Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická evidence tržeb Martin Šabo Valná hromada Asociace provozovatelů kin Bystřice nad Pernštejnem, 11.5.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická evidence tržeb Martin Šabo Valná hromada Asociace provozovatelů kin Bystřice nad Pernštejnem, 11.5.2016."— Transkript prezentace:

1 Elektronická evidence tržeb Martin Šabo Valná hromada Asociace provozovatelů kin Bystřice nad Pernštejnem, 11.5.2016

2  Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb  platnost 13. dubna 2016, účinnost od 1. prosince 2016  „předsunutá účinnost“ některých ustanovení k 1. září 2016  povolovací režim o zjednodušeném režimu,  podání žádosti o autentizační údaje a jejich přidělení,  přidělení certifikátů a jejich správa,  oznamovací povinnost údajů o provozovnách,  závazné posouzení o určení evidované tržby  Zákon č. 113/ 2016 Sb., doprovodný zákon, obsahuje mj.:  Sleva na dani z příjmů ve výši 5 000 Kč pro podnikající fyzické osoby  Snížení sazby DPH z 21 % na 15 % u stravovacích služeb Základní informace o projektu Legislativa

3 Základní informace o projektu Evidence tržeb běžným způsobem 1.Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě 2.Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky (FIK) 3.Podnikatel vystaví účtenku zákazníkovi (včetně FIK) 4.Zákazník si převezme účtenku 5.Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy

4 On-line zaevidování tržby Základní způsob Následné zaevidování tržby Pouze pro případ výpadku spojení se serverem finanční správy  zaslání dat nejpozději do 48 hodin Náhradní řešení (off-line) - tzv. zjednodušený režim Pouze pro výjimky na základě zákona, nařízení vlády nebo individuální dle rozhodnutí správce daně  trvalá nemožnost připojení k internetu  Zaslání dat do 5 dnů Základní informace o projektu Zasílaní dat z účtenek

5 Vyhlášení zákona ve sbírce zákonů - přijetí zákona 13. dubna 2016 Registrace do systému od 1. září 2016 Harmonogram 1. fáze povinnost evidovat - start 1. prosince 2016 2. fáze 1. března 2017 3. fáze 1. března 2018 4. fáze 1. června 2018

6  Povinná evidence tržeb pro I. fázi => od 1.12.2016  Doba na přípravu – 7 měsíců (pro první fázi, ostatní déle)  do 1 měsíce po platnosti zákona (v průběhu května) - bude zveřejněna technická dokumentace pro zasílání evidovaných tržeb, včetně formátu a struktury datové věty, komunikačního rozhraní apod.,  do 2 měsíců po platnosti zákona (v průběhu června) - bude zajištěn PlayGround, tj. integrační prostředí pro testování výrobců pokladních systémů a vývojářů SW, včetně technické podpory  „Registrace“ podnikatelů od 1.9.2016 – 3 měsíce před začátkem (Přidělování autentizačních údajů finančními úřady)  Testování pro podnikatele (pilotní provoz) – 1 měsíc před začátkem (listopad) Základní informace o projektu Harmonogram

7  1. fáze – stravovací a ubytovací služby (HoReCa)  1.12.2016  2. fáze – maloobchod a velkoobchod (+3 měsíce)  1.3.2017  3. fáze – další činnosti (+ 15 měsíců) mj. i kina  1.3.2018  4. fáze – vybraná řemesla (+18 měsíců)  1.6.2018  Proč postupně?  rozložení nástupu povinných subjektů (registrace do systému)  rozložení poptávky po software/zařízení pro povinné subjekty  postupný náběh zatížení IT systému evidence tržeb Základní informace o projektu Fázování vstupu do evidence

8 Základní informace o projektu Co je třeba si ujasnit  Vykonávám podnikatelskou činnost?  Přijímám tržby v hotovosti? (karty, poukázky, stravenky…)  Moje činnost není vyjmuta z povinnosti evidovat tržby? => mám povinnost evidovat tržby  Jaká je NACE klasifikace mé činnosti / činností? (ne pouze podle hlavní činnosti x ČSÚ) => určuje okamžik vzniku povinnosti evidovat tržby  od 1. prosince 2016 – 1. fáze  od 1. března 2017– 2. fáze  od 1. března 2018– 3. fáze  od 1. června 2018– 4. fáze

9 Základní informace o projektu Co je třeba udělat  Ověřit pokladní zařízení a software  Kontaktovat dodavatele (kapacita, konzultace)  Získat autentizační údaje (3 měsíce před účinností zákona)  Kontaktovat finanční úřad => prostřednictvím přístupových údajů do datové schránky (vzdálený přístup prostřednictvím portálu EET) nebo => osobně na územním pracovišti finančních úřadů (kterémkoliv)  Může jednat i zástupce/zmocněnec => pozor na formulaci plné moci (i pro převzetí autentizačních údajů)  Zaevidovat se na portálu e-tržby => obsahuje i přehled provozoven => lze nastavit přístupy a oprávnění (správa údajů, jen čtení…)

10 Základní informace o projektu Co je třeba udělat  Stáhnout autentizační certifikát pro pokladní zařízení  Prostřednictvím portálu e-tržby => neomezený počet certifikátů (podnikatel, provozovna, každé zařízení) => správa certifikátů (zneplatnění…)  Otestovat funkčnost pokladního zařízení  Zkušební provoz nejpozději 1 měsíc před startem 1. fáze => bude k dispozici i v budoucnosti (pro pozdější fáze i nové podnikatele)  Na portálu e-tržby lze ověřit, jaké tržby byly zaevidovány

11 Základní informace o projektu Zákon o evidenci tržeb  Rozsah zasílaných údajů (§ 19)  Údaje o evidované tržbě poplatník zasílá datovou zprávou na společné technické zařízení správce daně.  Výčet zasílaných údajů je uveden v § 19 odst. 1 a 2. Jedná se o:  DIČ, ID provozovny a pokladního místa, pořadové číslo účtenky  BKP, PKP (kódy generované pokladnou)  Datum a čas transakce  Celková částka tržby  Režim EET (běžný/zjednodušený)…  Základy DPH a částky DPH dle sazeb, včetně zvláštních režimů  DIČ poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje  Informace o platbě elektronickými peněženkami/vouchery….  Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

12 Základní informace o projektu Kódy BKP  „Bezpečnostní kód poplatníka“  je vytvořený poplatníkem, který prokazuje jednoznačnou vazbu mezi poplatníkem a účtenkou,  je vždy součástí zasílaných údajů. FIK  „Fiskální identifikační kód“  je jednoznačný identifikátor vytvořený systémem finanční správy na základě obdržené datové zprávy poplatníka,  prokazuje zaevidování tržby v systému EET. PKP  „Podpisový kód poplatníka“  PKP je pomocným ochranným prvkem, který umožňuje kontrolu integrity a prokazuje odpovědnost povinného subjektu za vystavení tištěné účtenky. PKP bude na účtenku tištěn pouze v případě, kdy bude vydávána v off-line režimu.

13 Základní informace o projektu Zákon o evidenci tržeb  Údaje na účtence (§ 20)  Zákonný výčet údajů, které je poplatník povinen uvádět na vystavené účtence a který tvoří její základní obsah (vedle dobrovolně uváděných údajů) je uveden v § 20 odst. 1 a 2. jedná se o:  DIČ, ID provozovny a pokladního místa, pořadové číslo účtenky  BKP (kód generovaný pokladnou)  FIK (není-li FIK uvede se PKP)  Datum a čas transakce  Celková částka tržby  Režim EET (běžný/zjednodušený)… … na účtence je možné uvést i další údaje (např. náležitosti DPH dokladu nebo dokladu podle zákona o ochraně spotřebitele)  Uvádí se také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním tržby poplatníka, který tržbu eviduje.

14 Základní informace o projektu Kontaktní místo  Zřízen web www.e-trzby.czwww.e-trzby.cz  Kontaktní formulář pro dotazy  Kontaktní místo (telefonní linka, mailové a písemné dotazy)  Kontaktní místo bude řízeno a metodicky podporováno pracovníky GFŘ a MF

15 Základní informace o projektu Otázky? Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Elektronická evidence tržeb Martin Šabo Valná hromada Asociace provozovatelů kin Bystřice nad Pernštejnem, 11.5.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google