchovy

13 Předzápis předmětů Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Student je povinen přihlásit se v období předzápisu (na zimní i letní semestr) alespoň jednou do IS/STAG a vytvořit si svůj studijní plán (registrace povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů). Předzápis je povinný – předměty nezapsané v IS/STAG nelze absolvovat! Neprovedení předzápisu je důvodem k ukončení studia. Doporučené studijní zatížení je 60 kreditů v jednotlivých letech studia (min. 50 kreditů v ak. roce). Student si zapisuje předměty v pořadí a skladbě stanovené ve studijním plánu oboru a příslušného ročníku. Poplatky za změny v zápisu - www.utb.cz>O univerzitě>Úřední deska>Směrnice kvestora SK/14/2015www.utb.cz

14 Cizí jazyk – angličtina – prezenční forma studia Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Výuku zajišťuje Centrum jazykového vzdělávání Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně. Garantem výuky na FMK je Mgr. Hana Atcheson, atcheson@fhs.utb.cz, tel. 576 037 425, budova U10/316C. atcheson@fhs.utb.cz V průběhu studia bakalářského studijního programu jsou studenti prezenční formy povinni absolvovat čtyři (VU a TPAT) nebo pět (MKS) semestrů předmět Cizí jazyk – angličtina 3–13. Studenti si v prvním roce studia zvolí dle svých znalostí úroveň předmětu (nejvýše však CJ9 Angličtina – Upper Intermediate). Jako alternativu k povinným předmětům CJ11-13 studenti mohou zvolit předměty CCAE1, 2 - Příprava na zkoušky Cambridge C1. Studenti bakalářských studijních programů Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby mají ve 3. roce studia v zimním semestru povinný předmět Angličtina pro výtvarná umění.

15 Sportovní aktivity – prezenční forma studia Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Výuku zajišťuje Ústav tělesné výchovy Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, budova U5 na Jižních svazích. - Student absolvuje během bakalářského studia dvě sportovní aktivity a získá celkem 2 kredity. -Student si může zapsat pouze jednu sportovní aktivitu na semestr. -Pokud má student již splněny dvě sportovní aktivity, nebude mu umožněno zapsání si dalších (bude vyškrtnut). -Pro zájemce o další sportovní vyžití nabízí ÚTV členství ve Vysokoškolském sportovním klubu. Další informace o sportovních aktivitách (studenti zapsaní do osvobození ze SA, reprezentanti apod.) naleznete na www.utb.cz/fame >Struktura>Ústav tělesné výchovy.www.utb.cz/fame.

16 Kreditový systém Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Pro hodnocení studia se užívá kreditový systém, kompatibilní se systémem ECTS, umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Každému předmětu je přiřazen počet kreditů. Zakončením předmětu získá student příslušný počet kreditů. Předměty jsou zakončeny: a)zápočtem, b)klasifikovaným zápočtem, c)zkouškou nebo d)zkouškou po předchozím udělení zápočtu. Předmět, jehož absolvování je pro daný studijní program nutnou podmínkou pro jeho řádné ukončení a který student nezakončil, si musí zapsat znovu. Předmět lze znovu zapsat pouze jednou, a to v příslušném semestru následujícího akad. roku (celkem tedy dvakrát).

17 Zápočet, klasifikovaný zápočet a zkouška Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Student se přihlašuje k zápočtům, klasifikovaným zápočtům a zkouškám prostřednictvím IS/STAG. Student má možnost získat zápočet v kterémkoliv (jednom) ze zveřejněných termínů. Student má možnost získat klasifikovaný zápočet v řádném nebo opravném termínu. Student má možnost vykonat zkoušku v jednom z těchto termínů: řádný, první opravný a druhý opravný. Bez zápisu na některý z řádných termínů se nelze zapsat na termín opravný! www.utb.cz/fmkwww.utb.cz/fmk>O fakultě>Úřední deska>Vnitřní předpisy>Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně a Směrnice děkanky doplňující SZŘ UTB

18 Klasifikační stupnice ECTS Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Stupeň ECTSSlovní vyjádřeníČíselné vyjádření A výborně1 B velmi dobře 1,5 C dobře 2 D uspokojivě 2,5 E dostatečně 3 FX nedostatečně F nedostatečně Klasifikace 7 + 7 + 7 (kalendářní dny).

19 Podmínky pro pokračování ve studiu Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Podmínkou pro pokračování ve studiu po ukončení 1. roku studia je získání minimálně 50 kreditů. Student, který splnil tuto podmínku, si zapíše do 2. roku studia: a)všechny nezakončené povinné a povinně volitelné předměty 1. roku studia, b)povinné, vybrané povinně volitelné a volitelné předměty 2. roku studia. Do 2. roku studia je student povinen zapsat si předměty v takové skladbě, aby dodržel minimální studijní zatížení 50 kreditů za akad. rok. Studijní zatížení pro studium ve standardní době je 60 kreditů za akad. rok. www.utb.cz/fmkwww.utb.cz/fmk>O fakultě>Úřední deska>Vnitřní předpisy>Směrnice děkanky doplňující Studijní a zkušební řád UTB

20 Studium v zahraničí Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně -Fakulta multimediálních komunikací vypisuje na pobyty v zahraničí výběrové řízení. www.utb.cz/fmk>Mezinárodní spoluprácewww.utb.cz/fmk -Informace o přesném datu konání výběrového řízení a jeho konkrétních podmínkách poskytuje proděkan pro mezinárodní vztahy – Mgr. Richard Vodička – vodicka@fmk.utb.czvodicka@fmk.utb.cz -Na zahraniční studijní pobyt či stáž mohou vycestovat studenti jakékoliv formy studia, kteří mají řádně ukončený 1. ročník. Další informace – Mezinárodní oddělení UTB ve Zlíně www.utb.czwww.utb.cz>Mezinárodní spolupráce

21 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Přerušení studia Přerušení studia v době, kdy je předpoklad pro nesplnění studijních povinností, nelze povolit (řádné nebo opravné zkouškové období). Přerušení studia v průběhu prvního semestru bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu je možné pouze ve výjimečných případech, zejména z důvodů zdravotních. Studium lze souvisle přerušit nejvýše na polovinu standardní doby studia. Studium lze přerušit i opakovaně, celková doba přerušení studia nesmí překročit polovinu standardní doby studia. V době přerušení studia není osoba studentem. Zanechání studia Rozhodne-li se student studia zanechat, oznámí své rozhodnutí písemně děkance fakulty. www.utb.cz/fmkwww.utb.cz/fmk>O fakultě>Úřední deska>Vnitřní předpisy>Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně a Směrnice děkanky doplňující SZŘ UTB

22 Uznání zkoušek a zápočtů Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Studentovi, který absolvoval studijní program nebo jeho část, nebo studuje jiný studijní program na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí, lze na jeho písemnou žádost uznat absolvované části studia nebo jednotlivé zápočty a zkoušky. Jednotlivé zápočty a zkoušky mohou být uznány pouze v případě, že od splnění studijní povinnosti uplynula doba kratší než pět let. Zkouška může být uznána, pokud výsledná známka je klasifikována stupněm „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“ (podle ECTS stupně „A“, „B“, resp. „C“). Pro uznání předmětů je třeba vypsat formulář, doložit požadované materiály (výpis dosažených studijních výsledků a anotace absolvovaných předmětů), získat vyjádření garanta předmětu a podklady předat na studijní oddělení (do 14 dnů od zahájení příslušného semestru). www.utb.cz/fmkwww.utb.cz/fmk>Intranet>Pro studenty>Formuláře pro studenty

23 Stipendia - prezenční forma studia Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně - Ubytovací stipendium – elektronická žádost v IS/STAG – (na začátku semestru, upřesněno ve směrnici). -Sociální stipendium – písemná žádost a potvrzení vydané orgánem státní sociální podpory (rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5) -Prospěchové stipendium – písemná žádost u zápisu do dalšího ročníku -Mimořádné stipendium – písemná žádost Nutno zadat číslo bankovního účtu vedeného v české měně u bankovní instituce se sídlem na území v ČR! www.utb.cz/fmkwww.utb.cz/fmk>Intranet>Pro studenty>Stipendia www.utb.cz/fmkwww.utb.cz/fmk>O fakultě>Úřední deska>Vnitřní předpisy >Stipendijní řád UTB ve Zlíně >Směrnice děkanky ke Stipendijnímu řádu UTB ve Zlíně

24 Poplatky Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně - Poplatek za delší studium – je povinen hradit student, který studuje v Bc. nebo Mgr. stud. programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok. - Poplatek za další studium – je povinen hradit student, který je již absolventem Bc. nebo Mgr. stud. programu a studuje v dalším stud. programu. - Poplatek za delší studium v dalším studiu – je povinen hradit student, který je absolventem Bc. nebo Mgr. stud. programu a studuje v dalším stud. programu déle, než je standardní doba tohoto studia. Poplatky za studium upravuje § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o VŠ). www.utb.czwww.utb.cz>O univerzitě>Úřední deska>Směrnice rektora SR/6/2016 Žádost o přezkoumání rozhodnutí, snížení poplatku, prominutí poplatku, odložení termínu splatnosti poplatku www.utb.cz/fmkwww.utb.cz/fmk>Intranet>Pro studenty>Formuláře pro studenty

25 Koleje, menza Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Koleje a menza Zlín Štefánikova 150 760 01 Zlín Příjem žádostí k ubytování studentů budoucích 1. ročníků probíhá do 21. 8. 2016. Žádost je možné podat elektronicky v systému ISKaM - www.utb.cz/kmz/>Aktuality. Další informace naleznete na www.utb.cz/kmz/>Ubytování >Ubytování studentů. www.utb.cz/kmz/ Záležitosti ohledně ubytování na kolejích nevyřizuje studijní oddělení. Se svými požadavky se obracejte přímo na koleje UTB. Studenti mají možnost stravování ve studentské menze UTB (Štefánikova 2431, restaurace U13…). Všechny informace (platba, vkládání peněz, provozní doba...) naleznete na www.utb.cz/kmz/>Stravování.www.utb.cz/kmz/

26 Knihovna Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Ústřední knihovna UTB ve Zlíně je veřejně přístupnou knihovnou. V jejích fondech se nacházejí knihy, odborné časopisy, denní tisk, CD, audiokazety, videokazety, diplomové a disertační práce, elektronické informační zdroje (databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy…). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústřední knihovna Nám. T. G. Masaryka 5555 760 01 Zlín Informace o knihovně naleznete na www.utb.cz/knihovnawww.utb.cz/knihovna Otevírací doba: Pondělí – čtvrtek8:00 – 20:00 Pátek8:00 – 18:00 Sobota8:00 – 14:00

27 Průkaz studenta Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Formulář žádosti o vystavení průkazu studenta UTB ve Zlíně (spolu s dokladem o zaplacení poplatku) odevzdají studenti při zápisu ke studiu. UTB ve Zlíně vydává průkaz ve dvou provedeních: - průkaz s licencí ISIC (pouze prezenční forma studia) - standardní průkaz (bez licence ISIC) Student PF může mít podle své volby pouze jeden typ průkazu. Průkaz studenta s licencí ISIC se prodlužuje revalidační známkou. Průkaz slouží pro: - vstup do univerzitních objektů, vybraných prostor a učeben, - vstup a výpůjční proces v knihovně, - stravování v zařízeních Kolejí a menz, - úhrada reprografických služeb (kopírování, tisk), - nákup v prodejně skript a suvenýrů. http://www.utb.cz/cvthttp://www.utb.cz/cvt >Identifikační průkazy http://portal.utb.cz/

28 Přístup do IS/STAG - STudijní AGenda Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně IS/STAG je databázový informační systém, který používá Univerzita Tomáše Bati pro vedení studijní agendy. Do systému je možno se přihlásit přes portál na adrese http://portal.utb.cz (instrukce pro přihlášení jsou uvedeny na úvodní stránce portálu).http://portal.utb.cz ID uživatele – uživatelské jméno, přidělené Centrem výpočetní techniky heslo – rodné číslo (bez lomítka). V případě, že neznáte své uživatelské jméno ani heslo, použijte formulář user.utb.cz. Pokud máte v databázi IS/STAG správně vyplněn svůj soukromý e-mail, bude na něj zasláno vaše uživatelské jméno a heslo do portálu. user.utb.cz Své heslo si můžete kdykoliv sami změnit pomocí formuláře na adrese passwd.utb.cz. passwd.utb.cz

29 Moje studium – osobní složka studenta Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Moje údaje – data jsou z e-přihlášky Úprava osobních údajů studenta -Rodné číslo, místo narození – zkontrolujte – důležité! -Změnu trvalého bydliště, příjmení apod. je nutno nahlásit na studijním oddělení do 3 dnů. -Adresu určenou pro doručování, telefon, mobil a e-mail si aktualizují studenti sami. -Číslo účtu – slouží k bezhotovostní výplatě stipendií – důležité! Student zodpovídá za správnost všech údajů!

30 Moje studium – osobní složka studenta Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně -Průběh studia -Vizualizace studia – NE!!! -Zápis na termíny - přihlášení na zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky – pouze přes IS/STAG! Povinností studenta je kontrolovat své studijní výsledky – zkoušející mohou zadat hodnocení pouze přihlášeným studentům. -Moje údaje (žádost o ubytovací stipendium – pouze přes IS/STAG!) -Předzápis (na zimní a letní semestr) – rozvrh výuky -Kvalifikační práce -ECTS - výjezdy

31 IT služby Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně IT služby na FMK Školní e-mail - https://webmail.utb.czhttps://webmail.utb.cz IS/STAG - http://portal.utb.czhttp://portal.utb.cz Wi-fi připojení (síť eduroam) - http://www.utb.cz/cvthttp://www.utb.cz/cvt Informace naleznete na www.utb.cz/fmk/>Intranet>IT služby na FMKwww.utb.cz/fmk/

32 Termíny konzultací – kombinovaná forma studia Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Studijní obor Marketingové komunikace Zimní semestrLetní semestr 23. a 24. 9. 2016 10. a 11. 2. 2017 7. a 8. 10. 201624. a 25. 2. 2017 21. a 22. 10. 201610. a 11. 3. 2017 4. a 5. 11. 2016 7. a 8. 4. 2017 2. a 3. 12. 201621. a 22. 4. 2017 www.utb.cz/fmkwww.utb.cz/fmk>Intranet>Pro studenty>Rozvrhy

33 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů při studiu


Stáhnout ppt "Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně akademický rok."

Podobné prezentace


Reklamy Google