Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek."— Transkript prezentace:

1 Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek

2 Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod je, aby bylo lépe ….. … pacientům /edukace k prevenci, dostupnost péče, rychlé a adekvátní informace, podíl na terapii – důvěra v lékaře/ … profesionálům /vzdělávání, konzultace, méně nikoli více práce, sdílení dokumentace, lepší péče/ … zdravotnictví /zpětná vazba, optimalizace, transparentnost, plánovitost a předvídatelnost, nákladová efektivnost, …/

3 Elektronizace zdravotnictví je velké téma Jak vlastně elektronizovat zdravotnictví?.. -> ideálně koncepčně, neboli odspodu Musíme být schopni elektronicky identifikovat toho, kdo zdravotnictví vykonává /výrobní síla musí být identifikovaná/ Musíme být schopni sledovat trajektorii pacienta v systému /produkční proces musí být popsán/ Musíme být schopni kvantifikovat a klasifikovat poskytnutou péči /“black box“ princip nevede k optimalizaci/ Musíme být schopni elektronické domluvy a srozumitelnosti /když s někým pracujete, musíte se domluvit/ I. II. III. IV.

4 Elektronizace zdravotnictví je velké téma Jak na tom s elektronizací cca jsme ? Dále každý sám?

5 I. Máme referenční systém pro elektronickou identifikaci zdravotnických profesionálů? Národní registr zdravotnických pracovníků

6 NZIS Potřebujeme Národní registr zdravotnických pracovníků? NR-ZP Neveřejná referenční databáze Databáze využívaná komorami, správními úřady, ….. Základna pro certifikaci el. podpisů Databáze s minimalizovaným počtem záznamů Databáze nezatěžující pracovníky Novela z. 372

7 II. Umíme monitorovat trajektorii pacienta v systému? Národní registr úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění

8 Využití již existujících dat je jediná cesta vpřed  ročně - ručně >69 000 výkazů Ekonomické výkazy Výkazy o přístrojích Výkazy o specializovaných činnostech ! Klinické výkazy o činnosti ? Úložiště dat PZP Validace obsahu stávajících NZIS Nahrazení až 40 - 70% sběrů dat Řešení klinické části DRG Automatizace agend

9 III. Umíme adresně kvantifikovat poskytovanou péči? Komplexní inovace Národního zdravotnického informačního systému

10 Implementace standardizovaných metodik Vykazování péče v terénu Centralizovaná data v ZP / NZIS Analýzy validních centralizovaných dat Bez standardizace nelze ničeho dosáhnout

11 NZIS Optimalizace systému úhrad - kde vzít nezbytná data? FN Plzeň Nemocnice Chomutov Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Nemocnice Liberec FN Hradec Králové Nemocnice Pardubice Nemocnice České Budějovice Nemocnice Jihlava FN Olomouc Nemocnice Zlín Nemocnice Nový Jičín FN Ostrava MOÚ Brno FN Brno FN u sv. Anny Brno FN Motol Praha FN KV Praha KOC Praha a Středočeský kraj Referenční síť ZZ Plátci zdravotní péče 2. 3. 1. NR-PZS NR-ZP Novela z. 372 Novela z. 48

12 IV. Umí se naše informační systémy domluvit? Národní centrum pro medicínskou nomenklaturu a klasifikace

13 Konsorciální smlouvy s univerzitami Národní centrum pro medicínskou nomenklaturu a klasifikace Analytické pracoviště ÚZIS ČR – MU

14 Národní centrum pro medinské klasifikace a nomenklaturu Primární klasifikační systémy ? NC-MKN Sekundární klasifikační systémy Datové standardy Kóderský manuál DRG

15 Je tedy všechno špatně? V žádném případě NE – chce to jen kousek potlačit

16 Pozitivní příklad na závěr IT infrastruktura pro hodnocení onkologické péče Monitoring vykázané péče - Primární péče - Data ZZ a centrová péče Hodnocení diagnostických center Populační a léčebná zátěž Distribuce a dostupnost péče Rozsah Ekvita Dostupnost Kvalita Výsledky Ekonomika Distribuce Objem

17 neuvedeno objektivně Ukázka výstupů informačního systému Národního onkologického programu ČR: I. Analýza populačních dat Doloženo na příkladu kolorektálního karcinomu C18 – C20 Monitoring hlavních epidemiologických trendů: incidence a mortalita Monitoring hlavních epidemiologických trendů: prevalence Záchyt klinických stadií onemocnění v době primární diagnózy Hodnocení 5letého přežití pacientů dle klinických stadií Predikce epidemiologické zátěže: incidence a prevalence Predikce léčebné zátěže: počet léčených pacientů Počet na 100000 osob incidence mortalita Počet na 100000 osob Rok TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání dělení do stadií není defino- váno Stadium onemocnění: 1234 neuvedeno bez vysvětlení Rok IncidenceMortalita Absolutní počet v roce 20108 1363 810 Počet na 100 tis. osob v roce 201077,236,2 Prevalence (k 31.12.2010) Absolutní počet49 470 Počet na 100 tis. osob469,7 Kolorektální karcinom (C18- C20)* Predikované hodnoty pro rok 2014 IncidencePrevalence Stadium I 2 091 (1918; 2267)19 245 (18 27; 19 563) Stadium II 1 934 (1796; 2070)17 186 (16895; 17477) Stadium III 2 261 (2106; 2415)12 955 (12697; 13213) Stadium IV 2 130 (1956; 2305)7 602 (7 404; 7 800) Stadium neznámo z objektivních důvodů 256 (165; 349) 2 413 (2 300; 2 526) Stadium neznámo bez udání důvodu 71 (46; 98) Celkem 8 743 (7987; 9504)59 401 (58223; 60579) *Predikce jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti. Kolorektální karcinom (C18-C20)* Počty pacientů nově léčených v roce 2014 Stadium I 1 848 (1695; 2004) Stadium II 1 808 (1679; 1934) Stadium III 2 120 (1976; 2265) Nově dg. stadia IV 1 431 (1314; 1549) Relapsy/progrese-stadium IV 1 854 (1693; 2014) Celkem 9 061 (8 357; 9766) *V případě stadia I-III se jedná o nově dg. pacienty v roce 2014. Predikce jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti. Kolorektální karcinom (C18-C20) 5leté celkové přežití (95% IS) v daném období* 2000-20042005-2009 Všichni pacienti 37.6 (36.6-38.7)43.3 (42.3-44.4) Protinádorově léčení pacienti 44.7 (43.4-45.9)50.1 (48.9-51.3) stadium 1 66.8 (64.3-69.1)73.3 (71.1-75.4) stadium 2 54.0 (51.9-56.0)61.2 (59.2-63.1) stadium 3 38.2 (35.6-40.9)46.8 (44.4-49.1) stadium 4 9.9 (8.2-11.7)12.6 (10.8-14.4) * Analýza periody zahrnující do výpočtu informaci o přežití pacientů diagnostikovaných v recentním období. + 7,7 % - 9,4 % %: změna mezi 2001 - 2010 + 64,1 % %: změna mezi 2001 - 2010

18 Regionální mapování screeningu KRK Pokrytí screeningem KRKZajištění kvality screeningu KRK 25,5% 16,0%38,9% Vývoj screeningu KRK v regionech Zapojení odborností do screeningu KRK Využití primární screeningové kolonoskopie +6,9% +1,1%+12,2% 10,9 0,552,3 Ukázka výstupů informačního systému Národního onkologického programu ČR: II. Model kolorektálního screeningu

19 ASR (E) ASR (E): počet na 100 000 osob věkově standardizovaný na evropský věkový standard - 12,3 % - 29,7 % Rok Trend záchytu klinických stadií Stadium onemocnění při diagnóze: 1234 Rok Trendy incidence a mortality NEJNOVĚJŠÍ DATA ZN kolorekta v ČR zastaven? – ASR(E) neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení Zdroj: Národní onkologický registr ČR incidencemortalita %: trend růstu mezi roky 2001 - 2011 dělení do stadií není defino- váno TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání TNM 7. vydání

20 NEJNOVĚJŠÍ DATA potvrzují významné zlepšení přežití v čase Soubor pacientů 5leté relativní přežití pacientů se ZN tlustého střeva a konečníku v čase (uvedeno v % s 95% intervaly spolehlivosti) Starší období 1 Recentní období 2 1995-19992000-20032004-20072008-2011 NOR: protinádorově léčení pacienti 4 51,6 (50,8-52,5)53,0 (52,1-53,8)57,3 (56,5-58,1)62,0 (61,2-62,8)

21 Vše je již 10 let on-line dostupné http://www.svod.cz

22

23 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek."

Podobné prezentace


Reklamy Google