Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTUJÍCÍ Základní registry - říjen 2012 Petr Pavlinec 2.10.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTUJÍCÍ Základní registry - říjen 2012 Petr Pavlinec 2.10.2012."— Transkript prezentace:

1 PREZENTUJÍCÍ Základní registry - říjen 2012 Petr Pavlinec 2.10.2012

2 PREZENTUJÍCÍ Česká eGOV strategie..  Před 4mi roky… Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č.300/2008 Sb. Zákon o základních registrech - č. 111/2009 Sb.

3 PREZENTUJÍCÍ Registry..  Jaký je smysl základních registrů?  Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné referenční údaje o definovaných subjektech  Propagovat změny v těchto údajích provedené oprávněnými editory do celé veřejné správy  Propagovat změny v těchto údajích provedené oprávněnými editory vybraným soukromoprávním subjektům  Umožnit bezpečné a transparentní poskytování údajů i z dalších IS ve veřejné správě  Zavést kontrolu subjektů údajů nad údaji o nich vedených  Zásadně zjednodušit ohlašovací povinnost  Vytvořit předpoklady pro optimalizaci procesů VS

4 PREZENTUJÍCÍ Registry..  Co jsou to registry?  zákon č. 111/2009 Sb.; ROB, ROS, RUIAN, RPP, ORG … a přijdou další  http://www.szrcr.cz/ http://www.szrcr.cz/  Jak se k nim dostanu?  Pomocí „Agendové informačního systému“ = AIS  AISy jsou centrální (ISUI, IAIS, …), lokální (GINIS, Kukátko) a speciální (CzechPoint, Datové schránky); čtecí a editační AISy  Pro přístup k registrům je potřeba mít právní zmocnění (agendu a činnost) a důvod jejich použití (č.j., textové zdůvodnění)  Proč je musím používat?  Registry = garantovaná referenční data státu  Práce s chybnými daty, která jsem si měl ověřit v registrech umožňuje rozporování úkonu  Občan a právnická osoba má právo nevydat údaje, které si úředník mohl získat v registrech

5 PREZENTUJÍCÍ Registry..

6 PREZENTUJÍCÍ RPP – agendy, činnosti …  Ukázka matice RPP

7 PREZENTUJÍCÍ Registry..  Jak fungují registry?  Jsou mezi sebou provázány  Každý registr má svého garanta  Koordinaci a správu rozhraní zabezpečuje Správa základní registrů ČR (SZRCR)  Fyzicky jsou to servery s databázemi na dvou místech v Praze  Všechny orgány veřejné moci (OVM) k registrům přistupují přes AIS, který s nimi komunikuje šifrovaně přes internet a/nebo přes státní síť KIVS  Omezení přístupu k registrům řeší SZRCR na úrovni OVM+AIS+AGENDY+ROLE  Omezení na úrovni dat a uživatelů řeší OVM  Občan si může ověřit kdo, co, kdy o něm zjišťoval + automaticky přijde do datové schránky  Specialitky  OVM jsou i všechna školská zařízení

8 PREZENTUJÍCÍ Realita běžného starosty 2011 Web email Výpisy ISKN ČUZK Vesnice roku MMR CzechPoint MVČR admin - cert CzechPoint MVČR admin - cert ePUSA Státní pokladna MFCR ISDS MVCR Výkaznictví kraj Centrální SPS CzechPoint MVČR user CzechPoint MVČR user ČSSZ důchody, nem. ČSSZ důchody, nem. 25 změn ročně 25 loginů 4 certifikáty 2 PINy 1 starosta

9 PREZENTUJÍCÍ JIP/KAAS Co to je JIP a KAAS? JIP – Jednotný identitní prostor KAAS – Katalog autentizačních a autorizačních služeb Jednotný identitní prostor (JIP) je je funkční součástí centrály Czech POINT, která obsahuje identitní, autentizační a autorizační informace o informačních systémech a uživatelích těchto systémů připojených k resp. registrovaných v centrále Czech POINT. Katalog autentizačních a autorizačních služeb (KAAS) je funkční součást centrály Czech POINT, který obsahuje informace o poskytovaných autorizačních a autentizačních službách. Tyto služby zajišťují implementaci registračních procesů a výkon identifikačních, autentizačních a autorizačních procesů, tedy zajišťují „chování“ centrály Czech POINT.

10 PREZENTUJÍCÍ Registry a ochrana osobních údajů Koncept ZIFO/AIFO  Odstranění univerzálního identifikátoru osoby (rodné číslo)  Základní Identifikátor Fyzické Osoby nikdy neopustí registr ORG, ale správce ORG neví komu patří  Agendový Identifikátor Fyzické Osoby je přidělen osobě v agendě. Jednotlivá AIFO mezi sebou nelze převádět  Bez spolupráce ISZR/ORG/ROB nejdou spojit žádné údaje  Pouze ROB udržuje osobní údaje a chrání je

11 PREZENTUJÍCÍ FAQ Otázky 1) přistupujeme přes CP, budeme muset po roce změnit způsob přistupování? Někde bylo uvedeno,že jde o přechodnou dobu 1 rok. Bude třeba dokoupit komponentu ? 2) je možné ověřovat ref.údaje i jiným způsobem, přestože máme CP? Myslím teď příklad, kdy CP ovládají 2 kolegové, ostatní se jich dotazují. Mají ostatní možnost kontroly ref.údajů přes centrální weby – např.ARES? Je taková kontrola plnohodnotná?

12 PREZENTUJÍCÍ FAQ Otázky 3) v CP se objevila možnost pro použití vybraných formulářů – CP office a klasický CP. Rozdíl je jen v případě využití. Je možné krátce uvést, kdy přistupujeme přes CP office (z důvodu našich potřeb) a kdy přes klasický CP (na žádost občana)? 4) kdy vlastně registry užíváme? Nejprve bylo uváděno, že např.když zahájíme spr.řízení tak na jeho počátku a min.na jeho konci. Dnes už se uvádí, že např. pokud známe občana nemusíme stále dokola ověřovat jeho data.

13 PREZENTUJÍCÍ FAQ Otázky 5) přidělení agend konkrétním pracovníkům? Neustále chodí nové oznámení a info.o provedení registrace. Na portálu veř.správy, přes služby pro OVM provedu přiřazení činnostní role konkrétnímu uživateli. Je toto dostačující? 6) je-li nám přiřazena konkrétní agenda – např. místní poplatky. Registry využíváme jen pro činnosti v přenesené působnosti? Znamenalo by to tedy při správě místních poplatků.. Jde tedy i o ověřování občana,pokud přijde zaplatit popl. na pokladnu? Nebo můžeme využít možnosti, že občana známe a nemusíme ho “otrocky” ověřovat? Nemůžeme se pak ale dostat do situace, že jsme pracovali se špatnými daty (občan mohl provést změnu)?

14 PREZENTUJÍCÍ Kontakt … Děkuji za pozornost…. Ing. Petr Pavlinec Pavlinec.P@kr-vysocina.cz http://www.kr-vysocina.cz/it http://www.kr-vysocina.cz/zr


Stáhnout ppt "PREZENTUJÍCÍ Základní registry - říjen 2012 Petr Pavlinec 2.10.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google