Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předcházení vzniku odpadů – tipy pro malá a větší sídla Jihlava 6.4.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předcházení vzniku odpadů – tipy pro malá a větší sídla Jihlava 6.4.2016."— Transkript prezentace:

1 Předcházení vzniku odpadů – tipy pro malá a větší sídla Jihlava 6.4.2016

2 Bioodpad v obci

3 Vyhláška č. 341/2014 z pohledu nakládání s BRKO Původcem BRKO odpadů je vždy obec Plnit povinnosti původce dle § 16 zákona o odpadech Předávat odpady do vlastnictví pouze oprávněným osobám Způsoby dle kterých je možné zajistit oddělené soustřeďování BRKO rostlinného původu : - sběrné dvory (obecní), - zařízení dle § 14 odst. 1 (např. průmyslové kompostárny, BPS), - malá zařízení dle § 33b zákona (kompostárny do 150 t/rok), - komunitní kompostárny dle § 10a zákona (mimo režim odpadů), - VOK, - sběrné nádoby, - pytle, - kombinace výše uvedeného.

4 Cíl zpracování a využití bioodpadu -zvolit efektivní způsob výhodný pro obec / region -zvolit správnou techniku a technologii, která zajistí minimalizaci emisí a produkci kvalitního výstupu -uplatnit výstup zpracování -naplnit povinnost legislativy

5 Systémy zpracování a využití bioodpadu legislativa Předcházení vzniku odpadu Kompostování v domácnostech Provozování komunitní kompostárny dle § 10a zákona o odpadech pro kompostování rostlinných zbytků Nakládání s odpadem Provozování malého zařízení dle § 33b zákona o odpadech (do 150 t/rok) Provozování zařízení dle § 14 zákona o odpadech (kompostárna, BPS)

6 Předcházení vzniku bioodpadu -řeší komplexní zpracování bioodpadu v obci -může být prvním krokem v obci pro zavedení třídění bioodpadu -může minimalizovat investiční i provozní náklady vybavení domácností – kompostéry nebo kompostování na hromadách jednoduchá technologie kompostárny ( drtič, manipulační technika ) a její umístění kompostárny se znalostí místních podmínek ( ochrana ŽP ) v případě potřeby sběrné nádoby pro svoz z veřejných ploch a zahrad občanů personální zajištění - místní řešení ( zahrádkář, zemědělec ) – proškolení trvalá osvěta a vzdělávání občanů

7 Praktický příklad – komunitního kompostování dobrá praxe špatná praxe

8 Kompostování v domácnostech významně řeší snížení produkce bioodpadu v obci zpracovává biologicky rozložitelné zbytky z domácností a zahrada občanů nezbytná trvalá osvěta a vzdělávání jak kompostovat a jak využít kompost

9 Komunitní kompostování Kompostování rostlinných zbytků ze zahrad občanů a veřejná zelně obce - parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté plochy v intravilánu obce Obec ve své samostatné působnosti stanoví pomocí obecně závazné vyhlášky zavedení komunitního kompostování a může k jejímu provozování sjednat subjekt jí/jim pověřený. Každá komunitní (obecní) kompostárna by měla mít určenou odpovědnou osobu, která zodpovídá zejména za správný průběh procesu kompostování, za pořádek na komunitní kompostárně a v přilehlém okolí kompostárny a za správné využití zeleného kompostu Vzniklý zelený kompost je využíván na veřejných plochách obce. Pro jeho jiné využití je zapotřebí Registrace dle zákona o hnojivech – kompost je organické hnojivo

10 Varianty technologie prevence Pro všechny technologie platí zajištění vhodná úprava vstupních surovin – nadrcení, namíchání a zajištění podmínek kompostovacího procesu: zakládky na volné ploše s překopávkou základní a praxí osvědčená technologie kompostovací boxy – kompostéry jsou vyrobeny z různých materiálů (dřevo, plast, kari sítě, ….) kompostování do vaků – uzavřená technologie vermikompostování – žížalové kompostování využívá schopnosti žížal přeměňovat ve svém trávicím traktu rostlinné zbytky na kvalitní hnojivo.

11 Technologie na volné ploše

12 Kde zavést systémy prevence zástavba rodinných domů - venkovské a příměstské oblasti bytové domy zahrádkářské kolonií chatových a rekreační oblastí školní zahrady

13 Model – „princip blízkosti“ Příklady systémů prevence Model – „princip blízkosti“ - domovní a komunitní kompostování -zemědělské kompostování - vytvořit spolupráci obec a zemědělec Cílem je minimalizovat provozní i investiční náklady minimalizovat provozní i investiční náklady zapojení odborníků v zemědělství – profesionální řízení kompostárny zapojení odborníků v zemědělství – profesionální řízení kompostárny podpořit podnikání v regionu – další příjem pro zemědělce podpořit podnikání v regionu – další příjem pro zemědělce výroba kvalitního hnojiva výroba kvalitního hnojiva transparentnost a přirozená kontrola kvality transparentnost a přirozená kontrola kvality

14 Příklady praxe Obec Litohoř – 537 obyvatel Produkce bioodpadu 149 t/rok zpracovaného na kompostárně Nastavený systém prevence kompostování v domácnostech 170 kompostérů / 220 domů 1 ks velkoobjemný kontejner volně přístupný pro občany komunitní kompostárna s příležitostní obsluhou, volně přístupná pro občany, technologie na volné ploše s překopávačem kompostu/službou vlastní štěpkovač kompost je využívaný na vlastní pozemky obce Systém prevence splňuje podmínky zajistit oddělené soustřeďování bioodpadu v obci (vyhláška č. 341/2014).

15 Příklady praxe Obec Mohelno – 1400 obyvatel Produkce bioodpadu 138 t/rok zpracovaného na kompostárně Nastavený systém prevence kompostování v domácnostech 550 kompostérů / 550 domů 10 ks velkoobjemných kontejnerů volně přístupný pro občany komunitní kompostárna s příležitostní obsluhou, volně přístupná nepřetržitě pro občany technologie na volné ploše s vlastním překopávačem kompostu, štěpkovač a síto (nadsítná frakce jde na skládku – nežádoucí příměsi) kompost je využívaný na vlastní pozemky obce Systém prevence splňuje podmínky zajistit oddělené soustřeďování bioodpadu v obci (vyhláška č. 341/2014).

16 Příklady praxe Obec Třebíč – 36 900 obyvatel/ 11 481 obyvatel v RD a zahr.koloních Produkce bioodpadu 1 100 t/rok - 3827 rodinných domů ( produkce z domácnosti, 114 ha zahrad) -19 základních a mateřských škol -35 ha zahrad v zahrádkářské kolonii Nastavený systém prevence doplněný o sběr bioodpadu dotazníková akce zájmu o kompostování v domácnosti kompostování v domácnostech 735 kompostérů / 19 ZŠ a MŠ, 716 majitelů zahrádek zahrádkářské kolonie, rodinných domů ( cca 6,5% ) plán města je pokračovat v další podpoře prevence ostatní bioodpad se sbírá a sváží na centrální kompostárnu v Petrůvkách

17 Příklady praxe Svazek obcí Jilemnicko – 23 000 obyvatel / 20 obcí Produkce bioodpadu 4 300 t/rok zpracovaného na kompostárně Nastavený systém prevence 115 sběrné nádoby o objemu 240l 40 velkoobjemných kontejnerů volně přístupných 6 komunitních kompostáren s obsluhou, přístupná dle dohody technologie na volné ploše s překopávačem kompostu/drtící vůz/síto kompost je využívaný na vlastní pozemky obce a zemědělské pozemky Systém prevence splňuje podmínky zajistit oddělené soustřeďování bioodpadu v obci (vyhláška č. 341/2014).

18 Příklady praxe síť komunitních kompostáren Svazek obcí Jilemnicko

19 Co získáme komunitním (obecním) kompostováním ? ekologický a sociální přínos společného kompostování; snížení odpadů ukládaných na skládku; omezení použití rašeliny, čímž se zachovávají mezinárodně významné rašeliniště; zvyšování procenta odborného vzdělávání a ekologického povědomí veřejnosti; podporu zaměstnanosti nebo příležitostí pro dobrovolníky; zvýšení komunitní spolupráce obyvatel obce; využití kompostu pro zachování a zlepšení struktury půdy;

20 Děkuji za pozornost Ing. Hejátková Květuše Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. www.zeraagency.eu


Stáhnout ppt "Předcházení vzniku odpadů – tipy pro malá a větší sídla Jihlava 6.4.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google